témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Dopravní stoka, aneb kostlivci už lezou z radniční skříně

Dá se pochybovat o odbornosti projektů připravených městem?


Z radniční skříně začínají vypadávat první kostlivci a bude jich, aspoň co se týká projektů hodně. Chrudimské noviny přinesly 7. listopadu 2018 článek: „Nová zeleň se na Palackého třídě jen tak neobjeví.“ Článek přinesl informaci, že pani Jánská už má v šuplíku projekt na stromečky a kytičky na Palackého třídě. V článku se objevila naprosto děsivá informace s naprosto děsivými souvislostmi. Chrudimská dopravní stoka se projektuje opět bez lidí a ve vleku ŘSD!!! Další “ukázkový“ projekt svědčící o netransparentnosti Zdravého města je připraven. Proběhne další smutná realizace, která vrátí město o dvacet let zpátky? Úroveň veřejných prostorů je děsivá a nyní se k nim přidá další? Velký učitel si pochvaloval třeba realizaci Dašické. Přesně takové nekvalitní a tuctové realizace začínají zaplavovat vnitřek města a jeho veřejný prostor. Na této myšlenkové úrovni nelze řešit humanizaci dopravní stoky uvnitř města ani podobné projekty. Řada “odborně“ připravených nekoncepčních projektů, které vylezou z radniční skříně a bude je potřeba “dotahovat“, bude podobné peklo. Jak se zachovali bývalí zastupitelé v opozici, kteří jsou dnes ve vedení města? Město zcela zásadním způsobem selhalo v utváření zásadního veřejného prostoru! Každý pitomec rovněž ví, že koncepce polidštění chrudimské dopravní stoky měla být lidem představena před realizací inženýrských sítí, kdy jde ovlivnit jejich trasování či sdružení!!!

 

Bez veřejnosti

Jak se už v Chrudimi stalo letitým zvykem, rozběhl se po roční uzavírce dopravní stoky další netransparentní projekt Zdravého města se záměrným vyloučením veřejnosti! Veřejnost byla samozřejmě vyloučena už předtím. Jde o naprosto fatální selhání města a ŘSD vůči veřejnému prostranství města a především vůči veřejnosti a obyvatelům. Lidé dost brzo zapomněli, že trpěli skoro celý rok nepříjemnými uzavírkami a rozkopanou silnicí. Město se ani neobtěžovalo před rozkopáním či během této dlouhé doby s lidmi probrat a představit jim novou podobu polidštěné dopravní stoky a navazujících prostranství. Občane, spokoj se s hnusnou dlažbičkou, novým asfaltem od ŘSD a několika stromečky a pár kytičkami. Proč s lidmi lepší podobu města nikdo neprojednal? Jaká bude nová podoba celé dopravní stoky?

 

Ze sousedství

Jen pro srovnání. V Praze byla například snaha zaangažovat architekta Gehla, tedy aspoň nějakou světovou kancelář. Jenže Krnáčová z ANO hned zazdila hledání lepší podoby tamní magistrály i s Gehlem (http://www.iprpraha.cz/magistrala). V sousedních Pardubicích město připravilo v případě Palackého třídy koncepční studii (https://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/palackeho-vic-nez-spojka/). Podoba pardubické třídy Míru zase vyšla z urbanisticko-architektonické soutěže. Podobně řeší věci i nedaleká Litomyšl či Hradec Králové. Od nekoncepčních a salámových postupů a projektování chrudimského typu se řada měst odklání, protože takové projektování je neudržitelné! Proč má Chrudim tolik nekvalitních realizací veřejného prostoru, kde je nějaká reprezentativní a živá realizace? V případě Prahy, Pardubic, Hradce Králové nebo Litomyšle nejde o nic světoborného, ale přístup hledání vizí a jejich naplnění už je diametrálně odlišný.

 

Jak dopadne první realizace tohoto typu veřejného prostoru v Chrudimi?

Chrudim za sebou nemá jedinou dobrou a reprezentativní realizaci tak rozsáhlého veřejného prostoru jakým je dopravní stoka. V Chrudimi se řeší zakázky jako salám. Město udělá hnusnou a tuctovou dlažbičku, vysadí stromeček a ŘSD tam nablie asfalt. Analogii lze najít třeba u projektu sjezdu ke sportovištím. Nábřeží je neřešeno, ale asfaltem se zalepí poslední nevyasfaltovaný kousek, doprava je řešena špatně a z nábřeží se lidem udělá obří kruhová křižovatka, takže auťáky dál budou otravovat lidi na nábřeží a v přilehlé zástavbě, ale město už to lidem bez lidí udělá krásné! Zná vůbec veřejnost tenhle projekt a především, zná koncepci nábřeží? O podobě přednádraží, parkovišti na Masarykově náměstí a ostatním úžasném zakázkovém dědictví raději nemluvím. Je to pořád stejné. Došlo k pochybení ve způsobu hledání lepších a otevřenějších způsobů zadávání veřejných zakázek, které přinesou lidem kvalitní veřejný prostor. Došlo k záměrnému vyloučení veřejnosti z rozhodování o podobě klíčových veřejných prostor města! Z území se udělá salám a vybrané firmy už přidělené kousky města přezáplatují a přeflikují (v Chrudimi se tomu říká OPRAVA).

 

Kdepak jsou informace?

Kde jsou koncepční souvislosti? Jaký byl zvážen formát, který povede k polidštění území - soutěžní workshop?, koncepční studie?, urbanisticko-architektonická soutěž?, či jiný transparentní formát? Kde je hledání odpovídajícího typu veřejné zakázky? Kde jsou záměry? Kde jsou analýzy území? Co chtějí obyvatelé, podnikatelé, stakeholdeři . . . ? Jaká je navazující majetková struktura prostoru a o čem vypovídá? Jak proběhla participace s veřejností? Jaká je analýza vývoje území?, podrobný rozbor stavu?, jaké jsou potřeby udržitelné mobility a bezpečnosti a potřeby jednotlivých typů dopravy (MHD, pěší, cyklistická, motorová . . .)?, jaká je architektura a vizuální vnímání veřejného prostoru?, jaká je zeleň-zelená infrastruktura?, jaké jsou obchody, služby a vůbec veřejná vybavenost?, jaká jsou ostatní klíčová zjištění? Jaká je vize proměny a budoucnost chrudimské dopravní stoky? Jaký je urbanistický, architektonický, dopravní, zelený aj. koncept? Jaký má být obsah a jak má fungovat nový život v místě? Jaké jsou regulativy? Jak se řeší navazující vztahy? Kde je zadání? Jaké jsou kroky, jaká je etapovitost, krátkodobá a dlouhodobá opatření? Atd., atd., atd. . . . . . . . . Proč se zase všechno flikuje do hnusu?! Proč záměry a projekty nezná veřejnost?! Proč někdo pochybil a nenese zodpovědnost?! Navíc přímo či nepřímo jsou součástí dopravní stoky náměstí a další navazující zničené veřejné prostory, navazující zničené ulice apod. Takovou zakázku bývalí dinosauři bez veřejnosti pěkně rozporcují a zadají prvnímu zametákovi. Nakládat s takto významným tématem, jakým je humanizace a polidštění dopravní stoky města je trestuhodné a neprofesionální.

 

Jen to nechte na nás! My už Vám to zařídíme!

Chování bývalé radnice, která tímto způsobem připravuje projekty celá léta je naprosto trestuhodné. Hlavně bez lidí (kteří to platí) a bez souvislostí. Kostlivci z radniční skříně už možná stojí v zástupu. Co si město, stát a ŘSD myslí?, že bude projektovat město podle silnice jako za komunizmu a bez lidí? My už vám to tady nějak pořešíme! Hlavně se na nic neptejte a moc se v kvalitě veřejného prostru nešťourejte! Vždyť jde pouze o jeden ze zásadních veřejných prostorů města. Je fajn, že Jánská má v šuplíku projekt, ale nejde o debilní chodníček, stromeček, kytičku, silničku, parkováníčko . . . Jde o celou podobu této dopravní stoky v souvislostech urbanizmu města! Nejde pouze o dopravu, ale a o celostní řešení. Jaká je tedy koncepce dopravní stoky, jaká je nová koncepce dopravy města? Jaká je koncepce dopravy v klidu? Jakou má město finanční strategii řešící právě dopravu v klidu – tedy jednotlivé auťáky? Na prd!!! ANO, proč lidi v Chrudimi nezvykat na další a další humus. Aby viděli obyvatelé pěkný bulvár, musí za ním pořád jezdit do cizích měst, nebo raději rovnou do světa. Bude radnice zase flikovat a záplatovat městský koberec? Ostatně lidé si během té řady let už na nekvalitu zvykli, radnice si je vychovala.

 

Podělalo město humanizaci dopravní stoky?

Je škoda, že si bývalá radnice s hlavním architektem v minulosti otevřela na úřadě vlastní urbanistickou, architektonickou a realizační kancelář a že přitom flikování města zapomněla na veřejnost. Možná jim uniklo, že ve městě bydlí lidé, kteří zažívají dopravní stoku na vlastní kůži a její obnova a polidštění jim není lhostejné. Je škoda, že politici zapomněli na to, jakou úlohu mají vůbec se svým slavným městským architektem hrát. Nějak si to všechno popletli. Tolik nezodpovědnosti, aby člověk pohledal. Bohužel firma ANO byla čtyři roky v opozici, a co udělala? Dinosauři možná mají zkušenosti, ale možná úplně s něčím jiným. Město nikdy takový typ projektu neřešilo a už ho stačilo podělat.

Tento záměr je samozřejmě o politické kontinuitě. Jenže v tomto případě se dá jen velmi obtížně navazovat na nekvalitní záměry starého vedení, které ještě ke všemu (ostatně jako u všech podobných projektů) vyloučilo veřejnost. Tohle je úplně jiná forma přípravy konceptu a projektového záměru, veřejných výběrových řízení a vůbec celého projektování směrem k realizaci, než na jakou je zkostnatělá Chrudim zvyklá. Nejde o to dělat megalomanské záměry, jde o to postupně naplňovat s lidmi projednanou vizi a koncepci obnovy dopravní stoky města, tedy prostoru Topolská-Rubešova-Poděbradova-Masarykovo náměstí-Palackého-Obce Ležáků a všech navazujících veřejných prostor a ulic.

Je škoda, že než odešli radniční opraváři a flikovači zapomněli ten koncept nějak lidem představit, ale salámek už je naporcovaný. Celý projekt je fatálně špatně připravený. Je připravený “po chrudimsku“. Jsem velmi zvědav, jakým směrem nové vedení města vykročí a jak se s tímto druhohorním projekčním dědictvím a ohromným problémem vyrovná. Tento živý problém se zároveň dotýká většiny bodů programového prohlášení rady města 2018-2022. Nezbývá než si počkat, jak dopadne polidštění dopravní stoky a nový, krásný, životaschopný a kvalitní veřejný prostor.

 

odkazy na podobné projekty:

https://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/palackeho-vic-nez-spojka/

(https://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/palackeho-vic-nez-spojka/koncepcni-studie/).

http://www.iprpraha.cz/magistrala

 

odkazy Chrudimské noviny:

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/nova-zelen-se-na-palackeho-tride-jen-tak-neobjevi

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/na-bulvar-si-obyvatele-domu-v-okoli-palackeho-tridy-jeste-pockaji

 

odkazy k tématu na tomto webu:

https://prostorprochrudim.cz/clanek/dopravni-stoka-mesta-v-zajeti-ubohosti-rekonstrukce.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/co-bude-s-chrudimskou-dopravni-stokou.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/lide-zachrante-masarykovo-namesti.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/dnesni-chodnik-=-ostuda-ceskych-mest-a-obci.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/bohemia-=-cechy.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/jak-si-pan-travnicek-chtel-navrhnout-masarykovo-namesti.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/mesto-jako-parkoviste.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/kdyz-mesto-projektuji-dopravaci-zastaveni-v-chrudimskych-ulicich-a-ulickach.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/drobna-zastaveni-v-mistech-spicich-prilezitosti.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/chrudimske-athenaeum.html

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!