témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Jak si pan Trávníček chtěl navrhnout Masarykovo náměstí

O plánování města naruby


Tohle je příběh o tom, jak to vypadá, když chrudimští politici a jejich architekt plánují město přes parkoviště. Chrudim trpí dlouhodobě neuvěřitelně nízkou kulturou architektury. Vypadá to, že na radnici sedí partička diletantů podporovaná hlavním architektem. O hloupé kauze hotelu Bohemia, kde svůj velký díl zodpovědnosti nese i město bylo napsáno mnoho. Já k tomu přidám jen následující drobnost z urbanistického a architektonického ranku. Jednání 20 Zastupitelstva opět ukázalo na problémy, které mají politici s vnímáním města a jeho architektury. 

O co jde? Dvacáté zastupitelstvo města mělo projednat realizaci výstavby nadzemního parkingu před hotelem Bohemia na pozemcích města. Bod, který předkládal místostarosta Jaroslav Trávníček, byl naštěstí stažen. Proč něco takového mělo být projednáno, mi uniká. Nejde totiž o parkoviště samotné! Jde o veřejný prostor před hotelem, který patří městu! Navíc, jde o celý veřejný prostor Masarykova náměstí. Tedy, když někdo mluví o parkování před Bohemkou, mluví o řešení Masarykova náměstí. Stejně diletantský a nepřipravený byl ovšem i bod č. 9. předložený místostarostou Čechlovským “Sportovní hala v Chrudimi“, který stažen nebyl. Chrudim má hodně místostarostů. 

Prostor Bohemie a zničeného konce náměstí vznikl v minulosti demolicí původní zástavby. Dnes je náměstí neuzavřeno a otevřeno do prostoru kruhové křižovatky. Náměstí je dnes naprosto nesmyslně vymezeno dvěma kruháky, před Bídou a před Bohemkou. Je nesmyslně ovládáno dopravou. Masarykovo náměstí je zničené. Prostor před Bohemkou by měl být řešen v souvislostech obnovy celého Masarykova náměstí. (Lidé by se opět i v roce 2017 měli zamyslet nad chrudimskými demolicemi a začít brát konečně problém zbytků mizejícího města a jeho staveb vážně. Viz. panem Kuštou a městem připravovaná demolice nedalekého Pippichova domu. Pokud je nenasytnost podnikatele tak velká, ať mu dá město raděj k zastavění pozemky před Bohemkou, nebo rohovou parcelu u Bídy a nemusí vedle mazat stavební historii města a bourat něco, co už nikdo nikdy nepostaví. Politici opraví radnici. Barák, který zničili, nechají raději podnikatelem zbourat.) 

Prostor před Bohemkou by měl být řešen v odpovídajících souvislostech v rámci obnovy Masarykova náměstí. Všimněte si prosím, že neříkám PARKOVIŠTĚ!!! Obnova náměstí by měla být řešena od začátku transparentně za účasti lidí, tedy obyvatel, odborné i laické veřejnosti, politiků, úřadu atd. Parkoviště před Bohemkou na pozemcích města v jakékoli podobě je nejstupidnější nápad, který povede jen k završení zničeného náměstí. Rovněž urbanistické a architektonické řešení, tedy i nalezení optimální podoby či způsobu zástavby v souvislostech náměstí a předpolí hotelu by mělo prověřit maximálně otevřené a transparentní veřejné zadání. To se zatím nestalo a otázkou je proč?! Někteří architekti či dopraváci by tohle raději vůbec řešit neměl. V tomto případě nakreslil varianty parkovišť s téměř stovkou stání do veřejného prostoru a na městkou parcelu pan Čížek a Jančík, čímž jí znehodnotili a naprosto zničili!!! Parkoviště před Bohemkou může prosazovat jen omezený pitomec, který není schopen najít lepší řešení prostoru města přinášející mu lepší podobu a lidem lepší život v něm. Nejde vůbec o nadzemní či podzemní parkoviště! To jsou úvahy základní školy. Podle parkoviště navrhovat a řešit podobu náměstí je krátkozraká blbost. Takhle řeší náměstí jen blbec, který usiluje o zničení městských pozemků a města. Město by se ke svým pozemkům mělo chovat maximálně zodpovědně a šetrně. Navíc doprava v klidu je jen a pouze jednou z dílčích věcí, která musí být spolu s ostatními řešena, není rozhodně nejdůležitější a měla by být maximálně upozaděna tak, aby jí člověk pokud možno vůbec nevnímal. 

Pokud chrudimský politik něco někam předkládá, měl by mít aspoň minimální náhled do budoucnosti a řešit věci zodpovědně a v celostních souvislostech. Ale žijeme v Chrudimi, která se pomalu stává místem krátkozrakých řešení. Jeden místostarosta řeší Masarykovo náměstí prostřednictvím parkoviště, druhý řeší sportovní halu města střetem zájmů hlavního architekta, který jak to tak vypadá, si z města udělal dojnou krávu své firmy. Za kolik asi vyprojektuje jeho firma panu Trávníčkovi to správné řešení? Možná se to dovíme na nějakém příštím zastupitelstvu, protože jinak se veřejnost o činnosti hlavního architekta dlouhodobě nic nedoví. Začíná se dozvídat jen o narůstajícím střetu zájmů pana hlavního architekta. A co říct závěrem, no přece jsme v Chrudimi, tak ať to chrudimští politici zadají Janatkově firmě a všichni budou spokojení. Vždyť každý ví, že jednodušší a rychlejší je navrhovat, než jednat s veřejností, tedy s obyvateli města, kteří tu na rozdíl od něj bydlí a žijí. 

ps: Tenhle příspěvek, jako i všechny ostatní naše aktivity a projekty pro město vznikl zadarmo. Cílem je pouze upozornit na nekalé praktiky místních politiků. 

poznámky k tématu:

O špatném zadání “Územní studie veřejných prostranství města Chrudim“ jsem už informoval. Autoři by totiž měli řešit nikoli projekt náměstí, ale připravit koncepční materiál, jehož odborný základ by měl právě posloužit pro přípravu podmínek pro zadání řešení konkrétních míst ve městě a jeho okolí v odpovídající podrobnosti, tedy i Masarykova náměstí!!! Město de facto místo zodpovědného řešení veřejného prostoru v rozsahu svého katastrálního území zadalo projekt Masarykova náměstí! Zadání u takto významného veřejného prostranství mělo být úplně jiné, jiná měla být od začátku rovněž role a účast odborné i laické veřejnosti, politiků, úředníků a města atd.

(Blíže viz.: http://prostorprochrudim.cz/clanek/spatne-zadani-%E2%80%9Cuzemni-studie-verejnych-prostranstvi-mesta-chrudim%E2%80%9C.html; http://www.archiweb.cz/blog.php?blog_id=94333&id_article=334).

Kvalitní celostní strategický materiál pro město, obce a okolní sídelní krajinu se hned na počátku mění v rukou politiků a hlavního architekta v paskvil. Když už se k projektování a obnově náměstí přistoupí, tak studie veřejných prostor města by měla být jedním z podkladů maximálně otevřeného zadání, které od počátku mělo probíhat za součinnosti s veřejností a především úplně jinak.

 

Odkaz na sérii článků o hotelu Bohemia a Masarykově nám. v Chrudimských novinách:

http://chrudimskenoviny.cz/search/node/hotel%20Bohemia

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/z-vystavby-podzemniho-parkoviste-pred-bohemkou-radnice-slevit-nesmi

 

Prostor pro Chrudim – články k tématu:

http://prostorprochrudim.cz/clanek/drobna-zastaveni-v-mistech-spicich-prilezitosti.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/co-bude-s-chrudimskou-dopravni-stokou.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/spatne-zadani-%E2%80%9Cuzemni-studie-verejnych-prostranstvi-mesta-chrudim%E2%80%9C.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/domy-co-uz-nikdo-nepostavi.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!