témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

BOHEMIA = ČECHY?

Když si politici v Chrudimi hrají na dopraváky a dělají urbanizmus a architekturu skončí to dírou


Díra před hotelem Bohemia je vcelku přesný obraz dlouhodobého dění ve městě. Rovněž to můžeme přirovnat k dění v malém Česku. Veřejnost by politikům měla sdělit, že nejde o parkoviště, ale o podobu Masarykova náměstí!!! Veřejnost by politikům měla sdělit, že udělali chybu, a že prostor náměstí se takhle neřeší!!! Veřejnost by politikům měla sdělit, že takhle se v případě významných veřejných prostor města nepostupuje!!! Nejde pouze o parkoviště a hotel a skákat, jak podnikatel píská, jde o Chrudim!!! Trestuhodné je, že politici jsou zodpovědní za vyhozené peníze, a že se zabývají pouze cizím podnikatelským záměrem, aniž se zabývají urbanizmem a kvalitou svého města, o kterou by jim mělo jít především!!! Heslo Chrudimi a politiků = BEZ VEŘEJNOSTI - BEZ SOUVISLOSTÍ – BEZ ODPOVĚDNOSTI !!! 

1. Za špatná rozhodnutí není v Chrudimi nikdo odpovědný!

Politici kdysi dávno udělali špatnou smlouvu. Špatné rozhodnutí se jim vrací jako bumerang. Zodpovědnost žádná! Na chrudimských dinosaurech mě fascinuje, že už nejsou schopni žádné sebereflexe. Politik se za své chyby veřejnosti neomluví, neospravedlní, lidé se nedočkají ani odůvodnění a vysvětlení situace. Město se bez znalosti důležitých urbanisticko-architektonických souvislostí nemělo pouštět do pronájmů městských pozemků. Politici v roce 2011 rozhodli bez smysluplné rozvojové vize velmi důležitého území v centru města. Otázku rozvoje takto důležitého území ve vlastnictví města nelze zredukovat na problém parkoviště, který se navíc nezodpovědně vloží do rukou podnikatele. Na radnici totiž od počátku nechápou, že nejde o parkoviště, které by stejně nemělo být v centru města vidět, ale že jde o úplně něco jiného. Území kolem Masarykova náměstí bylo díky rozhodnutí předchozích komunistických politiků zničeno. Roky utíkají a stále chybí smysluplné proměstské urbanisticko-architektonické řešení území, které navíc zhodnotí městské pozemky. Jde o budoucnost této části města. Parkoviště budoucnost není a být nemůže. Budou nynější politici dělat dál krátkozraké kroky a dál ničit území města? 

2. Politici ve městě stále nechápou, že nejde o parkoviště!

O co jde? Jde především o lepší budoucnost důležitého území v centru města. Nejde o nadzemní parkoviště, ani o dvoupodlažní parking. Doprava v klidu je pouze dílčí věcí v souvislostech mnoha jiných, které by měly být zodpovědně řešeny! Stejně tak vůbec nejde o to, že by na střeše nějakého podzemního parkoviště mohla růst travička a být tam záhonek kytiček. Zničením části Masarykova náměstí byl v minulosti vytvořen naprosto bezprizorní prostor. Ten dnes symbolizuje chrudimská jáma za moře peněz vedle kruhové křižovatky. Doprava ve městě je dodnes řešena velmi neuspokojivě, lépe řečeno vůbec.

Politici v Chrudimi jsou nepoučitelní diletanti v plánování města, kteří se navíc nedokážou ani obklopit odborníky. Nedokážou uvažovat v souvislostech urbanizmu. Chtějí opravdu kvalitní rozvoj města? Na základě neúplných informací rozhodli kdysi špatně a krátkozrace. Výsledkem je smlouva uzavřené s majitelem hotelu Bohemia. Je naprosto trestuhodné zhodnocovat majetek města pomocí parkoviště a je vcelku jedno, jestli nadzemního či podzemního bez znalosti co s dotčeným a navazujícím územím, tedy Masarykovým náměstím. Vědí vůbec lidé, jak projekt podzemního parkoviště vypadá a co by měl městu a této jeho části přinést? Představili politici veřejnosti své záměry a projekty na zvelebení této části městského území? 

3. Transparentnost žádná

Kde politici ukrývají své záměry a projekty? Místo podepisování špatných a nevýhodných smluv, měl být celý prostor Masarykova náměstí řešen maximálně transparentně. Takto důležitý prostor se řeší od počátku za spoluúčasti veřejnosti maximálně transparentním zadáním veřejné zakázky. Navíc jde o náměstí a prostory takového významu se neřeší parkovištěm, ale urbanisticko-architektonickými soutěžemi nebo podobně otevřeným způsobem, který povede ke kvalitnímu návrhu! Na straně města se stala ohromná chyba! Tohle nemůže suplovat ani městem pořizovaná územní studie veřejných prostranství. Navíc v územním plánu města jde o plochu občanského vybavení (OM). Tohle pojetí územního plánu nechám raději bez komentáře. Nicméně v podmínkách pro využití je uvedeno, že nepřípustné jsou funkce zhoršující kvalitu životního prostředí. Plochy nadzemních parkovišť jednoznačně kvalitu životního prostředí ve městě snižují! Řada politiků chce záměrně dál poškozovat životní prostředí města? Ani u tohoto projektového záměru místních politiků se s ním nikde v oficiálních zdrojích města veřejnost nemá šanci seznámit! Informace veřejnosti místo radnice předávají opět média. Něco je někde špatně. Politici projektují a veřejnosti nebyl představen ani jeden vpravdě urbanistický či architektonický návrh, který by řešil obnovu této části města a náměstí. 

4. Profil městských politiků

Šéf města a bývalý pedagog nerozumí dlouhodobě urbanizmu ani architektuře ani dopravě. Je možná těžké, obklopit se lidmi s profesí, kteří mají odbornost a trochu tomu rozumí, byť by měli jiné názory. Starosta možná už žije v bublině svého trůnu a z čím dál větší výšky kouká na své poddané. Názory utajeného městského architekta, kterého platíme, nikdo nezná. Starosta má rád fakta, ale zatím moc daleko v příběhu Masarykova náměstí nedohlédl.

Politik za ANO je stejný jako jeho šéf a celé populistické hnutí. Bez dlouhodobější vize, koncepce, názorů. Vize je to, co zrovna nejpočetnější či nejkřiklavější chtějí. Dneska je v kurzu nadzemní parkoviště, zítra to může být to podzemní. O prostoru města v souvislostech se neuvažuje. Uvažuje se o tom, komu s parkovištěm vyhovět a co z toho bude. ANO se pilně těší na otevření hotelu, pilně hledá oboustranně výhodná řešení. Možná by ANO mělo pilně přemýšlet o minulosti a budoucnosti města. Zatím chce ANO akorát pilně zničit prostor před Bohemkou bez znalosti odpovídajících urbanistických, architektonických a dopravních souvislostí. Pilně v Chrudimi makáme?

Kdo má na starosti dopravu ve městě a proč doprava ve městě stále vypadá tak obludně!? Sociálně demokratičtí páni - další zbyteční místostarostové - nechápou, že rozvoj města není ve výstavbě nových povrchových parkovišť ve zbytcích staré zástavby v návaznosti historického centra na pozemcích v majetku města. Pomocí parkovišť se město neplánuje ani nedochází k jeho zhodnocování!!! Tady nejde jenom o hotel, jde o velký kus městského území. Z urbanistického hlediska je povrchové parkoviště ohromný problém, který celé místo zničí, destruuje město a znemožní obnovu celého prostoru Masarykova náměstí. Stejně tak popře postupnou humanizaci chrudimské dopravní stoky ještě před tím, než by se k ní mohlo přikročit.

Svobodní v Chrudimi mají stejně pitomý názor jako sociální demokrati a hnutí ANO. Dostavět parkoviště. Tedy i oni chtějí řešit věci bez souvislostí.

Výstavba povrchového či podzemního parkoviště zapadá do neexistující koncepce chrudimské dopravy a dopravy v klidu. Politici v Chrudimi dlouhodobě bojkotují jakékoli uspokojivější řešení dopravy ve městě. Nemají žádnou koncepci. Zatím ji aspoň lidem nepředstavili. Proto řadě z nich výstavba parkoviště nevadí a náměstí je pro ně akorát parkoviště. Jinými slovy do dnešního dopravního humusu města. Pokud tady politici postaví nějakou obludnost, nemá cenu se vůbec revitalizací Masarykova náměstí ani dopravní stoky zabývat. 

Postup města a jeho politiků je od počátku špatný a k městu velice macešský. Město by se mělo vzpamatovat. Ze špatných smluvních vztahů se vyvázat a území Masarykova náměstí začít řešit konečně opravdu zodpovědně. Pomocí nadzemního parkoviště či dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím to pravdu není! Je šance začít řešit věci lépe a znova. Zatím politici řeší jen vlastní hovna, do kterých se sami zamotali. Stavební a dopravní kultura v podání chrudimských politiků ze záznamu jednání zastupitelstva 13. 3. 2018 je přímo otřesná! Politici musí najít jiný přístup k Masarykovu náměstí!!! 

5. Pozor na podnikatele, kterým nejde o město !

Dění kolem hotelu je od počátku doprovázeno celou řadou kauz, včetně těch kriminálních. Asi něco není v pořádku. Obrázek o dění si lze doplnit z výhružného dopisu zástupce firmy  HOMA holding s.r.o pana Mařase starostovi. Přesně takhle se chová nekulturní a zaostalý podnikatel. jinými slovy klasickej buran. Město a jeho lepší podoba je pro něj až na posledním místě! Znovu v této lokalitě vybudovat nadzemní parkoviště je nevhodné, lépe řečeno mělo by to být nepřípustné! Pan Mařas se v dopise starostovi ptá, jestli “je pro občana tak kruciální otázkou existence podzemního parkoviště vedle kruhového objezdu?“ Otázka podzemního parkoviště není kruciální, kruciální je třeba právě výhrůžka, že Chrudim bude na dlouhá léta zbavena možnosti postavit na předmětných pozemcích cokoliv. Důležité pro občana města by mělo být to, aby se už konečně o prostoru Masarykova náměstí začalo uvažovat v odpovídajících architektonických a urbaniostických souvislostech. To zatím politici ani firmy HOMA Holding s.r.o. a Bazcom, a.s. neumí.

Problémem je samotný smluvní vztah mezi městem a podnikatelem stejně jako všechny věci, které z něj plynou. Souvisí to také s tím, že Chrudimi chybí vize v plánování města do budoucna a jak bylo řečeno, skrze parkoviště se to jednoduše dělat nedá.  Celý prostor navazující na dopravní stoku připomíná vybombardované město po válce, kdy na sutinách domů vznikla parkoviště a neskutečně zoufalý veřejný prostor. Podobně došlo ke zničení nedalekého území přilepeného na dopravní stoku s parkovištěm u Penny Marketu, FIT centra, spořitelny, Borzny atd., atd.

Urbanistická hodnota míst kolem dopravní stoky města je přímo děsivá. Místo podobných obludností tu mohla být kvalitní městská zástavba s kvalitním veřejným prostorem a s humanizovanou ulicí, tedy kultivovaným prostorem dopravním. Nic se nestalo, jen je snaha dál prostory kolem dopravní stoky rozkládat do naprostého hnusu. A firma HOMA holding s.r.o. v čele s panem Mařasem tento hnus podporuje. V Chrudimi zatím chybí osvícený developer domácí či světový. HOMA holding s.r.o. jen vmanipulovala a degradovala chrudimské politiky do role nesvéprávných a velice nekvalitních dopravních inženýrů. Politici by tento způsob uvažování a hrátek na dopraváky měli opustit a začít se náměstím vážně zabývat v odpovídajících souvislostech. A především by měli přestat projektovat nesmysly a ztrácet moře času tím, že se o nich řadu let ještě baví. Úloha politika by měla být někde jinde!!! 

Pokud by firma HOMA holding s.r.o. naplnila smlouvu, zničili by naprosto v tichosti chrudimští politici další chrudimské náměstí a další část města. Nyní mají ohromnou šanci udělat věci znovu a lépe tak, aby za účasti veřejnosti a na základě obvyklých transparentních postupů dospěli k nalezení kvalitního řešení obnovy Masarykova náměstí.


Odkazy:

http://prostorprochrudim.cz/clanek/jak-si-pan-travnicek-chtel-navrhnout-masarykovo-namesti.html

http://novinychrudim.cz/2018/03/12/starosta-bude-usilovat-o-vypovezeni-najemni-smlouvy-s-majitelem-hotelu-bohemia-nekteri-tvrdi-ze-na-vlastni-pest/

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/mesto-chce-vypovedet-najemni-smlouvu-na-sve-pozemky-s-vlastnikem-hotelu-bohemia

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!