témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Masarykovo náměstí, blbci v politice a Chrudimské KNOW-HOW

Chrudimská Bohemian Rhapsody pokračuje dalším dílem


Průsery v chrudimském urbanizmu a architektuře pokračují dál. Dříve je táhl Řezníček s Čechlovským a bývalé vedení města, dneska je to koalice firmy-ANOfert, Pirátů a Chrudimáků.

Jen pitomci projektují náměstí výstavbou dvoupodlažního parkoviště na základě právních smluv s majitelem hotelu. Bylo dávno dost času celé náměstí a věci kolem něho smysluplně řešit. Místo toho se za léta nečinnosti stalo prd. To, co se připravuje na Masarykově náměstí je totální průser. Politici ani lidem nestačili sdělit, že Masarykovo náměstí zničí brzo i projekt ŘSD – dopravních lobbistů, když se z něho radnice připosrala. A nyní starosta vyrukuje s tím, že ho doničí samo město parkovištěm. Náměstí se neřeší ani podle právní smlouvy s jedním hoteliérem, ani prostřednictvím jedné jediné s prominutím debilní profese, jakou představují dopravní inženýři. Náměstí řeší dnes chrudimští politici podle dvou dopravních projektů – silnice a parkoviště! To je stavební kultura třetích zemí světa!? Opakované chyby a fatální selhání v řešení významných veřejných prostorů města začíná být chrudimským Know-how. Tohle už nemůže myslet nikdo vážně. To, co se stalo například v prostoru přednádraží, je proti prostoru náměstí jen slabý odvar podobného scénáře a podobného sousledu záměrných pochybení. Takhle se k městu mohou chovat jen idioti. Veřejnost absolutně netuší, co se děje. Ovšem. Méně spavá část veřejnosti se probere až po výběru dodavatele, nebo až se bude “budovat lepší“ Chrudim. Vypadá to, že v Chrudimi zatím většina veřejnosti chodí do města jenom přespávat.

 

 

Chrudimské KNOW-HOW:

(několik bodů z chrudimského receptu na kvalitu města)

 

OBNOVA: Náměstí je dlouhodobě zničené a mraky let potřebuje obnovu. Za řadu trestuhodně uplynulých let stojí radnice pořád na parkovišti (a co lidé možná nevědí i na silnici projektované “odborníky“ z ŘSD). Je za uplynulá léta známá podoba náměstí? Město náměstí v minulosti zničilo a není ho schopno za desítky let ani důstojně obnovit!

BEZ SOUVISLOSTÍ: Prostor před Bohemkou nelze vytrhávat z kontextu náměstí. Řeší se náměstí bez náměstí, které bude zničeno dílčími projekty bez souvislostí, neboť ty nejsou a nemohou být známy. Jak bude vypadat Masarykovo náměstí?, jeho dopravní režim, celkové urbanistické a architektonické řešení, zeleň, jeho veškerá vybavenost, jak budou řešeny všechny ostatní prvky v něm od veřejného osvětlení po poslední kanalizační vpust, jak budou řešeny inženýrské sítě a vůbec technická infrastruktura, a hlavně jak bude přívětivé k životu lidí . . . . . Jak tedy bude náměstí vypadat!? Zakázky na veřejný prostor se řeší bez odpovídajících celostních souvislostí, bez odpovídajících vztahů, bez odpovídajících profesí apod. . . .

CHYBĚJÍCÍ KONCEPCE: Městu chybí koncepce mobility, dopravy a dopravy v klidu. Koncepce urbanizmu, architektury, veřejné zeleně, veřejných prostor, v tomto případě celostní koncepce podoby náměstí . . . . !

CHYBÍ VZTAH K PROSTORŮM MĚSTA: Město postrádá odpovídající vztah aktérů a všech dotčených k veřejným prostorům!

BEZ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ: Nejen tento, ale i ostatní prostory města se řeší dílčími zakázkami bez odpovídajících širších vztahů, bez důležitých návazností v území apod.

NÍZKÁ POLITICKÁ KULTURA: Úroveň chrudimské politické kultury odráží hnusná kultura stavební a stále ničený či už zničený a hnusný veřejný prostor.

POLITICI: Politici města dlouhodobě nevědí, kde je jejich role a jaké mají úkoly. Aspoň v případě urbanizmu, architektury, dopravy apod. V Chrudimi se dlouhodobě neví, kdo má jaké kompetence, kdo a co může dělat. Politici to dlouhodobě netuší. Hlavně nedělat koncepční a nepopulární kroky. To bylo heslo minulého vedení a je to heslem i toho dnešního. Politici nemají žádnou zodpovědnost? Nikdo není zodpovědný. Problémy jsou s politickou kontinuitou. Jenže občas jsou případy, kdy není na co navazovat. Historičtí politici nechali náměstí v minulosti zničit a politici se v roce 2019 chovají podobně. ANO to je možná ta kontinuita.

SALÁMIZACE: Zakázky na jeden veřejný prostor se krájí a dělí jako salám, tím je možno zadávat tendry “osvědčeným“ firmám a podporovat nekvalitu prostorů města.

CHYBĚJÍCÍ PROFESE A ODBORNÍCI: Náměstí NEřeší odborníci a jejich tým na základě potřebných analýz, včetně výstupů obyvatel a veřejnosti, včetně odpovídajícího zadání, včetně odpovídajícího formátu výběru zpracovatele, včetně odpovídajícího způsobu vysoutěžení zakázky . . . . .

DOPRAVÁK NEMŮŽE SÁM ŘEŠIT NÁMĚSTÍ: Náměstí se nenavrhuje jen a pouze z pohledu dopravních staveb, podle silnice a podle parkoviště. Naprosto nepřípustná věc, pro Chrudim a její veřejný prostor věc zažitá a zcela typická! Významný veřejný prostor ve městě se opakovaně řeší jen a pouze pomocí dopravy a dopraváků, tedy jednou z mnoha profesí!

ČESKÁ +KRAJSKÁ DOPRAVNÍ LOBBY, ŘSD +SUS: Náměstí a důležité veřejné prostory (tj. i ulice) se dneska navrhují podle přežitých projektů ŘSD (v některých případech SUS), protože dopravní lobby státu (či kraje) chrastí před připosranými politiky bezedným váčkem prachů daňových poplatníků - “dotací“ – pomocí kterých ničí veřejný prostor celé řady měst. ŘSD a SUS rovněž a zcela záměrně nepostupuje otevřeně a standardně vůči veřejnosti a institutu plánování a rozvoje veřejných prostor města. Záměrně a s utajením před veřejností snižuje za jejich peníze kvalitu jejich životního prostoru ve městě. ŘSD + SUS je neskutečná banda dopravních lobbistů, kterým jsou města, jejich náměstí a kvalita veřejného prostoru u prdele!

ŘSD S PODPOROU STÁTU NIČÍ MĚSTO A JEHO NÁMĚSTÍ. Od chrudimských politiků má ničení zelenou. Ostatní zde uvedené body “odborníci“ z ŘSD vůbec neřeší. ŘSD nerespektuje z pozice moci, peněz, auta a asfaltu základní pravidla navrhování veřejného prostoru, v tomto případě náměstí! Tahle banda ignorantů není schopna řešit ani náměstí, ani jiný dopravní režim, ani jiné věci, ani koukat do budoucna, když vedle města staví obchvat. Projekty, realizace a ničení měst řeší státní pitomci přes kopírák. Aspoň v Chrudimi a okolních městech je tomu tak. Polidštění dopravní stoky, ani omylem!

DOTACE: Nastup do rozjetého vlaku a nekecej? Oblíbeným zaříkávadlem politiků (, když nemají program, nebo hrozí obava z nepopulárních kroků) jsou v jakékoli době DOTACE. I dotační řešení placená státem pomocí peněz lidí mohou být nekvalitní, krátkodobá, přežitá a vytržená z kontextu náměstí. V tomto případě náměstí spolu s městem zničí i státní ŘSD. V některých případech jde o naprosto zbytečné vyhazování peněz do nekvality a do přežité stoky minulosti.

CHYBĚJÍCÍ KVALITNÍ A TRANSPARENTNÍ ZADÁNÍ, CHYBĚJÍCÍ ODPOVÍDAJÍCÍ FORMÁT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Chybí odpovídající a transparentní zadání, oslovení vybraných kanceláří, urbanisticko-architektonická soutěž, soutěžní dialog, workshop . . . . nástrojů je hodně . . . . chybí jakákoli pravidla a standardy města pro kvalitní a transparentní tvorbu veřejných prostor, urbanizmu, architektury. Chybí odpovídající formát zadání veřejné zakázky. Špatné zadání zakázek, špatné a nekvalitní podmínky = zpackaný výsledek. V Chrudimi opět věc zcela běžná. Stále se opakují ty samé chybné a neodpovídající postupy v řešení území.

NEZNALOST LEPŠÍCH ŘEŠENÍ: Zcela programově město nepožaduje kvalitnější a lepší možnosti a varianty řešení (viz. třeba Terminál, Kopanice, prostor pod hradbami a Myší dírou, Masarykovo náměstí . . . . ). To souvisí jak se salámovou metodou vnímání veřejného prostoru, tak se způsobem zadávání veřejných zakázek a s nevyvětratelným smradem na radnici a na úřadě.

PROTĚŽOVÁNÍ “OSVĚDČENÝCH“ FIREM: Developer protěžuje “svého“ arch. ing. patlala, který bouchá baráky po městě jako Baťa cvičky a nemá čas rozlišovat, jestli jde o pole za městem, nebo centrum města. Stejně tak je na tom město. Má své osvědčené patlaly a nikdo přece v té přezaměstnanosti nemá čas řešit věci jinak (viz. např. projekt ul. Čs. armády a Terminálu, projekt revitalizace ramene Chrudimky a náhonu).

NETRANSPARENTNOST, NEINFORMOVANOST, PR, MEDIALIZACE: Zakázka je od počátku netransparentní, což souvisí i s uvedenou salámizací. Od počátku chybí včasné informace o záměrech a projektech města. V Chrudimi je dlouhodobě vytvořeno embargo na informace. Informace se lidé dozvědí většinou při výběru dodavatele stavby, nebo při zadání realizačního projektu. Do zakázky tak aspoň před započetím a v jejím průběhu nikdo nekecá. Média v Chrudimi pracují podle toho, kdo je financuje. Dělají reklamu buď starostovi, tedy firmě ANO-fert. Buď developerovi, který z jejich pomocí veřejnosti vysvětluje, jak lze bez postihu ničit město. Radnice se i přes řadu slibů chová stále stejně, informuje jako před mnoha lety za doby zdejších dinosaurů. Tedy nijak, a ještě v hnusném radničním webovém či papírovém prostředí.

ZÁMĚRNÉ VYLOUČENÍ VEŘEJNOSTI: Od počátku je zcela programově, záměrné a naprosto cíleně vyloučena z celého dění veřejnost. Jde i o případ Masarykova náměstí, dříve třeba Kopanice, Terminálu, sportovní haly . . .

NEZÁJEM VEŘEJNOSTI: Kopanice, Terminál, Masarykovo náměstí a další projekty vážně ovlivňující město ukazují alarmující nezájem veřejnosti nad děním ve městě.

RADNICE JE LIDÍ STÁLICE: Radnice ve složení firma ANO-fert, Piráti a Chrudimáci se chová úplně stejně jako radnice minulá pod Řezníčkem a Čechlovským a vším tím bývalým vedením. Takže v tomto ohledu změna žádná. Když není program, když není koncepce, zbyde z území zmíněný salám, zbyde nesourodost, přežité řešení vyžadující opět budoucí “opravu“.

PROTĚŽOVÁNÍ VYBRANÝCH AKTÉRŮ: Opět nejde o výjimku. Ve významném prostoru města je zcela bezostyšně na úkor všech jiných aktérů, podnikatelů, veřejnosti, obyvatel v místě a ostatních subjektů v území protěžován pouze jeden jediný podnikatel. Politici ostatním podnikatelům a službám na náměstí jasně řekli, že na ně prdí, a že dál mohou podnikat v tomhle bordelu. Vždyť hnusné prostředí k městu a k jejich podnikání patří. Už si za léta mohli zvyknout.

OPAKOVANÉ SELHÁNÍ ARCHITEKTA MĚSTA: Jako již mnohokrát, i v tomto případě fatálně selhal architekt města. Od počátku chrudimské kariéry je nejenom mediálně nezvěstný, ale ještě si s politiky a úředníky dohazuje kšefty. Stihl si na radnici otevřít vlastní projektovou kancelář. Takže po mnoho let nemá na náměstí a ostatní důležité věci města čas.

ZASTARALÁ ŘEŠENÍ A REALIZACE: Salámová metoda přináší desítky let přežitá, zastaralá a přímo odpadová řešení. Lidé v Chrudimi tak mají možnost žít a stárnout v již přežitém a nenadčasovém prostředí. Lidé tak mohou neustále čekat na finální úpravu prostoru, která se však vlivem této “údržbářské metody péče o město“ nikdy nedostaví. Chybí vhled do budoucnosti, zastaralá a nekvalitní řešení absolutně nezohledňují budoucnost a rozvoj města.

ZNEHODNOCENÍ POZEMKŮ MĚSTA: Lepší, kvalitnější a variantní řešení nejsou požadována, a tak nejsou známa. Pozemek je vždy lehké znehodnotit okamžitě na první dobrou. To se v Chrudimi daří. Zhodnocení pozemků města pomocí garáží (a je jedno jestli nadzemních nebo podzemních) a zhodnocení náměstí pomocí silnice – asfaltu a betonové dlažby je velice jednoduché. Přidané hodnoty jsou jaké? V Chrudimi zatím žádné.

OTŘESNÁ KVALITA VÝSLEDKU, ROZTŘÍŠTĚNOST: Totální roztříštěnost zakázek se promítá do totální nesourodosti všech dílčích věcí v prostou, od architektonických prvků po materiálové řešení . . .

LIDÉ NEMOHOU NÁMĚSTÍ VYUŽÍVAT K PŘÍJEMNÉMU ŽIVOTU: Náměstí bylo politiky pro život lidí už dávno totálně umrtveno, pro život je mrtvé. Neustále se např. při obnově náměstí odvolávat na parkoviště u Bohemky je vžitý chrudimský nesmysl a zástupný problém. Život lidí ve veřejném prostoru byl a je naprosto upozaděn. Náměstí bylo kdysi naprojektováno z pohledu auta, nikoli příjemného života lidí v místě a tento smutný pohled na náměstí dále trvá. Náměstí je dneska parkovištěm u silnice mezi dvěma kruháky, a i dnes se projektuje stále z pohledu auta. To může jen nepoučený nebo spíš nepoučitelný blbec, který nevidí budoucnost.

KOMISE MĚSTA, ODBORNÍCI: Komise města řešící nejen tento veřejný prostor stojí dlouhodobě za úplné hovno. Řada komisí je zbytečná. Neznalost a neschopnost politiků obklopit se odborníky trvá.

SMLOUVY: Náměstí se řeší pomocí špatných smluv. Pokud by bývalé vedení naplnilo špatnou smlouvu, už by bylo náměstí zničené. Takhle ho zničí vedení nové. ANO – je to fuška.

CHRUDIMŠTÍ OPRAVÁŘI: Část chodníku na náměstí byla relativně nedávno vydlážděna hnusnou dlažbou, která se na náměstí nehodí. Proč? Pokud se náměstí někdy bude obnovovat, dlažba se vyhodí? Nebo se stane součástí jeho dalších příšerných nesourodostí? K chodníčku možná teď přibyde nový asfalt silnice, možná i nové parkování a náměstí je na dlouhá léta totálně v prdeli, protože s tím bordelem už nikdo nic neudělá. Možná ukázka toho, že chrudimští politici opravdu dokáží plánovat náměstí podle hnusné dlažby. Congratulation chrudimská radnice

DESATERO: Za desatero se akorát skrývají prkotiny, které řeší buď někdo jiný, nebo které se stejně jednou budou řešit. Chrudimské Desatero je jen součástí uvedeného chrudimského KNOW-HOW. Důležité věci se řeší bez lidí!!!, stejně jako Masarykovo náměstí, stejně jako Terminál, stejně jako Kopanice, stejně jako ostatní důležité věci ovlivňující město a jeho veřejný prostor!

PATRIOTI, PAMÁTKÁŘI: V Chrudimi dlouhodobě nefungují památkáři a patrioti se dívají jen na mizející město na facebookových stránkách Vzpomínky na starou Chrudim. Zdejší “odborníci“ na památky nechali zničit pivovar, Kopanici, Sklepy, Štěpánkův dům, poslali demoličním výměrem k zemi dům Pippichův, okolí centra a hradeb je bezradným a velkým navazujícím bezprizorním prostorem, no zkrátka ničí se co se dá.

NESCHOPNOST ANALYZOVAT ZAKÁZKY: Pokud by si někdo dal práci analyzoval (neexistující koncepce) a především zakázky, došel by ještě k daleko závažnějším zjištěním . . .

 

PROČ NEMÁ CHRUDIM V POSLEDNÍ DOBĚ KVALITNÍ REALIZACI VEŘEJNÉHO PROSTORU? PROTOŽE MÁ ZAŽITÉ SVÉ DLOUHOLETÉ CHRUDIMSKÉ KNOW-HOW!

 

Odkazy:

https://novinychrudim.cz/2019/10/07/pred-hotelem-bohemia-zustava-ve-hre-dvoupodlazni-parkoviste-panuje-na-tom-predbezna-shoda-s-majitelem-hotelu/

o chybách v řešení města a jeho veřejného prostoru např:

https://prostorprochrudim.cz/clanek/chrudimsky-terminal-aneb-o-cem-se-radeji-nemluvi.html

o Masarykově náměstí:

https://prostorprochrudim.cz/clanek/masarykovo-namesti-%E2%80%93-sracky-ve-skrini-ii-.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/masarykovo-namesti-%E2%80%93-sracky-ve-skrini-i-.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/mikve-parkoviste-a-masarykovo-namesti.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/dopravni-stoka-aneb-kostlivci-uz-lezou-z-radnicni-skrine.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/lide-zachrante-masarykovo-namesti.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/bohemia-=-cechy.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/jak-si-pan-travnicek-chtel-navrhnout-masarykovo-namesti.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/dopravni-stoka-mesta-v-zajeti-ubohosti-rekonstrukce.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!