témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Masarykovo náměstí – sračky ve skříni II.

Politici a stát ničí Masarykovo náměstí. Záměrné chyby v obnově Masarykova náměstí.


Upozornění: Tento fekální příspěvek dlouhý jak průjem je o jedné staré radniční skříni plné sraček s nápisem “Masarykovo náměstí“, a tak by jej děti do 15 let měly číst jen v doprovodu rodičů.

 

kapitola VIII. – PRACHY, PRACHY, JENOM PRACHY NEČEKAJÍ . . . MOŘE ASFALTU A PRACHY V PRDELI, ANEB PENĚZ JE VŽDYCKY DOST

V případě realizace dopravního prostoru, tedy místní komunikace, se bude realizovat na náměstí přežitý projekt! To znamená, že za pět či deset let bude toto nekvalitní řešení a celá realizace přežitá tuplem. Tedy ultra zastaralá! Bylo už s budoucím vlastníkem jednáno, že přebere komunikaci, kterou bude nutno v horizontu pěti, či deseti let opět přeřešit? Kdo bude nekvalitní řešení v budoucnu rušit? Jak to budoucí majitel a správce udělá? Na základě stávajícího pitomého projektu bude náměstím i nadále procházet moře zbytečného asfaltu! Přímo Amazonka. Vysvětlil někdo lidem, že to je na úkor budoucího veřejného a sdíleného prostoru? Na zastaralý a špatný projekt naváže obnova náměstí? Proč projekt nezohlední budoucí situaci za pět, deset či více let? Budoucí vlastník možná jen řekne, že je tu udržitelnost realizace a že po jejím uplynutí případné změny zaplatí stejně město! Stát dneska vyhazuje peníze za rekonstrukci naprosto neudržitelné věci. Vše znovu v budoucnu zaplatí blbci, kteří byli z procesu hledání lepší podoby náměstí vyloučeni! Po ŘSD převezme komunikaci stará známá krajská dopravně a asfaltově lobbistická firma, která dlouhodobě ve spolupráci s chrudimskými a krajskými politiky už město ničí, má totiž skládku na Ptačích ostrovech! Bravo! Až bude těžit jednou asfalt z náměstí, má ho aspoň kam uložit! Projektovou marnost ruku v ruce doprovází ta investiční. Lidem je to zatím jedno. Nekvalitní záměr + nekvalitní projekty + nekvalitní veřejné zakázky =  investiční marnost placená a podporovaná nezodpovědným voličem.

Rekapitulace: Lidé ve městě zaplatí státu, aby jim prostřednictvím ŘSD udělal přežitý projekt, s kterým lidi ve městě nikdo neseznámí, takže ani nevědí, co platí a až přijde na řadu obnova náměstí, zaplatí to znovu, včetně pitomého politika! V případě celostního řešení náměstí jde o částku jinou než u kanalizace v Medlešicích, jde o prachy, za které by obyvatelé města mohli několik let zdarma navštěvovat sportoviště nebo kulturu. Lidmi placený neviditelný hlavní architekt stejně jako v případě Kopanice a jinde nehájil veřejný zájem, lépe řečeno lepší prostor k životu ve městě. Veřejnost byla vyloučena, veřejnost to zaplatí. Lidem stejně jako v kauze Kopanice či terminálu ještě nedošlo, co se stalo a až jim to dojde, bude pozdě!

 

 

kapitola IX. – JDE O REKONSTRUKCI ASFALTU NEBO O VÝMĚNU KOBERCE?

Pokud si někdo doma vymění koberec, nemusí kvůli tomu bourat v baráku podlahu. ŘSD masíruje lidi, že jde o rekonstrukci komunikace, že jde o výměnu koberce. Tak tomu není, jde o náměstí a jde o komunikaci procházející náměstím, jde o navazující pozemky města! Komunikace tedy prochází městskými pozemky! Co je město za vlastníka? Tohle není pozice k vyjednávání s lobbisty? ŘSD a SUS je nositelkou neuvěřitelně nízké dopravní kultury ve městech a obcích a jejich veřejného prostoru. Stačí se podívat na chrudimský uliční humus a na ulice a chodníky okolních vesnic. Město jako vesnice, vesnice jako město. Hnus na jedno brdo . . . . Řemeslo umřelo, detail příšernej, materiál odpornej, dopravní řešení přežité, nekvalita zvítězila. Část projektu ŘSD je neživotná, protože dopravní režim a celé příčné uspořádání místní komunikace procházející náměstím je zastaralé. Velká část komunikace a přilehlých “rekonstruovaných“ ploch je určená při obnově náměstí k demolici! Proč to politici lidem neřeknou? Pardon, oni neznají podobu náměstí . . . , ale mají prováděcí projekt na komunikaci!

 

kapitola X. – KONCEPCE DOPRAVY A DOPRAVY V KLIDU NEEXISTUJE, OBCHVAT JE K HOVNU, ZTRACENI V ČASE, BUDOUCNOST PŘEŽITÁ, ROKY V PYTLI

Chrudim nemá dodnes odpovídající koncepci dopravy, dopravy v klidu či zpoplatnění aut. Z toho mj. plyne hnusná podoba veřejných prostorů města! Zde chybí nalezení kvalitního dopravního režimu a to rovněž s ohledem na již budované úseky obchvatu města. Za komoušů převážili v prostoru pouze a jen dopravní funkce, dopravní tranzit městem a parkování. Jenže konzervovat a podporovat tyto jednostranné funkce dnes je ve veřejném prostoru krajně krátkozraké a není k tomu důvod. Bude jen dál podporována hnusná podoba náměstí nebo změna k lepšímu? Nelze se vymlouvat na to, že zde auta dneska parkují, ani na to, že přeložka silnice I/17 jednou bude či ne. Chrudim může mít obchvatů, kolik chce. Bude to jedno? K čemu se staví megastavby za miliardy? To je slibované zlepšení životního prostředí města? Projekt říká, že obchvat města nefunguje a nebude fungovat ani v budoucnu. Je jedno, kdy přijde náměstí k řešení. Problémem je, že někdo uvažuje pořád deset let zpátky a má uvažovat deset let dopředu! Mělo by jít o to, prostor zodpovědně řešit v každé době, tedy i dnes, ne později a navíc opět se zpožděním deseti či více let. Náměstí se řeší stále z pohledu minulosti, nikoli z pohledu budoucnosti! Neexistující budoucnost – město, které nemá vize. Je jedno, jestli obnova náměstí přijde na řadu za pět či deset let. Ona se totiž řeší již mnoho let zpátky a dodnes nic smysluplného neexistuje!

 

kapitola XI. - JAK VYJEBAT S LIDMI, JAK SE S NIMI PLÁNUJE VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ MĚSTA, PARTICIPACE, DESATERO A LOUKA NA PSÍ HOVNO

Lidé jsou z klíčových a důležitých záměrů veřejných prostranství města záměrně a programově vyloučeni! Je to rovněž důsledek nekoordinace a dělení veřejných zakázek a jemně nakrájené salámové metody destrukce území. V závěru destrukce předají politici zničený veřejný prostor města se slávou veřejnosti, která tuhle srandu platí. Jakou mají zodpovědnost? V Chrudimi dosud žádnou. Jak bylo řečeno, Chrudim neumí řešit odpovídající formát veřejných zakázek a tomu odpovídá i mlha netransparentnosti. Vše se pak schová třeba za Desatero. V Chrudimi nikdy nebylo Desatero participací a participace Desaterem. Cílená spolupráce s veřejností na záměrech a projektech města neexistuje. Masarykovo náměstí je dalším přímo učebnicovým příkladem. Lidé nemají nejmenší tušení, co na ně politici se svými úředníky chystají. Projekty jsou neveřejné, lidé jsou zcela záměrně a programově z dění vyloučeni! U důležitých záměrů města neprobíhá DESATERO – do jehož “problémů“ je veřejnost vmanipulována, neprobíhá ani PARTICIPACE v rámci konkrétního záměru, neprobíhá ani jeho včasné PŘEDSTAVENÍ a nejsou sděleny ani včasné INFORMACE o něm! V Chrudimi dodnes odpovídající participace a INFORMOVANOST o záměrech města neexistuje. Město se topí v nekvalitních projektech a lidé to “akorát“ platí, stejně jako politiky a úředníky. Město neumí participovat a spolupracovat na konkrétních záměrech s veřejností. Proč politik neřešil náměstí s lidmi před více jak deseti či pěti lety? Protože se na to vysral stejně jako dneska! Podle toho vše vypadá. Když politici řeší významný prostor, schovávají jej například za louku na psí hovno. Pojďte lidé, budeme debatovat o hovně! Politici léty usilovné dřiny rozesrali náměstí. Na náměstí se bez lidí řeší sračky, tak proč někde jinde venku neřešit s lidmi aspoň to psí hovno (viz. Chrudimský zpravodaj 3/2019).

Politici raději sami veřejný prostor zničí a pak jej se slávou sobě vlastní teprve veřejnosti představí. K čemu je agenda Zdravého města když plodí kauzy jako Masarykovo náměstí, nábřeží Chrudimsky a sportoviště, terminál hromadné dopravy, Kopanice . . . ? V Chrudimi se špatnými postupy a zakázkami naprosto rozesere třeba náměstí. Za ukázku toho, jak se to dělat nemá, poleze někdo někde v jiném městě s ostatní stejně smýšlející partičkou pitomých politiků a jim loajálních úředníků na bednu? Za tohle se rovněž berou peníze? Tohle je zdravé město? Takhle se plánuje ve zdravém městě?

 

kapitola XII. - FIRMA ANO FERT

Firma ANO je u projektování náměstí dávno a tak zajela do vyjetých kolejí v plánování veřejného prostoru města. Možná by její lidé s krompáčem v ruce stojící na Širokých schodech měli přejít sem. Tohle je průser. Stejně jako dopravní řešení celé řady jiných lokalit v Chrudimi. Bude v ničení náměstí pilně pokračovat po Řezníčkovi Pilný? Vypadá, že ANO. Proč se věc neřešila a proč je dneska náměstí díky zakázkám rozesrané, nikdo dosud kloudně neví co s ním, dělá se páté přes deváté a zanedbanost věcí naprosto trestuhodná a neuvěřitelná! ANO a nic . . . Setkání se starostou, ani kdyby jich bylo nekonečno, nemohou nahradit formát profesionální PARTICIPACE a spolupráce s veřejností na důležitých záměrech města. Na důležitých, protože by se neměla nadužívat, je pro všechny náročná a není to žádná prdel. Klást starostovi otázky těsně před realizací či dokonce po realizaci záměrů, u kterých firma ANO fert byla, nebo o kterých minimálně věděla a udělala hovno, tedy ani to ne (zničení Kopanice, terminál, náměstí . . . ) a spolu s ostatními udatnými politiky tajila veřejnosti projekty do poslední chvíle před realizací, je totálně odlišný a převrácený formát potlachu, navíc bez ostatních aktérů v území atd., atd . . .ignorantům nemá cenu vysvětlovat. Setkání se starostou není participace nad konkrétním záměrem v území!

 

kapitola XIII. – ANO FERT A DLAŽDIČKA NA CHODNÍČKU, STUPIDNÍ AGITKA

Pomocí hnusné dlažbičky na chodníku lepší veřejný prostor nevzniká! Pro nedostatek jiných témat se tento vžitý nesmysl stal třeba předvolebním tahákem a agitkou firmy ANO. Hnusná betonová dlažba, která v tomto případě ani nemůže být nadčasová, působí v prostoru náměstí hnusně, nepatřičně, přežitě a zastarale, byť stará není a byla realizována nedávno! Jde opět vyhozené peníze! Jen další nekvalitní údržba města bez jakýchkoli souvislostí. ŘSD bude nyní v této stupiditě pokračovat!

 

kapitola XIV. - HLAVNÍ ARCHITEKT MĚSTA, JEDEN Z HLAVNÍCH PRŮSERŮ

Když politik z vedení města udělá průser, stane se třeba zastupitelem. Hlavní architekt i v této kauze opakovaně zanedbal a nesplnil své pracovní povinnosti a lidé si tohoto neviditelného človíčka vesele platí dál, aniž by pro ně něco udělal. Povinností bylo už dávno informovat o formátu nalezení lepší podoby náměstí politiky a především obyvatele města, povinností bylo už dávno hledat a připravit lepší formát zakázky – veřejné soutěže - na obnovu náměstí, povinností bylo požadovat lepší a kvalitnější nejen dopravní řešení, které umožní obnovit náměstí . . . Zanedbaných povinností je v kauze náměstí celá řada, nemá cenu je rozepisovat! Profesní selhání. Stalo se něco? Nic. Lidé si ho platí . . . .

 

kapitola XV. – ZÁVĚREČNÁ SPROSTÁ SLOVA, KONEC ČLÁNKU O HOVNECH A PRŮSERECH A SKLIZNI SHNILÉ ÚRODY

Běžným lidem mimo praxi nedochází, co se stalo. Ať politici po tolika letech konečně zveřejní a lidem ukážou, jak dokázali rozdělením náměstí do zbytečných zakázek zničit touto salámovou metodou náměstí. Ať lidem ukážou všechny ty zastaralé, špatné, přežité a nekvalitní projekty, z kterých se zrodí nekvalitní realizace ničící Masarykovo náměstí bez vědomí veřejnosti. Ať lidem parta politických diletantů, co celá léta už projektuje náměstí, konečně ukáže přežité projekty silnic, parkovišť, garáží . . . . v rámci neexistující urbanisticko-architektonické koncepce obnovy náměstí!!! Zodpovědní měli mraky času věci řešit! Totálně je posrali. Nejde o jediný případ. Z Masarykova náměstí byl během let neuvěřitelnou a cílenou politickou pílí záměrně vytvořen prostor pro korupční jednání! Kauza svými korupčními rozměry a selháním politiků ve veřejném prostoru města překonala zničení Kopanice. Do kauzy je navíc zatažen stát, kraj a policie - inspektorát. V dnešní době si už nikdo nedovolí takhle uboze projektovat veřejný prostor náměstí, jen politický zoufalec, kterému jeho ovečky přitakají! Proč neřešit věci lépe už dnes, když je lze špatně vyřešit za peníze poplatníků potom, třeba za pět či deset let. Proč zbytečně neutrácet prachy lidí? To je politika státu, kraje, města a policie ČR?

PROČ NEMÁ CHRUDIM V POSLEDNÍ DOBĚ KVALITNÍ REALIZACI VEŘEJNÉHO PROSTORU ? Jsem opravdu zvědav, jak firma ANO a Piráti budou kauzu Masarykova náměstí vysvětlovat.

Politici konečně mohou sklízet shnilé plody své roky usilovné činnosti prováděné obezřetně a v tichosti za zády veřejnosti. Když někteří lidé shnilou úrodu nechtějí, jsou jim shnilé plody zdravého města vnuceny.

Přesně tohle je pro mne DESATERO zdravého města = totálně posrané zakázky na jeden jediný veřejný prostor bez znalosti souvislostí a bez účasti veřejnosti. Úplný Meisterstück. To, co se děje od počátku v kauze Masarykova náměstí je sousled totálně nestandardních a posraných postupů. Zoufalá kultura vnímání veřejného prostoru náměstí a urbanizmu města nyní graduje v prostoru náměstí. Zoufalou architektonickou kulturu města doprovází zoufalá kultura dopravní. Chrudim projektuje jako ve třetím světě náměstí podle auta, parkoviště a silnice!, dlouhodobě bez rozumného zadání, bez odpovídajícího formátu veřejné zakázky, bez lidí! Kolik let už se takhle náměstí projektuje? BOHEMIAN RHAPSODY. Vždycky Chrudim. More! Místo angluno foros je tady moros kalo khul!

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!