témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Mikve, parkoviště a Masarykovo náměstí

Pokračující příběh Masarykova náměstí


Po roce 2013 se okamžitě, ihned a znovu v roce 2019 objevil na iDNES článek o jedné staré chrudimské židovské lázni. Mikve a parkoviště i tak by se mohla jmenovat nová chrudimská židovská anekdota. Když se v roce 2013 hrabali archeologové v zemi na Masarykově náměstí, našli v základech původní zástavby něco, co určili jako židovskou rituální lázeň pocházející někdy ze 16. století. A aby to nebylo tak jednoduché, hned se vynořili oponenti, kteří dali této dvouvanovce daleko obyčejnější účel a využití. Důležité na celé věci je datum – tedy rok 2013, protože dnes už máme rok 2019! O parkovišti se radnice a zodpovědní lidé baví celá léta. Jsou přímo posedlí projektovat náměstí podle parkoviště a což veřejnost možná neví, i podle silnice. V rámci “otevřeného“ zdravého města nebyl pro jistotu ani jeden letitý projekt veřejnosti představen a nebyl dán lidem žádný prostor se k záměru jednoho podnikatele a jednoho starosty vyjádřit. Městské plánování se zkrátka pořád nedaří. Chrudimská divadelní hra Mikve tak na svou derniéru stále čeká.

Veřejnost mohla rituální lázeň aspoň vidět. Návrh podzemního parkoviště je od počátku zcela neveřejný, byť jde o veřejný prostor města! Stejně tak oprava silnice, která náměstím prochází! K vidění není ani územní studie, která měla řešit Masarykovo náměstí. Hlavně, že má město další komise. Navíc a není to případ jenom Chrudimi, se náměstí projektuje podle dopraváků, v tomto případě podle ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR), jinde např. podle SUSky (krajské správy a údržby silnic) – záleží na třídě a vlastníkovi místní komunikace. Jde o neskutečný případ arogance a zabedněnosti politiků a jejich voličů a o neskutečnou dotační korupci státu – tedy České republiky ve vztahu k veřejným prostranstvím měst a obcí!!! Stát mnohdy pomocí špatného řešení dopravy a uličního profilu zničí veřejné prostory a drobná náměstí, než na to lidé dokáží reagovat.

  

Ukázka špatného a korupčního postupu v obnově veřejného prostoru Masarykova náměstí:

1. Náměstí se projektuje jen a pouze z pohledu dopravy a podle silnice! Zcela záměrně a účelově neproběhlo jiné transparentní výběrové řízení či transparentní veřejná zakázka na obnovu náměstí jako celku (urbanisticko-architektonická soutěž, soutěžní dialog, workshop, koncepční studie aj. otevřená a transparentní forma veřejné zakázky). Náměstí bude řešit pomocí silnice nejprve projekt ŘSD. Pak možná projekt stupidního parkoviště. Pak možná přijde i kouzelník. Mezi tím si někdo musí všimnout, že tu je náměstí. Náměstí od počátku neřešeno!

2. Chrudim nemá dlouhodobě žádnou koncepci dopravy! Bývalé vedení tyto věci neřešilo. I Masarykovo náměstí může mít zcela jiný dopravní režim než dnes!!! Od toho se může odvíjet i jiná podoba a kvalita veřejného prostoru!!! Je úplně jedno, jestli náměstím pochází silnice I. tř. (37 H). Zodpovědní od roku 1989 nepochopili, že náměstí není jen silnice a parkoviště, že nemusí být pouze hnusným obrazem negativně působících dopadů dopravy a celé dopravní lobby. Zcela nejasná je koncepce dopravy v klidu jak ve městě tak na náměstí, včetně promyšleného finančního rámce.

3. Zcela záměrně byla z procesu plánování vyloučena veřejnost! Byli vyloučení lidé, co tu bydlí a podnikají, byli vyloučeni ostatní obyvatelé města, byla vyloučena ostatní odborná a laická veřejnost! Nebyly učiněny odpovídající průzkumy, rozbory a analýzy. Nebyli osloveni všichni zodpovědní aktéři, stakeholdeři, obchody, služby a vůbec správci i uživatelé náměstí . . . Dodnes veřejnost nebyla seznámena se záměry a projekty města, s parkovištěm, s komunikací, s projekty ostatních aktérů apod. Transparentnost a obyčejné postupy se nedodržují!

4. Zcela záměrně a korupčně bylo náměstí pomocí politických špiček bývalého vedení města plánováno pouze s jedním podnikatelem (podobný případ viz. Kopanice). Bylo učiněno špatné zadání, špatné rozhodnutí, vytvořeny špatné podmínky, nastal špatný sled kroků. Tento neudržitelný trend trvá dodnes! Rovněž plánovat náměstí s jedním podnikatelem je korupce!, která se odehrává před očima ostatních.

5. Vzhledem k tomu, že náměstí je od počátku neřešeno a neřešeno jako celek, neexistuje od počátku rovněž provázanost a soulad mezi jednotlivými záměry a mezi dílčími projekty! Navíc ty vůbec nejdůležitější záměry a koncepty převedené do projektů zcela chybí - neexistují! Řeší se náměstí bez náměstí a věci bez souvislostí.

6. Jako vždy u podobných akcí naprosto selhal veřejností placený hlavní architekt města!

7. Pokud bude i tento veřejný prostor města zničen, bude veřejnost na lepší řešení čekat desítky let. (Pokud se toho dožije).

8. Jak je možné, že lidé přilepení na židli ve vedení města desítky uplynulých let, se dopustili naprostého amatérizmu, korupce a školáckých chyb při plánování veřejného prostoru města? Jak je možné, že nikdo nenese naprosto žádnou zodpovědnost?

 

 

odkazy:

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/mikve-chrudim-archeolog-frolik.A190201_214317_pardubice-zpravy_lati

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikve

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2090550-chrudimska-mikve-patri-k-evropskym-unikatum-dvoudilna-lazen-slouzila-zidum-k-ociste¨

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!