témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

NÁBŘEŽÍ U STADIONU – VRCHOLNÁ PROPAGACE POLITICKÉ NESCHOPNOSTI

Článek věnovaný Novinám Chrudim a panu Romanu Zahrádkovi


Chtěl bych tímto otevřeně reagovat na propagandistické nesmysly uveřejněné Romanem Zahrádkou 3. 6. 2022 ve stranických novinách ANO - Noviny Chrudim “Starosta Pilný dojednal citlivější kácení zeleně U Stadionu na úkor masivní těžby“.

 

1 ÚMYSLNĚ ŠPATNÉ A KORUPČNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Chrudim se pod současným politickým vedením města propadla hluboko do minulosti, místo aby při rozvoji veřejných prostranství byla alespoň na úrovni doby. Jde o to, že jakákoli veřejná prostranství, včetně důležitého prostoru nábřeží, jsou řešena salámovou metodou. Jedno území je bez neexistující kvalitní celkové koncepce, tu v Chrudimi možná ani nikdo nezná, naprosto zničeno dílčími a nekvalitními veřejnými zakázkami. Veřejné zakázky navíc ani nemají odpovídající formát významu místa. Jako když je tvoří a zadává brouk Pytlík. Veřejné prostranství se řeší bez odpovědnosti politických představitelů, dílčími a nesmyslnými veřejnými zakázkami, bez zodpovědného zadání. Veřejná prostranství jsou z neznalosti úmyslně ničena nevhodnými, nekvalitními, špatně koordinovanými, neprofesionálně připravenými a marnými zakázkami. Zakázky a realizace nemají navíc vesměs k území žádný vztah. Řeší území bez vztahu k území. Stejně jako ostatní veřejná prostranství města se nábřeží nesmyslně a bez zdravého rozumu řeší bez nábřeží, jen podle aut, parkování, cyklotras. Veřejný prostor ovládli neprofesionální diletanti z řad politické reprezentace. Projekty ve veřejném prostoru města včetně nábřeží namnoze řeší neodpovídající profese, profesně nevzdělaní lidé, kteří vesměs ani netuší, co v území řeší a jak území řešit. Všechny zbytečné, nekvalitní a špatné veřejné zakázky platí poplatník, obyvatel města. Hloupost politiků a zničené území platí všichni lidé. Salámovou metodu netransparentních zakázek zadaných z ruky doprovází už jen střety zájmů a korupce.

 

2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SE ŘEŠÍ BEZ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Veřejná prostranství se řeší bez veřejných prostranství, náměstí bez náměstí, nábřeží bez nábřeží, město bez města, krajina bez krajiny. Politici v Chrudimi povýšili rozvoj města a okolí na absurdní level, který už nikdo nikdy nepřekoná. Politická reprezentace sama vyhrotila situaci zde i na jiných místech. Vyhrotila nesmyslně a za peníze lidí podobu a fungování nábřeží do naprostého extrému urbanisticky-architektonického, přírodně-krajinného, dopravně-provozního a dopravně tranzitního, vodo-říčního, neobyvatelného a nepřívětivého. Jedním z důvodů tohoto stavu zničeného nábřeží jsou zmíněné nesmyslné a nekvalitní dílčí zakázky v území řešené bez jakýchkoli souvislostí. Nekvalitní, alibistické a neúčinné rozhodování politiků. Architekt města je rovněž nefunkční autorizovaná figurka, kterou si lidé platí, a která by měla být za svá pracovní pochybení řešena Českou komorou architektů. Stejně jako politici, neví ani architekt města Chrudim, jakou má úlohu.

 

3. BĚŽTE SI STĚŽOVAT NA LAMPÁRNU

Stalo se nábřeží po všech utrápených, dílčích a nesmyslných realizacích, které platí lidí krásnější, ekologičtější, přírodnější, obyvatelnější, přívětivější, bezpečnější . . . ? Byla vyřešena problematika aut, dopravy, mobility? Byla vyřešena problematika lidí, obyvatel, dětí a všech uživatelů? Problematika životního prostředí, přírody, vody a všeho ostatního? Kde je možné si stěžovat na blbce, kteří řeší veřejná prostranství města a nábřeží jen podle cyklotras, aut, parkování? Mám si jít stěžovat k panu starostovi Pilnému na jeho vlastní hloupost, nebo ke stejně hloupým místostarostům? Uvedená problematika zakopání horkovodu a aut se řeší na nábřeží celé generace. Kam se to posunulo? Nikam! Hloupá politická reprezentace města nezná po letech lepší podobu nábřeží, resp. nemá lidi, kteří ji vidí a nedokážou sehnat peníze na realizaci prosté a jednoduché vize. Neviděl jsem rovněž v Chrudimi posledních let velkou dotační injekci do veřejného prostoru. Neschopnost politiků, jejich úředníků?

 

4. POLITICI V CHRUDIMI NEVĚDÍ, JAKOU MAJÍ PŘI PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VŮBEC ROZVOJI MĚSTA ROLI

V případě veřejných prostranství města řeší rada a zastupitelstvo vesměs zbytečné, hloupé a nepřipravené věci, za které utrácejí veřejné prostředky podle marných projektů. Mrhá svým časem. Špatná zadání generují špatné projekty, pochybená a korupční výběrová řízení, zbytečné a nesmyslné veřejné zakázky, zbytečné, marné a utrápené realizace. Lidé si platí nekvalitu vesměs nepřívětivého a neobyvatelného veřejného prostranství. Lidé si platí politiky. Politik v Chrudimi dlouhodobě neumí sehnat peníze do lepšího rozvoje veřejných prostranství, do zlepšení jejich kvality, není schopen ve veřejném zájmu jednat s aktéry v území, nemá vize, není schopen řešit kvalitní rozvoj Chrudimi a okolí. Generace dětí, dnes namnoze dospělých, díky nim vyrůstají v humusu. V Chrudimi dlouhodobě probíhá dehumanizace veřejných prostranství na úkor řešení naprostých kravin. Nábřeží je svědkem tohoto počínání. Politické strany se bojí nepopularity. I nábřeží je postiženo touto populistickou a zpátečnickou politikou, nesmyslnými předvolebními sliby, hloupostí politiků. V případě OEPu i nemravnými politickými trafikami. Zakopání horkovodu podle sdělení EOPu probíhá od roku 2008. Kde je od té doby lepší podoba celého území a nábřeží? Nutno podotknout, že mraky špatných veřejných zakázek do jednoho utrápeného veřejného prostranství vyjdou finančně dráž než jedna kvalitní.

 

5. STÁRNUTÍ GENERACÍ V POLITICKÉ MARNOSTI

Děti dál stárnou a dospívají uprostřed přežitých městských projektů a realizací. Voda je v Chrudimi zapomenutou, nevnímanou a stále ztracenou osou městského života. Řeku a nábřeží možná s politiky zničí samo Povodí Labe s.p. Proč si politická reprezentace nepoloží zcela jednoduchou otázku – proč nelze na první dobrou sehnat peníze, vystřelit, zadat, projektovat, realizovat kvalitní veřejné prostranství, jakým je i nábřeží města? Umí vůbec město a politici analyzovat chyby? Možná by byla řada neefektivních lidí na pracovním úřadu.

 

6. PROPAGANDA

Informování veřejnosti chrudimskými novináři o veřejném prostoru města považuji za nešťastné. Papouškují mnohdy naprosto zcestné výroky politiků bezostyšně ničící před očima obyvatel veřejný prostor města. Pokud začne politická reprezentace projektovat město a jeho území, měla by se zamyslet, jakou má roli a kde je její místo. Citace politiků k nábřeží v Novinách Chrudim, nebo Chrudimských novinách, je ostudou pro rozvoj a plánování města a důkazem toho, že politici (vzájemně) ani nevědí, co dělají a jak který z nich území ničí. Naprosto nezodpovědné jednání chrudimských politiků musí být pro lidi z profese řešící dlouhodobě veřejná prostranství ve finančních objemech desítek a stovek miliónů naprosto neuvěřitelné, jako z jiného světa. Kolik je díky politiků ve městě zničených území? Masarykovo náměstí, Ptačí ostrovy se skládkou, nádražní brownfield . . . . nyní i nábřeží U Stadionu. O nábřeží jsem toho napsal tolik, že nebudu věci opakovat. Děti, pokud chcete jednou být politickou reprezentací města Chrudim, nemusíte už hodit do školy. Stačí 1. stupeň základní školy. Vlasta Koupal vám na zbylé období napíše omluvenku. Pak můžete rovnou dělat starostu nebo místostarostu.

 

7. STAROSTA PILNÝ DOJEDNAL CITLIVĚJŠÍ KÁCENÍ ZELENĚ

Podobné články a jejich obsah by měl vyděsit všechny aspoň minimálně uvažující lidi. Veřejná prostranství města projektuje v oboru naprosto nevzdělaná politická reprezentace, která netuší svou roli. Pokud politik vlastní neschopností řeší kraviny jako v uvedeném článku nemá asi opravdu čas řešit věci týkající se rozvoje města včetně lepšího nábřeží. Kde je vzájemná komunikace, zodpovědnost, zodpovědný přístup k území, veřejným prostranstvím, zodpovědná komunikace s aktéry v území, kde jsou odpovídající finance do lepší podoby řešeného, tedy do budoucnosti města a jeho obyvatel . . . ? Veřejnost je od řady projektů v jakékoli době cíleně odstřižena. Kde najdete projekt a následnou realizaci obnovy nábřeží? Ani tak jednoduché území jako nábřeží, není řešeno. NÁBŘEŽÍ SE ŽEŠÍ BEZ NÁBŘEŽÍ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ BEZ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ. MĚSTO SE ŘEŠÍ BEZ MĚSTA A JEHO OBYVATEL.

 

8. PANE ZAHRÁDKO

Pokud pane Zahrádko chcete vychvalovat práci politiků, je jedno jakých, měl byste vědět něco o branži projektování a utváření veřejného prostoru. Měl byste vědět o nesmyslných veřejných zakázkách, o záměrném vyhazování peněz poplatníků, o řízeném klientelismu, o nesmyslných projektech, o naprosto neakceptovatelném chování politiků a politické reprezentace v tomto příběhu a v příběhu veřejných prostranství Chrudimi vůbec. Úskalím chrudimských politiků jsou především oni samotní, nikoli veřejná prostranství, která jim nic neudělala, přestože jsou systematicky politickou reprezentací ničena. Pokud se Vám někdy podařilo postavit nějaký dům od komína a jeho kouře, dejte vědět, podobně se řeší zatím za peníze lidí nábřeží a ostatní v Chrudimi. Politická reprezentace města je na úrovni okresního přeboru, druhá, první, nebo dokonce světová liga v nedohlednu. Veřejností dobře placená nezodpovědnost utváří v Chrudimi veřejná prostranství. Po letech či desetiletích zakopávání horkovodu jde o celé nábřeží ulic U Stadionu a V Průhonech se vším v území. Jde o další špatnou veřejnou zakázku v ničeném území. Opakovanou a dlouhodobou neschopnost politiků věci řešit. Noviny mají chválit politiky a politické strany za to, že nezvládají svou práci? Mají chválit propagandisticky jejich neschopnost na cestě k “lepším zítřkům“, chovat se jako za bolševika?

 

Odkazy:

Noviny Chrudim

Starosta Pilný dojednal citlivější kácení zeleně U Stadionu na úkor masivní těžby

(https://novinychrudim.cz/2022/06/03/starosta-pilny-dojednal-citlivejsi-kaceni-zelene-u-stadionu-na-ukor-masivni-tezby/)samotní.

Rozšířená cyklostezka podél řeky Chrudimky má usnadnit cestu zamýšleným cyklokoridorem napříč městem

https://novinychrudim.cz/2022/02/01/rozsirena-cyklostezka-podel-reky-chrudimky-ma-usnadnit-cestu-zamyslenym-cyklokoridorem-napric-mestem/

 

Chrudimské noviny

Místo horkovodu má bránit přístupu k vodě pro změnu betonová zeď za 18 milionů!

https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/misto-horkovodu-ma-branit-pristupu-k-vode-pro-zmenu-betonova-zed-za-18-milionu

 

Prostor pro Chrudim

Znič s Piráty nábřeží !!! (02/2022)

https://prostorprochrudim.cz/clanek/znic-s-piraty-nabrezi-.html

Sjezd ke sportovištím v nastaveném dopravním režimu zničil nábřeží a kus města (12/2020)

https://prostorprochrudim.cz/clanek/sjezd-ke-sportovistim-v-nastavenem-dopravnim-rezimu-znicil-nabrezi-a-kus-mesta.html

Dopravní napojení sportovišť města Chrudim v podání politických dinosaurů udělá z nábřeží akorát obří kruhák (6/2018)

https://prostorprochrudim.cz/clanek/dopravni-napojeni-sportovist-mesta-chrudim-v-podani-politickych-dinosauru-udela-z-nabrezi-akorat-obri-kruhak.html

Zabraňte politikům zničit nábřeží v Chrudimi! (02/2018)

https://prostorprochrudim.cz/clanek/zabrante-politikum-znicit-nabrezi-v-chrudimi.html

Nad osudem chrudimského nábřeží a horkovodu (11/2015)

https://prostorprochrudim.cz/clanek/nad-osudem-chrudimskeho-nabrezi-a-horkovodu.html

Voda - ztracená osa městského života (8/2015)

https://prostorprochrudim.cz/clanek/voda-ztracena-osa-mestskeho-zivota.html

Dospívání a stárnutí uprostřed přežitých městských projektů a realizací (5/2016)

http://prostorprochrudim.cz/clanek/dospivani-a-starnuti-uprostred-prezitych-mestskych-projektu-a-reseni.html

O politickém projektování, aneb když projektují politici (2/2017)

http://prostorprochrudim.cz/clanek/o-politickem-projektovani-aneb-kdyz-projektuji-politici.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!