témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Zabraňte politikům zničit nábřeží v Chrudimi!

Zničí politici nábřeží v Chrudimi?


Veřejnost by neměla dopustit, aby chrudimští politici zničili nábřeží v Chrudimi. Je to oprávněná obava? Měla by se veřejnost obávat jejich chování, projektování, plánování a rozhodování? Jaká je úloha politika? Proč se životní a sdílený veřejný prostor města dlouhodobě chrudimským politikům nedaří smysluplně zlepšovat? To, co se začíná dít na chrudimském nábřeží, může přispět k odpovědi. Jde o velice závažné téma, které nejde přejít jednou větou.

 

1. Jak se chová chrudimský politik?

1a) Zastupitelstvo města projednávalo na svém 23. zasedání dne 29. 1. 2018 souhlas s demolicí objektu klubovny Kačerů ve vlastnictví města na parc. č. st. 3597, který předložil pan Trávníček, a který prošel Radou města 15. 1. 2018. Zde uvedeným a jediným důvodem je realizace cyklotrasy a nová parkovací stání v ul. Na Ostrově! Důvodem není revitalizace či obnova hnusného chrudimského nábřeží, ani neudržitelná dopravní situace, ani zlepšení venkovních pobytových funkcí či dokonce obnova přírodního prostředí města. Důvodem je přihlouplé parkoviště a přihlouplá cyklostezka. Proč nemůže mít Chrudim za ta léta už konečně lepší nábřeží? Možná právě díky tomuto uvažování. To je bohužel realita chrudimské politiky.

1b) Do rady a zastupitelstva jdou nepřipravené věci. Svědčí to o nízké úrovni politiků, kteří rozhodují o věcech, kterým nerozumí. Nikdo to po nich ani nemůže chtít, protože se před politickou kariérou věnovali vesměs jiným profesím, než těm, které vedou k obnově nábřeží či města. Mají chrudimští politici tedy k ruce aspoň skutečné profesní odborníky? Naslouchají veřejnosti? Proč se nevěnují tomu, co by měli dělat?

1c) Jaká je odpovědnost politiků? Nemá cenu zkoumat, proč se horkovod už kdysi nezakopal, když mohl. Úroveň voličů a jejich politiků se moc nemění. Předchozí rozhodnutí politického výkvětu systematicky zničilo nábřeží města, odřízlo asfaltovými silnicemi lidi od vody a jasně řeklo budoucím generacím, že na lepší nábřeží nemají nárok a že si na něj musí počkat a že hnusná stoka ve městě několika generacím musí zatím stačit. Město udělalo špatné rozhodnutí a špatné řešení záplatuje dalšími špatnými záplatami!!!

1d) Od výstavby sportovišť, venkovního stadionu E. Zátopka, krytého a venkovního bazénu a zimního stadionu uplynulo mnoho marných příležitostí. Dnes politici situaci na obou březích Chrudimky vyhrotili do extrému dopravně-provozního, urbanisticky-architektonického a přírodně-ekologického. Lepší řešení jsou oddalována s odkazem na naprosté nesmysly. Stavba obchvatu není dnes jedinou naprosto lživou a falešnou výmluvou. Dnešní stav celého území je pouze výsledkem sousledu neuvěřitelně špatných kroků, bez nároku na lepší budoucnost. Lidé by měli už konečně dohlédnout dál než jen k parkovišti a k zálivům na silnicích, neměli by pokračovat v umrtvování a devastaci nábřeží.

1e) Dalším problémem je přístup politiků k podobným akcím. Dnes jsou módní tzv. “chrudimské rekonstrukce a opravy“. Tento přístup jde u baráků. To politici ještě jakžtakž dávají. Jenže oprava fasády je něco jiného, než humanizace a revitalizace celého nábřeží, tedy městského prostoru. Pro obnovu městského prostoru je zaběhlé uvažování chrudimských politiků nedostatečné a nepřijatelné.

1f) Chrudimský politik neřeší věci v souvislostech a celostně. Je to pro něj pohodlnější. Pokud články v novinách nelžou, politici města plánují revitalizaci a obnovu takto důležitého prostoru města jakým je nábřeží řeky Chrudimky a ul. Na Ostrově opět obráceně, jak je jejich zvykem. Opět se snaží postavit dům od komína na chybějících základech. Plánovat takhle významnou obnovu podle parkoviště a cyklostezky či silničních zálivů je nesmysl. Bez nalezení zodpovědného a celostního přístupu řešit nábřeží jednoduše nejde. Nejde donekonečna dělat špatná částečná řešení. Jaké mají chrudimští politici vize? Proč stále dělají nesystematické kroky v plánování a rozvoji města? Kdo pak nese následky za prznění města?

 

2. Jaká je komunikace radnice s veřejností?

2a) Veřejnost není o připravovaných investičních akcích města dlouhodobě informována. Zkuste si dohledat informace, záměry, rozhodování a projekty k tomuto chrudimskému nábřeží. Problémem tzv. zdravého města je naprostá netransparentnost. Netransparentnost a neinformovanost může být dalším heslem radnice. Tzv. zdravé město paradoxně nezvládá ani plánování s veřejností, na kterém si tak zakládá. Participace a komunikace města s veřejností není žádná. Pokud vůbec nějaká je, není smysluplná. Veřejnost je raději hned od počátku z dění vyloučena. Populisticky jsou zohledněni voliči preferující auta, parkoviště, parkovací ostrůvky či cyklotrasu. Voliči preferující celkovou a smysluplnou revitalizaci nábřeží, kde samozřejmě jedním z témat je i smysluplné řešení dopravy, jsou z diskuze vyloučeni. Jak politici rozhodují a pro koho vlastně město plánují?

2b)Člověk se nemůže na stránkách města seznámit ani se záměry, pakliže je město vůbec má. Hlavní architekt klasicky mlčí anebo mlží – tedy opět neplní svoji práci, za kterou bere peníze! Politici se informace lidem sdělovat raděj ani nepokouší. Klasický přístup zdravého města.

2c) Transparentnost v Chrudimi až na prvním místě. Netransparentnost odráží i úroveň projektování města. Bývalý hlavní architekt si s tím současným v tichosti projektují město? Jeden si vymýšlí sportovní halu, druhý si řeší sjezd, jeden politik řeší parkoviště a druhý zase cyklotrasu? No zkrátka paráda, jak to tady máme zařízené.  Jako občan města chci vidět transparentně, jakým způsobem bude probíhat zadání či výběr zpracovatele na řešení revitalizace nábřeží v Chrudimi, jak bude do obnovy nábřeží  zapojena veřejnost, chci vidět jednotlivé fáze projektování, chci vidět kroky a rozhodování politiků a úředníků. Zatím jen nekoncepčnost a chaos s vyloučením veřejnosti.

2d) Tato rozbíhající se akce města odráží v zárodku řadu podobných. Je to stejný problém, jako s celým letním kinem, kdy prostory města jsou v Chrudimi stále věcí neveřejnou a kdy politici aktivně přispívají k jejich zničení. Aktuální informace chybí. V odkazu na Restart letního kina jsou dokumenty z roku 2015, včetně staré studie “Nádvoří a zahrada za muzeem (areál letního kina)“. Schody do díry na dlouhou dobu upozadily možnosti nalezení lepšího a odpovědného přístupu k řešení tohoto místa. Proč nebyla vedena diskuze nad lepší podobou celého a tak důležitého prostoru v centru města pod hradbami!!!??? Proč nebyly prověřeny lepší možnosti? Proč nebyl prostor řešen v souvislostech, které si zaslouží? Proč byla realizována jedna z hnusných možností? Záměrně!

Město zničilo nábřeží, zničilo i prostor před stadionem AFK Chrudim. Proč politici zničili bez veřejné diskuze prostory kolem řeky? Jak vypadá okolí sportovišť? Stejně tak je na webu města pověšena letitá studie Regenerace sídliště U Stadionu z roku 2011. Od té doby přibylo na sídlišti nějaké to parkování a před Kleopatrou město udělalo jen další dílčí, stupidní a hnusnou úpravu veřejného prostoru. Řada lidí však tyto “obnovy“ a prvoplánové akce včetně budování nových parkovišť ocení, protože jednoduše nic lepšího neznají. Proč se stále někam přilepují parkoviště do prostoru sídliště U Stadionu bez koncepčního řešení dopravy v klidu? Jsou nároky chrudimských voličů opravdu tak nízké? Je jim jedno v jakém prostředí žijí. Je jim jedno, v jakém prostředí budou žít jejich děti? Nemá tahle partička voličů, kterým stačí parkoviště pro zlepšení města inspiraci ke zlepšení z Čech a ze světa? Proč jim ji není schopný dát chrudimský politik? Nemusíme cestovat ani do zahraniční. Řada českých měst si nábřeží a vody ve městě váží a nechtějí, aby to byla ztracená osa městského života plná aut. Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Litomyšl . . . se snaží s řekou a nábřežím pracovat, některá je mají za svůj rozvojový program a podle toho k nim přistupují. Pseudozdravá Chrudim hází už léta akorát lidem, kteří chtějí lepší nábřeží klacky pod nohy.

2e) O jaké budoucnosti chrudimského nábřeží vlastně dnes politici rozhodují? Proč opět dělají z lidí hlupáky? Veřejnost se dozví akorát to, co někdo z nich příležitostně někde utrousí. To je otevřenost radnice? To je rozvoj města? To je transparentnost? Připomíná to moresy a chování papalášů na Hradě. Chce se vůbec někdo bavit s obyvateli města nad lepší podobou nábřeží? 

2f) Veřejnost by možná měla politikům vysvětlit, že už léta chce lepší podobu celého nábřeží, stejně jako sídliště. Budou se zase hledat důvody, proč to nejde? Jaký volič, takový politik. Chrudimský volič chce parkoviště a asfaltovou cyklostezku. To je opravdu úroveň  21. století? Vypadá to, že za dopravu ve městě jsou v politice zodpovědní lidé, kteří ji ani dlouhodobě nedokážou řešit. Možná si z volebního programu odškrtnou parkoviště a cyklotrasu, aby měli splněno. Nad jejich úvahami zůstává občas rozum stát. Stejně jako v tomto případě. Schyluje se v podání chrudimských politiků opravdu zase k další stupidní realizaci?

2g) Pokud politici rozhoduji o tak vážné věci jako o podobě nábřeží a o zakopání horkovodu, měli by mít projednánu lepší podobu nábřeží města s veřejností, a především by měli mít jasno, jak má celé nábřeží vypadat, aby netrousili kraviny typu parkovišť a cyklotras, tedy naprosto marginálních věcí. Přesně tohle uvažování stojí za velmi nízkou úrovní chrudimské stavební kultury a celého veřejného prostoru města posledních let a je jedno, jestli se jedná o centrum nebo okraj města.

2h) Dialog. Zdravému městu chybí dialog. O tom je projektování. Nejen v Praze, ale i v jiných městech probíhají nad důležitými a zásadními veřejnými prostory široké diskuze. Diskuze probíhají nad vhodnými postupy zadání, i při jejich formulování. Dialog probíhá v rámci zadávacího řízení, dialog probíhá v rámci případných soutěží, probíhá i následně v rámci otevřeného plánování, probíhá proto, aby se za účasti politiků, odborné i laické veřejnosti a úředníků a všech zodpovědných podařilo vychytat co nejvíc chyb. Postup radnice je diletantský a amatérský!!! Co má veřejnost očekávat od takhle zpackaných postupů, které se odrazí v následném řešení prostoru!? Chrudim moc podobných prostorů spojených s řekou nemá. Prostor kolem říčních ramen od muzea k Ptačím ostrovům pouze léta systematicky blokuje!!! Chrudim nemá moc podobných příležitostí na zlepšení města. Jak k nim přistupují politici? Hlavní architekt odkývá bývalému kolegovi sjezd bez souvislostí, sám si bez souvislostí vyprojektuje sportovní halu a politici bez souvislostí jsou krok před zničením nábřeží.

 

3. Jak čeští novináři informují veřejnost?

3a) Zničí chrudimští politici nábřeží města, nebo ho obnoví? Novinové články občany informovaly pouze o připravované devastaci města. Čeští novináři ve své “pseudoobjektivitě“ papouškují bláboly politiků, bez jakýkoliv komentářů, bez nějaké hlubší reflexe. Kromě internetových novin působících v Chrudimi se objevily zprávy o nábřeží a horkovodních trubkách třeba v iDNES z 26. ledna 2018. Uvedené výroky chrudimských politiků jsou odstrašující. Není na elektrárně!!!, aby diktovala, jak bude ve městě vypadat hnusná trubka horkovodu hyzdící město ani to,  jestli ji po tolika letech dá konečně do země. Je na představitelích města, aby s tím něco dělali, a to mohli už dávno!!! Chrudimští politici si dlouhodobě s českými politickými trafikanty a dědičně hřejí zadky v Opatovicích, aby jen a pouze pobírali peníze? Na co chrudimský politik čeká? To do roku 2008 chrápal a po roce 2008, kdy se o zahloubení vážněji jednalo, chrápe zase? Podnikatelům a bafuňářům z Elektrárny Opatovice, a.s. je ukradené, jak to v Chrudimi vypadá, hlavně, že táhnou komíny, ale jedno by to být nemělo některým chrudimským politikům, kteří jsou dlouhodobě mezi nimi! Peníze a dlouhej kouř?

3b) Čeští novináři vidí bariéru v horkovodu, což se dalo uspokojivě vyřešit už před více jak třiceti lety, ale skutečná bariéra oddělující řeku od města a od lidí je rovněž způsobena řešením dopravy na nábřeží!!! Tedy tím, co rovněž způsobili chrudimští politici! Stejně tak, řeka nemá jen jeden břeh. To snad ví i malé dítě.  Nábřeží je po levé i pravé straně. Dneska je po obou stranách díky politikům zničené! Nábřeží kolem Chrudimky od ul. Vrchlického po ul. Milady Horákové je díky nim v hrozném a do budoucna v neudržitelném stavu! Důležité je to, že ulice Na Ostrově vůbec nemusí vypadat tak, jak nám ji chrudimští politici stále cpou!!! Vůbec nechápu, proč političtí dinosauři stále plánují dávno přežitá řešení.  Když se přežívají oni, tak by aspoň neměli poškozovat město. Vážení politici města a úředníci města, nejde o parkoviště a opravu komunikace!!! S cyklostezkou a podobnými názvy běžte do prdele! ŘEŠTE NÁBŘEŽÍ a uliční prostor, stejně jako dopravu a ostatní věci v odpovídajících souvislostech a především jako celek a přestanete možná v novinách nesmyslně blábolit o parkovištích a cyklostezkách.

3c) Zpřístupnění nábřeží je zásadní věc a jen hlupák bude používat pro jeho obnovu termín parkoviště či cyklotrasa. Jsem obyvatel, jsem chodec, jsem dítě, jsem důchodce, jsem o hůlce, jsem na vozíku, jsem bruslař, jsem skákající po jedné i druhé noze, jsem skateboardista, jsem sportovec, jsem líný, jsem na procházce, jsem obdivovatel života řeky, jsem koupající se, jsem sedící či ležící, jsem zevlující, jsem rybář . . . . a možná jsem i cyklista. Nejsem ani auto, ani kolo. Navíc doprava, včetně cyklo může být v provozních souvislostech revitalizace celého nábřeží řešena úplně jinak!!! Vědí vůbec politici, co veřejnosti předkládají?

 

4 Sjezd ke sportovištím z ul. Dr. Milady Horákové

4a) Máme tu projekt sjezdu ke sportovištím, o kterém veřejnost moc neví. Kde může veřejnost projekt vidět? Samozřejmě že nikde! Zarážející jsou souvislosti! Zarážející je, že parkování bude řešeno mimo tento projekt samostatně! Co si o tom má člověk myslet!? Daleko závažnější však je, že i tento projekt by měl být součástí humanizace a revitalizace nábřeží.

4b) Jak tedy bude nábřeží od ulice Vrchlického po ulici Dr. Milady Horákové vypadat? Nový sjezd pro auta, nové parkoviště a cyklostezka není nábřeží. Proč opět radnice přistupuje k takto důležitému prostoru města tak diletantsky? Odpověď je jednoduchá, aby se totiž k tomu nemusela vyjadřovat veřejnost a aby věci nemusely probíhat třeba jinak a lépe. Jen odraz nízké urbanisticko-architektonické kultury?  Nízká úroveň kultury ve veřejném prostoru i v přístupech k rozvoji města?

 

5 O souvislostech

5a) Jde o revitalizaci nábřeží města Chrudim!!! Pokud tuhle jednoduchou věc politici nepochopí, neměli by se do nábřeží vůbec pouštět. Politici opět připravují projekt bez veřejnosti. Jsou totiž mistři v dávkování “obnov“ bez souvislostí, které začínají hyzdit město.

5b) Nikdo nechce po politicích, aby se věnovali věcem, kterým profesně nerozumí. Měli by říct, obnovíme či revitalizujeme nábřeží a dáme na to peníze a neměli by vymýšlet kraviny. Další by se mělo řešit transparentními nástroji, které povedou k obnově urbanistických, architektonických, dopravních, přírodních a jiných hodnot této části města a to od počátku za účasti profesionálů a odborné i laické veřejnosti. Jde o nalezení vhodného přístupu a vhodného způsobu obnovy této části města a tohoto veřejného prostoru!!! Nejde ani o parkoviště, ani o cyklostezku!!! Pokud tohle hlavní architekt města neví, nemá v Chrudimi co dělat!!! Ale možná právě proto je na výplatní pásce politiků a města.

5c) Smutné je, že chybí zodpovědný přístup k řešení dopravy nejen v ul. Na Ostrově, ale v celém sídlišti U Stadionu a v navazující zástavbě. Smutné je, že jediným důvodem zahloubení horkovodu od jeho vniku není celková revitalizace či lepší podoba nábřeží, ale auto, parkování, parkoviště a cyklostezka! V podání chrudimských politiků se možná jedná o nové synonymum pro nábřeží. Nábřeží by mělo být pro lidi i udržitelnost přírody ve městě, tedy zajištění běžného životního komfortu. Mělo by být obnoveno to, co tu ještě z prostoru nábřeží a z řeky zbylo. V podání chrudimských politiků jsou to pouze zavádějící témata jako silnice, parkoviště, silniční zálivy, auta a populistická cyklostezka!!! Smutných je moc věcí.

5d) Od výstavby venkovního stadionu, bazénu a hokejové haly tu po obou stranách nábřeží akorát projíždějí k dnešku milióny aut. I v době výstavby těchto staveb existovalo dost příkladů řešení dopravy v klidu v rámci staveb samotných či možností nezaplňujících auty navazující veřejný prostor. Pokud město přistoupilo k jinému řešení staveb, mělo dost času na tuto situaci okamžitě reagovat. To se nestalo a je tu letitý a stále se opakující problém. Součástí nábřeží jsou sportoviště města i sportovní škola. Jde o ohromnou devizu, ale nikdo s ní nepracuje. Nanejvýš se řeší pouze to, aby tu mohla projíždět a parkovat auta lidí co tu nebydlí. Jen auta a parkoviště. Proč stále nejde sportoviště zapojit do upraveného a krásného veřejného prostoru města, nábřeží a řeky? Sportovcům tohle chování vůbec nedochází? Řidičům, co si auty zkracují cestu po městě ulicí U Stadionu taky ne? To nemůže mít Chrudim krásné nábřeží? Díky sportovcům musí mít Chrudim provozně kolizní asfaltovou stoku obklopující tu říční? Vezměte děti a projděte se po nábřeží, když se hraje hokej, když se plave, když je nějaký zápas venku či uvnitř. Budete se bát, aby Vám je někdo nepřejel. Stovky tisíc projíždějících aut otravují zdejším lidem život.

5e) Celý prostor nábřeží by měl být konečně dopravně zklidněn, a dopravně vyřešen ve prospěch těch, co tu žijí, podnikají, či navštěvují školu. Ostatní tudy totiž vůbec jezdit a projíždět nemusí!!!

 

Odkazy k tématu:

z chrudimských a regionálních medií:

iDNES - Trubek horkovodu podél řeky se Chrudim zbaví, nahradí je cyklostezka (26. ledna 2018, Autor: David Půlpán)

https://pardubice.idnes.cz/horkovod-chrudim-sidliste-u-stadionu-cyklostezka-fsq-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180126_378853_pardubice-zpravy_jah

Konečně! U Stadionu spěje vše k zakopání horkovodu, avšak rozšířené parkování před domy musí zatím počkat (Roman Zahrádka, 25.1.2018)

http://novinychrudim.cz/2018/01/25/konecne-u-stadionu-speje-vse-k-zakopani-horkovodu-avsak-rozsirene-parkovani-pred-domy-musi-zatim-pockat/

Radnice nechá Kačerům zbourat klubovnu (Jakub Valenta, 22. ledna 2018)

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/radnice-necha-kacerum-zbourat-klubovnu

Cesta ke sportovištím se výrazně zkrátí

Zdroj: https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/cesta-ke-sportovistim-se-vyrazne-zkrati-20180203.html

 

PROSTOR PRO CHRUDIM věnoval nábřeží zmínku v řadě článků, namátkou:

Nad osudem chrudimského nábřeží a horkovodu

http://prostorprochrudim.cz/clanek/nad-osudem-chrudimskeho-nabrezi-a-horkovodu.html

Dospívání a stárnutí uprostřed přežitých městských projektů a realizací

http://prostorprochrudim.cz/clanek/dospivani-a-starnuti-uprostred-prezitych-mestskych-projektu-a-reseni.html

Voda – ztracená osa městského života

http://prostorprochrudim.cz/clanek/voda-ztracena-osa-mestskeho-zivota.html

Chrudimská architektura a sport

http://prostorprochrudim.cz/clanek/chrudimska-architektura-a-sport.html

O politickém projektování, aneb když projektují politici

http://prostorprochrudim.cz/clanek/o-politickem-projektovani-aneb-kdyz-projektuji-politici.html

Deklarace hlavních architektů ČR

http://prostorprochrudim.cz/clanek/deklarace-hlavnich-architektu-cr.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!