témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Dopravní napojení sportovišť města Chrudim v podání politických dinosaurů udělá z nábřeží akorát obří kruhák

Co má lidem přinést dopravní napojení sportovišť města Chrudim?


Na webu byla koncem května 2018 zveřejněna veřejná zakázka s názvem: Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby "Dopravní napojení sportovišť města Chrudim". Datum zahájení 21. 05. 2018, nabídku šlo podat do : 06. 06. 2018 10:50. Způsob zakázky odhaluje nešvary chrudimského plánování města posledních let, a proto si projektování a jeho nešvary na tomto projektu popíšeme. Co má lidem přinést dopravní napojení sportovišť města Chrudim!? 

1. O PROJEKTU

V únoru roku 2017 byla zpracována projektová dokumentace “Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“. Pod dokumentací je podepsán Karel Thér. Jde o dokumentaci, na kterou se má dělat uvedené výběrové řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 23. 10. 217 s nabytím správní moci dne 14. 11. 2017. Dokumentace řeší dopravní napojení ul. V Průhonech a ul. Milady Horákové a s tím spojené věci. 

2. NÁBŘEŽÍ BEZ VEŘEJNOSTI A MĚSTO JAKO SMETIŠTĚ

Velké projekty na veřejný prostor města se řeší bez veřejnosti! Stačí zmínit projekty jako dopravní terminál, Masarykovo náměstím, cesta na Podhůru apod. V neposlední řadě i letní kino, kde si participaci vynutili lidé a dodnes jde o pouhou manipulaci a dohodu mezi “Herbstem a Řezníčkem“. Stejně tak politici záměrně mlčí o developerských projektech, které v tichosti a bez připomínek odsouhlasily jako např. Rezidenci Kopanický mlýn, a přitom mohli zničení Kopanice a přilehlé Kateřiny předejít. Město naprosto selhává v otevřenosti a v plánování s lidmi!!!

I nová podoba chrudimského nábřeží je od počátku neveřejná. Zeptal se někdo lidí, jestli tu chtějí vůbec auta? Zeptal se jich někdo, jaké nábřeží chtějí? Snad chtějí víc, než jen to, co tu je dnes.

Dialog mezi místními lidmi a sportovci veškerý žádný. Za sebe mohu říct, že na nábřeží – tedy v ulici Na Ostrově a v ulici V Průhonech současnou dopravní situaci nechci, auta tudy vůbec nemusí projíždět, kromě těch, co tu bydlí, nebo aut souvisejících s obsluhou místní občanské vybavenosti.

Ať si sportovci jezdí do sportovišť sjezdem, ale ať potom neničí auta nábřeží, když mají sjezd. Pro místní zacyklené politiky v Chrudimi věc tak složitá, že raději zůstala na další roky neřešena. Takže si dovoluji všem účastníkům tohoto paskvilu, jako obyvatel Kateřiny opravdu poděkovat.

Nábřeží a jeho problematika by od počátku měla být tématem celospolečenské diskuze. Mělo by být vytvořeno kvalitní zadání a zvolen odpovídající typ maximálně otevřeného a transparentního způsobu veřejné zakázky. Nic z toho se nestalo! 

3. ŠPATNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA KLÍČOVÉ PROSTORY MĚSTA

Dělat věci bez souvislostí a celkového záměru má svou logiku, která se přenáší do zadávání veřejných zakázek! Zničená území města se totiž rozmělní na kousíčky, které se bez existence celostí vize řeší dílčími zakázkami a projektují dílčími projekty, které je dál ničí. Takhle se transparentně hledá lepší podoba Chrudimi? Takhle se zadávají veřejné zakázky? Pan hlavní architekt Janatka si ve střetu zájmů naprojektuje sportovní halu města, když předchozí soutěž díky špatnému zadání skončí fiaskem. Sjezd do sportovišť pak nenavrhuje nikdo jiný než ex-hlavní architekt pan Thér. Transparentní způsob veřejné zakázky přinášející obnovu a lepší podobu celého zničeného nábřeží chybí. Je to schválně. Chybí kvalitní zadání a především výběr z možností kvalitních řešení. Politici a především hlavní architekt selhal. 

4. PROJEKTOVÁNÍ BEZ SOUVISLOSTÍ, O ŠPATNÝCH PROJEKTECH

Další společným nešvarem je to, že projekty se řeší bez odpovídajících souvislostí a bez okolí! To opět dokládají výše zmíněné projekty města včetně zmíněného Masarykova náměstí. Dělat takhle nábřeží je rovněž naprosto trestuhodné. Jde o to, že špatný stav daného území se záplatuje ještě horším řešením jednotlivých míst, která se navíc bez souvislostí zadávají samostatně. Není známa podoba nábřeží a uvažuje se o realizaci parkoviště, cyklostezky a nyní o dopravním sjezdu. Politici v průběhu svých životů zničili nábřeží v prostoru od Vrchlického ul. až po ulici Dr. Milady Horákové a do tohoto zničeného území se mají přidat další nekvalitní realizace. Politici, aniž mají lepší podobu nábřeží, s kterou by veřejnost seznámili, přidají k asfaltu a silnicím po obou stranách nábřeží jen další silnici a asfalt. Svou usilovnou činností akorát během let dokonale odřízli lidi od řeky, z nábřeží udělali nebezpečné silnice pro auta a z řeky kanál! Ani jeden záměr radnice nemá zatím vztah k obnově nábřeží. Ani projekt sjezdu si s nábřežím hlavu neláme, on o něm totiž vůbec neuvažuje!!!  Projekt totiž řeší pouze a jen sjezd a jedním výkresem organizaci dopravy v přilehlém území. Když si pan Janatka projektoval svou sportovní halu, nábřeží mu bylo také jedno. A jsme u toho. Co přinese projekt obyvatelům!? 

(POZNÁMKA: V Chrudimi se uplatňuje salámová metoda řešení významných veřejných prostor města, která je následně doprovázena stejným principem zadávání zakázek. Možná je to samotný princip našeho zdravého města. Radnice připomíná řeznictví. Thér dostane deset deka buřtu a naprojektuje sjezd, Janatka dostane od radnice třicet deka klobásy a navrhne si vedle sportovní halu, někdo jiný dostane pět deka gothaje a navrhne třeba cyklostezku, jiný zákazník radničního velkouzenářství dostane půl kila krkovice a navrhne na nábřeží parkoviště, jiný kamarád tohohle skanzenu dostane pět utopenců a navrhne šest stromečků. Lidé z velkouzenářství pana Krkovičky se znají, jde o stálé zákazníky, a tak se nemusí bát, že se na ně nedostane. Vždycky něco zbude. Metoda je jednoduchá a vyvolává v městečku všeobecnou spokojenost. Navíc stačí vybrané výrobky vhodně propagovat a za prošlý salám je tu cena od cechmistra stejně uvažujících českých velkouzenářů. Snad jsem se tímto odstavcem nedotkl opravdových řezníků, pokud ano, tak se jim omlouvám.) 

5. CO PŘINESE PROJEKT KROMĚ REALIZACE SJEZDU OBYVATELŮM?

Projekt řešený v tichosti a bez lidí a samozřejmě bez souvislostí, přinese zničení chrudimského nábřeží! Zatím se za ním neskrývá nic jiného, než zničení celého nábřeží města od ulice Dr. Milady Horákové po ulici Vrchlického. To je trochu málo. Z celého nábřeží dělá neuvěřitelně hloupý projekt obří kruhák!!! Na co se potom sjezd vůbec řeší to snad vědí už jenom na chrudimské radnici. Rekapitulace: nábřeží jako celek zůstalo neřešeno a mnoho otázek včetně sportovní haly či podoby sportovišť rovněž, než se obnoví nábřeží, musí být asi úplně zničeno, lepší řešení se nehledají!!! Podoba nábřeží se zatím projektuje jen a pouze z pohledu auta!!! 

6. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE USVĚDČUJE Z BLBOSTI

Co nám tenhle projektový paskvil říká o řešení dopravy v celém území nábřeží? Následující je citováno z průvodní zprávy Chrudim - napojení sportovišť - Dopravní řešení – DUR: a) popis dopravního řešení - Situační řešení: Prostor sportovišť je prostřednictvím ulice V Průhonech napojen ve stávajícím stavu pouze ze severozápadní strany na ulici Vrchlického, proto je navrženo druhé dopravní napojení z jihovýchodní strany, na silnici I/17. Navrženo je napojení v prodloužení ulice V Průhonech od zimního stadionu novým oboustranným sjezdem s pouze pravým odbočením, tzn. pouze vjezd ze silnice I/17 ze severní strany a výjezd na silnici I/17 pouze jižním směrem, bez možnosti levého odbočení. . . . . .  b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Prostor sportovišť je prostřednictvím ulice V Průhonech napojen ve stávajícím stavu pouze ze severozápadní strany na ulici Vrchlického, proto je navrženo druhé dopravní napojení z jihovýchodní strany, na silnici I/17. Popis tohoto dopravního napojení je řešen v části a) popis dopravního řešení. . . . .

7. PROČ MAJÍ GENERACE CHRUDIMSKÝCH DĚTÍ ZA PRDELÍ AUTO?

Na nábřeží vyrůstají generace dětí, které mají od narození až po opuštění školy za prdelí auto a to se o ně člověk navíc musí bát a to jen díky podobným plánovačům a radním. Lidem a dětem politici záměrně odpírají bezpečný a svobodný pohyb po nábřeží, zatím si jen šoupou s angličáky. Vypadá to, že radním i ostatním chrudimským politikům auto, které možná už mají místo mozku, dávno vykouřilo jiné úvahy nad městem a nad hledáním lepších řešení jeho prostoru. CHRUDIMŠTÍ POLITICI MAJÍ MÍSTO MOZKU AUTO!!! Nejenže celé generace dětí během svých školních let nepoznají lepší nábřeží, ale zatím to v Chrudimi vypadá tak, že i děti těchto dětí budou stále strašit za prdelí auta, jako jejich rodiče. Bát se o zvolení je asi hrozné, zvlášť když každý volič má nějaké to auto. To se raději pindá o zdravém městě. 

8. ZAKLETÉ SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA

Nábřeží má ohromný potenciál, řeku Chrudimiku, ke které se nemůže, úplně zbytečné silnice po obou stranách, po kterých se zatím prohánějí zbytečně jen auta místo lidí, obrovitý a zatím pouze vyasfaltovaný veřejný prostor mezi řekou a okolím, je tu škola a na druhém břehu sportovní areály zatím jen s provozně nebezpečným a neskutečně hnusným okolím atd.

Sportovní areály města v této lokalitě jsou od počátku jako zakleté. Zatím jen zoufale obludný konglomerát baráků a parkovišť. V roce 2001 se bez velkého rozmyslu postavila plechovka nad venkovním kluzištěm a vznikl hnusný zimní stadion připomínající HC Dolní Kotěhůlky, který neměl být kvůli špatně řešené dopravě a dopravě v klidu ani zkolaudován. Ve stejné době bylo přebudováno venkovní koupaliště. Později přibylo obludné parkoviště před letním stadionem. Desítky let se v území kupí problémy, nikdo si s nábřežím, podobou sportovních areálů a této části města hlavu neláme a problémy se kupí dál!!! (Mj. existují projekty z doby, kdy se sportovní areály města stavěly. Dopravu se snažili vyřešit i tehdy.)

Nejde ani tak o sjezd, ostatně zpřístupnit sportovní areály je možno různě a jejich lepší zpřístupnění nikdo zpochybňovat nebude, ale jde právě o lepší podobu sportovních areálů a především o lepší podobu jejich okolí, o novou sportovní halu, o zimní stadion a třeba i o nový zimák v lepších souvislostech, jde především o lepší nábřeží, o řeku atd. stejně tak nejde jen o sportovce, ale především o lidi, kteří tady bydlí, nebo se spíš o to snaží. 

9. O VELKÉM KRUHÁKU A ODBORNÍCÍCH Z HRADCE

V Hradci Králové mají velkej kruhák a tak nám ho dopraváci z Hradce pro jistotu udělali z celého nábřeží taky! (Kdo si myslí, že dopravní řešení Hradce je v současných podmínkách terno, ten se mýlí. Na druhé straně mají v Hradci nábřeží, kde projdou lidé přímo kolem Labe. Jenže to neřeší pitomí dopraváci.) Sjezd je pro nábřeží a lidi, kteří bydlí v přilehlém městě zatím naprosto bez efektu. NAPROSTO TRESTUHODNÉ!!! Projekt ani nic přinést nemůže, protože o tom neuvažuje, a to je chyba politiků a jejich zadání, je to chyba projektantů, kteří jsou pod řešením podepsaní! Projekt nemá absolutně žádnou přidanou hodnotu pro území kolem řeky. Jde jen o další silnici v chaosu kolem nábřeží. Zatím jde jen o další silnici, která přibude k ostatním, které nábřeží zničily!!! Co nezničil na Kopanici a na Kateřině s požehnáním zdejších radních Kušta dokážou politici hravě zničit sami. Úvahy o lepší podobě nábřeží dlouhodobě žádné. Úvahy o dopravě na nábřeží a v jeho okolí taky. Kateřina dostává zatím jen na prdel. 

10. ZÁVĚR SMUTNÉ BILANCE

Výkres DUR – DOPRAVNÍ NAPOJENÍ SPORTOVIŠŤ MĚSTA CHRUDIM – SITUACE – ŠIRŠÍ VZTAHY – příloha č. 0221-DUR C.014 je v souvislostech uvažovaného sjezdu nesmysl. Dopravní řešení je špatné. Obří kruhák po nábřeží a místní obytnou čtvrtí nic neřeší. Kvůli tomu se do zničeného nábřeží další silnice přidávat vůbec nemusí. Proč se dělá sjezd, když je doprava na nábřeží takhle špatně vyřešena? Proč si politici udělali z nábřeží jeden velkej kruhák? To jich v Chrudimi nemají dost? Kdo vymyslel tohle zadání? Proč se nábřeží neřeší jako celek, aby se neřešily podobné kraviny. Proč řeší projekty tito lidé, kteří evidentně selhali? Proč se obnova území neřeší jinými nástroji veřejné zakázky, včetně soutěže, přinášející výběr lepších možností? V Chrudimi zase pejsek s kočičkou vaří dort. Takhle se významné území města neřeší a zakázky se takhle nemají zadávat! Proč se neustále špatná řešení retušují řešeními dílčími a ještě horšími? 

místo závěru:

Chrudimští radniční odborníci na architekturu se vrátili ze Znojma a raději se prý budou zabývat tématem reklamního smogu v centru města. Architektuře nerozumí ani jeden a budou řešit rovnou její dědictví. Kušta díky nim zničil Kopanici, oni zničí prostor za muzeem, nábřeží a Masarykovo náměstí, ale díky politikům a reklamě budeme mít prý zase krásné město. Na hraní si s reklamou zatím chrudimští politici mentálně stačí. Aspoň na něco. Jenže problém, který trápí Chrudim není reklama. Dalším hitem chrudimských politiků před volbami po dohodě s místním architektem je obnova chodníků ve stupidní zámkové dlažbě. Architekta pro Chrudim jak vidět, může dělat každý a nemusí mít ani školu.  Město projektují blbci a pitomec jim radí.

Nábřeží slouží jako silnice a rovněž slouží jako zoufalé parkoviště. Žádný z návrhů neřešil nábřeží a sportoviště z pohledu dopravy v klidu. To znamená, že návrhy jsou nezodpovědné a špatné!!! Janatka si u sportovní haly s tímhle problémem hlavu nelámal, Thér si ji neláme zase nyní!!! Raději udělá z nábřeží sjezd a brutální kruhák. Takhle se doprava řeší možná někde ve třetích zemích, kde už neví kudy kam. Hnusná plechovka zimního stadionu neměla být zkolaudována, od začátku chybí uspokojivé řešení dopravy v klidu.

Rekapitulace dopravy v klidu na hnusném nábřeží: Takže parkoviště č. 1 - zimák. U sjezdu se bude dělat parkoviště č. 2. Další parkoviště č. 3 má bazén a letní koupaliště - naprosto obludný prostor. Další obludný prostor sloužící občasnému parkování – parkoviště č. 4 - je na konci ulice U Valchy u rybářského svazu. Parkoviště č. 5. je před letním stadionem, je součástí hnusně upraveného předpolí. Levý břeh řeky ani nemá cenu procházet. Bývalý areál ČSAD humus, který tu už dávno neměl být. Kvalita veřejného prostoru žádná, jen obludný dopravní prostor. Aniž známe podobu krásného a revitalizovaného nábřeží máme tu opět jen silnice a parkoviště. Chrudim je dopravní buranov. Nyní se bude zpracovávat studie parkování na sídlišti U Stadionu, lze si jen přát, aby nevznikl paskvil, jakým je např. Revitalizace sídliště Husova. Tady se nejedná o revitalizaci, ale o obludný veřejný prostor řešený z pohledu aut. vizualizace mluví za vše. Chrudim jako správné rozvojové město žije zatím auty, NE LIDMI. 

ps: Omlouvám se za expresivní výrazy v textu, ale jsou věci, které z profesního pohledu v Chrudimi už nedávám.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!