témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Čtyři hloupá parkoviště jsou koncepcí dopravy města?

Parkoviště za Sokolem je dočasná blbost stejně jako ostatní


Dopravní komise Rady města Chrudim na svém jednání 27. 3. 2019 projednala parkování na ploše za sportovní halou.

 

citováno ze zápisu:

1) Parkování na ploše za sportovní halou.

Tento bod uvedl místostarosta města, který přítomné členy seznámil se záměrem města vyhradit plochu za sportovní halou v ulici Opletalova pro parkování vozidel. Plocha bude jen v nezbytné míře upravena k umožnění stání vozidel.

Nad návrhem proběhla diskuze, která se zabývala technickými otázkami použití plochy pro stání vozidel, např. najížděním vozidel od ulice Opletalova ulicí Sladkovského. Použití jen pro osobní vozidla, nikoliv dodávky. Dle možností pak zlepšit stav v křižovatce před sportovní halou. Diskuze nad možností zde do budoucna umístit nafukovací sportovní halu.

Usnesení komise: Dopravní komise Rady města Chrudim doporučuje zřízení provizorního stání vozidel za sportovní halou, ulice Opletalova. Pro bylo 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

 

Auto a urbanizmus

Tímto způsobem pojímat dopravu v klidu po městě je zoufalé. Politici lidem jasně sdělili, že pokud neví, co s bezprizorními prostory města, je třeba do nich vložit auto a legalizovat parkoviště. Hned prvním krokem tak radnice pokračuje v ničení města pomocí aut. Kloudná koncepce dopravy a dopravy v klidu pro město neexistuje. Finanční politika dopravy města taky ne. Na plochách, s kterými si město neví rady budou auťáky tedy šrot. Možná je tohle ta nová dopravní koncepce. Vždyť kolik je po městě takových bezprizorních ploch? Město je jimi přecpáno k prasknutí. Stačí se podívat na obludné sousední Tyršovo náměstí, za presbytář kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stačí se podívat na totálně zpackaný projekt chrudimského terminálu. Stačí si projít chrudimskou dopravní stoku Palackého, Ležáků, Masarykovo náměstí . . . . Když si lidé nevědí s prostorem města rady, šoupnou do něj auto a parkování. Opravdu to už vypadá jako nový program, na kterém se usilovně ve městě maká. Všechny bezprizorní plochy pro auta – možná nový chrudimský design města - city art car?

Co vlastně tato plocha pro dopravu v klidu řeší? Řeší dopravu v klidu v navazujícím prostoru města? Na Tyršově náměstí? Na Školním náměstí za kostelem v zakončení Komenského? Bude méně aut v přilehlých ulicích? Bude méně aut ve městě a v jeho centru? Řeší bezpečnost před školami v místě? Co parkoviště za Sokolem řeší? Zasírat město auty je jednoduché. Řešit město a jeho plochy pomocí aut a parkovišť je v 21. stol. ubohé a vede to jen a pouze k jeho devastaci. Kvalitní řešení neexistuje? Pro město existují jen řešení provizorní – auta? Je smutné, že město a jeho prostor se stále bere jen a pouze z pohledu auta.

 

Auto a peníze

Kolik peněz za parkování řidiči zaplatí? Nebo se neplatí? Šrot a plechovky stojí na pozemku města zadarmo? Plechovky stojí úplně stejně v celém ohromném veřejném prostoru města Chrudim, který je v jeho vlastnictví (až na výjimku lidí v centru) zadarmo! Proč? Šrot zabírá ulice, náměstí, náměstíčka, šrotu a harampádí na čtyřech kolech je město plné k prasknutí a ekonomický přínos dlouhodobě žádný? A politici brečí, že nemají peníze? Auta ve městě je třeba zpoplatnit, a mělo to být uděláno už dávno. Možná by se potom nevymýšleli kraviny. Je smutné, že si město neustále stěžuje na nedostatek peněz, a přitom se jich válí na ulici mraky. Prachy v prachu. Kloudná koncepce finanční politiky dopravy v klidu ve městě žádná. Ovšem ona není ani koncepce, jak případně vybrané peníze smysluplně použít na obnovu města a jeho hnusného veřejného prostoru.

 

Auto a kultura

Podle územního plánu města jde o plochu s rozdílným způsobem využití - OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, podle katastru nemovitostí pak o plochu se způsobem využití - sportoviště a rekreační plocha. V kultuře města to znamená, že jedním z největších sportovců jsou auta. Autům byla věnována plocha pro sport! Auta si mohou zahrát fotbálek, nebo košíkovou podle libosti. Změní vedení města tuto plochu? Rozhodnutím radních se totiž ze sportovní plochy stala ve skutečnosti plocha dopravní infrastruktury. Je to ironické? Auta místo sportu. To poslední, tedy auta, místo všeho ostatního! Možná došly nápady a fantazie, vymyslet na ploše něco nápaditého, něco aspoň trochu životného a něco bez aut a pro lidi, dokud plocha nebude vyřešena lépe. Kultura aut a celá dopravní lobby je velice nízká a k plánování města se ani trochu nehodí.

 

Plody zpackané soutěže

Plocha byla kdysi řešena urbanisticko-architektonickou soutěží na Sportovní halu. Dodnes není za zpackanou soutěž a vyhozené peníze nikdo zodpovědný. Za utracené peníze tu mohlo být dočasných aktivit spousta, než bude rozhodnuto o finální a kvalitní urbanisticko-architektonické podobě místa. Ta místu zatím stále chybí a ani uvažovaná nafukovací hala tento problém neřeší. Výkopové usnesení dopravní komise města vede k otázce, na co vlastně taková komise je.

 

Občanská vybavenost a školy

V navazujícím území je občanská vybavenost a rovněž školy. Nakolik řeší parkoviště v této ploše zvýšení bezpečnosti dětí a lidí v území? Dnes vypadá prostor kolem chrudimských škol velmi zoufale, vypadá jako jedno velké parkoviště. Vypadá jako letitá a nafouklá konzerva, která odráží neschopnost chrudimských politiků tuto problematiku řešit. (Blíže viz. např: Chrudimské Athenaeum. Kde a z čeho vyrůstá česká a chrudimská vzdělanost, o školách a jejich venkovním prostředí.)

 

místo závěru:

Lidé v Chrudimi mají rozumu stejně jako auto, které je pro ně Bohem, lépe řečeno auta jsou pro chrudimáky pantheonem, kterému se bez rozumu klaní. A tak Bohové ničí město a jeho plochy a lidé jim přinášejí oběti a komise města se za ně modlí. Auta jsou pantheonem, jsou božstvem, auto je Bůh, je to Bůh Otec, Bůh Syn, je to Duch Svatý, auto je Brahmá, Višnu, Šiva a hromovládce Indra i se svým hromoklínem, auto je guru, je to duchovní učitel lepšího chrudimského světa, je to Buddha – tedy Siddhártha Gautama, je to Lao-c, je to jin a jang, je to taoistická a konfuciánská tao – chrudimská cesta rozumu, auto je Čchi – prvotní substance chrudimského vesmíru, je to počátek a zdroj všeho, auto je sluneční bohyní Amaterasu a parkoviště její svatyní lesa, auto je Re + Amon = Amon-Re, je to Usir, Eset a Hór, je to Abrahám, je to Ahura Mazda a Angra Mainju, auto je Mohamed, auto je Zeus, auto je Jupiter, auto je Thór, je to Perun, je to Svarog, Dažbog, Veles, je to Mokoš. 


nafukovací hala je to pravé?

Ostudné je dneska jak využití, tak podoba místa. Má tou lepší podobou být v budoucnu avizovaná nafukovací hala? Nyní parkoviště, adagio, snad jako poklidná předehra nebo první věta k velkému hudebnímu dílu, které následně v tempu presto či allegro zahraje na agregát přetlaku, ohřevu vzduchu a ventilace lidem radniční symfonický orchestr při nafukování nafukovací haly. Jsou podobné úvahy řešení prostoru ironií? Proč si politici z bezradnosti a v rámci dočasných řešení nenafouknou halu rovnou na náměstí před radnicí, netrvá to ani den a místa je tam dost. 


odkazy:

https://novinychrudim.cz/2019/10/22/na-asfaltovem-hristi-za-sportovni-halou-vznika-nove-parkoviste-slouzi-vsak-motoristum-uz-nyni/

https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/z-hriste-bude-provizorni-parkoviste-20190507.html

https://chrudimsky.denik.cz/nazory_region/utracet-se-nebude-staci-polit-hriste-kyblem-bile-barvy-20190508.html

https://www.chrudim.eu/zapisy-z-jednani-komisi/d-1696#Komise%20dopravn%C3%AD

 

PROSTOR PRO CHRUDIM – odkazy k tématu:

https://prostorprochrudim.cz/clanek/kdo-ma-auto-at-za-parkovani-ve-meste-plati.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/kdyz-mesto-projektuji-dopravaci-zastaveni-v-chrudimskych-ulicich-a-ulickach.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/chrudimske-athenaeum.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/kdyz-nema-mesto-koncepci-dopravy-bude-mit-hobitin.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/mesto-jako-parkoviste.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/dospivani-a-starnuti-uprostred-prezitych-mestskych-projektu-a-reseni.html

 

bezprizorní prostory v návaznosti dopravní stoky:

https://prostorprochrudim.cz/clanek/dopravni-stoka-aneb-kostlivci-uz-lezou-z-radnicni-skrine.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/dopravni-stoka-mesta-v-zajeti-ubohosti-rekonstrukce.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!