témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Vánoční dárek a adventní volební nášup firmy ANO

Rozbalení dárečku se špatným programem


Chrudim - quo vadis?

Pilný ředitel chrudimské firmy ANO se poprvé prezentoval úvodním slovem v Chrudimském zpravodaji 12/2018. Krásná slova, krásný předvánoční čas, krásný advent a vůbec vše pěkné co k svátkům patří, bylo hned v úvodu plátku setřeno zopakováním zhuštěné volební agitky chrudimské pobočky holdingu ANOfert. Firemní plátek Noviny Chrudim pracující usilovně na vylepšení firmy ANO ani Chrudimské noviny neopomněly některé programové hity zmínit. Zpravodaj města mi úplně zkazil náladu a tak rozbalíme dáreček a podíváme se na alibismus, špatné, nepřipravené a hloupé programové body, které firma ANO dává městu pod vánoční stromeček.

 

Chybí vize udržitelné mobility města a navazující krajiny

 

1a Kecy o chodnících, komunikacích, přechodech, parkování . . .

Toto je téma, které se (pro politiky) nazývá udržitelná mobilita města! Bývalá radnice nejrůznějším flikováním a opravami chodníčků město úplně utrápila a zničila. Kilometry přežitých a nekvalitních dlažbiček, jedno jestli v centru či u Tesca, hnusná podoba ulic, desítky bezprizorních prostorů . . . . Chrudim nemá dodnes smysluplnou koncepci udržitelné mobility, kam patří pěší, cyklisti, auta, parkování atd., tato koncepce nebyla lidem desítky let představena!!!! Chybí finanční politika této mobility a především dopravy v klidu, tedy jednotná a srozumitelná koncepce parkování!!!!

 

1b “Západní obchvat města“ – přeložka silnice I/37

Projekt jde za jiným subjektem a není v režii města. Dosud nebyla uspokojivě obnovena krajina, kterou obchvat zničil a měla být součástí stavby. Pozitivní a negativní dopady pro město a zlepšení života v něm kolem městského komunikačního okruhu (MKO), tedy v DOPRAVNÍ STOCE MĚSTA, nejsou dosud po dostavbě první etapy analyzovány. Město by mělo okamžitě zahájit humanizaci a polidštění celé DOPRAVNÍ STOKY, tedy celého MKO!!! Jaký je koncept obnovy a polidštění MKO a DOPRAVNÍ STOKY???!!! Není žádný a toto téma není uspokojivě celá léta uchopeno!!! Původní principy výstavby obchvatu byly díky několika křičícím podnikatelům porušeny sjezdem u Medlešic. V rámci dokončené první etapy přeložky zůstaly negativní dopady pro město neřešeny!!! Neuspokojivě se zahušťuje síť silnic kolem města a nic!!! Co tedy přinesl pro zlepšení života lidí, životního prostředí, pro zlepšení města a krajiny budovaný obchvat???

 

1c “Severní obchvat“ – přeložka silnice I/17

Mluvit o přeložce silnice I/17 jako o hotové věci je ohromně nezodpovědné a nepodložené. Každý by nejprve prověřil aspoň fungování či nefungování první etapy obchvatu, snažil se analyzovat fungování po jeho celkové dostavbě, prověřil fungování tranzitu v rámci budování celostátní dopravní sítě, analyzoval možnosti v rámci jiných či stávajících tras, prověřil řadu dalších možností, protože duplikování silnic a zničení severu města a krajiny silnicí je vždy až na posledním místě, když se nenajde možnost jiná!!!

 

1d Městský komunikační okruh (MKO) – DOPRAVNÍ STOKA MĚSTA

Jak bylo řečeno, město už mělo mít se stavbou obchvatu dávno zpracovanou koncepci humanizace, obnovy a polidštění celé dopravní stoky města (MKO), tedy vizi zlepšení města, tohoto životního prostoru, a především vizi lepšího života všech lidí, kterých se hnusná dopravní stoka dotýká a poškozuje je!!! Radnice by si v žádném případě neměla nechat diktovat od dopravních “odborníků“ z ŘSD či z kraje podmínky lepšího veřejného prostranství ulic, urbanizace, životaschopného parteru apod. Tzv. dopravní “odborníci“ jsou pouze jedni z mnoha aktérů v území a vůbec nejsou tím nejdůležitějším!!! Dopraváci si tento zásadní problém neuvědomují a politik by jim měl jasně jejich úlohu a funkci vysvětlit, měl by jim vysvětlit to, že si lidé jako za komunistů nenechají projektovat, bourat a ničit města a krajinu podle silnic, a že éra celého tohoto postsocialistického dopravního molochu a neuvěřitelně a jednostranně protěžované dopravní lobby díky různorodosti pohledů snad konečně skončí. Takže priorita je město a dopraváci mají pouze za úkol vyřešit to co lidé a jejich politici chtějí, stejně tak úředník. Úloha dopraváka není plánovat město. Je úplně fuk, jakou mají silnice v dopravní stoce hierarchii (viz. geoportál ŘSD), že jsou tady silnice I, II a III třídy a komu patří, v rámci města jde o dávno přežitou věc, která měla být řešena a čím dříve se tak stane, tím lépe.

Navíc v souvislostech obchvatu je nutno celý městský okruh – dopravní stoku města - analyzovat s cílem konečně zlepšit životní podmínky ve městě!!!! Kecy chrudimského úřadu a odboru dopravy jsou neuvěřitelné. Máme důležitou část obchvatu a máme lepší životní prostředí ve městě? NE!!! Proč to tak je, kdo za to nese zodpovědnost, jak to urychleně a celostně řešit???!!! Kecy o třídách silnic jsou tak akorát k pivu. Nikdo za nic nenese zodpovědnost a už se zase Pilně bude stavět nová silnice kolem města?

Lidé zapomněli velmi rychle na rok uzavírek. Ještě smutnější je, že je ani nezajímá, v jak hnusném prostředí žijí a bydlí, že takhle nemusejí strávit zbytek života, že to vůbec nemusí být standard, který bude diktovat ŘSD, nebo kraj, či zastávat nějaký pitomý chrudimský politik. Projekt ŘSD týkající se dopravní stoky zatím pro jistotu raději nebyl lidem představen. Proč by lidé měli kecat do prostoru či města ve kterém bydlí? Bývalá radnice se ze všech sil snažila vyloučit veřejnost z participace veřejného prostoru a maskovala to nálepkou “Zdravého města“. (Projekty lze snadno spočítat, byl jediný a ještě špatný – letní kino.)

 

1e chybí koncepce udržitelné mobility, především dopravy a dopravy v klidu

Chybí koncepce obnovy MKO – koncepce polidštění MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ STOKY v souvislostech obchvatu. Chybí koncept dopravy v klidu i politika zpoplatnění aut ve městě. (Město ani neví, kolik má aut, kolik jich stojí ve veřejném prostoru, ani kolik to při zpoplatnění představuje peněz.) Některými ulicemi se vůbec nemusí jezdit, v některých ulicích může být změněn režim dopravy, na některých místech auta vůbec nemusí stát. Jenže politici přivedli situaci do obrácené absurdity, naučili se lidem papouškovat: „máme pořád málo silnic, jezdit se musí všude a parkovacích míst ubývá a je jich pořád míň a míň.“ Městem a řadou jeho ulic probíhá nesmyslný tranzit, stejně je na tom i náměstí. Chrudim žije pořád v době, kdy se města utvářela podle dopravy, silnic, parkovišť a demolic. Jeden z důvodů absence kvalitní architektury a kvalitních veřejných prostor ve městě.

 

1f parkoviště před hotelem Bohemia

Celý záměr je od počátku řešen bez veřejnosti, bez ostatních aktérů v území, je řešen špatně, amatérsky, bez souvislostí, je postaven na špatných smlouvách a vinu na tom už nese Pilně i firma ANO. Záměr je rovněž řešen špatným zadáním veřejné zakázky. (Blíže viz.: https://prostorprochrudim.cz/clanek/lide-zachrante-masarykovo-namesti.html, https://prostorprochrudim.cz/clanek/bohemia-=-cechy.html). Podobné problémy nastaly v případě chrudimského terminálu veřejné dopravy. Město vyhodí peníze, ale za co!!!???

Kdo z lidí viděl projekt dvoupodlažního parkoviště, o kterém se Pilně mluví už několik let, nebo kdo lidem představil kompletní projekty na celé území??? Z mého pohledu jde o ukázkovou korupci ve veřejném prostoru a na pozemcích města: Záměrně byl zvolen nevýhodný a jednostranný formát veřejné zakázky – který nemůže přinést kvalitní názory na formování tohoto území a náměstí. Náměstí je řešeno bez náměstí, navazující dopravní stoka bez dopravní stoky a veřejný prostor města je opět řešen bez veřejného prostoru a především bez lidí!!!

 

1g - terminál veřejné dopravy Chrudim

Terminál je průšvih, o kterém firma ANO věděla a během čtyř let v opozici vůbec, ale vůbec nic neudělala, ani lidem projekt nepředstavila. (https://prostorprochrudim.cz/clanek/terminal-verejne-dopravy-chrudim-2.html, https://prostorprochrudim.cz/clanek/terminal-verejne-dopravy-chrudim.html). Populistům z ANO vadí akorát parkováníčka. (https://novinychrudim.cz/2018/11/28/starosta-pilny-projekt-dopravniho-terminalu-u-nadrazi-je-spatny-bohuzel-nejde-zastavit/). Možná by si firma měla někoho najmout, aby pochopila o čem projekt vůbec je, a čeho se týká, či v tomto případě netýká!!! I v tomto případě jde o korupční zadání veřejné zakázky, neboť odpovídající a adekvátní formát, který by vedl k lepšímu řešení města záměrně chybí!!!

 

2. Voda

Je zmíněna voda, jenže voda není jen vodovod, ale celá technická infrastruktura, včetně kanalizace. Lidé pane Pilný dávno věděli, že řada obcí a měst v Česku léta vesele čerpá státní dotace na obnovu této infrastruktury, že stále existují minimálně dva fondy, a že faktická spoluúčast státu, i když je avizovaná procentuálně daleko větší, vychází fakticky minimálně nad 50%, což je také dost a představuje to milióny a to i v případě Medlešic.

Lidé rovněž vědí, že voda je i ve městě a v krajině, že se po městě dělají “pseudoekologické“ realizace, kde na jedné straně stojí historické dědictví a absence pravidelné údržby vodotečí a na té druhé jednorázové revitalizace a hrátky na ekologii. Voda jako osa městského života je v Chrudimi dlouhodobě upozaděna. Ostatně o vodě je toho dost i na tomto webu a nemá cenu se zde o tomto tématu rozepisovat. Lidé, jak je v Chrudimi zvykem, ani o těchto projektech raději informováni nebyli.

 

3. Ostatní

Více zeleně, více dětských hřišťátek, víc a více . . . . Chrudimi zoufale chybí koncept obnovy veřejných prostranství, veřejné zeleně, včetně údržby. Smysluplná obnova veřejných prostranství a zelených ploch absentuje, stromy se vysazují nezřídka do neperspektivních míst s nutností odstranění v budoucnu, řada stromů se nesmyslně řeže. V rámci neexistující koncepce obnovy krajiny chybí rovněž koncepce obnovy vegetačních prvků . . .

 

4. Závěr a klasifikace:

Pilná práce se týká především dopravy a dvou témat, přeložky I/17 a parkoviště u hotelu Bohemia. Pan Pilný jako nedávný absolvent tak možná bude rozumět následujícímu hodnocení.

4a. Přeložka I/17: Pokud někdo postaví zpracování diplomové práce na vodě a není schopen doložit ani základní a ani ostatní potřebné analýzy neměl by oponent doporučit práci k obhajobě.

4b. Dvoupodlažní parkoviště před hotelem Bohemia. Pokud někdo pojme veřejný prostor města a náměstí tímto způsobem, nebude vůbec připuštěn ke státní závěrečné zkoušce.

 

Kultura vnímání města a okolní krajiny je neuvěřitelně nízká. Posouvá město stále do dob minulých o desítky let zpět. Studenti se za ničení města vyhazují, politici za něj bez argumentů bojují. Reagovat na blbost je v Chrudimi úkol nadlidský. Nezájem lidí co se kolem nich děje a proč se to vůbec děje, je v Chrudimi otřesný. Vánoční dárek firmy ANO by se raději rozbalovat neměl, a když, tak velmi pomalu a opatrně, aby se nad ním dalo přemýšlet. ANO na sebe napráskalo akorát alibizmus, nepřipravená témata a pokračování v neprůhledných záměrech. Dílčí realizace jsou vesměs vytrhávány z kontextů, nejsou součástí žádných pilířů ani neexistujících městských témat.

 

odkazy:

doprava

https://novinychrudim.cz/2018/11/30/co-noveho-v-doprave-v-chrudimi-zrusena-prestavba-silnice-smrti-a-mozne-rozhybani-projektu-dalsiho-obchvatu-od-bylan/

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/na-mestsky-komunikacni-okruh-pry-tezka-nakladni-auta-patri

https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/z-topolske-ani-rubesovy-ulice-nakladaky-jen-tak-nezmizi-20181203.html

https://novinychrudim.cz/2018/11/28/starosta-pilny-projekt-dopravniho-terminalu-u-nadrazi-je-spatny-bohuzel-nejde-zastavit/

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/terminal-verejne-dopravy-ma-sve-stavitele

 

voda+kanalizace

https://novinychrudim.cz/2018/11/29/predchozi-vedeni-mesta-vystavilo-sve-nastupce-vice-nez-stomilionovemu-zadluzeni-a-hrozbe-nemalych-sankci/

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/nutnost-vybudovat-kanalizaci-v-medlesicich-neni-zadnym-tajemstvim

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/ekonomika/od-noveho-roku-vzroste-pausal-za-vodu

 

ostatní:

https://geoportal.rsd.cz/web

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!