témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

LEŽÁKY 80 STREET PARTY v mrtvém a zničeném pietním území

I osmdesátý pietní akt připomínal pouliční vzpomínku v rozpadlém a zdevastovaném chrámu přírody


„Je nesmírně důležité, abychom pracovali s naší mládeží . . . . .,“ řekl hned v úvodu své řeči ředitel památníku Eduard Stehlík. Je opravdu důležité, aby děti znaly hloupost svých rodičů v roce 2022. Pietní vzpomínka i po osmdesáti letech připomínala nedůstojnou asfaltovou STREET PARTY. ČT zaparkovaná i letos na troskách vypáleného mlýna odeslala zprávu do světa.

 

Zatímco politici a ředitelé památníku při pietní vzpomínce léta řeční a lidé roky nedůstojně stojí v údolí na asfaltové silnici III/33773, pietní území se rozpadá. Chybí celostní koncept práce s pietním územím, s jeho smysluplnou obnovou a rozvojem. Chybí vize, myšlenky se vytratily, příběh pietní krajiny roky stagnuje, vytratil se, odráží to i pietní akt. Památka a její ochranné pásmo se rozpadá. Území, které má zajišťovat ochranu kulturní památky a v souladu vyhlášky zachovávat pietu a úctu k místu nezastupitelnému v národních dějinách prochází brutální degradací, degenerativními procesy, neuvěřitelnou změnou stavu, a naopak zcela nevhodným a agresivním živelným zarůstáním, krajina s odkazem na historii a každodenní život původních obyvatel je devastována, nepůvodní porosty se rozpadají a masivně odumírají, nastoupil živelný rozpad, chybí obnovná, přírodě blízká, krajinářská řešení v souvislostech neexistující cílové koncepce urbanisticko-krajinářského rozvoje pietního území. Cílená obnova území a pietní krajiny od roku 1989 stále stojí stranou zájmu hlavních aktérů, kteří jednou začas tady zařeční.

 

Od roku 1946 lidem stále uniká nadčasový koncept pietní krajiny, průkopnický koncept land-artu, koncept krajinářského umění světového významu, konceptuální umělecké dílo souznící nadčasově s místem a přírodou. Dílo hluboce a nadčasově vyjadřující pietu, spojující zároveň vzpomínku a umění s přírodou, s citem pro krajinu, pracující s ideou přírodního chrámu pod širým nebem. Cílem historického konceptu bylo nejužší spojení piety, umění, staveb a všech ostatních úprav s přírodou a krajinou.

Po roce 1989 je státem řešena pouze polovina území, druhá část silného příběhu je stranou zájmu. Druhá část zahrnuje ochranné pásmo národní a kulturní památky, tedy území kopce Zárubky. Dnes je toto území naprosto zdevastované, rozpadá se. Vinu a odpovědnost za tento stav nese především člověk, respektive v každé době konkrétní lidé. I v roce 2022 je třeba zmínit, že náhrobky rodin a osob v půdorysech hrobodomů, jsou desetinovou zmenšeninou nerealizované kaple. Památník - kaple se měla otvírat do ležácké kotliny - oltář s otevřenou chrámovou lodí pod širým nebem směrem opačným měl zahrnovat prostor temena vrchu Zárubka. Náhrobky lze vnímat jako dílčí oltáře zasazené do chrámu krajiny. I architektonická soutěž “Kaple pro pietní území Ležáky“, která proběhla v roce 2011, ukázala řadu pochybení, neznalost v přístupu k území, odkryla celou řadu jiných věcí, včetně nezodpovědnosti hlavních aktérů v území a bezúčelné mrhání státními prostředky.

Nejde o to vracet původní podobu kaple do území, ale o to dál vyprávět nesmyslně přerušený příběh, dál pracovat i se zbytkem pietního území, které od roku 1989 stojí stranou zájmu, a které je dnes bohužel zcela zdevastované. V roce 2022 z přírodního chrámu zbyly trosky, zato do nich vede nová asfaltka, kterou tu kraj dokončil právě v tomto roce. Myšlenky z let 1946-1947 zůstaly nepochopeny, konzumní doba s asfaltem a autem zvítězila. Zvítězila naprostá absurdita. Chrám krajiny a přírody pod širým nebem nahradila asfaltka. Silnici, na které lidé každoročně stojí, lze považovat ve 21. stol. konečně za onu přírodní otevřenou chrámovou loď, za hlavní ideu a koncept pietní krajiny a vzpomínky samotné. Pietní vzpomínku lze uskutečnit kdekoli na asfaltu, silnici, na jakémkoli parkovišti před jakýmkoli nákupním centrem. Řečeno slovy dnešní doby: zelenou a modrou infrastrukturu v území, kterou se dnes dotačně všichni zaklínají, nahradila šedá. Koncept pietního území a ideu přírodního chrámu pod širým nebem nepochopili komunisti, ani dnešní politici a ostatní lidé, kteří sem jezdí řečnit. Přírodní památný chrám ticha a smutku - jehož cílem jest co nejužší spojení všech staveb a umělých úprav s přírodou a krajinou - národní přírodní chrám – jak uváděl autor úprav Ladislav Žák, nahradil asfalt a silnice. Je až neuvěřitelné, že autor pietních úprav defacto dnešní nedůstojný stav předpovídal, řešil rovněž dopravu a byl si vědom rušivého a negativního vlivu komunikace. Ta sehrává v pietním aktu celé roky zcela zásadní a zcela nedůstojnou roli. To, co se zde odehrává, snad už ani nepatří do 21. století.

 

Je důležité, aby děti a dospívající mládež konečně poznala fenomén vzniku a tvorby tohoto jedinečného pietního území a aby konečně mladí lidé přestali stát uprostřed pietní krajiny nedůstojně na silnici jako jejich hloupí rodiče. Nutno připomenout, že v roce 2015 stála ještě přímo uprostřed pietního území při pořádání vzpomínkového aktu auta, rovněž jako symbol dnešní doby. Symbol, který někteří leštili hadříky.

 

Území ochranného pásma kulturní památky Ležáky je zničeno a přestalo plnit svou funkci. Jak bylo řečeno výše, stav území a jeho ochranného pásma je dlouhodobě naprosto neudržitelný. Je to vyvrcholení stavu a nekoncepčního rozvoje území po roce 1989, kdy mírou destrukce pietní krajiny není příroda, ale chování zodpovědných. Dlouhodobě chybí celostní koncept práce s pietním územím, s jeho smysluplnou obnovou a rozvojem. Chybí vize, myšlenky se vytratily, příběh pietní krajiny roky stagnuje. I po roce 1989 stojí území stranou zájmu hlavních aktérů. Státem je řešena pouze polovina území, druhá část území a silného příběhu je dnes zničená a rozpadá se. Jak dnes vypadá pietní vzpomínka a jak dnes vypadá pietní území? Co to vypovídá?

 

Odkazy:

 

Čt 24

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3508881-pietni-shromazdeni-pripomina-vypaleni-osady-lezaky

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/218411034000030/

Památník Ležáky, NKP Pietní území Ležáky

Památník Ležáky: Památník Ležáky je státní příspěvková organizace pečující o trvalou vzpomínku na osadu Ležáky vyhlazenou 24. června 1942 německými nacisty. Památník Ležáky je spravován Památníkem Lidice.

https://www.lezaky-memorial.cz/

https://www.lezaky-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/pietni-akt-k-80-vyroci-vyhlazeni-osady-lezaky/

https://www.lezaky-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/vzpominkovy-den-k-80-vyroci-lezacke-tragedie-1/

 

2021

https://prostorprochrudim.cz/clanek/lezaky-jsou-zdevastovane-pietni-krajina-je-znicena-a-umira-do-uzemi-se-asfaltuje-nova-silnice-80-let-od-tragedie-se-blizi.html

2021

https://prostorprochrudim.cz/clanek/lezaky-nadcasovou-ideu-prirodniho-chramu-pod-sirym-nebem-nepochopili-komunisti-ani-dnesni-politici.html

2021

https://prostorprochrudim.cz/clanek/lezaky-street-party-2018.html

2017

https://prostorprochrudim.cz/clanek/lezacka-asfaltova-party-2017.html

2015

https://prostorprochrudim.cz/clanek/lezaky-a-vzpominky-ukryte-v-pietni-krajine.html

 

Národní památkový ústav – Památkový katalog – Ústřední seznam kulturních památek

https://www.pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/ochranne-pasmo-nemovite-kulturni-pamatky-pietni-uzemi-lezaky-84930

https://www.pamatkovykatalog.cz/ochranne-pasmo-nemovite-kulturni-pamatky-pietni-uzemi-lezaky-14539482

https://www.pamatkovykatalog.cz/pamatnik-a-pietni-uzemi-lezaku-12786934

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!