témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Stavební úpravy kašny Brusel v Husově ulici v Chrudimi

Generace politiků projektují město jako opraváři. Chrudimský politik je hodinový manžel?


Minulé vedení města bylo mistrem na opravy všeho druhu. Jedním z kouzelných zápisů bylo třeba řešení schodiště do myší díry bez cenného území pod městskými hradbami nad ulicemi Soukenická a Čs. Partyzánů. To už by bylo příliš. Vždyť v Chrudimi v té době nikdo neuměl vytvořit smysluplné zadání, vybrat nejvhodnější formát zadání a takovou veřejnou zakázku zadat. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Nové splácané schodiště ve zničeném, historickém, přežitém a hnusném územím pod hradbami.

 

Dnešní vedení města, to je však jiná liga, přímo partička k pohledání. V roce 2019 sundá lávku v Úzké ulici, která ani v roce 2022 není. Zničí venkovní prostor sportovních areálů Sokolovny z bezradnosti parkovištěm, pak to pokračuje online návodem na korupci při obnově areálu Sokolovny, pak projektem na parkovací domy u Tesca, tedy naprostým parkovacím nesmyslem, pak spolu s ČR-ŘSD zničením Masarykova náměstí a nyní přišel další okamžik. V bezprizorním parčíku před Centrálem, který má zatím funkci lidského a psího záchodu, a který ani nemá pojmenování se opravuje kašna.

 

Kašna se opravuje jako solitér, bez jakýchkoli souvislostí. Projektová dokumentace řeší pouze a jen obnovu kašny v naprosto zoufalém a zničeném území, které má navíc celou řadu úplně jiných problémů. Ty se týkají řešení celého prostoru, prostorového a plošného řešení, alespoň nějaké minimální urbanisticko-architektonické koncepce, vize veřejné zeleně – řešení vegetačních prvků, dopravy v území, tedy i dopravy v klidu, cest, vybavenosti, detailů, materiálového řešení a celé řady dalších věcí. V malém a zničeném území je řešen pouze jeden jediný stavební objekt.

 

Vývoj, situaci a podobu území dobře ilustrují třeba státní mapy v měřítku 1:5000 s možností srovnání leteckého měřického snímkování od roku 1937. Po roce 1994 se zásadně mění podoba území před Centrálem. Je zbourán nárožní dům při křižovatce Husova a Rooseveltova. Zahrada a místo zbořeniště domu je následně přeměňováno na park, který je zachycen na leteckém snímku z r. 1966. S územím, ani jeho okolím si nikdo hlavu neláme. Pominu původní projektovou dokumentaci. Ovšem, existují nejrůznější studie, třeba na území Husovy ulice. Jenže tyto materiály tuto problematiku odpovídajícím způsobem neřeší, a ani řešit nemohou. Dnes se řeší kašna, někdy jindy vytáhnou z klobouku na radnici jinou marnost.

 

Piráti se nejen v Chrudimi, ale v celém Česku pouze ztrapňují. Svazákům vesměs chybí buď vzdělání, nebo zkušenosti. Psal se červen roku 2019. Piráti nechali sundat lávku přes řeku Chrudimku. Pár metrů lávky!!! Vyklubala se z toho nezodpovědnost trvající roky!!! Nyní je květen roku 2022. Mezi tím má Česko nejdelší lávku na světě. Lávka pro pěší v Úzké ulici stále chybí. V Česku se v tomto čase stihl postavit zatím nejdelší visutý most na světě s délkou 721m a výškou nad zemí 95m. Včem je problém? Prostupnost města a jeho veřejného prostoru pro pěší je v Chrudimi a navazující krajině čím dál víc omezována. Auto s podporou Pirátů dominuje místo lidí městu. Stačí se podívat na dopravní stoku, zmíněné Masarykovo náměsí, také na nábřeží a ulice Na Ostrově a V Průhonech a jiná místa, místo účinného a rychlého řešení, rozhodování a zodpovědnosti, pouze pirátský alibismus.

 

Nyní partička chrudimských Pirátů nechala rekonstruovat kašnu za 3 109 563 CZK v otřesném prostředí, řeší rekonstrukci kašny bez zničeného okolního veřejného prostranství. (Pozn.: předpokládaná hodnota veřejné zakázky k 02/2022 byla 2178359 CZK, buď někdo z odborníků ulítl o jeden míč, nebo ceny v Chrudimi stouply během pár měsíců téměř o třetinu.) Congratulation. Plánování, budoucnost a rozvoj veřejného prostoru města Chrudim je otřesný. Veřejný prostor města se propadá mílovými kroky do minulosti. Veřejné prostranství se řeší bez veřejného prostranství. Ani se nechce věřit, jak nezodpovědně a jak zpátečnicky mladí lidé dokáží uvažovat. Priority veřejných zakázek a veřejného prostoru jsou v Chrudimi neuvěřitelné.

 

 

Odkazy:

URL adresa: https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000304

URL adresa: https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000331

Veřejná zakázka: Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim

Název: Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu: Celková obnova povrchů tělesa fontány a napojení na inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektro s úpravou veřejného osvětlení v okolí fontány, vč. zřízení technologie - tj. technologické šachty s rozvody - napojením fontány.

 

https://prostorprochrudim.cz/clanek/snese-vystavba-lavky-ktera-nikomu-nechybi-srovnani-se-svetem.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/lavka-ktera-nikomu-nechybi.html

https://www.dolnimorava.cz/sky-bridge-721

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!