témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Sportovní hala v Chrudimi

Jak politici v Chrudimi řeší sportovní halu, aneb jak město dělá z lidí blbce


Jednání chrudimských politiků s veřejností o otázkách územního plánování a architektury ve městě se mi dlouhodobě nelíbí. Když politici architektuře nerozumí, tak aspoň veřejnost staví dlouhodobě do role neinformovaného a tupého stáda, které je nuceno přihlížet jejich hrátkám a zaběhlým praktikám. Tento problém se objevil naposled u letního kina, schodů do Myší díry a nyní eskaluje opět sportovní halou. Stává se chrudimským koloritem. Oficiální vyjádření města “Sportovní hala v Chrudimi“ pana Čechlovského z 15. červa 2017 uveřejněné na webu města jsem si musel přečíst několikrát, protože na první dobrou tomu nešlo uvěřit, stejně jako tam popsané činnosti zastupitelů, pracovní skupiny a hlavního architekta. Pokud se dějí takovéhle věci, musí být lidem jasné, proč chrudimská architektura a veřejný prostor nestojí dlouhodobě za nic. Naprosto nesouhlasím s tím, aby takovým paskvilem se vůbec někdo, natož zastupitelstvo města, zabývalo. Veřejnosti doporučuji se s materiálem seznámit. Přijde mi, že je pod úrovní schopností lidí, kteří mají město na starost. Návrh postupu vybudování nové sportovní haly, který má být předložen dne 19. 6. 2017 zastupitelstvu města Chrudim jako bod č. 9 “Sportovní hala v Chrudimi“ panem Čechlovským je diletantismus. A proč?

1. Veřejnost stále není jednoduše a transparentně informovaná o tom, co se ve městě a kolem něj připravuje a děje. To se týká i sportovní haly. Přitom jde o velké peníze a zásadní a dlouhodobé projekty, které není běžný občan na webu města schopen dohledat, natož jakkoli rozklíčovat podrobnosti kolem. 

2. Chtěl bych věřit tomu, že městský architekt za svůj měsíční paušál (či jako dar městu) zpracoval projekt haly jako jednu z možností jak řešit možný rozvoj sportu ve městě, aby tím přispěl do široké odborné i laické diskuze, která určitě zajímá spoustu lidí z města i kolem něj. Pokud je to jinak, je to nemorální a je to na zamyšlení o tom, co funkce městského architekta v rukou politiků pro město a lidi představuje. Návrh, který byl uveřejněn v Chrudimských novinách, přesahuje svou podrobností vyhledávací a hmotové studie. Prověření reálnosti úvah ve fázi koncepčního rozhodování úkolem městských architektů sice je, ale takhle by vypadat nemělo! Jde zatím o jeden ze dvou uveřejněných  názorů na budoucnost sportu ve městě. Svůj názor zatím představil výtvarně zdatný politik pan Herbst. Chybí jakékoli jiné srovnání. Nemá tedy cenu návrh komentovat. Až jich bude víc, určitě si komentář zaslouží. Nebo je tohle už finále hodné komentáře? Doufám, že budou předloženy další návrhy, veřejnost s nimi bude seznámena a bude se nad čím bavit. Tohle beru pouze jako první nástřel. 

3. Ve Vysokém Mýtě působil nejmenovaný městský architekt, který si řešil přivýdělkem z městské kasy obecní i soukromé zakázky. Chrudim to snad tak daleko nedopracuje, snad má jinou rozlišovací schopnost. 

4. Odpověď města k problematice sportovní haly (oficiální stanovisko pana Čechlovského z 15. června 2017 - Sportovní hala v Chrudimi, http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=7344&n=sportovni-hala-v-chrudimi) je pro mne zklamáním a mlžením opět bez konkrétních odkazů, transparentnosti a politické korektnosti vůči veřejnosti. Političtí dinosauři vytvořili možná nový web města, ale chovají se stále předpotopně. Doufám, že tam snad jiní najdou to, co jsem tam já nenašel a nenašel jsem to ani jinde. Otravuje mě, jak je stále obtížné hledat informace ke klíčovým městským záměrům a projektům, resp. k jednomu městskému projektu. Snad je to strategie “zdravého města“. To by člověk pomalu nemohl dělat v Chrudimi nic jiného, než žádat o povinně zveřejňované informace a o to, kde jsou na webu poschovávané. 

5. V roce 2014 proběhla architektonická soutěž “Sportovní centrum Chrudim“. Zadání bylo špatné! Dodnes nikdo nenese zodpovědnost. Zbytečně byly utraceny stovky tisíc. Soutěž tedy logicky vůbec nepřinesla to, co měla. Jsou stejní lidé v nynější pracovní skupině na sportovní halu města? Navíc návrh postupu pana Čechlovského zastupitelstvu týkající se sportovního areálu na Tyršově náměstí (bod 3) je opět jen ukázkou dlouhodobé bezradnosti a tápání v tmách. Co to je za body a proč tu jsou? 

6. Vzhledem k závažnosti celého tématu Rada města Chrudim v březnu 2016 ustanovila pracovní skupinu. To je sice hezké, ale kde mám možnost sledovat, co dělá? Podle neviditelné činnosti, která k veřejnosti jen těžko prosakuje, jde možná o tajnou skupinu píšící neviditelným inkoustem, aby její závažné závěry neunikly k lidem. A tak o dění informují aspoň média. Takže město, když není schopno lidi otevřeně v průběhu dění informovat, by médiím mělo poděkovat! 

7. K problematice úlohy pracovní skupiny a hlavního architekta: Pracovní skupina pověřila městského architekta vyhledávací a hmotovou studií. A co třeba obráceně? Co kdyby hlavní architekt byl koordinátorem pracovních skupin - odborné, úřední a ostatní veřejnosti, tedy odborníků od sociologie, sportu, urbanizmu, staveb, dopravy, zeleně, vody . . . včetně všech dotčených úředníků  . . . . včetně obyvatel atd., atd. Cíleně by řídil a koordinoval proces nalezení optimálního řešení mezi odborníky, úřadem a lidmi. Osobně vidím úlohu hlavního architekta především tady!!! Možná by politici nad tím měli chvilku zapřemýšlet. 

8. Širší souvislosti jsou dlouhodobě problém!!! Nejde pouze o sportovní halu!!! Jde především o představu celého, na sportovní areály navazujícího území města!!! Od doby, co v Chrudimi bylo toto místo mezi náhonem a řekou (přesněji řečeno mezi původní řekou a novým korytem řeky) určeno sportu (viz. také původní projekt sportovišť), se opakovaně vynořuje potřeba a projekty řešící obnovu otřesně zdevastovaného nábřeží Chrudimky a odstranění dopravy z nábřeží. Řeší se projekty napojení do ul. Dr. Milady Horákové. Řeší se neuspokojivá doprava v klidu, tedy parkování. Množí se studie a projekty na vše možné v okolí. Je to normální? Kroky zlepšující systematicky území politici dlouhodobě neřeší. Mnohdy ani nejde o velké investice, ale jen o rozhodnutí.

Proč to neříct naplno. Město zničilo bez nároku na lepší obnovu prostor před fotbalovým stadionem, nábřeží Chrudimky a ulice V Průhonech a U Stadionu, zničilo prostory kolem plaveckého bazénu i zimního stadionu, zničilo v tomhle území prostor, kam se člověk podívá. Směrem na Píšťovy se ani dívat nechci. Proč? Dočasná řešení? Blbost? Nezodpovědnost? Nemohou za tento hrozný stav okolí sportovišť podobné a stejně hloupé návrhy do zastupitelstva? Širší vztahy sportovišť nejsou dodnes uspokojivě vyřešeny i přes existenci řady nejrůznějších projektů. Neřeší je ani tyto a jim podobné návrhy do zastupitelstva města! Bod 2 týkající se schválení bezprostředně na sportovní halu navazujících provozů je jen marnost vynucená chutí postavit halu vedle zimáku, jinak nic neřeší a jako takový by neměl být vůbec projednáván. Bod 1 týkající se schválení vybudování sportovní haly může být lichý, protože existují řešení jiná a možná i lepší. Osobně jsem o tom přesvědčen, ať už by nová sportovní hala byla řešena v souvislostech sportovních areálů či v širším kontextu města. 

9. Na zastupitelstvu města (v pondělí 19. 6. 2017) má být panem Čechlovským předložen návrh postupu, který shrnula pracovní skupina rady města v květnu 2017. Snad se tam vyjasní blbosti, které návrh postupu obsahuje. Osobně mi přijde návrh do zastupitelstva uchvátaný a nedostatečný. Návrh obsahuje sice jen tři body, ale podané amatérsky tak, že bych se jimi vůbec v tuto chvíli nezabýval. U bodu 1 a 2 týkajícího se vybudování sportovní haly nalepené do zimního stadionu a zázemí není co schvalovat. Jiná a lepší řešení a návrhy chybí!!! Zkrátka nejsou. Schvalovat vybudování sportovní haly mezi zimním stadionem a plaveckým bazénem v podání chrudimských politiků, pracovní skupiny a hlavního architekta je uchvátaná kravina! Uniká mi, proč něco takhle nepřipraveného může zastupitelstvo vůbec projednávat.

Je tohle řešení opravdu to nejlepší? Osobně o tom přesvědčen vůbec nejsem a to i proto, že ostatní řešení nebyla veřejnosti zatím vůbec předložena! Sám si dovedu představit daleko lepší řešení i řešení, které lépe využívá tohle či jiné místo. Jak jsem předeslal v úvodu, Janatkův návrh beru jako jeden z mnoha a ty bohužel chybí! Navíc, sportovní hala bude bez optimálního vyřešení širších vztahů špatně fungovat (, ostatně jako dnešní sportoviště). Jsou širší souvislosti řešeny opravdu odpovídajícím způsobem, dobře a zodpovědně? Myslím, že nejsou!!! Jaký je důvod? 

10. A protože si Chrudim potrpí na desatero, píši i bod desátý, který stejně jako celé desatero neobsahuje vůbec nic, ale tváří se důležitě. Nezbývá rovněž, než se vrátit k bodu jedna a zeptat se, proč zase vzniklo tolik nepotřebného textu a proč politici řeší kraviny. Aby tento bod nebyl tak suchý, doporučuji, aby zastupitelstvo města špatně připravený bod 9 - Sportovní hala v Chrudimi, vůbec neprojednávalo. Dalo se do klidu a otázky sportu ve městě neuchvátalo. Nestojí to za to.

 

Přijde mi škoda, že Chrudim nemá nějaký kvalitní urbanistický a architektonický program rozvoje města a okolí, který by lidem postupně představovala, o kterém by se s lidmi bavila a na kterém by s veřejností dlouhodobě otevřeně spolupracovala, ať sedí na radnici, kdo chce. Nad těmito a podobně zkratkovitými kroky zůstává rozum stát. Přitom by mělo jít lidem i politikům o stejnou věc, o lepší město a život v něm. K tomu je kvalitní architektura a veřejný prostor jen prostředkem. Po restartu letního kina, po nezodpovědné realizaci schodů do Myší díry se město plácá v projektu sportovní haly, aby přišlo na řadu chrudimské přednádraží a další věci. Asi je něco někde špatně. Rovněž těžko říct, nakolik je schopen městský architekt korigovat politické projektování, tedy zoufalá přání politiků. Vypadá to, že zatím architektura Chrudimi není věc veřejná. VIVAT!, zdravé město!

 

ps: Pan Čechlovský mi nemusí odpovídat jako panu Valentovi, může na webu zřídit odkaz projekty města, tam samostatně rozklik na sportovní halu a dát tam vše, co k tomu patří. To se týká i ostatních projektů. Mlžit pak není potřeba.

 

 odkazy:

Sportovní hala v Chrudimi

STANOVISKO MĚSTA : Sportovní hala v Chrudimi, Jan Čechlovský, místostarosta města, 15. června 2017

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=7344&n=sportovni-hala-v-chrudimi

Radnice chce postavit novou sportovní halu, Chrudimské noviny: 14. červen 2017, Jakub Valenta

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/radnice-chce-postavit-novou-sportovni-halu

 

Prostor pro Chrudim – články k tématu tohoto veřejného prostoru města:

http://prostorprochrudim.cz/clanek/o-politickem-projektovani-aneb-kdyz-projektuji-politici.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/dospivani-a-starnuti-uprostred-prezitych-mestskych-projektu-a-reseni.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/chrudimska-architektura-a-sport.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/voda-ztracena-osa-mestskeho-zivota.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/souteze-soutezeni-a-projektovani-mesta.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/nad-osudem-chrudimskeho-nabrezi-a-horkovodu.html

http://prostorprochrudim.cz/clanek/informace-a-mestske-projekty.html

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!