témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Revitalizace – Husovo sídliště a parčík u Centrálu

Kdepak je ukryta podoba nového chrudimského Centrál parku?


Chrudimské noviny 14. 11. 2018 přinesly článek “Parčík u Centrálu má nyní šanci na rekonstrukci“. Pokud jsou informace pravdivé, nelze než konstatovat, že plánování ve městě se jen tak nepředělá. Pokud úřad chystá rekonstrukci parčíku u Centrálu, asi vyšlápl opět špatnou nohou. Hold po více jak dvaceti letech bude asi velmi těžké změnit zaběhlé postupy a nešvary.

 

V roce 2010 byla zpracována studie “Řešení parteru sídliště Husova – Chrudim.“ Projekt byl vyvěšen na stránkách města a lidé jej mohli připomínkovat. V roce 2016 byla zpracována studie “Revitalizace sídliště Husova“. Studie doznala za tu dobu četných změn. Někteří lidé využili možnost vyjádřit se. Studie i video je na stránkách města. Někteří lidé o záměru nevěděli a šanci vyjádřit se propásli.

 

doprava v Chrudimi má dlouhodobě zoufalou podobu

Studie je z dnešního pohledu přežitá a zastaralá. Město a celá dotčená lokalita se řeší jako jedno ohromné a zoufalé obří parkoviště. Takže jaká je vlastně koncepce dopravy ve městě a dopravy v klidu? Dosud žádná! Pokud vůbec nějaká filozofie existuje, nebyla bohužel od roku 1989 lidem představena. Jaká je koncepce zpoplatnění aut ve městě? Město, pokud se růst aut nezastaví, bude muset dělat nepopulární kroky a měřit všem stejně, takže všem lidem auta zpoplatnit. Auta zabírají veřejný prostor, a pokud lidé chtějí lepší veřejná prostranství a lepší parter města bez zbytečných aut, měli by si to zaplatit a měli by se k této problematice vyjadřovat. Jaká je koncepce polidštění navazující dopravní stoky? Jen na okraj – i studie řeší parkoviště na úkor zeleně a parku u Centrálu. Takže obnova parku spočívá v novém parkovišti, potom v obnově kašny a v novém dětském hřišti? Nic proti. V širších souvislostech však zůstane Husova ulice a navazující území celého sídliště jen dopravním humusem. Jaký je princip udržitelné mobility města?

 

problémy v komunikaci s veřejností přetrvávají?

Od roku 2010 uplynula léta. Dneska už ani lidé nevědí, k čemu se tenkrát vyjadřovali. Někteří ani osloveni nebyli. Lidé v místě ani nevědí, jak vypadal návrh z roku 2010 či z roku 2016. Chrudimské noviny psali o zahájení územního řízení a následném vydání stavebního povolení. Bravo a jsme zpět v době dinosaurů! Projekt je opět neveřejný. Informace o něm na webu města zastaralé. Aktuální informace chybí. S projektem opět nebyli seznámeni lidé, možnost vyjádřit se rovněž nedostali. Město obyvatelům opět s jejich vyloučením projektuje veřejný prostor. Přes dvacet let v zajetých kolejích se jen tak odstranit nedá. Bravo!!! Kde jsou sliby? Možná by neškodilo radním hned v začátku připomenout body Programového prohlášení Rady města Chrudim 2018 – 2022. Informovanost a zapojení občanů – chybí!!! Transparentnost, digitalizace a moderní technologie – chybí!!! Veřejná prostranství – chybné postupy v jejich utváření spojené s předešlými kapitolami!!! Doprava a parkování – je řešena opravdu optimálně??? Čeho je projekt součástí? Jde o cílenou a postupnou obnovu ploch veřejné zeleně města? Jde o první krok k obnově sídliště? Jde o výkřik do tmy?

 

vědí dnes lidé, co studie řeší?

Co studie vůbec řeší? Vědí to lidé? Když se podívám na video doprovázející studii, tak bych nejraději odjel z Chrudimi a až bych se do ní nevracel. Proč Husovka vypadá úplně stejně hnusně jako před tím? Proč je Husovka a celé přilehlé území k prasknutí plné auťáků? Fujtajbl! Kde sejdu na nábřeží k vodě? Pro Boha, co to je kolem kostela? Boží zahrádka? Proč není řešen bordel kolem Borzny? Proč už dávno venkovní tělocvičnu krom žáků z Husovky nevyužívají v době uprázdnění i ostatní lidé? Ostatně proč spousta školních sportovišť po Chrudimi není dávno sdílena v nějakém odpovídajícím režimu školami, ale i veřejností? Proč odstoupivší dinosauři ve vedení města, i když měli k dispozici studii, udělali dětem před ZŠ Husova nové parkoviště a nebezpečný prostor? Jak jsou řešeny urbanistické a proměstské věci a vůbec zásadní otázky podoby sídliště ve městě? Jak ze sídliště udělat zase město – a to i stavebně? Jak humanizovat bezprizorní veřejný prostor? Budou lidé z paneláků využívat předzahrádky a všechen ten nalinkovaný venkovní prostor? Probral někdo s nimi záhonky kolem paneláků? Proč je v některých místech veřejný prostor tak bezradný? Je veřejný prostor pouze o dětských hřištích a psích výbězích? Kromě neuspokojivě řešeného veřejného prostoru je podobně řešena i doprava . . .Proč se mám pořád koukat na dementní stání a od toho se odvíjející uliční profil a hnusnou podobu ulice? Aby se vyznali lidé z paneláků ve světě a ve městě, musí mít na auta a na parkování před bytem pořád nějaké nalinkované chlívečky a kurníčky? Jaký má být nový venkovní život? Jak bude řešena dopravní stoka (Masarykovo náměstí, Palackého, Obce Ležáků . . . ), je zatím utajeno. Jaké jsou názory lidí? Co přinesl průzkum a participace? Stejně tak je utajeno řešení všech na ni navazujících, hnusných a bezprizorních ploch. Snad Husovka a její okolí bude jednou vypadat jinak a lépe. Přijde mi, že studie si s územím moc rady neví. (Stejná firma dělala např. Lázeňskou - Studie Lázeňská ulice, aktualizováno 06/2014. Studie má rovněž řadu nedostatků či lépe věcí k řešení.)


 

odkazy:

http://www.chrudim.eu/studie/d-1752/p1=1674

video:

https://www.youtube.com/watch?v=1lXNrN_wsYE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=HLAXNMhQbLU&feature=youtu.be

 

odkazy k tématu ostatní:

https://prostorprochrudim.cz/clanek/schodiste-do-diry-aneb-proc-chrudim-nema-nadcasovou-architekturu.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/zapomenuta-a-ztracena-mista-bez-duse-zivota-a-myslenek.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!