témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

CO ŘEŠÍ ÚZEMNÍ STUDIE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚSTA CHRUDIM?

Územní studie veřejných prostranství města Chrudim


Územní studie veřejných prostranství města Chrudim (dle smlouvy o dílo č. CR 014555/2017 ÚPR/St) je paskvil a nemohlo to dopadnout jinak. Studie veřejných prostranství města je de facto k prdu. Město chtělo jednoduše zabít několik much jednou ranou, ale prokázala se naprostá neodbornost zadavatele, tedy Města Chrudim a jeho zástupců.

 

Územní studie veřejných prostranství města Chrudim

Fáze 1: Koncepce širšího systému veřejných prostranství

Velmi zjednodušeně jde o to, že Územní studie veřejných prostranství města Chrudim (ÚSVP-CR) zpracovaná pro celé správní území města Chrudim, včetně částí Medlešice, Vlčnov u Chrudimi, Topol a Vestec je z mnoha důvodů špatně zpracovaná. Pokud došlo k mnoha pochybením v této části, řešit ostatní je už pouze zmarem a zbytečností. Jde o tak velké územní sousto, že to ani jinak dopadnout za tyto peníze nemohlo. Pro Chrudim je tento materiál pouze dalším balastem a další zbytečnou veřejnou zakázkou, která byla špatně a neodborně zadaná. Je to velice špatná vizitka politického vedení a architekta města. Osobně doporučuji tento materiál vůbec nepoužívat, a všem chrudimským “odborníkům“ zamyšlení nad tím, co se stalo.

Na celou řadu problémů bylo na tomto webu opakovaně v r. 2017, v r. 2021 upozorňováno a nebudu je znova rozebírat – viz. odkazy níže.

 

Manuál tvorby veřejných prostranství města Chrudim

Snad z bezradnosti nad neschopností řešit veřejný prostor města a okolí vznikla Koncepce navrhování ve veřejném prostoru - Manuál tvorby veřejných prostranství města Chrudim, nebo co to má vlastně být. Podle smlouvy má město územní studii, podle dokumentace rovněž manuál, podle mého jen další zbytečné omalovánky do zásuvky, které ani nedokázaly uchopit problémy veřejných prostranství města.

 

Fáze 2: Územní studie veřejný prostranství - Masarykova náměstí

Pokud vyřeším špatně fázi 1, je těžké dobře řešit jakékoli fáze následující. Osobně nepovažuji návrh územní studie na Masarykovo náměstí za šťastný v celku ani v detailech. Přesvědčivé koncepčně celostní řešení náměstí a jeho okolí chybí. Rovněž zvolená etapizace je nesmyslná.

Pokud budou brát zástupci města tohle jako cílový návrh, tak město žádný návrh nemá. Dokážu si představit kvalitnější alternativy řešení Masarykova náměstí. Jednou z příčin může být to, že v Chrudimi mezi politiky, úředníky a ostatními zodpovědnými chybí lidé, kteří by město, jeho veřejná prostranství, sídelní krajinu apod., posunuli z minulosti aspoň do 21. stol. Realizované projekty ve veřejném prostoru v minulosti jsou, když město nepoškozují, převážně vyšlizmy.

Celkově zpracovaná ÚSVP-CR je pro mě zbytečnou minulostí, která nenahradí neodbornost politiků a jejich odpovědnost rozhodovat o lepším rozvoji území. Použití vidím především v rovině alibistické. Je ÚSVP-CR použitelným materiálem pro lepší a kvalitnější rozvoj města a celého území ORP – celého území obce s rozšířenou působností? V žádném případě není a ani být nemůže!

 

Studie přinesla bohužel jednu jedinou možnost řešení Masarykova náměstí. Resp. pohled jedné party lidí. Proč neexistují kvalitnější způsoby řešení tohoto cenného území? Pokud ano, proč už dávno lepší řešení nebylo představeno veřejností?

Územní studie Masarykova náměstí zachytila jednu z mnoha možných podob území. Není pohledem nejlepším, nejkvalitnějším, je pouze jedním a dost možná zatím jediným. Je to pohled jedné party lidí. A tak by měla být brána. Tedy nikoli jako dokument, na jehož základě se budou zadávat veřejné zakázky v tomto území, na jehož základě se bude salámově území náměstí v centru města projektovat a realizovat. Dovedu si představit, že malůvky budou svádět politiky k zadávání jednotlivých projekčních a stavebních zakázek, které budou jako v komunismu, v letech minulých a v době současné ničit dál dílčími zakázkami a realizacemi tohle území. Ničení území Masarykova náměstí je dnes už zcela bezprecedentní. Málokteré území města je takto cíleně, nesmyslně, zcela systematicky ničeno a devastováno.

Masarykovo náměstí je velice cenným územím. Územní studie by měla být jako dokument, který spolu s pregnantně formulovaným zadáním a celou řadou dalšího bude jedním z podkladů odpovídajícího formátu transparentní otevřené veřejné zakázky (z té se zpracovatel podkladu této územní studie vyloučil), která přinese kvalitnější pohledy na řešení náměstí (tedy nikoli pohled jediný), z které zároveň vzejde autor cílového konceptu, aby tento potom mohl být následně v celostní podobě realizován. Dle mého na městě dnes strana, ani člověk, který to dokáže, není.

 

PR

Nakládání s informacemi o studii Masarykova náměstí představuje problém zmíněný výše. O náměstí přinesly informace třeba NOVINY KRAJE (červen 2022). Lidé, kteří články píší, vesměs ani profesně nevědí, která bije. Je to podobné jako u politiků. Hurá! Dneska máme nějakou územní studii zachycující jedinou podobu náměstí, hurá budeme něco v době přicházejících zářných zítřků někde stavět . . . Tyto informace jsou nesmyslné, nebezpečné svému okolí, vesměs vytržené z kontextů materiálů a dění, kterých jsou součástí. Na druhou stranu žijeme v Chrudimi . . .

 

Ukázka absurdních projektů a realizací dnešní politické reprezentace města

Chrudim má nejen z posledních let spousty otřesných případů naprosto nezodpovědného řešení veřejných prostranství. Veřejné zakázky doprovází stejně nezodpovědné chování. Masarykovo náměstí naposled v r. 2021 nechali zničit politici spolu s ČR-ŘSD, studie se zpracovávala od r. 2017 !!!! v době zničení náměstí se odevzdávala !!! Tedy za studii se vyhodilo cca. 1,5 mil. CZK z toho cca. 0.5 mil. CZK za část papíru s Masarykovým náměstím, aby jej politici s ČR-ŘSD za desítky milionů nechali ve stejné době zničit! NÁMĚSTÍ SE ŘEŠÍ BEZ NÁMĚSTÍ!!! Ve zničeném veřejném prostranství s celou řadou problémů se před Centrálem opravuje bez jakýchkoli souvislostí se zlepšením tohoto kousku území kašna Brusel za 3 109 563 CZK (předpokládaná hodnota veřejné zakázky k 02/2022 byla o cca. třetinu nižší). VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ SE ŘEŠÍ BEZ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ !!! V červnu 2019 nechala partička politiků sundat lávku přes Chrudimku v pokračování Úzké ulice. Jsme v roce 2022. Mezitím má Česko nejdelší lávku na světě s délkou 721m a výškou 95m. Kdo má zodpovědnost za veřejně prospěšnou stavbu sloužící obecnímu užívání a spojující veřejná prostranství města? Dění na nábřeží Chrudimky při ulicích Na Ostrově a V Průhonech je další neverending story ničení a devastace území a veřejného prostranství města. Nábřeží je zničeno dopravou, je nebezpečné, minulá partička politiků zakopala pár desítek metrů horkovodu, kvůli parkování, dnešní partička pokračuje v zakopání dalšího kousku. NÁBŘEŽÍ SE ŘEŠÍ BEZ NÁBŘEŽÍ, ULIČNÍ PROSTOR BEZ ULIČNÍHO PROSTORU, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ BEZ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ. Ukázkové projekty do veřejného prostoru s potenciálem dnes až nesmyslně skloňované modré a zelené infrastruktury se zvrhnuly do řešení infrastrukturně šedých nesmyslů, do dílčích až absurdních veřejných zakázek, do salámové metody řešení území. ÚZEMÍ MĚSTA JE ŘEŠENO BEZ (JAKÉHOKOLI VZTAHU) K ÚZEMÍ MĚSTA. VEŘEJNÝ PROSTOR JE ŘEŠEN BEZ VEŘEJNÉHO PROSTORU.

 

Mj. jak územní studie řešila výše uvedené plochy, včetně ničeného nábřeží !!!

 

Odkazy:

Územní studie veřejných prostranství města Chrudim

Územní studie veř. prostranství - fáze 1, etapa 4 - čistopis

Územní studie veř. prostranství - fáze 2, etapa 6 - čistopis (Masarykovo nám.)

https://www.chrudim.eu/studie/d-1752/p1=1674

https://www.chrudim.eu/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-mesta-chrudim/d-12079

 

Město Chrudim – veřejná zakázka

Veřejná zakázka: Územní studie veřejných prostranství města Chrudim

https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_141.html

Veřejná zakázka: Územní studie veřejných prostranství města Chrudim - SOD

https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_149.html

Smlouva o dílo

https://zakazky.chrudim-city.cz/document_download_2816.html

 

Prostor pro Chrudim

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚSTA CHRUDIM (2021)

https://prostorprochrudim.cz/clanek/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-mesta-chrudim.html

Špatné zadání “Územní studie veřejných prostranství města Chrudim“? (2017)

https://prostorprochrudim.cz/clanek/spatne-zadani-%E2%80%9Cuzemni-studie-verejnych-prostranstvi-mesta-chrudim%E2%80%9C.html

https://prostorprochrudim.cz/clanek/architektonicky-manual-mesta-chrudim.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!