témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

SPORTOVNÍ AREÁL TYRŠOVO NÁMĚSTÍ – KLIENTELISMUS V PŘÍMÉM PŘENOSU

NOVÁ RADNICE KROMĚ TOHO, ŽE DODĚLÁVÁ ZAKÁZKY TÉ STARÉ, PŘEVZALA I KNOW-HOW ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, SCÉNÁŘ JE VŽDY STEJNÝ


Nové chrudimské desatero? Kobliháři a Piráti nedodělávají pouze zakázky bývalého vedení města. Převzali i know-how zadávání veřejných zakázek. Na malinké ukázce si popíšeme, jak takové plánování města a zadávání veřejných zakázek vypadá. Takže kobližky do korábu, napnout plachty a můžeme otočit kormidlem kurz bahno.

 

místo úvodu: UČITELÉ A ŽÁCI

Bývalé vedení města a sám Velký učitel postrádal kvalitní vize rozvoje, koncepce a strategie města, urbanismu a architektuře nerozuměl. Rétorika, slovíčkaření, předpisy, rutinérství. Jaký učitel takoví žáci? Řada zakázek ve veřejném prostoru města má dlouhodobě stejný vzorec. Nejen, že nové vedení převzalo realizaci a dokončení některých nekvalitních, klientelistických a problematických zakázek, ale převzalo i scénář zadávání veřejných zakázek. Ten je poměrně jednoduchý a má následující hlavní body. Popíšeme si je na sportovním areálu na Tyršově náměstí.

 

krok 1: KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ, ANEB BEZ VEŘEJNOSTI

Bez veřejnosti. Obyvatele města je třeba nějak zabavit a rozptýlit. Možnosti jsou různé. Město pro ně vytvořilo Desatero nebo participativní rozpočet nebo bude vytvářet věci jiné. Všechny větší veřejné zakázky jsou neveřejné. Veřejnost je nežádoucí. V případě Desatera město do nich lidi vtáhne hrou na potřebnost realizace, ale tím to končí. Všechny zakázky ve veřejném prostoru jako Střelnice, terminál, nábřeží . . . se odehrávají bez lidí. Chrudim neumí pracovat s veřejností u významných veřejných zakázek. Evidentně celá léta selhávají konkrétní lidé.

(Kolik participativních realizací lze třeba uskutečnit v hodnotě zakázky na terminál přes 60 mil. CZK? Jak dlouhou dobu a kolik let mohu participativní realizace uskutečňovat třeba za 150 mil. CZK předpokládaných na sportovní areál a halu? Jakou dobu a za jaké peníze lze realizovat participativní věci za jedno jediné špatné rozhodnutí politiků v otázce větších projektů města? )

 

krok 2: VÝBUCH & VÍ BŮH?

Nejdřív výbuch a pak ví jen Bůh. Jakékoli území, kde se bude nějaká veřejná zakázka a realizace odehrávat je třeba vyhodit do vzduchu. Je třeba připravit území na porcování medvěda, na akce “Z“, udělat z území jemně nakrájený salám. Po výbuchu je úplně jedno, jaký bude sled kroků, jaká bude budoucnost. Je třeba pouze jeden krok a pak se uvidí co dál. Buď ten bordel někdo později uklidí, nebo se jinde udělá jiný výbuch. Z jednoho území je třeba udělat mnoho stavebních objektů a věcí k řešení a z jedné veřejné zakázky je třeba udělat zakázek habaděj. Území je třeba rozporcovat k nepoznání. Je třeba vytvořit prostředí pro klientelistické praktiky. Hlavně neřešit věci celostně. Projekty a jejich cíl zahalit do neznáma a do bezradného sledu stavebních objektů, o jejichž podobě a budoucnosti nikdo nemá při zadání první zakázky ani tušení. Výbuch je třeba udělat proto, že neexistuje kvalitní zadání. Takže položíme s Piráty nálož (lépe řečeno koblihu) do sportovního areálu na Tyršově náměstí. Bum!!!!

 

krok 3: MNOŽSTVÍ ŠPATNÝCH PROJEKTŮ NA JEDNO ÚZEMÍ

Po výbuchu přicházejí špatné a nekvalitní projekty. Množství špatných projektů pro jedno jediné území. Už v této fázi je z chování zadavatele a projektantů předvídatelný výsledek, jak území dopadne. Území jednoho sportovního areálu se tak řeší podle parkoviště, pak podle šaten potom podle haly a potom podle všeho ostatního, bez sportovního areálu a bez znalosti co s celým územím. O jeho okolí už ani nemluvím. Do zastupitelstva pak zamíří v důvodové zprávě další zoufalý a nekvalitní materiál studie proveditelnosti akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim“. Ani tento materiál sportovní areál neřeší a neví co s ním. Materiál samozřejmě neřeší ani základní urbanisticko-ekonomickou rozvahu areálu v horizontu akčním či strategickém. Je argumentem pro získání peněz na jednu jedinou nekvalitní možnost řešení dílčí etapy, v celkové autorizované neznalosti, která neví, co areálem ani s územím. Architekt města nemá dávno žádný kredit a už vůbec ne v otázce sportovních areálů města, kde po soutěži na sportovní centrum v roce 2014 došlo ke korupčnímu chování na politickou objednávku. Služby architekta, kterého si politici platí z peněz lidí, stojí stovky tisíc. Přitom město ani nemá profesionála (profesionály), který by řešil nekvalitní projekty politiků po výbuchu v území, jinými slovy řečeno, není nikdo, kdo by dokázal řešit tenhle bordel.

 

krok 4. OPAKUJÍCÍ SE VÝKON ÚŘADU, STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Tento styl zadávání veřejných zakázek a projektování přináší zbytečné a opakující se úkony úřadu, státní správy a samosprávy, kde se aktéři opakovaně vyjadřují a opakovaně rozhodují o mnoha dílčích věcech v jednom jediném území. Opakovaně řeší, vyjadřují se a rozhodují o jedné věci. Jsou placeni za opakování.

 

krok 5: ZALÍBIT SE, STAVBA ZAČÍNÁ

Máme rozporcované územíčko sportovního areálu. A je tu první ze zbytečných kroků řešených naprosto mimo mísu. I věcmi řešenými bez souvislostí a kvality se lze lidem ve městě zalíbit. Někde stačí předláždit kus chodníčku, jinde vytvořit parkovací místečko. V roce 2020 byl venkovní prostor sportoviště přeměněn na parkoviště. Parkoviště ve sportovním areálu nic neřeší z pohledu města a okolí areálu, z pohledu dopravy města a její neexistující koncepce, z pohledu ekonomiky, a především z pohledu samotného sportovního areálu. Je to pouze bezradnost z nedostatku jiných nápadů, která ve finále areál poškozuje. S tímto nekoncepčním krokem je však spojena jedna méně nápadná věc. Zadání veřejné zakázky a politická objednávka parkoviště. Není žádnou náhodou, že projekt udělala firma DI-Projekt (ul. Čs. armády, terminál, zastavovací studie parkovacích domů . . . ). Areál sportoviště se začal bezmyšlenkovitě a bez souvislostí klientelisticky řešit a projektovat podle parkoviště a podle hloupé dopravní firmy. Projekt se jmenuje “NÁVRH PARKOVACÍCH STÁNÍ ZA SPORTOVNÍ HALOU, CHRUDIM“. Porcování medvěda umožňuje řešit jedno území bez znalosti jakýchkoli souvislostí. Umožňuje řešit areál a město pomocí parkoviště. Jakou kvalitu má taková firma a takový zadavatel?

 

krok 6: NOTIČKY DO ZASTUPITELSTVA NEBO KLIENTELISTICKÝ SCÉNÁŘ?

Dne 14. 9. 2020 proběhlo jednání zastupitelstva. Bod “Financování PD Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim“ byl velice zábavný. Nikdo z politiků neuměl odpovědět na velice jednoduchou otázku - kdo studii proveditelnosti zadal a financoval? Kdepak se vzala mrška? A v jednání nastala dlouhá trapná přestávka. Odhad ceny za projekt byl stanoven na 4 958 000 CZK.

Dne 2. 11. 2020 se konalo zastupitelstvo řešící už pouze jediný bod - Financování veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa“ a zahájení projekčních činností. (Předkládá: František Pilný, starosta, Aleš Nunvář, místostarosta.) Investiční náklady projektu Koblihářů a Pirátů uvedené v důvodové zprávě jsou /I. etapa 83 175 400 + II. etapa. 35 000 000 + III. etapa 30 000 000/ 148 175 400 CZK. Jde o zadání projekčních prací z přímé ruky na investiční akci v hodnotě 150 mil. CZK. Důvodová zpráva je svým způsobem scénářem jak se lze chovat ve veřejném prostoru a jak vytvářet ve veřejném prostoru nekvalitní a klientelistické zakázky.

 

krok 7: KOMU PAK TU ZAKÁZKU SMĚŘUJÍCÍ DO NEZNÁMA DÁME?

Jak bylo řečeno, porcování medvěda vytváří klientelistické prostředí a nekvalitní zakázky. U sportovního areálu města už začalo, je veřejné a všem na očích. Sportovní areál se začal projektovat podle parkoviště firmou DI-Projekt. Jaká firma a proč získala tuto veřejnou zakázku? V projektování areálu podle parkoviště, šaten, haly a dalších zatím neznámých věcí bude pokračovat firma Projekce CZ, s. r. o. Hlavně neřešit jeden areál, to by bylo moc jednoduché. Politici si to možná ani neuvědomují, ale podobné klientelistické vztahy a zakázky poškozují dobré jméno firem. Jak je odbornou veřejností na tyto firmy nahlíženo?

 

krok 8: HLAVNĚ TRANSPARENTNĚ, HLAVNĚ PR, INTERNET A KLIK

My už si to PR ve zpravodaji nebo jinde už nějak ohlídáme. Jak to celé dopadne je jedno. Ale parkovišťátko, šatničku nebo zateplenou haličku si můžeme přihlásit bez sportovního areálu třeba do nějaké soutěže a když tam budou velcí blbci, tak možná ještě dostaneme nějakou tu cenu (viz. např. Revitalizace náhonu ve zničené přírodní památce Ptačí ostrovy). I velice nekvalitní projekty a jejich části lze politicky propagovat. V očích odborné veřejnosti se tím město akorát snižuje.

 

krok 9: V ZAJETÍ MINULOSTI

Bývalé vedení se diví tomu současnému. To současné se diví tomu minulému. Historii projektování sportovního areálu po roce 2011 popisovat nebudu. Je to příběh o zpackané soutěži, politické objednávce, která přerostla v korupci, o selhání politiků a architekta města, o zmatení úloh. Na tomto webu jsou události kolem soutěže a následného projektování popsány několikrát. Minulost při řešení území a zadávání veřejných zakázek se opakuje. Zakázky na významné veřejné prostory nebo stavby mají v Chrudimi letitý scénář. Postupy dnešní radnice jsou amatérské a neprofesionální. Poučení z minulosti není žádné. U této zakázky se možná město inspirovalo tím, že sportovní hala vznikla v akci “Z“, protože vedení města se chová jako partička svazáků. Proč město nemá celé roky žádné pěkné, kvalitní a nadčasové realizace? Proč všechny poslední zakázky trápí vyšlizmem a dávnou minulostí? Lidé jsou odkázáni žít v přežitých a nekvalitních realizacích.

 

krok 10: NEEXISTUJÍCÍ, NEKVALITNÍ NEBO POLOVIČATÉ ZADÁNÍ

S porcováním medvěda souvisí i to, že při zadání veřejné zakázky ví po výbuchu v území o ostatních věcech jen Bůh. Neexistující, nebo nekvalitní zadání přináší nekvalitní projekty a realizace. Je projekt parkoviště ve sportovním areálu kvalitní? Samozřejmě že není. Takhle se jeden areál neřeší. Stejně se bude řešit šatna, hala, pak třeba Sokolovna (Tyršův dům) a ostatní neznámé “historizující“ prvky, jak jsou v důvodové zprávě pojmenovány historické stavby. Lze to shrnout tak, že v rozesraném území řeším parkoviště a vím o něm úplné hovno, a proto je důležité odhlasovat na zastupitelstvu řešení dalších hoven. Tento způsob veřejných zakázek a projektování se ve finále utápí pouze v bezkoncepční a nekvalitní STAVAŘINĚ jednotlivých stavebních objektů řešených bez souvislostí a bez vizí.

 

místo závěru: ZMĚNA VE VEDENÍ MĚSTA? ŽÁDNÁ SE NEKONÁ

Tento systém projektování města a zadávání veřejných zakázek řada měst opustila. V Chrudimi trval desetiletí a trvá podporován radnicí dále. O co jde? Jde o krájení jedné veřejné zakázky jako salámu. Jde o porcování medvěda. Jde o novodobé akce “Z“ režírované městem. Tento typ zakázek doprovází netransparentnost, klientelismus, ve výsledku nekvalita, roztříštěnost, neuchopenost, poškozování některých profesí, čachrování s cenami za dílo apod. Sportovní areál, sportovní hala či její obnova se porůznu projektuje od roku 2011. V roce 2014 proběhla soutěž. Kvůli špatnému zadání a dalším pochybením ukázala cestu, kam se neubírat. Nicméně sdělila, že je možno sportovní areál v centru města na Tyršově náměstí řešit cca. za 120 mil. CZK. Dohra soutěžení skončila korupcí, tím že porotci si zadali projekt sobě. Na přímé politické zadání vyprojektoval architekt města sportovní halu v ulici V Průhonech u zimního stadionu. Politici a architekt města si pomýlili role. Od roku 2020 se už porcuje medvěd, jeden sportovní areál byl rozsekán na kusy.

Sportovní areál se od počátku řeší bez znalosti jakékoli urbanistické, architektonické, ekonomické, akční, strategické a jiné koncepce. V listopadu 2020 šel do zastupitelstva jediný bod na projednání pod názvem: “Financování veřejné zakázky - Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa - a zahájení projekčních činností.“ Pokračuje se v porcování. Důvodová zpráva je přímo scénářem klientelistického chování při zadávání veřejných zakázek. Cena za stavbu se odhaduje celkem na 148 175 400 CZK bez obvyklé peřiny 10%. Stavba se rozdělí na etapy. Celý sportovní areál se tak začal projektovat kromě již nakresleného parkoviště podle šaten a dále podle obnovy socialistické haly vytvořené v akci “Z“. Podoba dílčích etap neexistuje a není známa. Předpokládaná cena 150 mil. CZK je možno dneska srovnat s vysoutěženou cenou cca. 120 mil. CZK v roce 2014. První etapa je odhadnuta na 83 175 400 CZK a na klasických 10% vaty, což je přes 8 mil. CZK. Cílem, jak to u podobných zakázek při porcování medvěda bývá, je zadat veřejnou zakázku přímo – z přímé ruky. Každý z oboru si umí spočítat, kolik stojí zpracování projektu na obnovu a stavbu sportovního areálu v hodnotě 150 mil. CZK, i na medvědí etapu v hodnotě přes 83 mil. CZK. Je nutno však vytvořit zakázku podlimitní do 2 mil. CZK. Je nutno veřejnou zakázku zadat jedné dohodnuté firmě. Je nutno se začít chovat co nejhůř - stavařsky. Je nutno bez znalosti věcí zadat zakázku. Důvodová zpráva do zastupitelstva dá návod. Připomíná to pokračující akci “Z“ v režii města. Takhle se chovat ve veřejném prostoru není dobrým příkladem stran, které se ohánějí bojem proti korupci a klientelismu, transparentností apod. Jak jsem napsal výše. Tento systém projektování města a zadávání významných veřejných zakázek řada měst opustila. V Chrudimi je hluboce zakořeněn. Jak vidět, žije tu s námi vesele a zcela veřejně i v roce 2020.

 

seznam aktérů:

Model celé akce nezapře své aktéry. Připomíná to totiž chování podnikatelů ve stavebnictví, kteří nejsou moc úspěšní, a proto vymýšlejí nejrůznější fligny. Ty pak jdou bohužel do zastupitelstva, aby se legitimizovaly a nepřípustné chování ve veřejném prostoru se tak legalizuje, aby se mohlo stát skutečností a vzorem. Někteří mladí zase připomínají jednotnou mládežnickou organizaci Československý svaz mládeže (zkratka ČSM), nebo spíš něco jako Socialistický svaz mládeže (SSM). V bývalém NDR to byla Freie Deutsche Jugend (FDJ). Třeba někdo z nich řešil veřejnou zakázku nad 100 nebo 200 mil. CZK a proto ji řeší po zkušenostech takhle a třeba příště nebude už ani zastupitelstvo o takových prkotinách hlasovat. Zavolá se rovnou nějakému Fandovi, nebo Pepíkovi a nekvalitní veřejná zakázka se mu rovnou zadá. A když už se zakázka na projekty zadává klientelisticky, tak proč nezadat stejně i zakázku na stavební práce?

 

Pokud se někdo podívá na záznam jednání zastupitelstva, může se mu vybavit cimrmanovská hra Vyšetřování ztráty třídní knihy. Ředitel: Pane kolego, sepište mi jména žáků, kteří odmítají povědět o třídní knize. (Učitel vyjme ze složky list a začne psát.) Výchovná práce v této třídě se mi nelíbí. Za to, jací jsou žáci, odpovídá učitel, ne žáci. Výsledky jeho výchovného působení na třídu se také odrazí v mém závěrečném hodnocení. Za to, jaký je učitel, odpovídá učitel, ne já . . . Učitel: Já myslím, že je to úplně jasné, chlapci. Teď jde jenom o to, kdo z nás první vstane a uleví svému svědomí. Tak kdo to bude, chlapci? Kdo si uleví? . . . . .Učitel: Nezneužívejte dobrého srdce pana ředitele. Jste přece rozumní chlapci! Ředitel: Rozumní chlapci! Toto jsou rozumní chlapci!? Vždyť je to tu jeden vedle druhého samý debil nebo blbeček! Vždyť se podívejte! (Ukazuje do zasedacího pořádku.) Debil – blbeček, debil – blbeček, debil – blbeček, debil – blbeček, debil – blbeček! Akorát tamhle vzadu – to je snad jediná výjimka – sedí dva blbečci vedle sebe!!!(Vzteky bez sebe přechází jevištěm.)

 

odkazy:

USNESENÍ - Zastupitelstvo města ze dne 2.11.2020

Tisk číslo: Z-1601

Usnesení č.: Z/85/2020

Název tisku: Financování veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa“ a zahájení projekčních činností

Stav: 6. Schválen

Předkládá: František Pilný, starosta, Aleš Nunvář, místostarosta

Zpracovali: Zdeněk Karas, OIN, Pavla Kubátová, UPR

http://www.chrudim-city.cz/eted2/tedusndetail.aspx?id=35825

 

Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim – připravuje se další nekvalitní projekt města?

https://prostorprochrudim.cz/clanek/pristavba-a-rekonstrukce-sportovni-haly-chrudim-%E2%80%93-pripravuje-se-dalsi-nekvalitni-projekt-mesta.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!