témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim – připravuje se další nekvalitní projekt města?

Měli by lidé nejen z profese číst důvodové zprávy do zastupitelstva města? O čem jsou tyto materiály? Připravuje chrudimská radnice pokračování socialistické akce “Z“? Jaké budou další díly deset let trvající tragikomedie? Jak město Chrudim zapisuje po roce 1989 svou historii do architektury?


kapitola 1 - Výlet do klientelistické a korupční minulosti plánování sportovní haly města

V roce 2011 – 2012 město řešilo projekt rekonstrukce haly na Tyršově náměstí. V roce 2014 uspořádalo město Chrudim urbanisticko-architektonickou “Soutěž o návrh Sportovní centrum Chrudim“. Byly utraceny stovky tisíc. Bylo vytvořeno špatné zadání, protože ho v Chrudimi nikdo vytvořit neumí. Vše se obešlo bez veřejnosti. Sokolovna i bývalý Okresní výbor byly vymazány. Zástupci města, architekt města i vybraní představitelé úřadu odsouhlasili zničení zbytků stavebního dědictví města, které přežilo éru komunistů a jejich lepších zítřků. (Soutěž přinesla za stovky tisíc krok do slepé uličky. Soutěž přinesla tři oceněné návrhy a dvě odměny. Nutno podotknout, že investiční náklady na celý areál se pohybovaly u oceněných kolem 120 000 000 CZK. Investiční náklady projektu Koblihářů a Pirátů, který není známo, jak bude řešen, jsou následující /I. etapa 83 175 400 + II. etapa. 35 000 000 + III. etapa 30 000 000/ 148 175 400 CZK - zadání z přímé ruky!) Soutěž odstartovala neuvěřitelné klientelistické a korupční chování města. Členové poroty, když zpackali soutěž, tak zadali projekt jednomu ze členů. V roce 2017 představil na zastupitelstvu projektovou dokumentaci s názvem “NÁVRH STAVBY – SPORTOVNÍ HALA CHRUDIM“ městský architekt Janatka. Dokumentace je nekvalitní, řadu důležitých věcí opomíjí a neřeší (vztahy v území, doprava, parkování . . . ), vzhledem k přímému zadání ani nemůže přinést srovnání s lepšími variantami stavění v místě nábřeží a zimního stadionu. Zaprojektoval si i zastupitel za ANO. Vedení města ani jeho architekt nepochopili, jakou mají roli a myslím, že to nechápou dodnes. Stejní lidé jsou také na městě dodnes, byť někteří sedí jinde. Zodpovědnost? Ta není dosud žádná. Sportovní areály města jsou provázané nádoby. Město má díky bývalému vedení města od roku 2011 řadu nejrůznějších zbytečných a nekvalitních projektů, nad kterými trávily čas zbytečné pracovní skupiny a zbytečné komise, aby vše vyústilo korupčním projektem zpracovaným na politickou objednávku. Studie “Návrh stavby – sportovní hala Chrudim“, je projektovou dokumentací návrhu sportovní haly v Průhonech.

 

kapitola 2 – Když nevíš, co s venkovním prostorem sportoviště, dej tam auto - místo sportoviště – parkoviště

Novodobá historie areálu sportovišť je stejně zábavná, jako ta minulá. Město nemá žádný smysluplný koncept dopravy, ani dopravy v klidu. V roce 2020 udělala na základě požadavku města a místostarosty firma DI PROJEKT s.r.o. na ploše za Sokolem místo sportoviště parkoviště. Parkoviště, které v okolí nic neřeší. Na venkovní bezradné ploše pro sport tak stojí od konce srpna auta. Na Tyršově náměstí také. Jsou všude kolem. Plocha sportoviště tak konečně cele vyrůstá z parkoviště. ANO, firma DI PROJEKT s.r.o. je ta samá firma, která zničila ulici Čs. armády. Je to ta samá firma, která řešila klientelistickou dotační zakázku na část chrudimského nádražního brownfieldu s názvem “Terminál veřejné dopravy Chrudim“, terminál bez terminálu. Je to ta samá firma, která odevzdala v roce 2020 “Zastavovací studii parkovacích domů Chrudim“, což je jeden z nejhorších projektů v celé novodobé historii města po roce 1989. Jde o lokalitu u Tesca při ulici Dr. Milady Horákové. Snad se tenhle hloupý záměr v plné palbě nového sídliště pro auta realizovat nikdy nepodaří.

 

kapitola 3 – Když se kormidlo dějin města obrátí o 180°

Rada města Chrudim schválila usnesením dne 13. 7. 2020 zpracování zjednodušené studie proveditelnosti “Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim“. Této studii má být věnováno celé zastupitelstvo 2. 11. 2020. Předkládaný materiál, který je přílohou podkladů je velmi nekvalitní a pro tak zásadní rozhodování o území a sportovním areálu v centru města nedostatečný. Starosta upozorňuje zastupitelstvo, že tímto materiálem jsou schvalovány pouze části studie týkající se I. etapy. Tedy rekonstrukci šaten, zprovoznění vstupu z Opletalovy ulice, přístavba nové tělocvičny nad stávajícími šatnami a oprava haly hlavní. „Upozorňujeme zastupitelstvo, že tímto materiálem jsou schvalovány pouze části studie týkající se I. etapy.“ A dále. „Zda dojde k rozpracování historizujících prvků, které jsou předmětem dalších etap, není v tuto chvíli rozhodováno a lze předpokládat, že v případě projekčního rozpracování dalších etap proběhne na toto téma ještě debata.“

Studie představuje další velmi nekvalitní projekt nového vedení města spíchnutý horkou jehlou. Řada lidí včetně úředníků, kterým v roce 2014 nevadila myšlenka asanace a zbourání Sokolovny či jiná destrukce historických objektů, se otočila o 180° a jede se dál. Chybí kvalitní úřad u dotčených odborů?

 

podkapitola A – Místo celostního řešení kočkopes ve stylu akce “Z“

Chybí celostní řešení celého areálu ve vlastnictví města, včetně venkovních ploch a navazujícího městského parteru. Byl vytvořen urbanisticko-architektonický kočkopes, velmi nesourodý a nepřesvědčivý stavební konglomerát. Není jasné, jak celý sportovní areál v majetku města bude řešen a jak se bude rozvíjet. Studie, která celý areál začala řešit rekonstrukcí šaten!!!, přinesla otázky k řešení areálu, nikoli jeho řešení.

Záměrně chybí řešení způsobu obnovy kulturního a historického stavebního dědictví města, staveb Sokolovny a Okresního výboru. Toto stavební dědictví města je materiálem do zastupitelstva sníženo na “historizující“ prvek, s kterým se neví, jak bude nakládáno. Tyto “historizující“ prvky mají být předmětem budoucích etap. (Je to podobné jako řešit náhon bez znalosti řešení přírodní památky Ptačí ostrovy, jako řešení kousku plochy terminálu bez terminálu v chrudimském nádražním brownfieldu, jako řešení území pod hradbami schodištěm do myší díry, jako sjezd ke sportovištím bez znalosti lepší podoby nábřeží . . .) Řeší se I. etapa s tím, že všechno ostatní je lépe nevědět. Nejsou vyjasněny vztahy v rámci celého areálu, v rámci jeho okolí, ani mezi historickým a novým. Materiál nepřináší názor na obnovu stavebního dědictví.

Materiál však nepřináší ani kvalitní, ani současnou, ani noblesní, ani nadčasovou architekturu u rekonstrukce komunistické a výstavby nové sportovní haly. Nepřináší věrohodné propojení starého a nového. Uvažovaná výstavba vzhledem k neujasněnosti výsledné koncepce je problematická. Partyzánština? Přijde mi, že byl zvolen retro přístup připomínající doby akce “Z“, která vtiskla na dlouhé roky areálu právě tuto podobu.

Chybí celostní urbanistické řešení a smysluplná vize prostoru areálu a území Tyršovo náměstí – Opletalova – Sladkovského – park kolem sv. Michala, chybí strategická vize, chybí celková ekonomická vize (nikoli vize hypotetické investice za I. etapu), chybí vhled do řešení území. Chybí odpovídající analýzy, územní nebo jiná celostí urbanisticko-architektonická studie, chybí kvalitní zadání (, které v Chrudimi opakovaně nikdo neumí vytvořit), chybí vzájemný konsenzus nad hlavními body obnovy a rozvoje areálu a celého území, samozřejmě chybí názor lidí, chybí kvalita klíčových aktérů a to i z odborů úřadu a organizací města, chybí architekt města, chybí politická kultura, chybí profesionalita a především zodpovědnost. A chybí toho daleko víc, včetně zodpovědného a kvalitního návrhu, který nemůže suplovat předkládaná studie.

 

podkapitola B – devalvace profese architekta

Důvodová zpráva přináší devalvaci architektury. Nezdráhám se říct, že město Chrudim devalvuje a poškozuje profesy architekta a stavění vůbec. Nejen, že z výše uvedeného je zřejmá nezodpovědnost města v otázkách jeho rozvoje a vlastního projektování, ale stejně otřesný je způsob řešení veřejných zakázek, jejich zadávání a “obchodování“ z cenou, která ve výsledku velmi negativně řídí celý výsledný záměr.

 

podkapitola C – pragmatické a racionální chování, aneb prachy jenom prachy nečekají . . .

Areál není projekčně řešen jako celek, což přináší nadužívání, duplikování či opakování výkonů samosprávy, státní správy, vyjadřování a rozhodování úřadu a ostatních aktérů a především finanční kulišárny, které dále souvisejí se způsobem zadávání veřejných zakázek na jednotlivé stavební objekty (SO).

Projektantský odhad ceny bez rezervy v I. etapě je stanoven s vysokou přesností na stokoruny na 83.175.400 CZK s obvyklými deseti procenty neznáma, což v tomto případě dělá vatu přes 8 mega. Připomíná to cimrmanovské hry, kdy v pojizerské vesničce Liptákov byla nalezena truhla s významnou částí Mistrovy pozůstalosti, k tomu došlo 23. února, v deset hodin pět minut dopoledne, kolem roku 1966. Uvažovaná cena za projekt 1 990 800 CZK je nesmyslná a odpovídá pouze nekvalitnímu záměru a nekvalitní realizaci, a to mohu kalkulačku honit na webu honorářového řádu ČKA nebo na webu cenyzaprojekty.cz při nejnižší sazbě 300 CZK/hod. Takhle to vypadá, když se celý sportovní areál v centru města projektuje podle šaten a oprav. Přišlo mi zábavné číst matematiku výpočtu nabídkové ceny 1.990.800 CZK bez DPH, aby se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Tento způsob řešení zakázky a celého projektování je otřesný a plně odpovídá politické úrovni města. Architektura se zvrhla do stavařiny toho nejhoršího kalibru. Komentovat přímé zadání veřejné zakázky už raději nebudu. (O studií prověřených ekonomických možnostech řešení areálu rovněž, co kdyby v místě ležely nějaké peníze.) S tímto ryze stavařsko-opravárenským stylem řešení města to souvisí. Dotace jsou i díky ANO v roce 2020 na vodě. Když je COVID, není přece čas řešit jiné věci a investiční projekty. Sportovní agentura letos nic nevypsala. Ale třeba šéf Národní sportovní agentury, předseda Národní rady pro sport, Milan Hnilička (ANO) a bývalý hokejový brankář, možná příští rok nějaký kotouč do chrudimské branky na nekvalitní projekt pošle.

Technický stav haly je špatný, instalace a vnitřky dožívají, celý areál má zoufalou postkomunistickou podobu a “krásné“ nové parkoviště. Důvodová zpráva popisuje projekční praktiky města. O pragmatickém a racionálním chování města od roku 2011 do současnosti si každý může učinit obrázek sám. Jeden extrém střídá druhý. Ale když se hraje deset let tragikomedie, je nutné něco pro diváky dělat, aby neumřeli nudou.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!