témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

KAŠNA BRUSEL - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ MĚSTA SE POLITIKŮM ŘEŠIT NEDAŘÍ

O DALŠÍM NEZODPOVĚDNÉM ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MĚSTA


Byla opravena kašna Brusel (8/2022). Další bod volebního programu Chrudimáků prý splněn. Opravu nebo hodnotu “uměleckého“ díla hodnotit nebudu, od toho jsou povolanější. Povzdech si však neodpustím. Takové “umění“ nemá s názvem kašny moc společného. (Osobně v tom nevidím Bruselský styl, naivní umění, primitivismus, dětský výtvarný projev, surrealismus . . .  Možná by se kašna měla přejmenovat na “Výtrysk marnosti“, který prýští z veřejných prostranství města.) Můj šálek umění to není.

Pro mě je kašna především jen hloupým a zbytečným finančním a předvolebním výkřikem – výstřikem – v jinak hnusném, zanedbaném a zdevastovaném veřejném prostoru města. Kašna je pouze kašna a bohužel je také součástí spolu s ostatním součástí veřejného prostoru. K tomu facebook Chrudimáků říká, že v dalším volebním období by měl být zrevitalizován i samotný parčík u Centrálu, kde se tato kašna nachází. Takhle to vypadá, když si politici dělají z lidí, veřejných prostranství města a veřejných zakázek do území nezodpovědnou srandu. Politik nemá ponětí o tom, jak má prostor vypadat, není schopen jeho lepší podobu představit veřejnosti, a tak se z čirého zoufalství objeví výstřik. K realizaci této investiční akce se mohl rovněž přihlásit jen zoufalec.

 

Území před Centrálem v Chrudimi je řešeno (stejně jako jiná) bez jakýchkoli souvislostí. Jde o hnusný, zdevastovaný a naprosto bezprizorní veřejný prostor města určený komu? Jakou má funkci? Je určen pouze nesmyslné kašně? Je řešen bez jakýchkoli urbanistických, architektonických, dopravních, provozních, zelených, modrých, infrastrukturních a jiných souvislostí, bez vybavenosti, bez funkce – shrnuli-to – je naprosto o hovně. A v tomto hovně udělat jiné hovno vypadá jak? Komicky!

 

Podle sebelepší kašny se hnusné, zoufalé a neživotné veřejné prostranství města neudělá, aspoň v Česku takového borce neznám. Mít v živém a pěkném venkovním prostranství města krásné výtvarné dílo to je v Chrudimi asi utopie. Výtvarné dílo by si zasloužilo něco víc, než marnost prostředí kolem sebe, pokud nebude mít úplně jiný charakter a z marnosti veřejného prostranství nebude naopak těžit. V Česku ojedinělé. Jenže to je o úplně jiném výtvarném díle a není to tento případ zoufalství. V Chrudimi chybí kromě myšlenek kreativita.

(https://www.umenivemeste.cz/, https://www.sculptureline.cz/cs, artscape-norway, https://prostorprochrudim.cz/clanek/nejvetsi-galerie-sveta.html apod.) 

 

Finanční marnost a marnotratnost. Experti ani nedokázali tuto veřejnou zakázku nacenit – viz. portál veřejných zakázek města a následná třeskutá změna ceny, což bylo Chrudimáky okomentováno tím, že cena bohužel narostla. Když někdo zamění dva míče za tři jde minimálně o nezodpovědnost. Město má odborníky na svých místech.

 

Kašna byla původně součástí úprav, když se z křižovatky před Centrálem odstranil barák a prostor zahrad za domem se v roce 1965 upravil ze soukromého na veřejný. V Husově ulici byla ještě původní zástavba. Následně místo výrazně ovlivnila asanace celého území kolem Husovy ulice v 70. a 80. letech 20. století. S panelákovou urbanizací území a jejími důsledky si dodnes nikdo na městě neví rady, to znamená, že kašna je součástí zničeného parčíku před Centrálem, který je zároveň součástí celého bezradného a zničeného území kolem Husovy ulice. To jen dokládá měřítko absurdity celé realizace v realitě území.

 

Chrudim je malé město a už dávno měla být co se týká veřejného prostoru někde jinde. Absurdita je, že veřejný prostor, který si platí poplatník včetně úředníků, vedení města, údržby . . .  se projektuje podle nesmyslných a nekvalitních věcí v něm, podle nesmyslné kašny, v případě Masarykova náměstí podle kruháků, asfaltu, silnice ČR-ŘSD a nesmyslných garáží a parkovišť, v případě nábřeží podle zakopání horkovodu a několika parkovacích stání, nebo cyklostezky, (nábřeží se také projektuje podle sjezdu ke sportovištím a aut, aby byla všude a nikdo z obyvatel ho nemohl bezpečně využívat – o životním prostředí raději nemluvím), areál Sokola podle venkovního parkoviště na hřišti a nesmyslné ekonomické rozvahy neřešící celý areál, tzv. terminál podle nevyužitých příležitostí brownfieldů, prostor pod hradbami u divadla podle ubohého schodiště do díry atd., - veřejná prostranství se řeší podle nesmyslných věcí. Město bez města. Veřejná prostranství města se řeší bez veřejných prostranství a věcí v nich. Podle toho to v Chrudimi vypadá. Odpověď – v Chrudimi není, kdo by to uměl.

 

Problémy veřejných prostranství města jsou pořád stejné. Atraktivita venkovního prostředí je i venku spojena s lidmi, s funkcemi, životem, sociálnem, s ekonomikou, historií, urbanismem, architekturou, vybavením, přírodou, zelení, vodou, infrastrukturou, provozem, údržbou, udržitelností, kvalitním rozvojem, efektivitou, s koncepčností a jednoduchostí, s uměním a kreativitou, aby přes řadu dalšího zpětně toto prostředí vychovávalo a pozitivně ovlivňovalo život obyvatel, tvořilo kvalitu adresy a místa, kvalitu venkovní prostoru města.

Neodbornost politiků není vyvážena jinou odborností. Politik vesměs neví, jakou má roli. Chybí zodpovědná formulace kvalitního zadání. Chybí zodpovědné plánování města. Zadávání veřejných zakázek se děje v neuvěřitelně hrozném formátu. Rovněž se děje podle dílčích různě nesmyslných věcí bez souvislostí k místu a koncepčnosti. Selhává úřad města a jeho zaměstnanci (některé odbory nefungují), nefunguje architekt města. V tomto případě nefunguje dozor investora nad kvalitou díla a detailů (a není to jen tím, že kašna stříká křivě). Ani takhle malé území u Centrálu nejde vyřešit. Politikům napříč stranami nejde o primitivní a stejnou věc, jako je všeobecné zlepšování sdíleného venkovního veřejného prostoru města?

 

ps:

Nadává se opravdu jen na to, že kašna byla v hrozném stavu, že se opravila, že funguje, že existuje? (18. 5. 2022 Lebduška, komentář k článku “Přinesou úpravy kašny Brusel kýžené ovoce?“, Chrudimské noviny 11. 5. 2022). K tomu Chrudimáci dodali 31. 8. 2022 rovněž skvělý comment na facebooku, že v dalším volebním období proběhne revitalizace parčíku u Centrálu. Divím se, že lidé nenadávají nad hloupostí politiků při řešení veřejných prostranství víc. Jde o dlouhodobou a dokladovatelnou věc trápící Chrudim. Jednou z věcí je právě neschopnost politických elit řešet kvalitně veřejná prostranství města. Řada měst v Česku a světě dávno pochopila, že o kvalitní veřejná prostranství je z mnoha důvodů nutno pečovat a rozvíjet je. Co z tohoto pohledu řeší tato a ostatní realizace města Chrudim?

 

odkazy:

CHRUDIMSKÉ NOVINY

https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/prinesou-upravy-kasny-brusel-kyzene-ovoce-0

https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/na-opravu-kasny-brusel-se-vezmou-penize-z-oprav-chodniku-osvetleni

https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/postrehy/prestavba-kasny-brusel-odkazuje-na-velkou-lez

NOVINY CHRUDIM

https://novinychrudim.cz/2022/09/02/dobra-zprava-leta-zdevastovana-kasna-brusel-se-stala-opet-ozdobou-parciku-v-husove-ulici/

https://novinychrudim.cz/2022/08/08/na-kasne-brusel-zacina-zarit-nova-mozaika-podle-puvodniho-navrhu-architekta-vanka/

Chrudimáci

https://www.facebook.com/chrudimaci/

Další bod volebního programu Chrudimáků splněn. Kašna Brusel opravena dle původního originálního návrhu architekta Květoslava Vaňka. V dalším volebním období by měl být zrevitalizován i samotný parčík u Centrálu, kde se tato kašna nachází. (facebook 31. srpna 2022)

 

VEŘEJNÝ PROSTOR PRO CHRUDIM

https://prostorprochrudim.cz/clanek/stavebni-upravy-kasny-brusel-v-husove-ulici-v-chrudimi.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!