témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Jak se pan Kušta rozhodl spolu s politiky města zničit Chrudim - I.

Rezidence Kopanický mlýn


Místo úvodu

Jsou dušičky 2. listopadu 2017. Ukrajinci jak mravenci běhají po Kopanickém mlýně. Jsou slyšet kladiva a bourání a mravenci vynášejí všechno možné. Mlýn má být z rozhodnutí města a jeho úřadu zbourán! Na jeho místě má vzniknou “Rezidence Kopanický mlýn“. Vědí vůbec obyvatelé Chrudimi, o co jde? Nejde o hnusné výrobní haly před mlýnem, které lidi vidí z ulice. Jde totiž o bývalý mlýn. Jsou lidé ve městě už tak lhostejní k tomu, co se kolem nich děje? Jsou už tak lhostejní k chování města, politiků, úředníků a chamtivých developerů? Spolu se zemřelými si tak mohou každoročně připomenout další zničené historické dědictví, další vygumovaný městský industriál, další vygumované místo Chrudimi. Kauza letního kina, tahle od počátku špatně městem moderovaná participace s lidmi, je proti tomuhle čajíček pro zasmání.

Bydlím v sousedství Kopanice na Kateřině, a proto si vůbec nebudu lámat hlavu z toho, jestli názory budou expresivní. Já tady hnusný Kuštův bytový dům, který byl představen na stejně hnusné vizualizaci pana Kozuba, na rozdíl od souseda starosty a ostatních stejně smýšlejících sousedů nechci. Jsem pro zachování zbytků Kateřiny a Kopanice! Jsem proti špatnému architektonickému a urbanistickému záměru. Stavět ve městě ano, ale jde to daleko lépe! Nejde psát krátce o tom, když někdo ničí lidem město před očima a tak to napíšu, jak umím.

 

O stavění ve městě

Různých nezastavěných stavebních pozemků a proluk je po městě hodně. V článcích webu jsou často zmiňovány. Jsou ostatně i v územním plánu města. Je dobře, když se do nich podaří vrátit život a pěkná stavba. Je dobře, že lidé nebydlí někde na poli za městem a zbytečně nedojíždějí, ale snaží se vrátit zase zpátky do města. Problémem nejen v Chrudimi začíná být kvalita staveb, které začínají ve starém městě vyrůstat, a to kde se začíná stavět. Opravdu se stavění ve městě neobejde bez zbytečných demolic?

Nejde o to ve městě nestavět, jde o to město neničit! Možná jde o to, vyvarovat se zbytečných demolic, opravovat co lze a to vhodně doplňovat. Tohle Chrudim zatím neumí! To nikdo z města nejezdí do zahraničí? Nejde vůbec o to město bořit a na jeho ruinách jako za socializmu stavět jak přes kopírák stupidní megastavby! Nejde citlivě doplňovat původní stavební dědictví a jeho různorodost navíc v měřítku, členitosti a hmotách respektujících okolí?

V Chrudimi není kde ve městě stavět? Ve městě se stavět dá. I platný územní plán nabízí zastavět řadu proluk a míst, kde byly dříve domy. Stavět a doplňovat se dá bez bourání cenných věcí. Jenže chrudimští politici mají nejdříve za úkol město zhuntovat, vše staré ve městě zbourat a pak si klepat s developerama po ramenou. Berou za to aspoň peníze, nebo to dělají z čiré blbosti?

 

Záměr Kopanický mlýn vs. Územní plán města Chrudim

Chrudimští politici postupují v rozporu s územním plánem města. Každý správný developer a jeho poslíček architekt se snaží z pozemku vydojit, co se dá, když jim na to město kývne. Pro přestavbovou plochu Kopanice je přímo ve výkrese prostorová regulace územního plánu stanovena max. výška zástavby 4 + 1NP!!! Což je samo o sobě na lokalitu hodně. Hlavní výkres je součástí výroku a tedy nezpochybnitelně závazným podkladem (výkres i text) pro rozhodování stavebního úřadu!!!  Nelze učinit výjimku, lze pouze změnit územní plán oficiálním postupem. Tedy od nového roku se musí minimálně jednou veřejně projednat!!!, aby to opět schválilo slavné chrudimské zastupitelstvo. To už mlýn bude DEADH. Doporučuji se rovněž podívat, jak dnešní mlýn hmotově a výškově vypadá! Rozdíl proti záměru obytné rezidence je fatální a naprosto propastný!

V kapitole o urbanistické koncepci je mimo jiné pro jádrové území (Chrudim I – IV) uvedeno: Dle ÚP budou zachovány jak charakter, tak měřítko zástavby historického města a jeho situování v krajině. Návrh stavby je v rozporu s tímto tvrzením! Architekt nesplnil územní plán, špatně vyhodnotil kontext s tím co v místě je, chybně vyhodnotil vazby na okolí! Původní historická zástavba se bourá, na jejím místě vznikne stavba, která nemá s okolím naprosto žádný kontext! Opět – nemám na mysli haly před náhonem, ale mlýn a jeho objekty za ním, pod svahem! Charakter a měřítko zástavby se podstatně mění!!! Návrh výrazně koliduje s územním plánem města!

Shrnutí: Stavby v tomto území mohou mít max. 4 + 1 NP! Je třeba zachovat charakter a měřítko zástavby historického města! Mlýn je jednoznačně součástí historie města. Tvoří to, čemu se říká genius loci. To, že Městská památková zóna končí v půli Kopanice, na tom nic nemění, protože se neadekvátní zástavbou poškozuje území v přímé souvislosti této zóny! Podíl zeleně dle ÚP na každé ploše SM zvlášť je min. 30 %. Tolik stručně z územního plánu města a jeho porušování.

(V případě letního kina si politici chybně a nemorálně územní plán a funkční plochu zeleně změnili, aby tu mohli stavět či udělat parkoviště. V případě mlýna se už vůbec neobtěžují a veřejně územní plán porušují. Kdo z politiků je za tohle zodpovědný? Samozřejmě nikdo!)

 

Kontext záměru s místem

Původní mlýn bude zbourán, na jeho místě vznikne hmotově neadekvátní barák, který nezapadá do kontextu místa a jeho okolí! Je hmotově, měřítkově, výškově i délkově mimo jakékoli souvislosti místa! To cenné z historie města bude zničeno, aby mohla vzniknout na tom samém místě necitlivá novostavba. Nemám na mysli haly před mlýnem, ale objekt mlýna a jeho součásti!!! Jak vypadá okolní ulicová zástavba v Koželužské, Sv. Čecha, Úzké, Na Sádkách, Vrchlického, Dostálově a na Jungmannově nábřeží? Okolní domky v ulicích mají 1+1NP nebo 2+1NP!!! S tím, že patro mají lidé vesměs v podkroví. Výška navrhovaného bytového domu rezidence je 6+1NP!!! Pro představu to je cca. o 3-4 patra vyšší stavba než nejvyšší štíty domků v okolních ulicích!!! Chrudimští politici vyslovili souhlas se zničením městské čtvrti! Ostatní otázky včetně té dopravní nechám raději stranou. Zmíněná  doprava ke sportovištím není dodnes vyřešena a politici dokázali jen vyasfaltovat a zničit nábřeží Chrudimky!!! a zamořit obytnou čtvrť, kde chtějí lidé v klidu bydlet auty!!! Závěr: Stavba nekoresponduje s místem. Je morálně zastaralá na úrovni prvoplánové socialistické výstavby ničící místo.

 

V čem se liší stavění za socializmu a kapitalizmu?

V Chrudimi panuje kulturní barbarství. Staví se jako za socializmu. Tohle dědictví se stejně jako celá politika prokopírovalo do dnešní doby. Před rokem 1989 zmizelo z Chrudimi spousta celých městských čtvrtí. Za socializmu byl vymazán takový kus stavební historie města vznikající stovky let, že to nikdo nikdy už nedá do kupy. Husovka, Borzna, Havlíčkova, Masarykovo náměstí a celá navazující dopravní stoka – Palackého třída a Obce Ležáků, Novoměstská . . . a nemá cenu pokračovat dál. Paneláky, bezprizorní veřejné prostory, parkoviště a hnus, který v dohledné době sebelepší revitalizace, která dnes stejně neexistuje, nedá už nikdy dohromady!

Dnešní po penězích hladoví developeři a jejich poslušní architekti se chovají úplně stejně. Stejný bytový barák jako v poli za městem namastí bez přemýšlení kamkoli do města. Socialistický panelák nebo současný bytový dům je fuk. Dříve panelákům, dnes bytovým domům ustupuje cenná stará zástavba, z měst mizí dál staré domy a staré areály. Zástavba za městem produkující hnusný veřejný prostor a rozklad města se cpe do jeho centra, aniž by respektovala danou lokalitu a místo. V Česku se zpřetrhaly vazby s minulostí, historické dědictví se stále musí bourat, aby se mohlo nově, inertně a bez myšlenek stavět. Doplňovat kulturní a historické dědictví předků se v Česku moc nenosí.

 

Slavné asanace zinscenované městem pro zdejší developery

Nejdřív zničte historické stavební dědictví města a pak stavte! To je heslo Chrudimi. Politici města ve spolupráci s těmi krajskými a s developery nechali zničit chrudimský pivovar!!! (http://prostorprochrudim.cz/clanek/chrudimske-dny-evropskeho-dedictvi.html) Politici města nechali zničit Pippichův dům v Poděbradově ulici (parc. č. 242/1, K2 invest s.r.o.) Dům patřil městu, to jej nechalo vybydlet a střelilo panu podnikateli Kuštovi. Ten dostal od města demoliční výměr a bude zde “krásný“ bytový dům, stejně hloupý, jako ten vedlejší. (http://prostorprochrudim.cz/clanek/domy-co-uz-nikdo-nepostavi.html). Zničení chrudimské Sladovny, kam jste se mohli podívat v rámci Loutkářské Chrudimi v červenci 2017 je připraveno. Spolu s developerem a jeho politikem je zodpovědný architekt.

 

Pan Kozub se představuje, aneb o stavbě Rezidence Kopanický mlýn

Podívejme se na činnost architekta pana developera a na to, jak nám dělá Chrudim krásnější. Když se sejde hamižný developer s hloupým architektem, mělo by se každé město začít pořádně bát. Když se podívám na dílo pana Kozuba, plácá baráky jako přes kopírák a je mu úplně jedno jaké a kde, jestli na poli nebo ve městě. Staré pejsky novým kouskům lze asi jen těžko naučit. (http://www.kozub.cz/).

Umění pana architekta Kozuba a jeho bytové domy v poli Na Špici a jinde po Chrudimi vypadají na jedno brdo. Stejně vypadá i “Rezidence Kopanický mlýn“. Hmotově neuměřený barák nerespektující místo ani okolí. Vizualizace toho, co v místě má vzniknout je přímo odstrašující. U Kopanického mlýna jde o naprostý humáč (a to nechci hanobit cizrnový humus). Je to jako za sociku. Vybouráme historické baráky v území a naplácáme tam, když ne paneláky tak aspoň stejně hnusné kolem města a po městě se bez myšlenky potulující a opakující bytové domy. Kolem pak vznikne jen další hnusný a bezprizorní veřejný prostor.

Pan architekt je rovněž autorem úžasné podoby stávající stavební vlajkové lodi pana developera Kušty na Palackého třídě. Totiž baráku firmy K2 invest s.r.o. Můžete se jít podívat, jak taková architektura vypadá. Je to barák se zničenou fasádou připomínající banku z devadesátých let dvacátého století. Ten zničený dům nese název “ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA OMEGY PLUS V CHRUDIMI“ (http://www.kozub.cz/omegaplus.html). 

„Při práci v ateliéru poslouchám hudbu.“ (http://www.kozub.cz/o-firm%C4%9B.html). Pan architekt možná poslouchá při práci ještě projevy Husáka nebo Jakeše. Možná se při práci inspiroval zničeným okolím! Kdo nemá v hlavě, tomu nepomůže sebelepší hardware ani software.

 

pokračování příspěvku viz.: Jak se pan Kušta rozhodl spolu s politiky města zničit Chrudim – II.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!