témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Zbytečný suchý poldr u Kutřína zničí údolí Krounky

Jak se v Česku projektují protipovodňové stavby a utrácejí stovky miliónů


Povodí Labe s.p. na který všichni přispíváme je neskutečný moloch a jako správný moloch dělá občas neskutečné kraviny. To se jednou nějaký ten pitoma z Povodí probudí po tahu s divokými sny někde v kanceláři a když už neví roupama co dělat, začne ještě hodně rozespale projektovat třeba nějaký ten suchý poldr, aby mu to do oběda uteklo. A aby se voda nemohla zachytit v krajině jinak a dlouhodobě či rozlít co nejpřirozeněji a poldr nebyl jen tak obyčejný, navrhne se hráz skoro 18 metrů vysoká a 136 metrů dlouhá a území pro zátopu skoro 68 hektarů, kde se předpokládá zachycení až 3,7 miliónu krychlových metrů vody.

No prostě jen někdo, kdo zrovna dočasně ztratil zodpovědnost, může zničit krásné údolí Krounky, která i letos totálně vyschla a kde jediným přítokem může být to, když se jde do koryta říčky někdo vyčůrat u Šilinkova dolu, kde je hospoda, a kde se také říká Na Volavkách a říkalo Krčálský mlýn. (Rybníku kousek opodál se říkalo Kutřínská komora, později lapidárně Na rybníce.) Lidičky zaplatili jste kolem 460 miliónů. Povodí Labe pak za Vás pošle účtenku do slosování účtenkové loterie panu Andrejovi. Za těch pár miliónů bych mohl do smrti sedět na pivu v krásném údolí u Šilinkova dolu - které se lidé z Povodí Labe rozhodli zničit, a dělat levostranný přítok pravidelně vysychající říčce.

Jenou z nejhorších věcí je to, že jsme se místo smysluplné obnovy krajiny, která měla probíhat od roku 1989, vrátili do éry nesmyslných megalomanských socialistických projektů, které platíme, aniž by se s námi někdo o nich bavil. Povodí se s lidmi nad projektem baví, jenže ti ho nechtějí a tak je asi něco špatně. O tom, že celé údolí nad Rychmburkem má být zatopeno se jednalo už dávno, a jak vidět některé myšlenky ani po desítkách let nestárnou, jen na sebe berou novou “ekologickou“ podobu. A už se za peníze poplatníků vykupuje přes 20 hektarů pozemků a už se taky něco vyvlastnilo jako za komoušů, nebo se aspoň lidem omezila vlastnická práva, tak proč si ten svět a tu krajinu neudělat ještě lepší, když už zase nestačí běžná opatření, poctivá obnova a každodenní péče. Jediné, na co upozornily velké povodně bylo, že přehrady a celá slavná vltavská kaskáda je při současném hospodaření a chování lidí naprosto k prdu, aspoň co se povodní týče. Ministerstvo zemědělství je jako černá díra, půl miliardy sem, půl tam a máme zbytečnou prevenci před povodní. Tady se panu Andrejovi také budou válet peníze.

Obecně, když se člověk podívá na vývoj krajiny, na to jak vypadala, jak se v ní hospodařilo a hospodaří dnes, občas se nestačí divit. Poučení žádné. Smysluplná celostní obnova krajiny rovněž žádná. Místo toho ji člověk bez znalosti celé řady souvislostí ničí a nemusí jít o krajinu kolem měst, kde je děsivá arogance pána tvorstva ke svému okolí nejvíc patrná. Rovněž si lidé zvykli projektovat za každou cenu na základě historické neznalosti.

Hysterie z povodní je dnes hrozná, přitom povodně byly, jsou a budou a žádná zbytečná hráz jim nezabrání. Ale můžeme si aspoň říkat, že za 460 miliónů máme krásnou podporu prevence před vodním živlem, kterou jsme si všichni pěkně zaplatili. Pak že nejsou peníze - peněz je na ministerstvu jako srač . . Protipovodňová opatření v Pardubicích zničila nábřeží a odřízla lidi od vody ještě dříve, než si k ní mohli najít vůbec nějaký vztah a než se k ní dostat. Obnovit vztah lidí k vodě, jako k živé ose města, která je v českých městech brána vesměs jako nepřítel, dá fušku. (Nejen Pardubice i Chrudim má podobný problém ve vztahu k vodě a části neuvěřitelně hnusných nábřeží.) Tento jednostranný pohled se pak odráží v negativní stavebně-architektonické podobě protipovodňových opatření. Možná nad jiným a daleko citlivějším provedením ve městě či v navazující krajině by se těžko někdo pozastavil. Díky jednostrannosti, z kterou byla realizována protipovodňová opatření v Pardubicích vztah lidí k vodě utrpěl, a lidé celé roky musí čekat na lepší podobu všech zničených nábřeží.

Údolí Krounky je nádherné a kdo tam nebyl, ať se tam jde rychle podívat, než jej stát a jeho zuřiví projektanti lepších zítřků zničí. Člověk pořád něco ničí. V tomto případě je to stát a jeho zaměstnanci. Projděte se od Rychmburka do Kutřína než tohle krásné údolí stát zdevastuje. Celé tohle nesmyslné projektování připomíná éru dávno minulou, kdy se projektovala JZD a traktory brázdily meze a krajinu, krajinu postihly meliorace, narovnávání a kanalizace potoků. Jako náplast na zničenou krajinu se má revitalizovat pravostranný přítok – Martinický potok. V souvislostech hráze je to jako špatný vtip. Škoda, že už nejsme při úvahách o obnově krajiny někde dál.

Počasí, podnebí i příroda má své výkyvy a extrémy, kde vodní živel ukazuje svou odvrácenou a nepřívětivou tvář. Otázkou však zůstává, jestli v dnešní době už nejde protipovodňová opatření dělat v souladu s krajinou lépe a šetrněji. Celé mi to připomíná hru několika dětí na potoce, která nepřináší kýžený efekt a hraničí s rošťáctvím ničícím krajinu bez hlubšího smyslu nějakou prapodivnou hrází za stovky miliónů nás všech čekající pouze a jen na velkou vodu. Vodní mlýnek dětem na vysychající říčce zatím v létě přestává klapat . . . Je tohle zadržování a šetrné hospodaření s vodou v krajině?


 

odkazy

iDnes: Povodí Labe už má stavební povolení na velký poldr na Chrudimsku

https://pardubice.idnes.cz/poldr-kutrin-povodi-labe-stavebni-povoleni-fkh-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180828_114418_pardubice-zpravy_jah

 

odkazy k historii území:

Údolí Krounky na mapách vsí Rychmburk a Lažany a Otradova a Miřetína z let 1731 – 1732 od Ing. Františka Xavera Preitsche uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku

http://www.chartae-antiquae.cz/en/maps/19380

Rychmburk : http://www.chartae-antiquae.cz/en/maps/19509

 

http://www.chartae-antiquae.cz

https://mapire.eu

http://oldmaps.geolab.cz

https://archivnimapy.cuzk.czhttps://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/cocm_leg/cocm_leg_wms.html

https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

https://kontaminace.cenia.cz/

http://geoportal.cuzk.cz/

https://lms.cuzk.cz

http://services.cuzk.cz/

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!