témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Z lásky k Česku

Příspěvek o jedné opravdu veliké lásce. Příspěvek o stavbách a lidech, na kterých tato láska stojí.


Příspěvek o jedné opravdu veliké lásce. Příspěvek o stavbách a lidech, na kterých tato láska stojí. Jedna hala s parkovištěm Česko nedělá? O způsobech lásky a o tom, že láska k Česku ještě Česko nedělá.

Předně Vám musím sdělit, že k roku 2015 z lásky k Česku zaniklo město Chrudim a jeho katastrální území, aby udělalo místo lepším zítřkům.

Krásným Českem lásce k Česku

Jeden nákupní domeček Kauflandu v Chrudimi má rozlohu přibližně 4 350 m2. Jeho navazující veřejný prostor, tedy parkoviště a ostatní plochy přibližně 16 000 m2. V jiných městech se výměra domečku pohybuje třeba kolem 8 000 m2 a okolního parkoviště kolem 20 000m2. Pro jednoduchost nechť je celkově zničená plocha města či krajiny na 1 Kaufland 20 000m2. Kaufland provozuje v České republice 120 hypermarketových domečků. Celkem je velmi střízlivý zábor plochy ČR 2 400 000m2, tedy 240ha - 2,4km2. Kilometry čtverečních hal, parkovišť, obslužných a zpevněných ploch se staly novým bezosobním sdíleným veřejným prostorem města, krajiny a celého Česka.

Politika z lásky k Česku

Plánování území i stavění to je politika. V této kuchyni příběh hal a parkovišť začíná. Tady se rodí podoba hloupé urbanizační, stavební i obchodní kultury. Ta vzniká s přímou podporou měst. V rukou jejich zástupců se územní plány mění v omalovánky pro několik dospělých, kterým jsou zatím ostatní možnosti využívání, rozvoje a obnovy měst a krajiny ukryty hodně hluboko. Tady se rodí podoba i život staveb a tristního veřejného prostoru státu. Navíc městům, obcím či krajům patří městské zázemí, infrastruktura či silnice, parkoviště a řada ostatních věcí, bez kterých se česká halová kultura neobejde.

Lidé si volí své zástupce. Zástupci plní jejich přání. Už 25 let si lidé svobodně volí z lásky k Česku své politické zástupce konzumního urbanizmu, architektury a dopravy, svobodně si volí lepší podobu svého města a krajiny. A 25 let plní usilovně politici a jejich developeři a jejich architekti a dopraváci po volbách vždy jen přání lidí. Předávají jim jejich volenou kulturu. Samozřejmě opět z lásky k Česku.

Co když jednou přijde doba, která vyhodnotí chování zástupců města jako nelegální. Jako překročení legislativ, které vede k vědomému ničení města, krajiny, státu a vůbec věcí obecních, k úmyslně nevhodnému nakládání s majetkem, za který má být někdo zodpovědný, k úmyslně nevhodnému nakládaní s přítomností a budoucností. Co když jednou opravdu přijde doba, až nastane zodpovědnost za Česko, jeho krajinu a vůbec životní prostor? a podobné chování a rozhodování bude za hranicí legálnosti. Vznikne jen na poli u města nová zamřížovaná vězeňská hala a parkoviště obehnané ostnatým plotem?

Akčními cenami k lásce k Česku

Bez města a jeho zázemí by nebylo nic. Škoda, že se nedovíme, co má město z hal a nákupních center roztroušených v zónách po jeho okrajích? Co kromě zaměstnání lidí v krásném a perspektivním kolektivu, kde by chtěl dělat každý mladý i starý člověk a určitě každý Čech už jen z lásky k vlasti a vlastenectví. Když se rozhodnutím a souhlasem města něco zničí, mělo by být přirozené jiné věci ve městě a okolí pomáhat obnovovat a měnit je k lepšímu. Jak by takové město vypadalo, kdyby se tašky peněz s desátkem nosily z nákupních center do radniční pokladničky? Možná by v kašnách už dávno teklo víno, stromy by plodily jitrnice a jelita a každý den by byl jako v pohádce. I kdyby to nemělo tak dobrý konec, bylo by možná dost peněz zlepšovat město a okolí. 

Urbanizmem, architekturou a stavěním z lásky k Česku

Když se připraví v území prostor pro nákupy, haly a zóny, jde už to vše jako po drátkách, povolení střídají povolení. Na přání několika největších křiklounů není rovněž problém dnes omalovánky územního plánu změnit a přizpůsobit. Objeví se stavebníci, architekti, inženýři, lidé s razítky a nejrůznější členové české komory architektů (čka), kteří naprojektují všechno a všem bez mrknutí oka. Vždyť i odborníci se podílejí z lásky k Česku na jeho nejlepší podobě, dávají mu svou tvář a zároveň nejlepší kousek sebe. Všechny stavby samozřejmě splní vše, od udržitelnosti po zkrášlení prostředí, až po ekonomické a úsporné městské stavění. Kvalitu a kulturu prostředí utváří prý v Česku jen výstavba a tak stavba musí ladit s okolím. Nakonec tedy přijdou zahradníci podporující hloupou funkci zeleně a degradující zeleň na něco, co má maskovat poctivou a ušlechtilou práci jiných. Zeleň má něco někam zbytečně začlenit, usouladit, harmonizovat, vnést přírodu na parkoviště a nákupního okolí. Nákupní centrum a jeho okol je hotovo, pestrý a živý veřejný prostor měst a potažmo Česka se smrsknul na halu a parkoviště. I podoba veřejného prostoru říká, kdo jsme, kam jdeme a směřujeme. Je potřeba vůbec nějaké územní plánování? Není to zbytečné?

Nejde o to nemít, kde nakupovat, jde o kulturu stavění a soužití se stavbami. Co když ale samo prostředí utváří výstavbu? Je prostředí měst a jeho okolí tak špatné a bezcenné, že zatím dokáže porodit jen tohle?, jen haly kolem měst? Bude se jednou nakupovat zase po městech a obcích a obchod a jeho zázemí bude zlepšovat tvář i život města, jeho společný veřejný prostor, parter uliční každodennosti? Bude jednou prostředí nákupu či nákupních center vypadat jinak, než nám dnes ruku v ruce předkládají zástupci měst spolu s obchodníky, které zajímá jen rostoucí tržba? V Chrudimi socialistická asanace, z které se město stále vzpamatovává, proběhla a poučení nikde? Lidem samozřejmě nebudou říkat, že kultura stavění může být jiná, že kolem měst nemusí kroužit mračna hal, a ani že se dá stavět lépe. Zvlášť, když to není požadováno. Architekti, inženýři a stavebníci z lásky k Česku mlčí, kreslí a staví haly, aby měli peníze a mohli v nich nakupovat. Někdo to hold dělat musí, někdo se musí obětovat. ČKA už se chystá postavit si členskou halu na Malostranském náměstí. Snad se tam všichni halaři vejdou a až doslouží, může být použita malostranská hala jako starobinec plný krásných vzpomínek lásky k Česku. 

Symbiotické vztahy, které přináší láska k Česku

Možná se utvářením prostředí a životní zkušeností mění lidská DNA, mikrobiom člověka, jeho vnitřní i vnější symbiotické vztahy. Možná si zatím současná podoba nákupu a nákupních hal lidi pěstuje, vychovává a utváří si své mnohobuněčné organizmy v rámci symbiotických svazků, vytváří si svou komunitu symbiontů, u kterých zpětně ovlivňují jejich biologickou podobu a uvažování. Cesta lemovaná halami byla vyšlapána, cesta zase zpátky k lidem bude trnitá. A protože poznání je někdy cestou k člověku, měl by se zaměřit na lišejníky, aby nedopadl jako houba potřebující k životu řasu nebo sinici. Měl by se dívat, jestli už nemá pod kůží řasovou vrstvu. Nebo nezačíná jevit známky endosymbiotického polypa potřebujícího řasu k životu také. 

Láska k Česku jako životní styl zhmotněné zahraniční reklamy

Nechci rozebírat pravdu, nebo lživost reklamy. Říkám jen, že pouze Kaufland zničil z lásky k Česku více jak 240ha – 2,4km2 Česka. Láskou k Česku žijí samozřejmě i ostatní nadnárodně a zahraničně se řetězící obchodní sestry a spolubratři. Láska k Česku u společností jako Kaufland, Tesco, Globus, Albert (AHOLD Czech Republic, a.s.), Penny Market (REWE Group), Lidl, Billa ČR (REWE International AG), Makro, je téměř bezmezná. S láskou k Česku se úplně roztrhl pytel. Jen výše uvedené společnosti dokázaly zničit více jak 22km2  - přes 2 200ha České republiky. Toto číslo je však nutno několikrát vynásobit, pokud chceme znát holistickou lásku k Česku i u všech ostatních halistických obchodních společností. 

Když samou láskou k Česku přestalo Česko existovat

Zastavěná plocha města Chrudim je pro srovnání moc titěrná. Na to je zapotřebí minimálně celý katastr města. Dle údajů katastrálního úřadu je výměra katastrálního území Chrudim 20 722 419m2  - 2 072,2419ha - 20, 7km2. Výše zmíněné společnosti zničily území větší než k.ú. Chrudim. Možná by to lidé a politici vnímali, pokud by došlo ke splanýrování města, obcí a krajiny mezi Medlešicemi, Tuněchody, Vlčnovem, Slatiňany, Stolany, Bylany a na místě vzniklo parkoviště a hala - obrázek, který podporují. Možná by znělo lépe: Musím Vám z lásky k Česku oznámit, že k roku 2015 Chrudim a její katastrální území zaniklo, aby udělalo místo lepšímu zítřku. Výměra chrudimských městských lesů je 450ha, výměra sousedních pardubických lesů 680ha, ani lesy obou měst nestačí jako parkoviště. Jenže situace není tak růžová, aby dnešní halové sporty z lásky k Česku vymazaly jen nějaký ten kousek povrchu krajiny. Pro současnou lásku firem k Česku a jejich způsob podnikání otištěný do území by nestačil několikakilometrový pruh splanýrované krajiny mezi Slatiňany, Chrudimí, Pardubicemi a Hradcem, samozřejmě včetně odstranění těchto měst. Asi opravdu jedna hala a parkoviště jaro nedělá. Česko je moc malé a větší asi už jen tak nebude, pokud neobsadí třeba Ruskou federaci. Možná každý politik lobující pro nějaký ten malý obchodní či výrobní domeček by měl znát z lásky k Česku rozlohu českých hal, než schválí zase tu předposlední nebo dokonce zaručeně tu poslední. 

Obchodní filozofií láskou k Česku

Svět kultury obchodních řetězců je plný lásky k Česku a všemu českému. Cizinci musí Čechům připomínat národní identitu, češství a lásku k vlasti. Všechny nákupní řetězce lidem říkají, že se samozřejmě starají s láskou k Česku o jeho životní prostředí. Také díky obchodním řetězcům se však možná už nějak všechny ty zaručeně kvalitní a zdraví prospěšné potraviny už dávno nerodí ze zdravé země. Možná je Česko už jen velmi nemocné a potřebovalo by léčit. Jak se píše v informacích jednoho hypermarketu: Pochopili jsme, že v České republice musíme dosáhnout evropské úrovně v rekordním tempu. Tohle je už Evropa a svět nebo pořád Česko? Přáním světového megařetězu je kromě maximálního byznysu každodenně spokojený zákazník a to, že všechny prodejny Vám splní Vaše přání. Je krásné se seznámit s historií obchodních domečků společností od Tesca přes Lidl po Globus. Možná by jim neškodil navrátit se či se jen ohlédnout ke kořenům za svou minulostí, tam kde vznikly, kam patří, natož, když Česko vlastní kořeny ztrácí nebo je už nemá. Láska k Česku, to je opravdu silné zahraniční pouto. 

Láska k Česku není možná bez umění

Někteří tvrdí, že bard ze Stratfordu začínal hlídáním koní na tehdejším parkovišti před divadlem. Kam se však Shakespeare hrabe se svými příběhy o lásce na obchodní řetězce a takový Kaufland. Tohle je opravdová láska, láska na celý život. Možná tam venku na parkovišti už obchází i nový hlídač aut, který se stane pozoruhodným autorem nových příběhů nebo aspoň reklam. 

Obecním blahem láskou k Česku

Tam kde se vyskytuje, přináší láska k Česku jen bezohledný způsob podnikání, neuvěřitelně devastující města a krajinu. Z vůle zodpovědných jej nelze kamkoli začlenit, nemohou být než součástí zón, nemohou být součástí něčeho, co tu bylo před tím, předchozí struktury měst ani krajiny. Stačí, aby přišel do úřední oficíny vyfešákovanej zahraniční týpek a řekl: „Udělejte mi tady v tom území a v těch vašich plánech pár kilometrů čtverečních místa pro můj byznys a chci to zasíťovat a vůbec předat se vší parádou, pak vám to vaše Česko tady na oplátku prodám v akci.“ A při odchodu ve dveřích ještě dodá: „My dear friends, kromě Vašeho krýsnýho Česka, ať žije Bůh, největší konzument víry ve vše a skrze něj tu žijte všichni. Bůh ochraňuj Česko, protože nevidím, jaká nadpřirozená síla a moc by to za vás měla udělat, nehledě k tomu, že bůžky a bohy stejně jako u nás za oceánem převálcoval ON – mocný a trojjediný. Za městem Vám udělám jako bonus for pleasure jeden great hall, takový jako plechový beautiful church pro modlení everyday. A kolik hóllů vy tady mít, tolikrát vy human.“


Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!