témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

VÝSADBA DOTAČNÍCH STROMŮ V CHRUDIMI JE ZBYTEČNÝM POLITICKO - POPULISTICKÝM GESTEM

DOTAČNÍ STROM SE STAL V CHRUDIMI OBĚTÍ LIDSKÉ HLOUPOSTI


DOTACE - PRAXE V ČESKU

Od roku 1989 bylo vypsáno mnoho dotací. Řada z nich neměla a nemá s cílenou, smysluplnou a kontinuální obnovou krajiny, prostředí měst a obcí nic společného. Dotace řešily rybníky, vodu, trávu, stromečky, zateplení - polystyren, fotovoltaiku . . . . . Mají řadu věcí společných. Vzhledem k neexistující koncepci obnovy krajiny a životního prostředí v zastavěném území připomínají v čase a prostoru roztroušenou sklerózu, jsou zdrojem klientelismu a korupce, jsou nesystémové a ve svých důsledcích přinášejí víc problémů než užitku. Jsou přehlídkou toho, co lze za peníze lidí všechno spáchat, jak jejich peníze snadno a bez přemýšlení utratit. Jsou politickým alibi.

 

DOTACE - PRAXE V CHRUDIMI

Chrudimští politici (firma ANO + Piráti) udělali zbytečné politicko-populistické gesto. Pro řadu lidí jde o gesto velmi líbivé. Politik chce laciné politické body. Obětí je strom. Úředníci narychlo v chaosu hledají místa, kam obětní strom v katastru upíchnout. Pak je vytvořena nesmyslná veřejná zakázka na projekt. Poté kreslič - komediant nakreslí toto velké NIC bez jakýchkoli souvislostí do katastru a území. Pak se vysoutěží nejlevnější firma, která nemá zdání kam ani proč ubohé stromy sází. Akce “Z“ končí osazením cedulky s nápisem: „Tyto stromy byly vysazeny s podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

 

CHRUDIMSKÉ DOTAČNÍ STROMY A JEJICH PROJEKTOVÁNÍ

O projektování mluvit nelze. Toto “projektování“ je velice jednoduché. Je to jako vzít suchý rohlík a rozdrobit ho nad katastrální mapou území. Kam drobek dopadne, tam se něco vysadí. Politici přinesou s úředníky suché rohlíky (politické zadání), pak vytvoří zbytečné veřejné zakázky, vytáhnou s nějakým tím “projektantem“ ze šuplíku mapu a pak už nad ní nad kafem jenom drobí a drobí a kam z nebe drobky dopadnou začne jiný mančaft vysazovat stromy aniž ví proč, stejně jako všichni ostatní borci tohoto “projektování“ a veřejných zakázek.

 

KDYŽ JDOU POLITICI PŘÍKLADEM

Asi nikdo nebude zpochybňovat smysluplnou výsadbu stromů spojenou s obnovou či založením parku, s obnovou a rozvojem veřejného prostranství města a obce, založením uličního nebo jiného stromořadí v krajině, s obnovou území, životního prostředí, krajiny a krajinných prvků, nebo ucelených přírodních segmentů. Je smutné se však dívat jak někdo něco někam z neznalosti a bez zkušeností sází jen pro politické body. Stromy nemohou za lidskou a lépe řečeno politickou blbost. Kobliháři z firmy ANO-fert a Piráti už v minulosti lidem ukázali jak na to.

Bylo ráno, byla neděle 17. listopadu 2019 a politici města předvedli jeden ze svých komických výstupů. Koblihářský starosta ospalého městečka zapíchl okrasnou jabloň v den státního svátku do bordelu proluky na náměstí, s kterou si město dlouhodobě neví rady a která vznikla roku 1955 po neuvážené a nenávratné demolici domů. Piráti ve stejný den foukli do země sídlištní zeleně v den státního svátku na počest germánských bohů dub. Vedení města ukázalo poselství výsadby stromů a v téhle komedii za dotační peníze všech lidí vesele pokračuje na úrovni katastru města a sousedních obcí.

 

STROMY V ULICÍCH A VE VEŘEJNÉM PROSTORU MĚSTA – ŽÁDNÁ KONCEPCE, ŽÁDNÁ PERSPEKTIVA

Pro zlepšení prostředí ulic města neexistuje žádná ucelená koncepce. Výsadby stromů dnes doprovázející ulice jsou zbytečně každým rokem mrzačeny řezem. Každým rokem jsou ničeny desítky a stovky stromů ve městě. Řada stromů tuto péči nepřežila.

Neexistuje koncepce nových výsadeb stromů pro ulice, tedy lepší řešení uličních prostorů, optimalizace řešení dopravního režimu, lepší řešení příčného uspořádání prostoru komunikací, a především řešení celé podzemní inženýrské infrastruktury. Chybí nejen výsadba stromů, ale humanizace uličních prostor a městských dopravních stok. Stejné je to s konkrétním veřejným prostranstvím, Masarykovým náměstím apod.

Neexistuje žádná smysluplná koncepce veřejných prostranství ani veřejné zeleně města (i když si město nechalo kdysi zpracovat dosud neuveřejněnou studii veřejných prostranství). Neexistuje smysluplná péče o zeleň. Veřejný prostor trpí neznalostí, chaosem, zahrádkařením, neodbornou údržbou a přímo pitomým detailem . . . . Město zaplňují nesmyslné výsadby, nesmyslných druhů na nesmyslná místa. Výsadby stromů v souvislostech obnovy města, jeho konkrétních veřejných míst, ulic, parků, nábřeží . . . de facto neexistují.

 

VEŘEJNÁ ZELEŇ ZASTAVĚNÉHO MĚSTA A NAVAZUJÍCÍ KRAJINY DLOUHODOBĚ POSTRÁDÁ SMYSLUPLNOU KONCEPCI

Podle toho jak parky, ulice, veřejná prostranství a na město navazující krajina vypadá, lze říct, že jakákoli koncepce veřejné zeleně a vegetačních prvků chybí. Přístup politiků odnese dotační strom a místo. Vysaďte něco někam, je jedno kam. Vysaďte něco, je jedno co. Zaplatí to lidé z dotací, které se akorát zneváží.

Výsadba nemá nic společného s cílenou obnovou a zlepšením zanedbaných, zničených a špatně fungujících míst. Ta se řeší bez znalosti, bez vytvoření optimálních podmínek pro dlouhý, zdravý a perspektivní život stromů. Mezi nepřipraveným prostředím a do něj vysazovaným stromem se nezřídka vytvářejí rozporuplné až antagonistické vazby. Z výsadeb se stalo obludné zahradničení a zahrádkaření politiků a jejich úředníků ve veřejném prostoru města a v krajině. V důsledcích jde o naprostou neschopnost politiků a jejich úředníků řešit celostně a koncepčně veřejná prostranství, veřejnou zeleň a příměstskou krajinu. Politik nemusí být odborník, ale může se jimi obklopit. Politik nemusí být odborník z profese, ale může být dobrý manažer. V Chrudimi bohužel, nic z toho.


STROM JAKO RUKOJMÍ DOTAČNÍHO POLITICKÉHO POPULISMU

Tyto zakázky v případě Chrudimi vyvolávají otřesný přístup všech aktérů k veřejným zakázkám a jejich zadávání, k veřejným prostranstvím, krajině, k životnímu prostředí. O ekologii nemůže být řeč. Nemají nic společného s udržitelností a cílenou obnovou životního prostředí zastavěného či nezastavěného území. Jsou ukázkou neprofesionality, nekvality, jsou spíchnuté narychlo, bez zkušeností, bez znalosti. Strom se stal rukojmím politiků a nízké politické kultury, špatně fungujícího úřadu, nesmyslných veřejných zakázek. Význam stromu je účelově, politicky a bez znalosti zneužit, stejně jako jeho život, hodnota, funkce, význam a poslání ve struktuře místa, města a krajiny. Strom v dotačním podání města Chrudim slouží pouze pro sběr politických bodů.

 

PŘÍKLADY ŠPATNÉ PRAXE Z CHRUDIMI A OKOLÍ

MEDLEŠICE - ZÁMECKÝ PARK

Projekt a realizace výsadby několika stromků žádný park a jeho okolí neřeší. Výsadba stromků je bez znalosti koncepce a celostní obnovy území hloupá a nezodpovědná. Park a jeho okolí je nevhodně a špatně udržováno nebo není udržováno vůbec. Celé území ve vlastnictví města je dlouhodobě zanedbáno. Obnova území a jeho okolí, jejíž součástí by výsadba stromů měla jako jedna z celé řady profesí být, se řeší bez jakýchkoli znalostí a souvislostí. Výsadby dotačních stromů jsou neuvážené a absurdní. Dotační strom byl zneužit. Nejsou a ani nemohou být zajištěny předpoklady jeho zdravého a optimálního vývoje a udržitelnosti v místě, tedy maximální dlouhověkost. Stromy se sázejí nesmyslně, chaoticky, narychlo, bez odpovědnosti a bez budoucnosti. Politické dotační stromy přistály na nejroztodivnějších místech. Přistály i v letitém náletovém bordelu za zámeckou zdí. O obnově parku, o věcech, které ho tvoří, o jeho historii, využití, funkcích, budoucím stavu a údržbě a vůbec o všech věcech v místě a území nemusí mít – díky tomuto přístupu - nikdo ze zodpovědných aktérů ani páru. Rodí se pouze hloupost a nezodpovědnost. Dotace v Česku a nevzdělaní lidé bez zkušeností prohlubují tyto stupidní způsoby uvažování nad řešením měst, obcí, krajinnou, veřejným prostorem, nad územím, jednotlivými místy, nad životním prostředím a prostorem kolem nás. Výsadby jsou spojeny s nekvalitním zadáním, nekvalitními veřejnými zakázkami, nekvalitními projekty a s nekvalitní realizací, to vše pod politickým populismem, architektem města a odborníky z úřadu města.

 

PARK STŘELNICE

Území přírodní památky Ptačí ostrovy trpí dlouhodobě nekoncepčností, neuchopeností, zmatenou péčí a špatnou údržbou, chybí život, vybavenost, ekologická udržitelnost, chybí smysluplná obnova území atd., atd., atd. Stav celého území je dlouhodobě špatný, místy naprosto zoufalý.

Západní část přírodní památky tvoří Malý ostrov s navazujícími svahy. Území lesního pozemku na ostrově za průmyslovým areálem na Blehovsku v majetku ČR - Lesy České republiky, sp., je dlouhodobě ve zbědovaném stavu. Rovněž celý lesní pozemek v majetku ČR - Lesy České republiky, sp. na pravém břehu řeky pod Moravskou ulicí, je dlouhodobě v zoufalém stavu a s navazujícími pozemky slouží jako skládka komunálního a organického odpadu a nejrůznějšího smetí. O bordelu v náhonu a rameni řeky Chrudimky v majetku ČR – Povodí Labe sp., ani nemluvím.

Střední část tvoří park Střelnice. Území nemá koncepci, chybí vybavení, zázemí, život, kvalita. Území trpí zmatkem a klientelistickými projekty zadávanými podle salámové metody. I výsadby nových stromů proběhly bez souvislostí. Nahodile obsadily pouze volná travnatá místa vytvořená bez konceptu. Výsadby proběhly i na levý břeh říčního ramene do dlouhodobě neudržovaného bordelu náletů, rozpadajících se stromů, křídlatky, bezdomoveckého stanování . . . .

Severní část přírodní památky za Maleckou ulicí tvoří zbytek Velkého ostrova vymezený řekou Chrudimkou a náhonem. A jaké je zde přírodní a kulturní dědictví města? Jaká je tady kvalita života a životního prostředí? Je tady zbytečně a dlouhodobě úložiště inertního materiálu, jinými slovy skládka silničních a jiných materiálů. Je tady nový domov bezďáků. Je tady neskutečný bordel.

Nutno podotknout, že kromě přírodní památky je tady voda a řeka představující významné historické dědictví, významný krajinný prvek, území je rovněž součástí územního systému ekologické stability. Dlouhodobě nejsou řešeny také majetkové vztahy v území přírodní památky což městu vyhovuje. Ono je totiž těžké mít jedno území v jednom majetku a pro něj kvalitní vize, kvalitní podobu, kvalitní životní prostředí, odpovídající péči, odpovídající zázemí, vybavenost a život v něm. Zatím je území přírodní památky navrhováno podle devastačního programu rozpadu porostů LČR a skládky kraje, podle kousku cestičky, podle kousku zničeného náhonu, podle jednoho mostečku a nyní podle několika nových dotačních stromečků.  

 

LESY A OKOLNÍ KRAJINA MĚSTA

Dodnes neexistuje smysluplná obnova zničené příměstské krajiny. Pane obyvateli, zkus pěšky obejít své město a užij si příměstskou krajinu!

Jak vypadají porosty na ZÁPADĚ města? Porosty a lesy kolem města se ve velkém rozpadají a usychají. Je úplně jedno, jestli patří městu, ČR-LČR, nebo jsou soukromé. Jak vypadá území a porosty na západě Chrudimi mezi bývalou plochou dráhou (Na skřiváncích), Vrcha a Čáslavskou ulicí (s bývalými Vaňkovými školkami)? Některé porosty (a to dokonce v majetku ČR-LČR) jsou rozpadlé, rozvrácené, uschlé, kalamitní a mrtvé! Jsou součástí příměstské krajiny, jsou navštěvované, jsou rekreačně využívané – jsou nebezpečné!

Jak vypadají porosty na VÝCHODĚ města? Porosty v lokalitě přírodní rezervace Habrov v katastru Topol dostaly na zadek nešetrnou obnovou. Jak vypadá navazující lesní pozemek (parc. č. 192/15) v majetku města Chrudim - porosty na svahu byly zničeny nešetrnou obnovou, na pozemku vnikla jedna obří paseka. A jak vypadá lesní porost na pozemcích svahu nejblíže městu Chrudim (na parcelách č. 192/19 a 192/1)? Lesní porosty jsou z vetší části mrtvé. Nejen borovice, ale i javory a ostatní dřeviny jsou suché, celé kmeny se rozlamují, v lesním porostu je dlouhodobě jeden velký bordel bez nároku na včasnou obnovu! Lesní porosty o výměře necelých 3ha v majetku města jsou rozpadlé a v čudu! Z pohledu zničené krajiny je nesmyslná a bezradná výsadba několika dotačních stromů výsměchem. 

 

CO ZÁVĚREM?

Tenhle nepatrný sled veřejných zakázek týkající se výsadby dotačního stromu je krásným obrázkem fungování nové radnice. Piráti a Kobliháři připomínají svazáky. Politická úroveň radnice je otřesná a populistická. Nevzdělanost, chybějící praxe a zkušenosti. Ani odborníci, ani manažeři. Zoufalé a zbytečné veřejné zakázky. Neuvěřitelně neprofesionální a hloupý způsob jejich zadávání. Ztráta času, zbytečný plat. Jak funguje úřad, vedoucí odborů a zaměstnanci? Tupost a nekvalita městem vybíraných projektantů řešících v tomto případě veřejný prostor a krajinu. Dotační stromy se staly rukojmími hlouposti všech zodpovědných. Informují o tom, jak politici a jejich úředník k městu a krajině přistupují. Strom nemůže za lidskou hloupost, stal se její obětí. Z dotačního stromu se stal strom obětní. Dotační strom informuje o dotacích, o dotačních projektech a českém dotačním prostředí. Informuje o tom, jak politici utrácejí snadno a bez znalosti peníze lidí. Stromy, politiky, úředníky i nekvalitu si lidé platí svorně. 

Dotace do stromů budou pokračovat i letos (2021). Snad je obce pilně a smysluplně zužitkují na obnovu stromořadí, krajiny, parků, ovocných sadů apod. Snad jiná města nebudou populisticky zneužívat dotace. Všichni aktéři chrudimské populistické akce mohli využít čas lépe, kvalitněji a přemýšlet, proč a za co berou peníze.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!