témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Veřejná zakázka: Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi

Problém chrudimských rekonstrukcí a obnov veřejných prostranství


Koncem června 2018 (26. 6. 2018) měla být dle smlouvy o dílo ukončena veřejná zakázka „Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi.“ Na této malé zakázce si lze předvést v praxi, jak se ve městě projektuje, jak se zadávají veřejné zakázky a jak se realizuje veřejné prostranství. Zároveň lze rekapitulovat opakující se nedostatky politiků a projekční chyby.

 

1. stop chrudimským opravám a rekonstrukcím veřejného prostoru

Pro Chrudim uplynulých let se staly synonymem opravy a rekonstrukce, které jsou zároveň spojeny s velmi nízkou úrovní uvažování o veřejném prostranství města, s nízkou úrovní jeho obnovy, s nízkou kvalitou. Jsou dnem realizace přežité. Jedním z problémů rovněž je, že kvantita vítězí nad kvalitou veřejného prostoru.

 

2. chybějící koncepce

Nikde není prezentováno, čeho je projekt součástí. Je součástí konceptu obnovy městských nábřeží? Je součástí koncepce obnovy ulic města? Nic moc z pohledu koncepce řečeno nebylo. Projekt rekonstrukce naprosto rutinně navazuje na výstavbu kanalizace, na přeložku vodovodu a na plyn. Takže z tohoto pohledu lze říct, že nábřeží je součástí konceptu obnovy technické infrastruktury. Jde o jedno z důležitých východisek, protože toto uvažování výrazně negativně ovlivňuje vzhled tohoto kousku nábřeží, stejně jako tomu bylo třeba v ul. Palackého a Obce Ležáků při obdobné rekonstrukci technické infrastruktury. Toto uvažování znevažuje veřejný prostor města. Technická infrastruktura je podružná výsledné podobě veřejného prostranství!!! V Chrudimi ne. Je součástí nekvalitního projektu. Takže na zrekonstruované sítě se nějak plácne povrch města. Přesně! V případě dopravní stoky se vyhodí ohromné peníze za dočasné a naprosto neudržitelné řešení! To je v pořádku? Takzvané opravy a rekonstrukce veřejných prostor postrádají jakoukoli koncepci a zatím pouze devastují město!

 

3. chybějící širší vztahy

Město se vyjádřilo, že: „Podoba nábřeží bude navazovat na již několik let provedenou rekonstrukci Střelecké ulice.“ To jsou celé širší vztahy. Ne řeka, ne nábřeží, ne prostupnost města kolem vody, ne ostatní věci! V praxi to znamená, že Střelecká ulice byla předtím architektonicky degradována a zničena a, že ničení pokračuje nábřežím. Podoba Střelecké ulice je hnusná, je děsivá jak uspořádáním profilu, tak materiály, tak nesourodostí, tak nerespektováním historie – tedy navazující zástavby, tak ostatními věcmi. Je tedy na co navazovat?! V Chrudimi se totiž dlouhodobě řeší věci bez odpovídajících souvislostí. Bývalé vedení města se stalo rutinním opravářem, který neporozuměl a nemá cit pro urbanizmus ani architekturu. Politici zatím nejsou schopni dohlédnout širší vztahy.

 

4. informovanost

Je to stejné, jako s ostatními projekty ve městě. Záměr skrývající se v tomto případě za rekonstrukci inženýrských sítí není lidem představen ani odpovídajícím způsobem prezentován na stránkách města. Na stránkách města chybí. Najde jej pouze ten, kdo si dá práci a vyhledá nabídku na veřejnou zakázku na stavební práce! Město o projektu pouze písemně informovalo. Veřejný prostor města a podoba nábřeží byla odbyta jednou větou: „Pokračovat budou v příštím roce finální práce na samotném povrchu nábřeží,“ dodává starosta Petr Řezníček. (viz. odkaz) Nízké public relations projektu odpovídá nízké úrovni politického vnímání veřejného prostoru!!!  Kdo se neorientuje v zadávání veřejných zakázek, nemá šanci se s projektem seznámit. Navíc, kdo projekt najde, najde ho pozdě, protože je už součástí zadání stavebních prací! To znamená, že projekt nejen, že do té doby nikde není, ale ani se o něm s lidmi nikdo nebaví! Samozřejmě i v tomto případě selhal hlavní architekt města, jehož povinností je občany o těchto věcech informovat, navíc by měl být prostředníkem a zpětnou vazbou právě mezi veřejností a politiky. Město za jeho činnost (či spíše nečinnost) mohlo ušetřit mraky tisíc z našich kapes. Za jeho nečinnost by se dal udělat třeba už pořádný kus nábřeží.

 

5. chybou je, když se toto nábřeží projektuje podle dopravy

Prostor nábřeží je naprosto nesmyslně řešen z pohledu dopravy!!! Doprava mu dala totiž podobu a půdorysné členění. Nábřeží bylo hloupě uspořádáno na komunikaci, kterou obklopují nesmyslné chodníčky. Nesmyslné a zbytečně složité příčné uspořádání prostoru s sebou nese zbytečnou materiálovou různorodost, složitost, nesmyslné a přežité výškové členění. Silnice vytváří příkop mezi obrubníky a navazujícím prostorem chodníků a trávy.

 

6. nejen mentální zaostalost, kterou nevyrovná ani materiál

Realizace je zaostalá! Celé město je v zajetí podobně přežitých a zbytečně složitých realizací. Prostor je řešen stereotypně, je unifikován a členěn šablonovitě, jen asfalt a zámkovou dlažbu nahradil u vody bezmyšlenkovitě kámen. Jediným pozitivem realizace je právě použitý materiál, tedy kámen – a to je trochu málo. Navazující již dříve realizované nábřeží k Podfortenské směrem do města a k Lázeňské ukazuje tuto materiálovou marnost v plné parádě. Koncept žádný, řešení přežitá, sbírka kostek a kamínků přecházející do všednosti asfaltu a zámkových dlažeb. (K nejmenovaným politickým stranám a programovým prohlášením: Pokud si někdo dá do programu či prohlášení údržbu a dláždění chodníků, stejně jako zcela přirozený úklid, je blbec, kterému unikají souvislosti. Za ta léta se stalo to, že město utonulo v nekvalitě, v nekvalitních a levných řešeních, kterých jde namrskat mraky, a lidé se tetelí blahem, protože s nimi žijí doma. V Chrudimi žijí nenároční lidé, kterým je kvalita veřejného prostoru fuk a přitom si ji platí.) Politik by měl někdy lidem vysvětlit, že méně, postupně a kvalitněji je někdy víc, než najednou, rychle a nekvalitně.

 

7. chybějící pěkný detail, chybějící nápady, chybějící umění

Jako u celé řady realizací i tady chybí pěkný detail, nezbyl prostor pro nápad, drobné umění, pro něco, co prostor může “rozsvítit“ z unylosti všední městské každodennosti. Jen další údržbový prostor města a jak bylo uvedeno, ani materiál není schopen absenci myšlenek a uvažování vyřešit. Ani kvalitní materiál není zárukou kvalitního řešení.

 

8. chybějící budoucnost, aneb za horizontem věcí, na které město zatím nevidí

Ani toto nábřeží, jako ostatně řada jiných v Chrudimi nemusí být pouze a jen pro auta. Mohou být pro lidi, mohou být průchozí, mohou na sebe navzájem navazovat, město se může projít kolem vody. Nábřeží nemusí být jen slepými uličkami. Ale tak daleko zatím politici v Chrudimi ještě nejsou. Fenomén nábřeží ani fenomén vody ve městě ještě neobjevili. Politici zatím nemají témata jako řada jiných měst a stále žijí někde v minulosti.


odkazy:

http://www.chrudim.eu/tz-na-tylove-nabrezi-probihaji-stavebni-prace-postupne-se-promeni/d-7441

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!