témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Svérázně strašidelná ekologie pod Kralickým Sněžníkem v podání Pardubického kraje může vyvolávat otázky, proč se politikům, úředníkům a učitelům zvedají platy

Řízená devastace jednoho drobného školního areálu za účasti státu, kraje, úředníků a pedagogů


Ekologie v podání státu, krajů, měst a obcí dokáže být strašidelná. Vztah mezi státní správou, samosprávou, konkrétním prostředím vesměs neexistuje. Jak vypadá ekologie a tento interdisciplinární obor v praxi ve školním areálu v krásné krajině pod Kralickým Sněžníkem? Jaká je odbornost státních zaměstnanců, politického vedení kraje, úředníků, kantorů a ostatních aktérů? Jsou to opravdu pouze z daní placení diletanti? Lidé si z daní platí ministerské, krajské a ostatní úředníky, politiky, učitele . . . Má se jim přidávat?

 

Milí žáci, jaký je vztah majitele a správce ke svému areálu? Jaký je vztah Pardubického kraje a místních k tomu, co spravují? V tomto konkrétním případě zcela vykořeněn, po období komunismu nenalezen. Pardubický kraj prezentuje zvrácený veřejný a dotační zájem. V areálu jsou prezentovány zvrácené dotační modely v praxi. V tomto prostředí vyrůstají a učí se nové generace mladých lidí. Co se lze v tomto prostředí naučit, pokud i prostředí vychovává?

 

1 Zničit architekturu, stavby, industriální dědictví

Nejdřív je nutno zničit baráky. Je tedy brutálně zničeno architektonické a technické dědictví. Ničili a zničili ho komouši, tak se v tom dnes bude pokračovat? Zateplíme, trochu plastu, trochu ropy . . . Hlavní barák středního odborného učiliště a “vlajkový signifikantní objekt“ bývalé fabriky je zničen. Teď na zničení čekají ostatní objekty areálu školy - bývalé textilní fabriky a tkalcovny bavlněného zboží Josefa a Benedikta Schrolla? Industriální i ostatní architektura a stavby mají ohromný potenciál. Možnosti jsou neuchopeny, nepoznány, nerozvíjeny.

 

2 Zničit venkovní prostředí

Zelená a modrá infrastruktura je dneska skloňována ve všech pádech. U potoka, který se vlévá do Tiché Orlice přišel šok. Niva potoka patřící ke školnímu areálu je úmyslně ničena, zavážena stavební sutí a bordelem všeho druhu. Venkovní areál připomíná deponii, skládku. Připomíná něčí těžký byznys. Venkovní areál zatím podlehl řízené devastaci bez znalosti jakéhokoli konceptu.

 

3 Až vše zničíte, použijte informační cedulky

Na poutači učiliště je heslo “DOBRÁ VÝBAVA DO ŽIVOTA“. Přímo v areálu je cedulka Ministerstva životního prostředí (SFŽP-ČR) “UČÍME SE V PŘÍRODĚ“. Cedulka informuje, že je tento areál úmyslně ničen rovněž za spolufinancování Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Spoluúčast státu a daňových poplatníků bezmála 500 000 CZK. Škola a pozemky vlastní Pardubický kraj, vodní tok Státní pozemkový úřad. Congratulation! Učíme se v přírodě – ve zničeném venkovním prostoru o tom musí informovat ministerská cedulka, jinak tuhle absurditu nelze pochopit.

 

4 Místo historického, technického, stavebního a přírodního dědictví zmar a skládka?

Tam, kde není navážka bordelů raší a rostou třeba podbílek šupinatý, jinde v údolí říčky možno sněženky, bledule, orseje, křivatce apod. Je vidět jarní aspekt v krajině, je vidět chování vody v údolní nivě, je vidět příroda, chování životního prostředí. V areálu je místo toho vidět za peníze poplatníků ničení. Ničení drobného údolí, říčních teras, nejapné venkovní úpravy a detaily bez znalosti apod. Dosavadní přístupy a záchrana industriální a doprovodné architektury připomíná špatný dort křížený s tím, co napáchali komunisté. Venku místo komplexní úvahy skládka stavební suti a odpadu, která možná v dnešní době tvoří ten správný základ nového areálu.

 

4 Potenciál jako hrom

Potenciál industriálních a ostatních doprovodných staveb a střešního prostoru ohromný. Venkovní potenciál rovněž neuchopen, nepracováno s ním. Potenciál areálu pro ekologická řešení, šetrné hospodaření s energiemi, nové technologie a myšlenky, vzorová řešení, udržitelné příležitosti zatím nevyužit. Areál vyšel z minulosti zdevastován, není k němu nalezen vztah, je dál devastován. Práce se zelenou a modrou infrastrukturou žádná, neexistující.

 

Daňový poplatník platí politiky, státní, ministerské, krajské a ostatní úředníky, pedagogy, platí zatím řízenou devastaci jednoho školního areálu a všechny zodpovědné. Proč se za peníze poplatníka neumí stát, kraj, škola, chovat? Proč nemá žádný vztah k industriálnímu, architektonickému, kulturnímu, přírodnímu dědictví, k životnímu prostředí? Proč za tento NEvztah berou politici, úředníci, pedagogové, a ostatní aktéři peníze?

 

Co představuje český dotační systém? Co financuje nebo spolufinancuje? Co má vyrůst se žáků školy? Jaká generace mladých lidí vyrůstá? Co si odnesou do života? Jací pedagogové učí na školách? Jakou odbornost mají politici a úředníci? A jakou roli v tomto příběhu hraje ten, kdo to platí, daňový poplatník? Není něco špatně? Zatím došlo k řízené devastaci areálu. Kolik takových areálů je?

 

Odkazy:

Střední odborné učiliště opravárenské Králíky

https://www.souokraliky.cz/

Benedikta Schrolla syn, tkalcovna

http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V010198

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!