témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Severní obchvat – vyhledávací studie je špatný projekt

Zničí ČR-ŘSD po zničení Masarykova náměstí s podporou ANO + Pirátů také celý sever města?


ČR – ŘSD, ANO a Piráti nechali záměrně zničit Masarykovo náměstí. Nic nového se nekoná. Veřejná prostranství se realizují jako za dob komunismu a podle toho vypadají. To vše je málo. Začala kampaň ČR – ŘSD a politiků za zničení severu města. Příměstská krajina kolem Chrudimi je zdevastovaná, může za to rovněž zahušťující se síť silnic, jenže to nebrání tomu, aby město bylo ničeno stejnými aktéry i uvnitř. Jak vypadá dopravní stoka včetně Masarykova náměstí, jak vypadá doprava ve městě, jak vypadá nábřeží u sportovních areálů, přednádraží, veřejné plochy apod.?  Severní obchvat představuje pro příměstskou krajinu další apokalypsu. ŘSD - ČR s chrudimskými politiky připravuje další přežité řešení, které se do 21. stol. nehodí. Okolní svět utekl ČR a chrudimským politikům, svým způsobem ukázka typického českého European Green Deal udržitelnosti příměstské krajiny měst.

 

Když se v Chrudimi ničí okolí města, musí se ničit i město uvnitř

Jak se během dlouhé doby výstavby východní části obchvatu kolem Chrudimi na Slatiňany změnila celá dopravní žumpa ve městě? Pod bývalým a stávajícím vedením dopravní stoka a vnitřní tranzit naopak zbytněl. Dopravou jsou zcela zbytečně dál ničená náměstí, ničená nábřeží, ničené ulice, ničené město a jeho prostor. Je ničen přežitými řešeními, asfaltem, auty, parkovišti, neschopností. Proč už dávno není tento veřejný prostor postupně kvalitně rozvíjen, humanizován, obnovován, určen k žití a proč není bezpečný? Proč nelze uvnitř města zlepšovat životní prostředí? Zničená příměstská krajina = zničené město uvnitř?

 

Politika dopravy je v Česku dlouhodobě zvrácená

Jaká je koncepce dopravy? Jaká je politika dopravy ČR? Je dobrá, nebo špatná? Jak to v české krajině, městech a obcích vypadá? Jak vypadá přebujelá síť komunikací v malé ČR? Proč nefunguje stávající a budovaná dopravní síť? Proč je namnoze po výstavbě zastaralá? Jak vypadá a funguje třeba systém celé integrované veřejné dopravy? Děs! Jak se chová lobby typu ČR-ŘSD nebo SUS? Arogance moci a peněz. Jak se chovají politici od komunálu po stát? Nová silnice, asfalt, beton, auto je pro ně reklama. Asfalt, auto, montovna je alfou a omegou. Tam také vše končí. Jeden z důvodů, proč uvažovat o severním obchvatu a dalších silnicích je prostý, nefunguje stávající a budovaná dopravní síť silnic v rámci ČR a regionu, nefunguje systém dopravy, tranzitu, fungují pouze přežité, dlouhodobě neřešené a šablonovité dopravní zvyklosti. O tom, že se některé špatné stavby vůbec nemusí realizovat není řeč. Je třeba vytáhnout a bezkoncepčně utratit další stovky miliónů z kapes poplatníků, je třeba utratit další miliardy. Peníze ztratily dnes hodnotu mj. i proto, že lidé přestali myslet.

 

Jaká je politika starých silnic?

Cestní síť se v Česku zahušťuje. Jak je tento problém celostně řešen? Jaká je politika zbytečných silnic? V Česku silnice změní pouze majitele a správce, aby po ní dál jezdilo auto. O tom, že se zbytečné silnice dají změnit, nebo zrušit, není řeč. To platí nejen v krajině, ale i městech a obcích. Rovněž se dá změnit dopravní režim, ve prospěch lidí. O tom, že se některá veřejná prostranství a krajina dají zlepšovat místo ničit, není řeč. To je nezajímavé politické téma. To je téma třeba pro zbytečné dotace. Volič je především řidič. Přitom právě politici by měli být vizionáři a průkopníky kvalitních řešení na úrovni své doby, dnes 21. století. Řešení šetrných k životnímu prostředí v krajině a ve městě. V Chrudimi je politická reprezentace bez vlastních kvalitních vizí, bez budoucnosti, politik tady uvažuje jako dělník ze dne na den a bere za to plat. To stejné dělá v Chrudimi i nekvalitní architekt města. ANO přebralo roli KSČ, Piráti roli svazáků, o kvalitních řešeních si nechte zdát?

 

Mnohé nové dopravní stavby za stovky miliónů jsou po dostavbě nefunkční a přežité

Za příklady nemusíme chodit daleko. Jak vypadá ve špičkách modernizovaná I/37 z Pardubic do Chrudimi? Jak vypadá ve špičkách křižovatka u Dražkovic, když k plynulosti chybí most? Jak vypadá v ranních a odpoledních špičkách dopravní situace u Parama a na vjezdu do Pardubic? Proč stále houstne doprava na vnitřním tranzitu Pardubic, v Chrudimské a jinde. Tahle stavba za mraky miliónů nefunguje, kolabuje, nebo funguje špatně. To raději nezmiňuji přežité opravy typu D1, železničního koridoru Praha - Brno apod. A v tomto nekoncepčním dopravním státním a regionálním bordelu je třeba řešit severní obchvat Chrudimi.

 

Stavby dopravních staveb doprovázejí lži

Politici a radnice lžou lidem z vlastní neschopnosti o tom, že prostor měst a obcí nelze zlepšit, dokud se nepostaví přežité obchvaty kolem, nebo dokud se pořádně nezahustí naše zemička silnicemi, nebo pokud se město nepromění v jedno velké parkoviště. Lžou o tom, že dopravní situaci a veřejná prostranství nelze řešit, dokud nebude zničena krajina i zastavěné území. Jak vypadá město? Kolik toho už bylo s výstavbou současného obchvatu I/37 nezodpovědně a zbytečně vně i uvnitř města zničeno? Město bylo zbytečně dopravně utrápeno. Jak dneska vypadá krajina mezi Chrudimí a Pardubicemi a kolem města? Zničena!

  

Severní obchvat – vyhledávací studie

Další přežitá a zbytečná dopravní stavba. Zdůvodnění studie a její účel na str. 4 jen dokládá přežitost a nefunkčnost koncepce zodpovědných za dopravu ČR zahušťující bez rozmyslu síť silnic a dálnic. Výstavba současného obchvatu Chrudimi ukázala, že slova o zlepšení životního prostředí v sídelních útvarech je lež a naprosto bezobsažná dopravácká formulace. Zhotovitel v návrzích přežité vyhledávací studie severního obchvatu pro jistotu ponechal i stejně zbytečnou Ostřešanskou spojku. To jen dokresluje nesmyslnost a neaktuálnost návrhu. Dokážu si představit, že řada lidí bude nad řešením severního obchvatu, a je úplně jedno nad jakou variantou, přímo jásat. Neznají totiž ve své omezenosti jiná řešení. Nechodí kolem města, nezajímá je, jak to tam vypadá, nejezdí na kole, nechodí pěšky, nejezdí hromadnou, jezdí jen frontami autem, vše je jim fuk. Územní plán i rozvojové koncepce Chrudimi jsou přežité. Plánování státu a politiků je dobře placený děs. Když nefunguje dopravní politika na úrovni státu, je nutno zničit města a jejich okolí. Jednoduché otázky jako proč tudy vůbec musí auta jezdit se neřeší. Lepší je lidem říct, že musí, a že jim ČR-ŘSD stejně jako v případě zničeného Masarykova náměstí navrhne a zaplatí nekvalitní řešení. Projekt neřeší a nerozvíjí krajinu ani město, ale řeší jen dementní projekt silnice, protože dopraváci ve své tuposti a omezenosti nic jiného ve škole nebrali. Proč české školství produkuje tupé dopravní inženýry?

Je rovněž neuvěřitelné jak si starosta Pilný a jiní politici přisvojují zásluhy za obchvat města. Dokonce se chlubí tím, že město je proti první variantě severního obchvatu. Nutno podotknout, že všechna tři řešení severního obchvatu jsou dávno přežitá. Jde o totální zničení severu města. Místo obnovy území je ANO s Piráty raději zničí stejně jako vnitřek města. V kurzu jsou stále řeči o tranzitní zemi a výstavbě dálnic a nových silnic. Města s krajinou jsou zničená a jaký je koncept? Zběsile zmatený. Ale pro politiky všech stran vděčný.

Nutno podotknout, že situace jednotlivých variant, které nesou “repasované“ datum - únor 2021, je provedena do neaktuálního stavu území. To se od let pořízení historického leteckého snímku, s kterým studie pracuje, poněkud změnilo. To znamená co? Chybu ve výkresu a projektu? Vyhledávací studie pracuje s neaktuálními daty? Je neaktuální a nehodí se do 21. století?

 

Prachy a prachy

Třeba se do doby přemýšlení nad otázkami dopravní politiky státu a lepšího řešení nenajdou na zničení severu města peníze. Jaký je odhad stavebních nákladů severního obchvatu? Miliarda? A na kolik vyšel obchvat na Slatiňany? Stejné miliardy bohužel chybí do obnovy příměstské krajiny, do humanizace a obnovy města a jeho dopravních stok, do zničených nábřeží, do zničených náměstí, do zničených veřejných prostranství, do celé řady auty zničených prostor. Tyto stavby platí lidé a kolik lidé zaplatí? Ceny za nesmyslné varianty jsou podobné. Z peněz lidí se vyhodí jen další miliarda v záplavě nesmyslně utrácených miliard, dluhů a nehospodárného hospodaření státu.

 

Architekt města místo osvěty prachy z lidí

Neodpustím si poznamenat, že architekt města Chrudim je blbec. Za jeho blbost ho platí lidé prostřednictvím politiků. Mimo jiné tento blbec nechal spolu s Piráty a ANO zničit Masarykovo náměstí, přednádraží, nábřeží Chrudimky u sportovišť a řadu jiného. Pro Chrudim je však nepostradatelný.

 

Co závěrem?

Bezkoncepční, nesmyslnou a neudržitelnou dopravní politikou zničíme Česko? Obchvatem zničíme východ města, potom sever, potom jih a západ? Zničíme město zvenku i zevnitř? Budeme devastovat vše kolem bez smysluplné obnovy? Budeme podporovat v 21. stol. nekriticky dopravní lobby, asfalt, auto, montovnu a spatřovat v tom pokrok? Budeme podporovat bytnějící dopravní systém, byrokracii, ČR-ŘSD, SUS apod.? Budeme stavět stále přežité a špatně fungující dopravní tahy? Budeme věřit radnici, že do doby všech obchvatů města musí být město uvnitř ničeno, že se musí jezdit auty po nábřeží Chrudimky, že bez obchvatů nelze obnovit Masarykovo náměstí, že bez obchvatů nelze ve městě kvalitně žít?

Politici bez vizí se vezou na vlně ČR-ŘSD, přiblblého ministerstva dopravy a ministra pro všechno. Jsou přímo připosraní z toho, vymyslet něco vlastní hlavou. Kéž nebudou peníze, aby lidé mohli o věcech přemýšlet. Zatím si nikdo nepoložil také jednoduchou otázku, proč tyto zbytné věci nelze řešit jinak a lépe v duchu 21. stol.

 

Ps: Co si má člověk myslet o starostovi, který řekne že: třetí varianta, která je přímá a z mého pohledu hezká . . . ?. Jak může být tato v principu stupidní dopravní stavba ničící vše kolem hezká? Zvrácenost? Zvrhlost? Petice Markovických občanů k variantám severního obchvatu svědčí o jediném, že je jim město u zadku, jen když si budou prdel vozit jedním ze tří aut v rodině (protože pěšky nikam nedojdou) po nové stupidní silnici. Co by třeba řešil obchvat (v podání třetí varianty) Heřmanova Městce? Totálně zničí a zdevastuje celý jeho sever, stejně jako u Chrudimi. A co s obslužností průmyslové zóny? Politici nechali zničit ve své stupiditě průmyslovou zónou celý sever Chrudimi. Nyní mají jen další stupidní krok, dál ničit sever města.

Jak už jsem kdysi napsal, plánování území je dlouhodobou bolestí Chrudimi. Hradecký koncept řešení dopravy, který v roce 2021!!! kopíruje územní plán Chrudimi a který vznikal ve městě na soutoku Labe a Orlice koncem Rakousko-Uherska za starosty Ulricha na kreslícím stole Zákrejse, Lisky a Rejchla, a který se neprávem jmenuje Gočárovým, je v roce 2021 velice problematický a nedostačuje potřebám dopravy hradecké metropole. Chrudimští politici nám nabízejí stoletá řešení ničící město a krajinu. Ale jak řekl starosta, bude to hezké . . . 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!