témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Rezidence Kopanický mlýn - precedens, který by se neměl už nikdy opakovat

Příspěvek o jednom divadelním představení


V novinách se objevily zmínky o Rezidenci Kopanický mlýn. Sám jsem toho už také napsal dost. Problémy si lze jednoduše shrnout do několika bodů. Některé podávají návod, jak podobným událostem předejít. V kauze Kopanického mlýna rovněž krystalizují problémy tzv. Zdravého města. Je to divadelní komedie, ve kterém ani jeden z protagonistů nenalezl svou roli, takže ji nemohl ani zahrát.

 

Kdo je zodpovědný?

1. Politici dnes hledají všelijaké výmluvy. Fakta jsou však jasná. Město v zastoupení radních podepsalo se stavbou souhlas. Zodpovědnost nese: Mgr. Jan Čechlovský, MUDr., Viliam Kopecký, Roman Málek, MBA, Mgr. Petr Řezníček, JUDr. Miroslav Tejkl, Ing. Jaroslav Trávníček, Petr Vojtěchovský, MUDr. Tomáš Vondráček, MgA. Tomáš Židek, Ph.D. VYBRANÍ LIDÉ ZÁMĚR BEZ PODMÍNEK POVOLILI! ROVNĚŽ SE V PRŮBĚHU MINULÉHO ROKU ANI JEDEN ZASTUPITEL NEOZVAL, A NEROZPOROVAL OCHRANU VEŘEJNÝCH ČI JINÝCH ZÁJMŮ MĚSTA A JEHO OBYVATEL. NENÍ MOC HUMORNÉ SLEDOVAT, JAK TITO PÁNOVÉ NYNÍ CHTĚJÍ VYKLIČKOVAT Z PROBLÉMU, KTERÝ ZAVINILI A JAK LIDEM SLIBUJÍ LEPŠÍ ŘEŠENÍ. NAVÍC SE Z JEJICH STRANY V NOVINÁCH OBJEVILY PROKAZATELNÉ LŽI. VŠECHNY ZDEJŠÍ POLITICKÉ STRANY BEZ ROZDÍLU A BEZ PODMÍNEK SE STAVBOU SOUHLASILY! Společnou věcí je NEZODPOVĚDNOST.

 

Proč politici poškodili veřejný zájem?

2. POLITICI MĚLI DOST ČASU VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM ARCHITEKTEM A INVESTOREM SEZNÁMIT SE ZÁMĚREM VEŘEJNOST A OBYVATELE. ROVNĚŽ MĚLI DOST ČASU NATO NAJÍT, POSOUDIT A VYBRAT ODPOVÍDAJÍCÍ ZPŮSOB ČI VHODNÉ POSTUPY ŘEŠENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. Zcela legitimně mohli požadovat modely řešení lokality na Kopanici, tedy variantní a nedestrukční urbanisticko-ekonomické modely nové zástavby (a funkcí) s maximálními ohledy na lidi a lokalitu, ve které zástavba vzniká. Mohli požadovat varianty detailní urbanisticko-architektonické koncepce zástavby. Mohli postupovat v souladu stavebního zákona § 61 – § 75 a na základě zvolených principů řešení vydefinovat podmínky pro vhodnou regulaci území - Regulační plán. (Když už nedali podmínku zpracování např. územní studie či regulačního plánu do územního plánu.) Politici mohli rovněž požadovat adekvátní kompenzaci, např. novou veřejnou infrastrukturu, posílení občanské či sportovní vybavenosti, zlepšení nějakého veřejného prostranství či zlepšení věcí souvisejících s dopravní infrastrukturou. NÁSTROJŮ, JAK PODOBNÉ VĚCI V ÚZEMÍ ŘEŠIT JE CELÁ ŘADA. NIC Z VÝŠE UVEDENÉHO SE VŠAK NESTALO. VŮBEC NIC!!! POLITICI BEZ ZNALOSTI A BEZ MRKNUTÍ PODEPSALI A PŘIJALI PRVNÍ ŠPATNÉ ŘEŠENÍ!

 

Developer zlatokop je problém

3. Kušta je jen zlatokop. Nejde o to ve městě nestavět a nebydlet v něm. Záleží však na tom jak a jde to daleko lépe. ANI KUŠTA NIC Z TOHO, CO BYLO UVEDENO VÝŠE (v bodu č. 2) POLITIKŮM ANI OBYVATELŮM MĚSTA NENABÍDL. NEOTESANÝ PODNIKATEL V CHRUDIMSKÉM MALOMĚSTĚ TO TOTIŽ JEŠTĚ DĚLAT NEMUSÍ! PROTO BY MĚLI VEŘEJNÝ ZÁJEM HÁJIT POLITICI A TI NIC TAKOVÉHO NEUDĚLALI! Kušta jen využil příležitosti a nafoukl zástavbu co to šlo. Navíc s benevolencí politiků a úřadu účelově porušil územní plán a zničil další kus města. Mediální argumentace stavebního úřadu, odboru dopravy i Kušty odkazují na bývalé provozy a dýhárnu. Tato argumentace je v dnešních souvislostech nesmyslná a souvisí pouze s nízkou stavební kulturou města a nechutí hledat dobrá řešení. Vyberte si moji novou bytovou obludu, nebo chcete stavebniny, či raději obnovíme továrnu??? Takovou argumentaci snad nejde myslet ani vážně. Na architekta Kozuba lze podat k České komoře architektů kárnou žalobu. Aspoň by se o něm vědělo a předešlo by se tomu, aby pro Kuštu a jemu podobné zničil jiné město a tamním obyvatelům místo k životu. Město musí na základě své odbornosti (, která bohužel chybí) předcházet podobným věcem, stejně jako všem vykladačům územního plánu, jakým je pan Kušta a jemu podobní developeři, alespoň do doby, než se sám developer začne chovat zodpovědně a bude městu předkládat odpovídající návrhy a řešení, která nepoškodí město ani jeho obyvatele. Kušta si situaci akorát lehce zkomplikoval, když si rozdělil projekt do etap. Barák vyrostl na troskách města a byl po nich pojmenován. Už to samo, je velké zoufalství.

 

Proč politici cíleně vylučují veřejnost?

4. SNAHOU POLITIKŮ BYLO VEŘEJNOST ZÁMĚRNĚ Z CELÉHO PROCESU OD POČÁTKU VYLOUČIT. V CHRUDIMI TENTO NEGATIVNÍ TREND DOPROVÁZÍ VŠECHNY ZÁMĚRY MĚSTA. (Dopravní terminál, Masarykovo náměstí, nábřeží Chrudimky, atd. Letní kino, kdy veřejnost byla přizvána záměrně pozdě, není výjimkou.) O informace ke stavebnímu dění musí lidé žádat podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, jinak se o dění nic nedozví. Nadměrně tak akorát zatěžují úřad. Je jedno, že jde o soukromou stavbu, protože záměr se dotýká podoby města a života v něm. Se záměrem měl lidi seznámit developer. Pokud to neudělal, měli to udělat politici. Pokud to neudělali, něco selhalo. Bez znalosti upřednostnili zájem jednoho podnikatele před zájmy několika stovek obyvatel.

 

Hlavní architekt

5. HLAVNÍ ARCHITEKT MĚSTA DLOUHODOBĚ SELHÁVÁ. SELHAL I V TOMTO PŘÍPADĚ A MĚL BY BÝT VYHOZEN. Udělal něco v hledání přijatelného způsobu zástavby nebo v komunikaci s lidmi? Hledal spolu s investorem, politiky a lidmi co tu bydlí přijatelný a celkový koncept zástavby? Pouze jich neuvěřitelným způsobem pár stovek naštval. Nebo je mu to jedno? Chrudim nepotřebuje hlavního architekta, který přihlíží tomu, jak někdo zničil Kopanici a Kateřinu a na troskách města postavil bytovou obludu. Politici, investor ani Janatka nemají do konce svých životů šanci tento počin odčinit.

Město dlouhodobě a chtělo by se říci až cíleně díky chrudimským politikům ztrácí přímo raketovou rychlostí svou stavební historii a svou tvář a nemusíme se ohlížet ani sto let zpět.

 

Začátek a konec

6. VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ VČETNĚ POLITIKŮ SI PLETOU, JAKOU MAJÍ ROLI. STEJNĚ TAK ANI INVESTOR, ANI POLITICI, ANI MĚSTO, ANI OBYVATELÉ NENAHLÍŽEJÍ, JAKOU ROLI MÁ VLASTNĚ VEŘEJNOST. V této fázi už není co řešit, v podstatě je od února 2018 postaveno a VŠICHNI ZASPALI TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ - ZAČÁTEK. U ŽÁDNÉHO PROJEKTU V CHRUDIMI SE ZAČÁTEK S VEŘEJNOSTÍ BUĎ NEKONAL, NEBO SE NEPOVEDL. MĚSTO NEUHÁJILO VEŘEJNÝ ZÁJEM. Podpořilo zájem jednoho člověka před stovkami jiných! POLITICI SELHALI! Je to i tím, že v Chrudimi zatím moc podobných věcí řešit nemuseli.

 

ps: Rezidence Kopanický  - Hysterická reakce na stupidní článek

Dne 4. července 2018 otiskl plátek pana Kušty článek s tímto názvem: "Rád veřejnosti představím naše záměry," říká Milan Kušta k výstavbě Rezidence Kopanický mlýn.

 

Článek si zaslouží stručný komentář, protože to, co bylo otištěno v Kuštově plátku v Chrudimských novinách je naprosto nehorázné. Co to je za kecy od hlavního architekta! Pokud to, co bylo napsáno myslí vážně, tak ho město už mělo dávno vyrazit. Ani jeden politik, ani veleslavný architekt nehájil veřejný zájem!!! Ani jeden z nich neprověřil lepší možnost zástavby, ani jeden se s veřejností v rámci přípravy záměru nebavil!!! Je fuk, že jde o soukromý projekt, protože zásadním způsobem ovlivňuje pořádný kus města.  Lidé by neměli zapomenout, že Kopanici a přilehlou Kateřinu zničili radní, především pak sám Řezníček, Trávníček a slavný městský architekt Janatka. Odbor dopravy se ničím seriózním rovněž nezabýval. Slavné Zdravé město celou věc naprosto prokaučovalo, a to i proto, že podobnou věc zatím řešit nemuselo!!! (A to ani s lidmi!!!) Kecy o tom, co tu bylo předtím jsou dnes úplně mimo mísu, jsou v dnešních souvislostech naprosto nesmyslné, stejně jako srovnávat tuto výstavbu s výstavbou třeba na Špici. To může dělat jen nepoučený diletant. Ano, právě jedním z problémů je, že tuctová a hnusná výstavba jakou představuje Špic infikovala svou bezohledností dnes přímo centrum města. Za to by měl být Kozub okamžitě popotahován ČKA a pokud to neudělá hlavní architekt, měli by to udělat lidé. Jsem odpůrce podobných způsobů výstaveb ve čtvrtích obytných domků nápadně připomínající komunistické asanace a paneláky na troskách města. Navíc Janatka s Thérem dopravně nic nevyřešili. Nestaví sjezd u sportoviště, ale pouze obří kruhák, kterým zatím zničí celé nábřeží. Doprava je řešena špatně. Dochází někomu, co se děje? Radní zazdili jak krásné nábřeží, tak krásnou čtvrť. Desítky let lidé žijí díky politikům kolem hnusného a zničeného nábřeží, se silnicemi a asfaltem a s auty za zadkem, žijí kolem hnusné říční stoky připomínající kanál, a teď musí ještě sledovat, jak jim parta pitomců ničí celou městskou čtvrť. Tohle není sranda, tohle je na stíhání! Dnešní rozvoj města připomíná éru komoušů. Stejně tak kecy o čtyřech patrech. Podobně zmíněné parkování vůbec není unikátní, ale naprosto stupidní. Veřejný prostor kolem nového baráku hnusnej. Co ho tvoří, resp. bude tvořit? Parkoviště a auto! Ano, je stejně hnusnej jako třeba právě na Špici. Barák nemá čtyři, ale sedm pater! Kušta lidem kecá, ale proč to tak nevykládat buranům, když je to možné. Politici, úředníci a Kušta už lidem řeknou, jak to mají “CHÁPAT“. Jak opřít barák do svahu. Nikdo si s lepší podobou zástavby, ani s tím co tu bylo hlavu nelámal!!! Bude postaveno to nejhorší, protože Chrudim zatím nic lepšího asi nezná. Co chce dnes Kušta projednávat s veřejností??? Když má zlatokop stavební povolení a podpisy politiků, tedy i pana starosty, tak najednou prý rád představí veřejnosti své záměry. Kušta si může dnes tak akorát dělat z veřejnosti srandu. Tohle snad musí vytočit každého. To měl udělat už dávno nad prověřením lepších možností zástavby. Dnes je to pouze a jen nepřítel celé čtvrti, který přes své noviny kálí lidem na hlavu za bílého dne. Panu Valentovi nezávidím, když musí obhajovat hloupé záměry svého pána. Právě podobnými kroky si Kušta dělá z lidí nepřátele. 

 

odkazy:

Chrudimské noviny:

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/rad-verejnosti-predstavim-nase-zamery-rika-milan-kusta-k-vystavbe-rezidence-kopanic

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/rezidence-kopanicky-mlyn-ma-od-vedeni-mesta-zelenou

 iDNES.cz

https://pardubice.idnes.cz/chrudim-kusta-developer-kopanice-dqz-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180621_410066_pardubice-zpravy_skn

CHRUDIMSKÝ deník.cz

https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-ulicich-pribude-aut-zlobi-se-lide-z-domu-pod-kopanici-20180625.html

http://www.kopanickymlyn.cz/

 

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!