témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Restart letního kina No. II. se nepovedl!

Poznámky k druhému veřejnému setkání nad areálem letního kina 13. 11. 2017


Klobouk dolů všem lidem, kteří se zúčastnili druhého veřejného plánovacího setkání nad chrudimským letním kinem, které proběhlo v muzeu v pondělí 13. listopadu 2017. Komedie jako od pana Trošky s názvem Restart 2 pokračuje. Jenže režisérem těchto lidových komedií je město Chrudim. Město i Troška sbírají medaile za zásluhy. Jak to dneska vypadá?

 

MACHR

MACHR odvedl ohromný kus práce v oživení prostoru za muzeem. Možná bych to měl ještě jednou zopakovat, protože vrátit kamkoli život, je těžké!!! Jenže to nelze nazývat Restartem. Možná se oživila duše, ale bez těla. Restart v podání města se nepovedl!

Občanský spolek MaChr za Chrudim malebnou, chce “jen“ zachování letního kina. To jak vypadá celý prostor za muzeem, je mu vcelku a dlouhodobě jedno. Ono totiž není vůbec na škodu si připomenout, jak MACHR chtěl tento prostor v průběhu času řešit. MACHR jej totiž nikdy neřešil jako celek. V tom se lidé z MACHRu shodují s architekty z Atelieru K2!!! I borci z MACHRu rozdělili prostor za muzeem na dvě půlky. Jejich poslední “návrh“ představený v roce 2017 raděj tu druhou polovinu prostoru za muzeem ani neřešil. Z pěti priorit pana Herbsta se vytratila ta nejdůležitější, řešit místo pro kulturu jako celek. Obnova sdíleného veřejného městského prostoru v podání MACHRu se scvrknula na 5P (viz. http://novinychrudim.cz/,http://letak-chrudim.cz/). Předešlé představy a návrhy MACHRU tu totiž měly parkoviště!!! Možná něco jako drive-in theater. Proměnit kulturní prostor na parkoviště není v Česku jen případ Chrudimi! MACHR má rovněž zkušenost s parkovištěm před ZUŠ, aby tady slavní chrudimští umělci mohli parkovat mezi stromy přesto, že naproti je vyasfaltovaný pozemek města a oni nebudou chodit pět kroků do školy! MACHR bohužel nevidí dál než za plátno, lavičky a promítací kabinu. Ta druhá polovina prostoru za muzeem je asi méněcenná! Závěr: Prostor za muzeem není jenom o letním kině!!! Jde o veřejný, sdílený a kulturní prostor města a tak by měl být řešen – jako jeden celek a jeden prostor! Kdyby se dřívější malůvky MACHRu staly skutečností, prostor za muzeem by byl zničen!

Je pozitivní, že se lidé kolem sdružení dokázali semknout a aktivizovat pro společnou myšlenku, že se dokážou společně a jednotně vyjadřovat k dění ve městě. (Noviny Chrudim i ostatní přinesly řadu článků kolem letního kina. “Jasný vzkaz občanů vedení města: restart letního kina už dávno začal a není třeba na tom nic měnit!“, “Richard Herbst: Máme šanci zachovat letní kino v Chrudimi pro budoucí generace“ http://novinychrudim.cz/) Je pak škoda, že lidé ve městě se takhle nedokážou vyjadřovat k jiným věcem (pivovar, sladovna, Kopanický mlýn, Sokol, průmyslová zóna sever, parkoviště před Bohemkou, Pippichův dům . . . . ). Hloupé chován a rozhodování politiků by mělo být komentováno a korigováno veřejností, tedy jejich voliči!

 

MĚSTO A JEHO POLITICI

Politici se k prostoru za muzeem moc nevyjadřují. Kontinuálně totiž drží v hlavě myšlenku rozdělení prostoru na parkoviště a zbytek, a ten je jim fuk, jak bude vypadat. Od toho tu je prostor pro hloupou veřejnost. Jenže hloupá veřejnost chce veřejný prostor za muzeem bez aut. Tedy aspoň ta, která byla slyšet. V případě areálu kina vyplula se vší parádou na povrch právě nízká úroveň zdejších politiků v obnově a plánování města! Stejně jako to, že pro město neexistuje celostní řešení dopravy a dopravy v klidu!!! Pak se navrhuje parkování, kde být vůbec nemusí!!! Dlouhodobě zanedbávaná a neřešená situace dopravy ve městě vede politiky k pitomým rozhodnutím, což se projevilo i tady. Navíc politici nesmyslně změnili předchozí územní plán a funkční plochu zeleně v prostoru za muzeem. Tahle kravina se jim vrátila jako bumerang!!! Město dělá z lidí od roku 2012 akorát blbce.

 

ÚZEMNÍ PLÁN

Politici nechali rozdělit plochu bývalé zeleně s blbostí sobě vlastní na plochy dvě, aby zde měli půdu pro stavění či parkoviště!!! Zeleni nechali pouze plochu blíže soutoku řeky Chrudimky a náhonu. Ze špatného rozhodnutí politiků se zrodilo špatné zadání projektu! Dodnes není za hloupé rozhodnutí nikdo zodpovědný! Špatné rozhodnutí politiků v území vedlo ke špatnému zadání projektu pro architekty na řešení prostoru za Muzeem! Vznikl špatný projekt Ateliéru K2! Lidem doporučuji podívat se na územní plán a na projekt Ateliéru K2 představený v roce 2012, pak v roce 2015 a nakonec v roce 2017!!!!! Posun žádný, je to na jedno brdo! Projekt řeší jen rozdělování prostoru na parkoviště a zbytek! Krásně je na tom vidět, že nesmyslné rozdělování funkčních ploch (v tomto případě zeleně!!!) a drobení územního plánu vede k nesmyslným projektovým řešením! Politici nejsou dnes schopni vnímat rozdělenou plochu za muzeem jako celek! (viz. např. Město Chrudim, ZÁPIS, 22. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 11. 11. 2013 v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim, bod č. 5. Vydání územního plánu Chrudim). Jsme tam, kde jsme byli v roce 2012, pak v r. 2015 a pak v roce 2017. Pak že politik neudrží myšlenku! Veřejnost k tomu nepotřebují.

 

ARCHITEKTI - Ateliér K2

Architekti v České republice jsou bezpáteřní a naprojektují každému politikovi, co mu na očích vidí. Vlastní názor jim chybí. Prachy jsou prachy. Sebehloupějšímu zadání není problém vyhovět. Na blbosti v zadání není důvod upozornit? Proč by se měl architekt připravit o práci? Možná je “Restart“ právě tady. Osobně bych architektům poděkoval a propustil je z placených služeb města. Nepřinesli nic a není důvod, aby je město dál vyplácelo.

Architekti představili na veřejném jednání 13. 11. 2017 dvě podobná řešení. Za více jak pět let nedokázali prostor řešit jako celek. Idea 2017 vychází stejně jako ty předešlé, z rozpůlení prostoru za muzeem, z poloviny udělat zpevněné parkoviště, z druhé letní kino. Na návrhu je vidět, když architektovu ručičku vede politik. Politiky vyměnit jen tak nejde, architekty ano.

 

HLAVNÍ ARCHITEKT MĚSTA

Úlohu moderátora veřejné diskuze si doslova vyžral Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Ostatně jeho blbost, když do téhle městem zrežírované komedie naskočil. Kde je názor hlavního Janatky? Funkce a konání hlavního Janatky je netransparentní! Hlavní Janatka neplní funkci hlavního architekta, tedy moderátora diskuze mezi politiky, architekty a veřejností nad projekty města a vůbec nad jeho lepší podobou. Spolu s Ateliérem K2 bychom měli hlavnímu Janatkovi také poděkovat a propustit ho už konečně z placených služeb města.

 

NEVEŘEJNÉ PROJEKTOVÁNÍ V CHRUDIMI

Projekt je od začátku NEVEŘEJNÝ!!! Od roku 2012 do roku 2017, tedy během dlouhých 5 let, nepočítám li drobné debatičky, měli lidé možnost vyjádřit se k veřejnému prostoru během 2dní!!! Tedy dva dni na pět let projektování. Projekt je sice na stránkách města, ale člověk se nedozví nic. Veřejnost v roce 2015 sdělila připomínky. A stalo se co? Projekt dál zůstal neveřejný!!! Nelze jej dohledat, nelze podávat náměty, úvahy, nelze nic!!!  Veřejnost byla opět z dalšího vývoje a zpracování projektu vyloučena. Po dva roky neměli obyvatelé tušení, co se zpracovává. Takhle se plánuje s veřejností? Lidi v Chrudimi nemají myšlenky ani názory? Chrudimští politici mají pocit, že tupé veřejnosti se to musí pěkně předžvejkat, a že manipulace je participace? Zdravé město neumí připravovat projekty s veřejností?

 

STAV AREÁLU 2017

Jaký je vlastně stav areálu letního kina v roce 2017? MACHR poslal lidem v Chrudimi vzkaz, že “Restart“ letního kina začal už dávno a hlavně že není potřeba nic měnit. Je tomu opravdu tak? Byl se v areálu někdo z lidí podívat? Pár fotek z listopadu 2017 dávám k dispozici pro všechny s krátkou pamětí, kteří se do areálu nedostali. Velký komentář si to nezaslouží. Prostor za muzeem je dlouhodobě zdevastovaný a dlouhodobě příšerný. Snaha oživit areál je jedna důležitá věc, jeho podoba a obnova ta druhá. Tohle je noblesní venkovní kulturní a společenský prostor města? Promítá se, je zde několik akcí a co dál? Veřejný prostor města za muzeem byl a je po většinu roku a po většinu uplynulých let pro veřejnost uzavřen!!!!!  To je jen drobný a zcela nepodstatný detail!

 

odkazy:

http://novinychrudim.cz/

http://letak-chrudim.cz/

https://www.facebook.com/letnikino.chrudim/

http://prostorprochrudim.cz/clanek/restart-no-ii-.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!