témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Příležitost pro krajinu, města a obce ?

O územních studiích krajiny.


Úvahy a povídání o městě, jeho problémech a příležitostech souvisí s krajinou. Očividně totiž stále chybí cílený a celostní rozvojovým dokumentem zlepšování krajiny, především pak sídelní krajiny českých měst a obcí. Chybí stále vnímání krajiny v souvislostech. V souvislostech, které by se staly lidem přirozené a vedly ke zlepšení kvality života a našeho životního prostoru.

S tématem krajiny jako nástrojem a dokumentem pro plánování, péči, obnovu a rozvoj území ČR, jsem si dovolil “otravovat“ pana Ing. Sklenáře, ředitele odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ve stručnosti si dovolím ocitovat odpověď. Bylo by fajn, kdyby se s ní seznámili politici a starostové měst a obcí. Především pak lidé, kteří nevidí krajinu jen jako místo pro novou zástavbu, silnice, logistická centra a průmyslové a nákupní zóny.

“Před časem jsem označil řešení krajiny za největší slabinu současného územního plánování. Jako nastartování řešení jsme si na odboru vytknuli prosadit pořizování komplexně pojatých územních studií krajiny, ne jako oborovou akci, ale ve shodě s hlavním partnerem – MŽP. Je před vyhlášením (na podzim letošního roku) výzva z IROP, specifický cíl 3.3, Územní studie krajiny, kde příjemcem mají být obce s rozšířenou působností, řešené území celé správní území ORP (včetně území všech obcí ve správním území), úhrada z fondu 85%, státní rozpočet 5%, 10% obec. Dokončujeme s MŽP doporučené zadání.“

Jak se lze dočíst v informacích o možnostech čerpání peněz z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu územního plánování, tak na prioritní osu 3 – “Dobrá správa územní a zefektivnění veřejných institucí“ a specifický cíl 3.3 “Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ je vyčleněno 46 mil. EUR, tj. cca 1,1 mld. Kč.

Snad to lidé a především sama odborná veřejnost, ambiciózní politici, architekti a plánovači území nezazdí, snad myšlenka nebude vystavena nekalé soutěži a monopolu, jak se v Česku stává. Třeba opravdu svítá na lepší časy, jak řekl pan Sklenář. Naše krajina by si to konečně zasloužila.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!