témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Příběh legalizovaného plagiátu – pokračování 3

Česko legalizovalo státem placené plagiáty ve veřejných zakázkách z peněz daňových poplatníků


Ing. Petr Jílek

Ministerstvo zemědělství, náměstek pro řízení sekce

Ministerstvo kultury

 

věc: Kladruby nad Labem – Management plan 2022 - 2026

 

Děkuji za odpověď

 

Na uvedené níže prosím neodpovídejte. Nechci už v této věci přidělávat lidem a ministerstvu práci.

 

Věc, na kterou jsem poukázal a jak jsem uvedl, se spíše, než autorskoprávní roviny týká především Management plánů (MP) v ČR obecně jako takových. A je to rovněž otazník k ministerstvu kultury. Ano, byla odvedená popisovaná práce. Jenže MP je ze své většiny doslovným opisem jiného díla. Byl vytvořen doslovný plagiát. Nevychází z Nominační dokumentace 2018 (ND), je pouze jejím opisem. Odpovídající rozbory neexistují. V principu je MP “mrtvým“ dokumentem, který nedokázal pracovat se statkem v rovině ukotvení v územně plánovací či jiné legislativě ČR a ostatních pro statek potřebných či předpokládaných rovinách, posiluje význam outsourcingu.

 

Problémem je rovněž, že plagiát se stal součástí státem placených veřejných zakázek. Nutně to tedy musí vzbudit otázky po tom, jak budou vypadat všechny zpracovávané MP pro památky UNESCO v ČR? Precedent nejen pro stávající MP, ale především pro nově vyhlášené statky světového dědictví. V případě Kladrub defacto MP neexistuje, ale byl dvakrát uhrazen. Jedna práce byla zaplacena prostřednictvím státu z peněz daňových poplatníků dvakrát.

 

K uvedené existenci MP a vztahu s ND. V tomto případě byl MP 2012 součástí ND 2018 (jako jedna z příloh). MP 2022 – 2026 následně ve většině svého obsahu ND 2018 pouze opsal. Tedy nastala diametrálně jiná a absurdní situace.

 

Nerozporuji předmět plnění, ani to, že MP byl zevrubně připomínkován apod. Jen jsem pro představu vyznačil prostou skutečnost - rozsah doslovně převzaté jiné práce, možná “ukradené?“ a znovu zaplacené. Plagiát vytvořil státem placený akademický pracovník. (Tuším, že univerzita MENDELU byla také jedním z vyřazených uchazečů, později zrušené veřejné zakázky, o zpracování tohoto MH.) Nerozporuji, že nějaká práce má respektovat, vyjít či rozvíjet jinou, uvádím pouze veřejně přístupnou a dokladovatelnou skutečnost, že slovo vyjít bylo nahrazeno doslovným a dokladovatelným opisem jiné práce v nebývalém rozsahu. Nevím, jestli slovo vyjít = opsat.

 

Uvádíte disciplinární řízení. Nejde a nešlo o spor mé osoby s Českou komorou architektů, která k tomu, co uvádím, není z mnoha důvodů kompetentní, není ani zadavatelem. Pokud je mi známo mělo uvedené řízení přesah do soutěže Grand Prix Architektů XXVIII (2021), kde si pan Krejčiřík přivlastnil kontinuální práci řady jiných lidí v území statku, řady projektantů, zástupců samosprávy a státní správy, ministerských resortů a jejich zástupců a samozřejmě zaměstnanců, pracovníků, vedení hřebčína. Projekt, jak je prezentován na webu https://www.gpaf.cz/ s názvem “Obnova krajiny kočárových koní“, se rovněž netýká krajiny statku, jako takové, ale pouze Mošnice.

 

Další komunikaci v této věci považuji za bezdůvodnou a ukončenou. Je na státu a jeho institucích, jak MP budou v budoucnu vypadat, jakým způsobem budou zadávány, jaký bude jejich obsah, co bude z peněz poplatníka placeno. Ještě jednou děkuji za předchozí obsáhlou odpověď a Váš čas.

 

 

Vlasta Koupal

 

+420 731 056 510

koupalvlasta@gmail.com

 

12. 9. 2022

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!