témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Piráti v lesoparku Dukla

Les v ohrožení a piráti v Pardubicích kolem něj budou budovat zelenou bariéru


Pardubice mají lesopark a ten se jmenuje Dukla. Ten je ze západu ohraničen železnicí Chrudim – Pardubice a silnicí I. třídy 37. Je důležité poznamenat, že jde o les, tedy pozemek určený k plnění funkce lesa. Les v majetku města je součástí Lesů města Pardubic. Jde o les zvláštního určení.

 

Přejít z městské části Dukla a z lesa přes tranzitní silnici, přes pešunk a koleje k závodišti má už samo hodně blízko ke zdejšímu dostihovému sportu. I tady se hraje o život sportovců.

 

Vzhledem s nejasnostmi kolem budoucí podoby silnice I/37, její šířky a nejasnostmi kolem protihlukové stěny chtějí piráti kolem silnice vysadit zelenou bariéru. Tu ostatně předpokládal i předešlý projekt, podle kterého se lesopark v roce 2015 revitalizoval. Nejde o nic nového, jenže v čem je problém lesa?

 

Problém lesa, stejně jako jiných lesů v Polabí a v Česku je ten, že se rozpadá. Les je až na výjimky jednoetážový a stejnověký s dominancí borovice, která odchází, takže v porostu jsou dnes kůrovcové stromy a kůrovcové souše. Jednoduše řečeno, pokud se věc nezačne okamžitě řešit, hrozí kalamita. Klidně se tedy může stát, že při špatném scénáři může za deset let obklopovat zelená stěna kolem silnice jenom jednu velkou a nevlídnou paseku.

 

Kalamita – udržitelnost Evropou dotovaného projektu – finance? Jde o zachování lesa. A pokud chci zachovat les, je směšné dohadovat se nad cenou zelené stěny. Stejně tak, až skončí udržitelnost evropského projektu, les tu být nemusí. Udržitelnost projektu nepočítá s přírodními živly a s kalamitou. Stačí se podívat na stav lesa a borových souší. Situace se bude zhoršovat. Takže, buď se budu pravidelně a odpovídajícím způsobem věnovat celému lesu včetně možné okrajové porostní clony kolem silnice, nebo tu les mít nebudu. V lese je třeba hospodařit stále. Místa v lese je třeba obnovovat, jemně, výběrně, podrostně . . . , nemá cenu otravovat s lesnickou terminologií. Jde o les zvláštního určení. Navíc se může stát, že se změní druhová skladba. Bude to škoda, nebo ne? Možná ano. Řeší se protihluková zelená bariéra, ale už dlouhou dobu by mělo jít o záchranu lesa! A možná nejen pouze o záchranu lesa na Dukle. Jak jsou na tom Lesy města Pardubic?

 

ps: mj. Statutární město Pardubice a ČR-LČR jsou vlastníkem kalamitního porostu za kruhákem na Paramo. Jsou rovněž vlastníky některých ploch kolem železniční trati od Závodiště do Rosic. Jak tyto plochy s rozpadajícími se porosty vypadají!? Congratulation hospodáři!

 

Odkazy:

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/zavodiste-vlak-dukla-rejda-pardubice-prebihani-lesopark-pirati.A190617_482775_pardubice-zpravy_skn

https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informace-obcanum/aktualni-zpravy/lesopark-dukla-po-revitalizaci/

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!