témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

PIRATENGARAGEN, NEJHORŠÍ PROJEKT V NOVODOBÉ HISTORII MĚSTA PO ROCE 1989?

ZASTAVOVACÍ STUDIE PARKOVACÍCH DOMŮ CHRUDIM - PARKOVACÍ STRATEGIE RADNICE PRO 21. STOLETÍ?


ZASTAVOVACÍ STUDIE PARKOVACÍCH DOMŮ CHRUDIM

Lokalita za Tescem má být zničena parkovištěm. Piráti s firmou ANO-fert předvedli obyvatelům města, jak se dělají projekty. Nezbývá než si to popsat. Nekvalitní politická kultura + nekvalitní politici + nekvalitní architekt města + nekvalitní úřad  = NEKVALITNÍ ZADÁNÍ. Když je vytvořeno špatné a přežité zadání, je vesměs špatný a zastaralý projekt. Nekvalitní nebo špatné zadání veřejné zakázky spojuje i to, že se bez znalosti a bez jakékoli koncepce rozvrtá nebo zničí území města.

Projekt, jako celá řada jiných projektů trpí klientelismem. Tedy po bezradném zadání nastoupí při zadání veřejné zakázky již zcela veřejně KLIENTELISMUS. Projekt neřeší nikdo jiný než stará známá nekvalitní dopravácká firma z Pardubic - DI-PROJEKT. V Chrudimi s pomocí politiků zničila tahle nekvalitní pardubická dopravní firma ulici Čs. armády, venkovní prostor za Sokolovnou a území za Tescem. Proto dělá v Chrudimi.

ÚZEMNÍ PLÁN v lokalitě i v širších souvislostech města je přežitý. Jen nekvalitní firma, které jde o šušníky na to neupozorní. Mj. silnice, která má vycházet z plánované okružní křižovatky za Tescem má zničit celý západ města včetně krásného horizontu a krajiny mezi Skřivánkem – Vrcha a Markovicemi. Rozsah navržené plochy pro dopravní infrastrukturu - pro parkování - za Tescem je také nesmyslný. Přežité je dopravní řešení v ÚZEMNÍM PLÁNU města.

(Plánování území je dlouhodobou bolestí Chrudimi. Hradecký koncept řešení dopravy, který v roce 2021 kopíruje územní plán Chrudimi a který vznikal ve městě na soutoku Labe a Orlice koncem Rakousko-Uherska za starosty Ulricha na kreslícím stole Zákrejse, Lisky a Rejchla, a který se neprávem jmenuje Gočárovým, je v roce 2021 velice problematický a nedostačuje potřebám dopravy hradecké metropole.)

Dopraváci předvedli, že nejsou ARCHITEKTI ANI URBANISTÉ. Po stránce URBANISMU jde o totální humus, který odkazuje na to, že dopraváci urbanismu ani architektuře nerozumí a nemají sami tyto zakázky ani zpracovávat! Mj. jednoduchá otázka – co by všechno mohlo vzniknout v území, pokud by se opustila myšlenka idiotských parkovacích domů?

Chrudim se potýká s přežitým projektováním. Jde o dávno PŘEŽITÉ ŘEŠENÍ odkazující mentálně na léta po roce 1989. Proč stát – ŘSD ničí krajinu kolem města a proč staví obchvat dopravákům i politikům uniklo. Jedním z důvodů je to, aby se zlepšilo životní prostředí města a aby byly humanizovány všechny dopravní stoky města. Je nutno mít silnici Dr. Milady Horákové jako I/17 a asfalt ve vlastnictví státu-ŘSD široký 18m? (Třeba Chrudimskou ul. II/324 v Pardubicích projede srovnatelné množství aut. Jaký je rozdíl?) Prostor komunikace, navazující plochy v majetku města a dopravu v klidu je možno řešit jinak, lépe a z pohledu budoucnosti neagresivně s maximálním využitím toho, co tu je.

Další kontrolní otázka: Jak se zkvalitní po dostavbě parkovacích domů celé sídliště U Stadionu a celé jeho veřejné prostranství? Bude bez aut, bude krásné a bude jen pro lidi? Jak krásné bude sídliště, pro které se uvažují parkovací domy? Nijak, v Chrudimi se věci řeší bez navazujících souvislostí. Budou tady parkovat svá auta třeba lidé z paneláku u pěšího mostu přes Chrudimku což je vzduchem nějakých 400m a pěšky půl kiláku? Takhle to nefunguje ani v daleko větších městech. Vyváží stavba parkovacích domů a celé zničené území budoucí krása sídliště?  

Jak skončí tahle politická demence? Na pozemku města se vykácí stromy, které unikly kůrovci? Dnešní prostor zeleně se zplanýruje, vyasfaltuje a zpevní, aby jej obsadily plechovky? Krása vystřídá nádheru a nespokojeného voliče v sídlišti U Stadionu vystřídá spokojený volič?

Nekvalita plánování města a konkrétních území není náhodná. Stačí se podívat do nedávné minulosti a na to, co nová radnice předvedla po roce 2018 lidem. Co předcházelo příběhu neuvěřitelného zoufalství, který vyústil do projektu parkovacích domů?

 

1 TRÉNINK NA STUDII PARKOVACÍCH DOMŮ - HOBITÍN – PILOTNÍ NÁSTŘEL BUDOUCNOSTI PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ

Nová radnice od roku 2018 ukázala lidem, že se mohou těšit na humorná léta. Psal se prosinec 2018 a vedení města přišlo s HOBITÍNEM. S napůl zapuštěným parkovištěm v sídlišti U Stadionu. Nesmyslný projekt ukázal, jak je to s myšlenkovou a projektovou připraveností nové radnice. Mělo jít o pilotní projekt. Šlo o lehký tréning na velké finále studie parkovacích domů?

 

2 TRÉNINK NA STUDII PARKOVACÍCH DOMŮ - MÍSTO SPORTOVIŠTĚ PARKOVIŠTĚ A AUTA

Psal se rok 2019 a nové vedení radnice bez jakékoli znalosti koncepce celého sportovního areálu v majetku města s firmou DI-Projekt zničilo venkovní prostor za Sokolovnou parkovištěm. Areál sportoviště se začal bezmyšlenkovitě a bez souvislostí klientelisticky řešit a projektovat podle venkovního parkoviště a podle hloupé dopravní firmy - projekt se jmenuje “NÁVRH PARKOVACÍCH STÁNÍ ZA SPORTOVNÍ HALOU, CHRUDIM“. V září a v listopadu roku 2020 řešilo zastupitelstvo korupční notičky a ukázalo lidem, jak z veřejné zakázky na projekt “Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim“ v hodnotě stavebních prací cca. 150 mil. CZK udělat podlimitní zakázku do 2 mil. CZK za projekt a jak veřejnou zakázku zadat z ruky. Nutno podotknout, že v materiálu do zastupitelstva 2. 11. 2020 nebyla předložena ani celostní koncepce obnovy a řešení sportovního areálu. Parkoviště zcela zapadá do myšlenkového bordelu vedení města.

Spolu s oblíbenou firmou DI-Projekt nechali Piráti s firmou ANO-fert v předstihu stavební obnovy areálu další klientelistickou zakázkou zničit parkovištěm venkovní prostor za Sokolovnou. V roce 2020 na záměru “Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim“ také lidem ve městě ukázali, jak se zadávají významné veřejné zakázky a jak je třeba postupovat.

 

3 TRÉNINK NA STUDII PARKOVACÍCH DOMŮ –- ZNIČENÉ NÁBŘEŽÍ, MÍSTO KRÁSNÉHO NÁBŘEŽÍ AUTA A ZMAR

Nová radnice převzala řadu špatných projektů a zakázek, které v souvislostech zničeného území není schopna smysluplně a proměstsky dořešit ve prospěch obyvatel, životního prostředí města a zkvalitnění těchto zničených míst. Chlubit se špatnými projekty však město a jeho vedení neopomene. V prosincovém čísle Chrudimského zpravodaje 2021 se objevila na titulní straně fotka sjezdu ke sportovištím a v následujícím úvodníku starosta poznamenal: “Hodně se toho podařilo – máme nový sjezd ke sportovištím . . . “ Zapomněl dodat, že pokud se nezmění vnímání nábřeží a dopravní režim v jeho prostoru, předali politici svou letitou a usilovnou prací obyvatelům totálně zdevastované nábřeží, které je provozně nebezpečné a pro přírodu či život lidí ve městě se moc nehodí. ANO – je pouze pro civilizační šrot - auta.

Sjezd byl otevřen v pátek 11. prosince 2020 ve 12 hodin. Studii sjezdu ke sportovištím “zadal“ architekt města bývalému architektu města. Jde o klientelistický a nekvalitní projekt, který celou spoustu důležitých věcí v území neřešil. Odhalil pouze praktiky a neschopnost zdejších politiků a jejich architektů. Odhalil neschopnost formulovat kvalitní zadání, neschopnost vytvořit odpovídající formát veřejné zakázky a cíleně obnovovat nábřeží, veřejný a životní prostor obyvatel. Dopravní řešení území je přímo obludné. Politici se svými architekty udělali z nábřeží a z ulic V Průhonech a Na Ostrově pouze brutální okružní křižovatku a definitivně odřízli město a jeho obyvatele od vody. Z ulic se stal zbytečný vnitřní tranzit městem! Místo krásného a bezpečného nábřeží totální dopravní humus. Politická blbost a auto zvítězilo nad obyvateli, nábřežím, životním prostředím, přírodou a rozumem. Radnice svou usilovnou prací proměnila nábřeží v nebezpečné a hnusné místo - stvořila nikoli místo pro kvalitní život, pro obyvatele, pro lidi, pro přírodu, pro řeku, pro veřejný prostor, ale pouze místo pro auto, pro civilizační šrot, pro nesmyslný vnitřní průtah městem, pro obludnou okružní křižovatku, v jejímž středu uprostřed silnic je kanál řeky. Dopravní napojení sportovišť města Chrudim nebylo řešeno v odpovídajících souvislostech nábřeží, dopravní režim v celém území zůstal neřešen a přežitý, podoba území je obludná, území je zdevastované a provozně nebezpečné. V Chrudimi bylo zatím kvůli autu zničeno kde co.

 

4 TRÉNINK NA STUDII PARKOVACÍCH DOMŮ – NÁDRAŽNÍ BROWNFIELD

Jaká firma řešila dotační projekt terminálu bez terminálu? ANO – určitě jste uhodli. Příklad nového využití a obnovy chrudimského nádražního brownfieldu, kam kromě majetků České dráhy, a.s. + ČR-SŽ s.o. spadá třeba ul. Čs. armády, areál Evony, autobusové nádraží je rovněž alarmující. Příležitosti zůstaly absolutně nevyužity. Ovšem i tady v 21. stol. auta naprosto nesmyslně ovládla a obsadila ohromný a nevyužitý venkovní prostor města.

 

5 TRÉNINK NA STUDII PARKOVACÍCH DOMŮ – ZNIČENÉ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Komu patří pozemky na zdevastovaném Masarykově náměstí mimo vlastnictví ČR-ŘSD, včetně dlouhodobě zničeného pozemku před Bohemkou? ANO – městu Chrudim. I v tomto území auto zvítězilo nad lidmi a rozumem. I tady se odehrává příběh: ZNIČ AUTEM CO MŮŽEŽ. I tady město dlouhodobě ničí území - v tomto případě náměstí. Náměstí je po dlouhém úsilí politiků totálně zdevastované: moře asfaltu, nesmyslně řešená silnice, hloupě řešené parkování, náměstí sevřené dvěma okružními křižovatkami, dílčí dávno přežitá řešení, spousta hloupých bezprizorních ploch a nesourodosti, zničený prostor před Bohemkou, veřejné prostranství nelze obývat, kvalita životního prostoru města desítky let přímo obludná. . . .Pokud někdo dokáže spáchat projekt: ZASTAVOVACÍ STUDIE PARKOVACÍCH DOMŮ CHRUDIM, bude to mít smysluplná obnova náměstí hodně těžké.

Má cenu pokračovat? Nízká politická kultura v Chrudimi dlouhodobě plodí nekvalitní projekty. Chrudimská radnice se posunula při zajištění parkovacích ploch pro sídliště U Stadionu od HOBITÍNA po nové PARKOVACÍ SÍDLIŠTĚ, které ZASTAVOVACÍ STUDIE PARKOVACÍCH DOMŮ CHRUDIM navrhuje budovat po etapách. Po všech stránkách jde o jeden z nejhorších projektů v novodobých dějinách města Chrudim po roce 1989. Měl by být vyvěšen na věčné časy a na věčnou památku a na všech úředních deskách města jako odstrašující příklad. Místo 21. století panuje v Chrudimi uvažování z dob konce socializmu. Chrudim žije v minulosti a velmi rychle jí ujíždí vlak.

Výše uvedená území města jsou namnoze veřejnými prostranstvími a mají jeden společný jmenovatel, jeden podobný nezvládnutý princip řešení a tím je auto. Ničená území města jsou zatím řešena jen podle auta, na přání nevzdělaných politiků hloupými dopraváky a jejich přežitými řešeními. Kde je kvalitní rozvoj města, urbanismus, architektura, kvalitní veřejný a životní prostor? Co bude s nesmyslnou Zastavovací studií parkovacích domů Chrudim? Další území města obsadí jen další povrchové parkoviště, další zpevněné a asfaltové plochy, území bez jakékoli přidané hodnoty. A pak zbývá doufat , že na další část nesmyslného záměru radnice v území už nebudou peníze.

 

„Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Poslyšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti a usadili se po Labi i po Vltavě i po jiných řekách této země. . . . To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete mí ti hojnost,  . . .Vítejž auto svaté, nám zaslíbené! Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky!“ Radostně pak zanítili veliký oheň. I obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni . . . Všem pak nastala těžká, lopotná práce. Když se o půdu rozdělili, počali ji zdělávati. Kde byl les, ten porazili neb ohněm vypražili, mýta klučili, luhy a nivy zkopali, druhého pak léta rádlem zorali . . . . a parkoviště a parkovací domy  postavili . . .

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!