témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Pietní území Ležáky – rozdíl mezi údržbou a koncepcí

Stát a placení aktéři si pletou údržbu s koncepcí a berou za to peníze od poplatníků


Politici jezdí každý rok řečnit o tragédii, zabitých, mrtvých do pietního území, které je na cca. 10 ha mrtvé. Má to být inspirující, nebo odstrašující? Něco není v pořádku a léta běží.

 

 

ÚDRŽBA

Pietní území (raději nemluvím o širší krajině) se řeší po sametové revoluci podle detailů, různě sourodých a nesourodých věcí a předpokládá se, že tento postup vytvoří nějakou dlouhodobou vizi, celostní koncept, cíl. V praxi řešení krajiny a většího území to vesměs nefunguje. Jde o postup od nahodilých jednotlivostí k neznámému. Kde mohlo být pietní území po roce 1989 za 34 let?

 

Dopis MK-ČR Č.j. : MK 47646/2022 SOM z 22. srpna 2022 na tyto skutečnosti sám upozornil. Neřeší se Zárubka a okolí, s Žákem je nakládáno s neznalostí, podobně s výsadbami a tím co mají představovat, řeší se odvodnění na pozemcích bývalého mlýna podle tuctového inženýrského díla, které nemá s minulostí ani Žákem nic společného, vymění se dřevěný kříž, restaurují se nápisy a památníky, upraví se hráz rybníka, rekonstruuje se silnice III. tř. (2022), která to zrovna nepotřebuje, ale slouží ve 21. stol. pietní vzpomínce, která je produktem dnešní konzumní doby . . . .

 

Území v minulosti přešlo pod MK-ČR a jeho příspěvkovou organizaci Památník Lidice. Do té doby se o území starala obec Miřetice. V území postupně dochází k řešení historického dluhu absentující, zanedbávané a nevyhovující údržby. Týká se výše uvedeného, pěstebních zásahů, obnovy stavebních objektů, míst hrobodomů s náhrobky, vegetačních prvků, drobných venkovních věcí, ostatního. Zcela v pořádku. Lze provádět rutině a stále. Pokud nevím, kam jdu, tak tam vesměs nedojdu. Když to vím, mohu se o to pokusit. Rutina bez vizí a koncepce udělala z ochranného pásma památky nebezpečné území pro lidi. Stát a jeho organizace a všichni zodpovědní placení z peněz lidí jej nechali zničit. Ale každý rok přijedou trousit moudrá slova.

 

 

KONCEPCE

Opakuji, že pietnímu území, ochrannému pásmu či širším vztahům v krajině chybí po roce 1989 celostní a dlouhodobá koncepce, kam by se na základě znalostních analýz a doplňovaných poznatků mohlo ubírat, rozvíjet, vyprávět příběh v dnešní době.

 

Koncepci má stát, kraje, města, obce, statky Unesco, jiné významné statky. Území Ležáků chybí základní koncepční materiál, jakým může být Management plán, Master plán, územní studie, regulační plán a jiné v souvislostech stavební, památkové aj. legislativy. Dlouhodobě chyběl stavebně historický průzkum, aktualizace není. Ležáky a pietní území je významným statkem, kde se prolíná rovina historické tragédie a jedinečná umělecko-architektonická a krajinářská hodnota, která nadčasově předběhla svou dobu.

 

Bez koncepčního materiálu se dál budou řešit dílčí věci, dílčí obnovy, opravy, údržby, také hloupé soutěže, které platí poplatník spolu se lživými informacemi. Údržba nepotřebuje cíl, je cílem sama. Lze ji provádět rutinně, stále, opakovaně, dokola. Úkolem údržby není koncepce a tvorba vizí. Údržba, její způsoby, pietní akt apod. je pouze segmentem z celé řady segmentů dnes neexistující koncepce. Koncepci je nutno vytvořit.

 

 

MÍSTO KONCE

Nebezpečí údržby může spočívat v tom, pokud se jejím jménem začne v území vytvářet a kupit nesoulad, nesourodost, dílčí nové věci z neznalosti, které do určité doby mohou s územím koexistovat, soužít, ale mohou být v rozporu. Problém je, když se údržbou takhle začne nahrazovat koncepce a vize.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!