témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

NEBEZPEČNÉ STROMY NA HRANICÍCH VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO PROSTORU

Jaký je stav stromů na hraně volně přístupných veřejných a soukromých venkovních ploch města?


Zelený veřejný prostor města často vypadá dost zoufale. Koncepce vesměs žádná. Údržba nezřídka nevyhovující. Výsadby zeleně a stromů často bez myšlenky a populistické. Stav řady soukromých a volně přístupných pozemků, které navazují na tento zanedbaný veřejný prostor ve vlastnictví města, je nezřídka podobný.

Jsme mezi ulicemi Olbrachtova a Čáslavská. Nechce se ani věřit, že jsme téměř v centru města u Masarykova náměstí. Vypadá to tu jako území nikoho, ale není. Veřejně přístupné soukromé plochy tady navazují na plochy v majetku města.

Topol (topol černý vlašský - Populus nigra var. Italica /Moench./ Koehne) na pozemku parc. č. 981/2, který sousedí s pozemkem města parc. č. 1186/16 je v kritickém a havarijním stavu. Vícekmenný starý topol se rozpadá, je provozně nebezpečný, usychají mu kosterní větve a odumírají celé kmeny, má ohromné bazální dutiny, je patogenní, a především je součástí volně přístupného prostranství, kudy prochází chodník, silnice a železnice a kudy denně chodí lidé.

Město by mělo strom urychleně odstranit a celý prostor po dohodě s majiteli vyčistit a zkvalitnit. Dle zákona č. 114/1992 Sb. Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny, podle § 8 - Povolení ke kácení dřevin - není k takovému zásahu nutné (odst. 4. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.)

Podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je naplněn § 4 -Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a o závazné stanovisko ke kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin, odst. 2, písmeno e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Skutečnost jsem právě doložil!

Hrozí reálné nebezpečí pádu velkého přestárlého, rozpadajícího se nemocného stromu, který je reálnou hrozbou pro okolní veřejný prostor, ve kterém se denně pohybují lidé!

Smrk (smrk ztepilý - Picea abies /L./ H. Karst.) kdysi rostoucí v sousedství na hranici výše uvedených pozemků byl napaden kůrovcem, dnes je uschlý, kmen se zlomil dva metry nad zemí a spadl naštěstí mezi chodník a oplocení autobazaru!

V území je skládka komunálního odpadu, rostou zde nevhodné náletové dřeviny, jsou tady invazivní porosty křídlatky japonské (Reynoutria japonica)! Celý prostor postrádá dlouhodobě údržbu.

Obracím se na město, aby situaci urychleně řešilo a nebezpečný topol nechalo okamžitě odstranit a celé místo vyčistit. 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!