témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Neberte si příklad z Pardubic

Když nevíte co a jak s krajinou, dejte tam silnici nebo dvě


Když nevíte co s územím a krajinou kolem města, dejte tam silnici, anebo rovnou dvě. I tak by se mohl jmenovat další z příběhů, ve kterém věnuji pozornost tomu, jak doprava ničí východočeská města a krajinu. Popsal jsem Chrudim, kde doprava a auta pokud se něco nezmění, zničí celé okolí města dřív, než jím vůbec někdy projdete a že obnova okolí města se tady stejně jako v jiných městech neřeší. Že obchvatům nepředchází obnova krajiny, a že nepřichází ani potom, kromě další devastace, protože v obnovené krajině se jinak zvažují všechna rozhodnutí a důsledky staveb. Popsal jsem, jak politika, dopravní inženýři, auta a doprava stále razantně dokáže ničit centra českých měst včetně východočeských náměstí a co to znamená, když náměstí projektují dopravní inženýři jen z pohledu auta, protože víc je ve škole možná zatím nenaučili. Dnešní příběh je z krajského města.

 

Politici to v Česku mají vyargumentované nejčastěji tak, že silnice umožní projet vzrůstajícímu počtu aut, zkrátí lidem čas, propojí nové a zbytečné zástavby v polích s městem a musí obkroužit všechna česká města a ze všech stran. U voličů co všude a za vším jezdí bez rozmyslu auty, stejně jako jejich vzor politik, se to počítá. Politika zatím podporuje tento úzký a nerozlučný kontakt lidí s autem jako životní styl, bez kterého se svět neobejde. Připomíná to svět třetích zemí, jen lépe politicky a legislativně vyargumentovaný.

 

V Chrudimi se teprve připravuje zničení severu a západu města. Lidi o tom buď neví, nebo to berou jako nutnost a něco naprosto samozřejmého. V Pardubicích jsou však už o krok dál. Media přinesla počátkem června zprávy, že vedení města Pardubic odsouhlasilo silnici z Višňovky do Pardubiček, která by měla propojit ulici Pod Břízkami s ulicí Kyjevskou. Silnice protne bývalý vojenský areál. Možná tady budou v budoucnu silnice dvě. Tím samým územím je totiž uvažován i obchvat jižní částí města. Silnice tak zničí jižní část Pardubic. Situace je podobná jako v jiných městech. Aniž město ví co s prostorem a sídelní krajinou kolem, aniž má potřebu o ni celistvě pečovat a cíleně ji obnovovat, raději ji v předstihu rovnou zničí. Přitom jde o území s ohromným potenciálem pro rozvoj přírodních, rekreačních a ostatních aktivit a hodnot, které tu poskrovnu ještě zůstaly a lze je rozvíjet.

 

Nízká kultura dopravy v Česku se odráží v jednostranných dopravních řešeních, preferován je stále pohled aut. Nehledají se řešení bez zbytečných silnic. Jsou silnice bývalým vojenským prostorem včetně uvažovaného jižního obchvatu Pardubic zbytečné? Říci že ano, je bohužel v dnešní době kacířské. Nevíte co s územím? Dejte tam tedy silnice! To je zatím běžný český standard. To je slovo do pranice a třeba i k nějakým těm volbám. Možná se tady lidé řídí politickým heslem, „že každej novej kilometr silnic je stále dobrej.“ Život a podoba území se může ubírat jiným směrem, ale tyto pohledy jsou zatím ve městech upozaděny. Nemluví se o tom, že krajina je cennější než silnice a beton a výstavba v území. To jak by území bez zbytečných silnic a zbytečné zástavby mohlo vypadat, nikdo neví a nikdo to neřeší? To je také smutná realita. A když náhodou nějaké lepší řešení a vyhlídky území existují, není jim věnována odpovídající pozornost. Přežije příměstská krajina tuhle dopravní a stavební lidskou péči? Třeba si lidé zbytků krásného a stále ničeného okolí svých měst, konečně začnou všímat. To lze popřát i obyvatelům Pardubic. V Pardubicích i v Chrudimi lze doufat, že se na podobné věci nenajdou peníze hned, a že třeba lidé za tu dobu čekání na lepší silniční zítřky zmoudří, než něco zase nenávratně zničí.

 

Nedaleko od pardubického vojenského prostoru se lze pokochat i jednou oceněnou dopravní stavbou v soutěži “Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za rok 2015“. Bylo vybíráno z 27 dopravních staveb. Vybrán byl i kruhák v Nemošicích. Soutěž pořádají Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje pod garancí Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Cíl soutěže je prý: „podpořit a zviditelnit práci silničního hospodářství, seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví a projektování silničních staveb v kraji, a to i vzhledem k tomu, že se za poslední roky do krajských silnic investovaly nemalé finanční prostředky.“ Pokud je česká a krajská úroveň dopravního stavění tady, tak se ničemu nedivím. Spíš se divím tomu, že vojenským prostorem v Pardubicích už dávno nevede pořádná silnice s krásným kruhákem uprostřed. Divím se, že okolí Pardubic není už dávno neprodyšně uzavřeno dálničními obchvaty, krásnými kruhovými křižovatkami, mosty a mostky, nadjezdy a podjezdy a vůbec všemi těmi ukázkami té zatím nejkvalitnější české dopravní politické invence aspirující minimálně na titul nejzdařilejší silniční stavby budoucích let. Divím se, že někdo soutěží na téma takové lidské ubohosti. Nepřestane mě udivovat, proč se lidé a především politici chlubí tak neuvěřitelně nízkou a hloupou dopravní a stavební kulturou. Na druhou stranu jsou jen obrazem svých voličů.


kancelář Blaník vyhlašuje: "Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za rok 2015"

http://www.suspk.cz/aktuality/nejzdarilejsi-stavba-silnicniho-hospodarstvi-v-pardubickem-kraji-za-rok-2015

https://www.youtube.com/embed/2JbEPaSydHY

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!