témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Kušta a jeho radniční tým zničil Kopanici a Kateřinu!

Rozloučení s Kopanicí. Kopanice byla zničena, ať žije Kopanice!


Jsme v éře stavění Gustáva Husáka? Městská čtvrť bude zničena a nezbývá, než se s ní rozloučit. Chrudimští politici mají další zásluhy o rozvoj zdravého město. Došlo k selhání politiků a hlavního architekta? Musí město a jeho obyvatelé trpět nekvalitní zástavbu a zničení další městské čtvrti? Musí obyvatelé trpět další devastaci životního prostoru kolem sebe? Musí přihlížet tomu, jak jim část města díky politikům mizí před očima? Proč Kuštův radniční tým zničil Kopanici? 

Kopanický mlýn v poštovní schránce - Anonym

O víkendu v neděli 8. 4. 2018 mi spolu s ostatními obyvateli Kateřiny a Kopanice přistál ve schránce leták upozorňující spoluobčany na to, jak výstavba bytového domu “Rezidence Kopanický mlýn“ na místě zdemolovaného mlýna degraduje místo a celou místní čtvrť města. Leták je anonymní. Velmi závažné sdělení snižuje to, že není podepsán. Osobně když něco napíšu, tak se pod to také podepíšu, mj. i proto, že člověk by si měl za svým názorem stát, byť se ostatním nemusí líbit a nemusejí s ním souhlasit. Leták však upozornil na závažné problémy, kterým by se mělo předcházet. Zároveň upozornil, že s politickou a stavební kulturou města není něco v pořádku. 

Stavební odbor MěÚ Chrudim

Pro nejasnosti kolem stavby “Rezidence Kopanický mlýn“ jsem si vyžádal sdělení od Stavebního odboru MěÚ Chrudim podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím. Dne 8. 11. 2017 mi bylo sděleno, že stavební úřad vydal 27. 6. 2017 rozhodnutí, kterým povolil odstranění mlýna a ostatních objektů mimo trafostanice v areálu bývalé dýhárny. Dále mi bylo sděleno, že Stavební odbor MěÚ chrudim obdržel dne 26. 10. 2017 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu “Rezidence Kopanický mlýn“ – I. Etapa. Dnem podání žádosti bylo řízení zahájeno. Rozhodnutí nabylo právní moci 20. 2. 2018. Pokud by se chtěl člověk ve zdravém městě něco dozvědět, musel by nadužívat zákon a nedělal by pomalu nic jiného, než se dotazoval po informacích, které radnice záměrně tají. Město jako vlastník, tedy rada města, vydala rovněž souhlas s demolicí mlýna a se stavbou bytového domu. (Město Chrudim, Rada města Chrudim, USNESENÍ R/175/2017 ze dne 24. 4. 2017, Souhlas s odstraněním staveb Koželužská 86, Chrudim II (Trávníček, Řezníček), předložil: Milan Havelka, OSM; Město Chrudim, Rada města Chrudim, USNESENÍ, R/443/2017, ze dne 16.10.2017, Souhlas se stavbou "Rezidence Kopanický mlýn" a se zřízením věcných břemen, (Trávníček, Řezníček), předložil: Milan Havelka, OSM) V sérii článků věnovaných tomuto problému jsou tyto informace zveřejněny (viz. odkazy níže) Lze se jen tázat, jestli politici za takový přístup k devastaci města a svého okolí něco berou, nebo jsou už tak pitomí, že neberou tihle chrudimští patrioti nic. Úředníci stavebního odboru na objednávku politiků zpečetili dne 20. 2. 2018 osud Kopanice a Kateřiny. Politickou objednávku vyřídil pan Radek Hřebík. 

Selhání města

Bylo upozorněno na porušení územního plánu města a na jeho účelový vyklad. Stavba není v souladu s územním plánem a jeho regulačními podmínkami pro území.

Každý má právo si zdemolovat to své a na svém si postavit lepší. Lidé změnili podobu domů na Kateřině, řada z nich byla stavebně zničena, řada fasád neunikla polystyrenizaci. Ještě hůř dopadla Kopanice. Zájem úředníků a politiků o podobu města končí ve stupidní památkové zóně. Český způsob o rozvoj města, krajiny a vůbec prostředí kolem nás je ochranářsky selektivní a velice nešťastný. Tady chráníme, vedle ničíme. Asi je něco někde špatně. Rovněž něco jiného je, když si člověk zničí domek a něco jiného je, když se jiný rozhodně zničit kus území města. Tenhle záměr negativně ovlivní celou městskou čtvrť! 

Nízká stavební kultura

Odborníci z radnice nám projektují město. Město rozežírá nízká stavební kultura podporovaná nezodpovědným rozhodováním politiků. Kauza “Parkoviště“ a Masarykovo náměstí je průser, z kterého se politici dnes po řadě let snaží vybruslit. Pokud se veřejnost nebude zajímat o nábřeží Chrudimky U Stadionu, zničí politici i to. Podobně velké problematické stavební záměry se v otevřené demokratické společnosti a v demokratických městech světa řeší s veřejností. Je vcelku jedno, zda jde o stavební a developerské záměry města či záměry soukromé. Tento institut v Chrudimi neustále selhává. Lidé by neměli doplácet na špatné záměry. Místo nalezení kvalitního řešení pro rozvoj této lokality Kuštův radniční tým podepsal s vyloučením obyvatel její urbanistickou likvidaci a ještě lidem lže. Obnovu baráku v centru města svede zkušenější firma, jenže politici naprosto selhali při plánování města. Kdo jiný by měl hájit zájmy místních obyvatel a voličů, než oni? Proč chrudimští politici zcela neinformují o takto důležitých záměrech veřejnost? Proč jim stále unikají souvislosti a dopady podobných rozhodnutí? Jde o naprosté selhání rozvoje města v této lokalitě. 

Stavění v Chrudimi připomíná éru Gustáva Husáka

Stavět ve městě ano, ale lépe! Kultura stavění je v Chrudimi otřesná. Dnešní stavění připomíná totalitu a éru Gustáva Husáka, kdy asanačnímu teroru a běsnění podlehla mnohasetletá stavební historie města, byly vymazány celé bloky, zdemolovány a nenávratně zničeny celé čtvrti a ulice města a byly vytvořeny bezprizorní prostory, s kterými si dodnes město neví rady. Dnes za oběť stavebnímu běsnění padla Kopanice, zítra to může být něco jiného. Rezidence Kopanický mlýn je pouze ukázkou nekvalitní a bezohledné zástavby v centru města, nerespektující okolní území. Budoucí majitelé 126 bytů možná bydlení ocení a budou volit stávající dinosaury, řada místních se však na stavbu bude dívat jako na stavební vřed, kterým si pan Kušta se svým radničním týmem zbytečně znepřátelil řadu zdejších obyvatel. Vypadá to, že dnešní developeři a jejich radnice je na úrovni Husákových komoušů. Stavět se dá jinak a lépe, bohužel se lidé musí smířit s tím, že žijí v Chrudimi a tady to zatím nejde.

Tohle lokalita není bohužel stejná, jako např. pro bytový dům v Husově ul. v Pardubicích, kde autorem zástavby je rovněž arch. Kozub. Stejně tak se nejedná o lokalitu Na Špici v Chrudimi, která vznikla na poli! Jen debilní architekt se stejně inteligentním developerem může mastit baráky jako přes kopírák. Jen debilnímu tandemu může být fuk, kde a v jaké lokalitě baráky mastí. Pane Kozub! Kopanice není to samé jako stavět na poli kolem Chrudimi, Kopanice a zbořený mlýn nejsou Pardubice! Ať si ČKA dává na tohohle urbanisticko-architektonického teroristu bacha! http://www.kopanickymlyn.cz/

Nejde pouze o dopravu

Leták je jednostranně orientován na dopravu. Doprava je pouze jen jedním z problémů, který doprovází nevhodnou zástavbu a celý záměr. Takto rozsáhlý záměr měl být rovněž posuzován v souvislostech všech jeho etap, tedy jeho konečné podoby. Bytový komplex bude zahrnovat 126 bytových jednotek. Pro představu - celá ulice Sv. Čecha dlouhá kolem půl kilometru nemá ani sto domů. Vítejte v realitě. Do obludného baráku se mohou klidně sestěhovat všechny rodiny a všichni obyvatelé z ulice Sv. Čecha i z několika přilehlých ulic. Až tam budou bydlet, mohou nechat své domy také srovnat se zemí a poprosit pana Kuštu, aby na jejich místě postavil stejně úžasné bytové domy pro nové sousedy, kterým se už dneska neříká paneláky, protože mají na betonové kostře vyzděné obvodové zdivo. 

Vyhoďte už konečně architekta města!

Politici a hlavní architekt selhali. Architekt města nefunguje. Měl by si uvědomit, z jakých peněz je placen. Není zodpovědný jen politikům, ale právě veřejnosti. Od počátku není ani schopen tlumočit své postoje veřejnosti. Smysluplným rozvojem města má hájit i její zájmy. Má mu jít o město. Jak hájí spolu s politiky město proti podobným případům obludného stavění? Zatím je pouze v placeném střetu zájmů! Rezidence Kopanický mlýn by mohla být konečně tečkou za jeho působením. Jde politikům ještě vůbec o město? Selhali politici, které si veřejnost volí? Místo citlivého přístupu byla lokalita z jejich rozhodnutí necitlivým stavebním zásahem zničena. 

Obyvatelé Chrudimi jsou lhostejní k ničení města

Politiky, které se veřejnost volí, selhali. Je škoda, že se lidé nedokážou včas aktivizovat a společně postupovat proti podobným a nesmyslným radničním a developerským záměrům poškozujícím město. Rovněž je škoda, že lidé vystupují anonymně.  

Závěr

Pan Kušta si se svým chrudimským radničním týmem staví vesele jako za éry Gustáva Husáka. Děkujeme soudruzi kapitalisti za lepší město! Kuštův radniční tým nám pošle v dohledné době k zemi i Pippichův dům. Jen tak dál . . . 

Chrudim je v dobrém slova smyslu “dírou“, není to město se stovkami tisíc obyvatel, a proto jsou extrémní a brutální řešení připomínající 80-90 léta 20. stol. tak vidět. Stavět ve městě se dá, ale daleko lépe. Tohle je stavební extrém. Politici nehledali, neposoudili a především ani neznali jiné modely řešení lokality na Kopanici. A podepsali souhlas. Dneska se běžně posuzují variantní a nedestrukční urbanisticko-ekonomické modely nové zástavby s maximálními ohledy na lidi a lokalitu, ve které vznikají. Vzdělaný investor sám komunikuje s politiky i veřejností a představuje ekonomicky udržitelné modely řešení. Kušta je jen zlatokop, který lokalitu vytěžil, co to šlo. Politici jako pojistka proti těmto extrémním podnikatelům a řešením selhali. Politici slibují lidem hřišťátko, místo pro autíčko, stromeček a podobné kraviny. Na to jim asi sere i Bílej tesák. Tohle nemají do konce životů šanci odčinit. Co jim Kušta za zničené město nabídl? Novou školku, novou školu, novou občanskou vybavenost ve městě, nové sportoviště, peníze na něco užitečného, nebo jen něco do kapsy? Jaká je cena a protiváha za zničené město? 

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!