témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Korupce a kauzy architekta města Chrudim

Střet zájmů městského architekta přerostl v korupci


Proč některé smlouvy nebo návrhy smluv nebo objednávky běhají po internetu? Je to proto, aby korupce byla věc veřejná? Aby se s ní lidé naučili žít a brali ji konečně jako něco zcela normálního?

Nejde o to, jestli objednávka mezi městem a architektem byla či nebyla naplněna. Nejde o to, jestli nezištných 180 000,- je přivýdělek třeba na dovolenou. Nebo na charitu? Korupce je, když architekt města není schopen plnit své pracovní povinnosti, zato si v práci spolu s politiky a úřadem města domlouvá a zadává veřejné zakázky! Stojí rovněž za stavebními kauzami a průšvihy posledních let. Architekt je rovněž součástí komise rozvoje a výstavby města. Za co taková komise stojí? Cosi o tom má člověk myslet?

Je nepřípustné, aby město vůbec takový typ smluv či objednávek vytvářelo a úředník nebo politik jej s architektem města podepisoval. Je nepřípustné, aby si úředník s architektem dohazovali veřejné zakázky. Architekt města měl dost času zástupcům města vysvětlit co je střet zájmů a co je korupce. Měl politikům vysvětlit, co má dělat a kde je jeho místo.

Chrudim je město, kde se korupce už stala věcí veřejnou? Je třeba se rovněž zeptat České komory architektů, jestli konečně města legalizují střety zájmů a korupci úřadů a městských architekta. V komoře se získává na tuto činnost autorizace. Autorizovaný parazit pak má z města dojnou krávu vlastního byznysu. Někteří, jako v Chrudimi, pak už ani nejsou schopni plnit své povinnosti. Politik, když něco provede, jde do opozice. Ale co s městským architektem? ANO v Chrudimi si jeho “služby“ budou lidé platit raději dál.

Je to stejné, jako kdyby si všichni politici, zaměstnanci a úředníci města místo toho co mají dělat, zadávali sobě nebo své firmě veřejné zakázky. Úředník na odboru životního prostředí má šanci zadat si nějakou tu revitalizaci životního prostředí nebo skládky za pár mega, revitalizaci nějaké řeky, potoka a rybníka, úředník na dopravě si může zadat nějaký ten projekt a dozorování obnovy silnic, místních komunikací, nebo cyklostezek, úředník na rozvoji se může místo práce dohodnout s úředníkem na stavebním úřadu na projektech nových zástaveb . . . . Stejně tak politici zodpovědní za rozvoj, dopravu, životní prostředí a ostatních pilířů budou do práce chodit jen proto, aby si zadávali veřejné zakázky. Možná je úřad od toho. Možná je tohle ta správná forma péče zodpovědných o město a místo střetu zájmů a místo korupce se konečně nejen ze státu, ale i z města stala firma.

 

ps:

Pokud tomu město a jeho politici nerozumí, je možné se zeptat jinak. Jde o exces proti pořádku ve věcech veřejných? Jde o zneužití pravomoci úřední osoby? Jde o záměrné a bezdůvodné majetkové zvýhodňování osob, které mají obstarávat veřejný zájem? Které však neplněním pracovních povinností ani veřejný zájem nehájí? Policie ČR charakterizuje korupci jako “zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídícím procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, protiprávnost nebo amorálnost takového vztahu výměny. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců (https://www.policie.cz). Wikipedie pak uvádí, že korupce je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu. Jde o neoprávněné výhody, jde o neoprávněný příjem? Proč se řeší veřejný prostor města záměrně špatnými veřejnými zakázkami? . . . . .

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!