témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Je cyklostezka na Podhůru zbytečná?

Když není lepší řešení, postačí v Chrudimi špatné


Výstavba cyklostezek v Chrudimi je dlouhodobě spojena se zoufalým dopravním řešením a kopíruje jeho negativní vlivy v území! Je jedno, jestli jde o město, nebo krajinu. Cyklostezka je dávno přežitý dotační titul určený ke zrušení. Stejně tak je obnova polních cest v Česku vesměs v zajetí vyhazování peněz, ubohosti pozemkových úprav a ubohosti pozemkových úřadů. S obnovou krajiny a venkova většinou nemají nic společného. Výstavba cyklostezky z Chrudimi na Podhůru jen odhaluje dlouhodobě zoufalé počínání místních politiků, které nemá se šetrností, zdravým městem ani s ekologií nic společného. Když není lepší řešení, postačí v Chrudimi to špatné! Vypadá to, že Chrudim má špatné a neosvícené dopraváky podporující nízkou kulturu dopravy a dopravní lobby, nebo za tím stojí místní političtí dinosauři? Město potřebuje pro zlepšení dopravní kultury jiné lidí, potřebuje postoupit na úplně jiný level.

 

OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTOVOU MINULOSTÍ

V roce 2008 zhotovil SUDOP PRAHA a.s. studii Napojení rekreačních lesů Podhůra. Účelem bylo prověřit možnosti propojení a dostupnosti Chrudimi a Podhůry pro pěší a cyklisty. Studie pracuje s přeložkou silnice II/340. Bylo vytipováno několik variant, z nichž zbyly dvě s ohledem na vytvoření okruhu. První po levé straně podél silnice na Podhůru, druhá po stávající polní cestě v majetku města vedoucí od kasáren za zahrádkářskou kolonií do Říště. V rámci mnoha variant byla prověřena smíšená cesta počítající s přeložkou silnice II/340. Řešilo se parkování na Podhůře.

Z roku 2014/15 pochází projekt dokumentace pro územní řízení „Cyklostezka-napojení rekreačních lesů Podhůra 1. etapa“ zpracovaný firmou DI PROJEKT s.r.o., odhad nákladů za pár metrů stavby na cizích pozemcích je cca 830 000,-. Stejná firma zpracovala i pokračování, tedy projekt dokumentace pro územní rozhodnutí s názvem „Cyklostezka-napojení rekreačních lesů Podhůra 2. etapa“. Ta je trasována kolem stávající silnice II/340 z Chrudimi na Seč ve vzdálenosti cca 3,6m. Jedná se o novou tuctovou tři metry širokou asfaltovou cestu. Více o projektu zde: http://www.chrudim.eu/studie/d-1752/p1=1674

pozn.: Firma DI Projekt zničila prostor pod nádražím v Chrudimi, lepší podobu ulice Čs. armády oddálila o desítky let. Dnes projektuje chrudimský terminál, o kterém se politici s veřejností nebaví a se záměrem ji ani neseznámili. Problém je, že tato parta dopraváků a jejich politiků nedokáže uvažovat o městě, ani o krajině v odpovídajících souvislostech. Řešení cyklostezky pro územní rozhodnutí je stupidní a vede pouze k duplikování zbytečných asfalovo-betonových komunikací v území místo hledání lepších a dopravně příznivějších řešení či rovnou k obnově krajiny mezi Chrudimí a Podhůrou. Odráží to problém města, kdy úroveň městských projektů, stavění a dopravních řešení je dlouhodobě velmi nízká.

 

SOUVISLOST CYKLOSTEZEK S ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA

Z pohledu územního plánu, tedy rozvojového dokumentu města, je cyklostezka zbytečná. Chrudim může být propojena s lesy po stávající silnici. Důležitou věcí v územním plánu města je totiž návrh přeložky komunikace II/340 do dřívější historické stopy, než došlo k rozorání cesty a mezí. Územní plán města pochází z roku 2013. Nehledě k územnímu plánu, je to dost dlouhá doba na to, aby vznikla přeložka a celý prostor sídelní krajiny od letiště na Podhůru mohl být zklidněn, stávající silnice obnovena v jiném dopravním režimu ve prospěch lidí bez aut a spolu s tím v území podpořeny rekreační funkce a obnova krajinných struktur a prvků, včetně rybníka, dosadby ovocných stromořadí apod. Uběhla řada let a cyklistická a turistická trasa je vedena společně s automobilovou dopravou po kolizní a nebezpečné silnici II/340. Vyřešit to má připravovaná cyklostezka.

 

CYKLOSTEZKY V ZAJETÍ ŠPATNÉHO ŘEŠENÍ DOPRAVY

Výstavba cyklostezek v Chrudimi je dlouhodobě spojena se zoufalým dopravním řešením a kopíruje jeho negativní vlivy v území! Je jedno, jestli jde o město, nebo krajinu.

Politici hledají přežitá silová řešení. Dobře to ilustruje přehuštěná síť silnic a dopravní stav na severu města, či stav území mezi Chrudimí a Pardubicemi. S prostupností krajiny a související humanizací dopravy v území se od roku 1989 téměř nepracuje. Z Chrudimi do Medlešic vedla dříve polní cesta. Přírodní povrch nebyl obnoven, ale vyasfaltován. Místo ovocných stromů cestu doplnilo jednostranné stromořadí okrasných stromů, které jsou soustavně vyorávány zemědělskou technikou. Cesta byla rovněž nesmyslně nasvětlena 51 stožáry osvětlujícími přes noc pole. Pokud by město skutečně chtělo v souvislostech obchvatu zlepšovat dopravu a životní prostředí, byla by dřívější silnice I/37 do Medlešic už dávno výrazně zklidněna a mohla být rehabilitována. Místo toho tu máme na malém kousku území vedle sebe hned čtyři asfaltové silnice z Chrudimi do Pardubic! Stejná situace se dnes začíná opakovat i na jihu města. Je tu opět prokletá silnice I/37 do Slatiňan, silnice II/340 na Seč, která bude asfaltově duplikována novou cyklostezkou a budoucí přeložka II/340 od letiště. Proč se v Chrudimi v rámci zlepšení dopravní kultury stále nedaří uspokojivě řešit revitalizaci zbytečných silnic? Proč se odpovídajícím způsobem nedaří řešit tento odpad dnešní automobilové loby ve prospěch lidí a krajiny? Cyklostezky kolem Chrudimi kopírují zaběhlý dopravní trend ve zbytečném duplikování silnic a přehušťování asfaltek všeho druhu v území malých Čech. Navíc s dopravou v Chrudimi a to i s dopravou v klidu se dlouhodobě nic neděje. Špatné řešení dopravy na vyšší úrovni, pak akorát doprovází špatná řešení na nižších úrovních, která se týkají třeba zbytečných cyklotras.

 

33 ŠVESTEK, ANEB O BUDOUCNOSTI VÝSADEB STROMŮ KOLEM ČESKÝCH SILNIC

Pozitivní zprávou pro všechny, kterým není lhostejný stav české krajiny, bylo rozhodnutí pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové, o kterém informoval 16. 2. 2017 např. iDNES.cz. Celá svým způsobem nesmyslná kauza odráží problémy české dopravní lobby v dnešní politické kultuře a je jedno, jestli jde o silničáře, státní správu, či policajty. Stejně tak možná dokládá zpátečnické a zacyklované chování dopraváků.

Jak bylo uvedeno výše, touto cestou na Podhůru se už dávno v tomto režimu provozu jezdit nemuselo. Celé území od letiště podél silnice k Podhůře už dávno mohlo být vyklidněno a už dávno mohl být využit jeho rekreační potenciál. Místo toho se jedna partička soudila s druhou o 33 švestek, které si stejně v současném provozu nějaký chodec či cyklista jen těžko natrhá.   Přeložka mohla být hotová. Pokud by byla, mohla tato silnice už dávno všem lidem skýtat pohodlný a bezpečný přístup na Podhůru a doprovod ovocných stromů by měl daleko větší smysl. Krásnou ovocnou alej by totiž lidé mohli využívat. Pěší, cyklisti, bruslaři a všichni ostatní by mohli zastavit, aniž by je auta ohrožovala. To výstavba nové a zbytečné cyklostezky neřeší. Nejen kolem nedaleké cesty z Chrudimi do Říště chybějí stromy. Kolem chrudimských polních cest lze určitě vysadit víc než jen 33 švestek.

 

CYKLOSTEZKY V SOUVISLOSTECH ŠPATNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Cyklostezka je přežitý dotační titul, s kterým Chrudim navíc neumí pracovat. Cyklostezka či obnova polních cest je v podání města zatím jen asfalt a beton. Politici z Chrudimi, Rabštejnské Lhoty, Sobětuch a chrudimský úřad zničili nešetrným plánováním území a zástavbou sídelní krajinu i okolní obce. Tohle by měly vnímat děti, než dojedou jednou do zbytečného vzdělávacího centra a do lesa za městem! Ekologie je mj. o šetrnosti a hledání šetrných přístupů v uchování našeho okolí. S tím nemá jak stávající výstavba v území, tak projekt vzdělávacího centra s parkovištěm, ani plánovaná cyklotrasa naprosto nic společného. V neposlední řadě jde o vyhozené peníze státu, tedy nás všech. Kéž by se zrušily státní dotace či příspěvky a lidé se vrátili k přemýšlení a jednoduchým řešením. Celý záměr je přežitý. Politici z města nechápou, že lidé nemusejí vnímat krajinu a les přes informační či vzdělávací centrum. Ale už k tomu budují novou asfaltovou cestičku. Zničme krajinu, města a obce a učme děti ekologii! Budou se jednou děti chovat jako jejich rodiče? Osobně nechci, aby se děti učily takové ekologii a uvažovaly bez souvislostí. Začnou si lidé z Chrudimi někdy vážit svého města a jeho okolí a začnou hledat optimálnější řešení? Zničí po severu i jih města? Budou se všude kolem města stavět a duplikovat asfaltové silnice a cesty bez nároku na revitalizaci těch původních a bez nároku na obnovu krajiny?

 

ps:

Problémem města je dlouhodobě špatné řešení dopravy a rozhodnutí, která k tomuto špatnému stavu vedou. Dopravní stoka ul. Ležáků a Palackého byla skoro rok uzavřena a vůbec nic se po dokončení opravy inženýrských sítí s veřejným prostorem nestalo!!! Stejně tak je dlouhodobě kritická situace na nábřeží v ul. Na Ostrově, a nikdo není schopen situaci ošéfovat levně několika značkami a ulici zneprůjezdnit, nebo ji v rámci nábřeží zklidnit. Podobně je na tom silnice I/37 z Chrudimi do Slatiňan, kde šlo situaci zklidnění rovněž už dávno a jednoduše připravit. Proč to nejde, ukazuje třeba dopravní situace na bývalé I/37 a zbytečný sjezd z přeložky od Medlešic do Chrudimi, stejně jako stávající řešení dopravy v prostoru mezi Chrudimí a Rabštejnskou Lhotou. To se týká i výstavby této zbytečné cyklostezky z Chrudimi na Podhůru. Chrudim začíná být městem přežitých záměrů a přežité záměry město poškozují. Zodpovědný není nikdo. Vypadá to, že Chrudim se svým obchvatem žije stále před rokem 1989.

 

 

 

odkazů k tématu je mnoho, tak namátkou vybírám pouze některé:

 

iDNES

Spor o výsadbu u silnice z Chrudimi vyhrály stromy. Ale až u soudu

https://pardubice.idnes.cz/silnice-svestky-chrudim-soud-stromy-vysadba-bezpecnost-pkn-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180215_163644_pardubice-zpravy_skn

Soud rozhodne dilema, zda u silnic chránit stromy, nebo životy řidičů

https://pardubice.idnes.cz/kaceni-stromu-u-silnice-stromoradi-svestek-fez-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180209_381950_pardubice-zpravy_jah

Na stezku k rozhledně Bára se čeká roky, Chrudim se pře s podnikatelem

https://pardubice.idnes.cz/bara-pozemky-chrudim-cyklostezka-kusta-fcw-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180219_383952_pardubice-zpravy_skn

 

Chrudimské noviny

Architekt Thér nedoporučuje stavět cyklostezku na Podhůru podle not radnice, jdou proti záměru města / 2013

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/architekt-ther-nedoporucuje-stavet-cyklostezku-na-podhuru-podle-not-radnice-jdou-pr

Stavba cyklostezky na Podhůru se kvůli nepřipravenosti projektové dokumentace minimálně o rok odsouvá / 2014

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/stavba-cyklostezky-na-podhuru-se-kvuli-nepripravenosti-projektove-dokumentace-minim

Cyklostezka spojující město s lesy na Podhůře by mohla podle Čechlovského přeci jen letos vzniknout / 2014

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/cyklostezka-spojujici-mesto-s-lesy-na-podhure-mohla-podle-cechlovskeho-preci-jen-le

Cyklostezka na Podhůru jen tak nebude / 2016

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/cyklostezka-na-podhuru-jen-tak-nebude

"Chtěl jsem směnu pozemků," říká k cyklostezce na Podhůru Milan Kušta / 2016

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/chtel-jsem-smenu-pozemku-rika-k-cyklostezce-na-podhuru-milan-kusta

Cyklostezce na Podhůru svitla naděje / 2017

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/cyklostezce-na-podhuru-svitla-nadeje

Cyklostezka z Pardubic do Dražkovic je hotova / 2017

http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/od-sousedu/cyklostezka-z-pardubic-do-drazkovic-je-hotova

atd., atd. . . . .

 

noviny Chrudim

Chrudimské Desatero? Chybí multifunkční hřiště, cyklostezky se dají postavit účelněji a sběrný dvůr by mohl vydělávat

http://novinychrudim.cz/2018/02/20/chrudimske-desatero-chybi-multifunkcni-hriste-cyklostezky-se-daji-postavit-ucelneji-a-sberny-dvur-by-mohl-vydelavat/

 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!