témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

JAKÁ JE PODOBA ODPADOVÉ KULTURY MĚSTA? PŘÍBĚH PRVNÍ

O OBYČEJNÉ POPELNICI A ČETNOSTI JEJÍHO VYVÁŽENÍ


Když lidé ještě spí, brázdí město každý týden Kuka vůz, jede Kuka vůz, jede Kuka vůz . . .

Řada lidí ještě spala, takže si ani nemohla všimnout, že velmi časným ránem Štědrého dne brázdil ulice městečka Kuka vůz, svým názvem upomínající na firmu Johanna Josefa Kellera a Jacoba Knappicha z Augsburgu. Řada lidí ještě spala, když týden potom ranním přítmím na Silvestra brázdil týmiž ulicemi města opět tentýž popelářský vůz. Týden co týden brázdí popelářský vůz stejnou trasu. Týden co týden se proplétá uličkami rodinných domků. Týden co týden trocha toho kouře z výfuku. Týden co týden svítá bude den, svítí do oken, slunce zář . . . jede Kuka vůz, jede Kuka vůz, popadnou, popelnici tvou, odvezou, vinu světa zlou, špínu špinavou . . . pop pop pop, zpívá si PO-PE-LÁŘ . . . A jako každý rok, rok, rok, dorazila do domácností složenka: Účel platby Kom. odpad 2020. Pro rodinný domek, ve kterém bydlí rodinka čtyř lidí to znamená 2400 CZK / rok, slovy –dvatisícečtyřista-, na jednu osobu 600 CZK / rok. A jako rok předešlý i tento rok politici v Chrudimi lidem do nového roku 2020 slíbili, že jim poplatky za popelnice nezvednou. Problém je však možná někde jinde.

 

Proč třídit? Aby Kuka vůz brázdil stejnou ulici města každý týden?

Je u rodinných domků, kde lze předpokládat ve 21. století třídění odpadu, nutno vyvážet popelnici opravdu každý týden? Snížení objemu domovního odpadu, směsné části, po vytřídění využitelných složek se nekoná? Není naplněna popelnice po týdnu do poloviny? Proč u někoho popelnice stále přetékají a musejí se vyvážet? Proč lidé třídí odpad? Aby se popelnice donekonečna mohly plnit produkty nekriticky podporovaného obalového průmyslu? Aby ulicemi a uličkami měst stále jezdily a čoudily Kuka vozy? Třídí se odpad proto, aby ho v popelnici bylo co nejméně? Nebo co nejvíce? Proč se vedle plných vyvážejí poloprázdné popelnice? Proč se neprovádí analýza a vážení? Musí být každý týden popelnice napěchovaná po okraj komunálním či domovním odpadem? Proč je třeba stále každý týden zvykově krmit Kuka vozy? Proč se stále sváží odpad na základě roky zažité praxe a roky trvajícího konzumu? Některá města tuto praxi opouští.

 

Více volna popelářům za stejnou mzdu?

Pokud lidé třídí, je zbytečné, aby se popelnice u rodinných domů a možná i jinde vyvážely každý týden. (Některým lidem by to nepomohlo ani každý den, ale to je jiný příběh.) Politici lidem slíbili, že jim cenu za svoz nezvednou, ale co by vyvážení popelnice 1 x za 14 dní znamenalo v praxi? Platit polovinu? U běžného RD se čtyřmi členy domácnosti 1 200 CZK? Chováš se ekologicky, plať méně? Ani omylem, takhle ekologie a celý “ekologický“ Showbyznys nefunguje. Pokud se popelář objeví 1 x za 14 dní bude mít stejný plat, bude mít víc volného času a víc dovolené? Ani omylem, takhle “ekologický“ Showbyznys nefunguje. Je nějaké poučení? Třiďte si, co chcete, třiďte si, jak chcete, ekologie a odpad je pouze slovo, které jen těžko vystupuje ze svého stínu . . . .pop pop pop, zpívá si PO-PE-LÁŘ. . . . práská poklopem, píská za vozem, popelář, víří popelem, zpívá z vozu všem, a skrývá tvář, i svatozář . . . Jede Kuka vůz, jede Kuka vůz, popadnou, popelnici tvou, odvezou, vinu světa zlou, špínu špinavou . . . Jaká je motivace firem a jaká je motivace domácností? U firem jde od vzniku obalu, přes obchod s odpadem po skládku o těžký odpadový byznys. U domácností jde o co, kromě možného přesvědčení?

 

A tak se končí příběh první, aniž by odpověděl na otázky odměny za každodenní třídění odpadů. Na to, jak často je nutné popelnice vyvážet. Na to, jestli musí Kuka vůz brázdit ulicemi města každý týden. I na to, jestli popeláři dostanou za stejný plat třeba víc dovolené. Neodpověděl ani na to, jestli lidé budou méně za vyvážení odpadků platit. Také víme, jak to vypadá uvnitř vozu KU-KA, bylo to v novinách třeba roku 1931. Také víme, že Velká Praha produkovala v roce 1931 za den 30-60 vagonů odpadků. V Chrudimi toho zatím moc nevíme. Jen to, že politici lidem v roce 2020 poplatky za popelnice nezvednou . . . .

 

Slovníček pojmů:

Politici a média včetně Chrudimského zpravodaje vedou řeči o odpadcích, o jejich třídění, o ekologii, která je dnes skloňována do více jak sto pádů. Ekologie je politika a politika je ekologie. Obě slova mají také osm písmenek. Ekologie = ekonomie = ekonomika = prachy. Ekologie je především byznys (na Slovensku biznis - obchodná činnosť, ve světě Business). 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!