témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Jak si pan Janatka a pan Čechlovský stavěli v Chrudimi sportovní halu

O politickém lhaní a střetu zájmů


Ještě jednou se vracím v několika bodech ke sportovní hale. 

1. Místostarosta pan Čechlovský, ať už vědomě či nevědomě lidem lže. (viz. http://www.chrudim.eu/sportovni-hala-v-nbsp-chrudimi/d-7344 ) Jde o projektovou dokumentaci na úrovni studie. Projektová dokumentace nese název “NÁVRH STAVBY – SPORTOVNÍ HALA CHRUDIM“ (03/2017). Studie, jak je zde uvedeno, řeší novostavbu Sportovní haly Chrudim v ulici v Průhonech! Studie řeší novostavbu haly v podrobnosti návrhu stavby! Cílem je ideový návrh vhodného materiálového a konstrukčního řešení objektu. Popsána je koncepce navrhovaného konstrukčního řešení atd., atd. 

2. “NÁVRH STAVBY SPORTOVNÍ HALA CHRUDIM“ má řadu nedostatků a je zpracován neprofesionálně. Neřeší a nezahrnuje vůbec širší vztahy. Je zde pouze odkaz, že buď jsou, nebo budou nějak řešeny. Tedy ohromné množství souvisejících problémů není vůbec řešeno. Celou řadou problémů trpí dlouhá léta areály sportovišť, nábřeží a celé území města prakticky od ulice Vrchlického až daleko za ulici Dr. Milady Horákové. O zničeném nábřeží a ulicích U Stadionu a V Prhůhonech ani nemluvě. Jako správný architekt neřeší Janatka tyto vztahy buď raděj vůbec, nebo schematicky, tedy nezodpovědně. O dopravě a dopravě v klidu taky raději nemluvím. Stejně tak inspirace halami (Svitavy, Litomyšl, Skuteč) se týká jen a pouze architektury, protože baráky jsou zasazeny vesměs do úplně jiného urbanistického prostředí měst. Sportoviště u řeky Chrudimky je osobité, a aniž se někdo zamyslí nad zlepšením jeho celkové podoby a fungování a zlepšením této části města, vypleskne a přilepí někam barák jak z katalogu. Kdo jiný, by to měl před umístěním stavby řešit? Svědčí to o nízké úrovni českých architektů? 

3. Chybí odpovídající informovanost. Téma návrhu sportovní haly není zanedbatelné. Ani o tomto důležitém tématu město veřejnost neinformuje odpovídajícím způsobem. Kde projekt a dění kolem něj najdu na novém webu města? Pominu-li uveřejněné PODKLADY k 20. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 19. 6. 2017, lze informace těžko dohledat. Třeba se toulají ve změti odkazů někde zde: http://www.chrudim.eu/dokumenty/ds-1103/p1=1674. Naštěstí o sportovní hale psala jiná média, deníky, opakovaně i Chrudismké noviny. (např: http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/postrehy/jakub-valenta-sportovni-hala; http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/politika/zastupitelstvo-predprazdninove; http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/radnice-chce-postavit-novou-sportovni-halu. Informuje někde pan Janatka veřejnost o tom, co vůbec pro město Chrudim dělá? Ne, informují opět jiní (např.: http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/mestsky-architekt-marek-janatka-bude-nove-za-svou-praci-pro-mesto-dostavat-tri-sta-). 

4. Jak bylo zmíněno v předešlém příspěvku. Město nevyvodilo odpovědnost za špatnou soutěž na Sportovní centrum Chrudim/ 2014. Katalog pochybené a zpackané soutěže zde: http://www.chrudim.eu/architektonicke-souteze/d-1753/p1=1674. 

5. Kolik stál projekt sportovní haly? Lidé se z komentáře pana Čechlovského nedozvěděli, jestli město zaplatilo projektantovi, který je zároveň hlavním architektem města za projektovou dokumentaci. Pokud ano, jde o střed zájmů a mělo by to být řešeno. Pokud to pan Janatka udělal pro město zdarma, je to v pořádku a nelze to než kvitovat. To se týká i jiných potenciálních projektů, zpracovávaných hlavním architektem pro město. 

6. Proč město zadalo Janatkovi projekt? Stále chybí srovnání, chybí jiná, kvalitnější a lepší řešení. Navíc, jak bylo řečeno výše, v odpovídajících souvislostech. Zatím má Chrudim, dle zpráv medií, k dispozici návrh pana Herbsta a návrh pana Janatky. Jde tedy pouze o jeden ze dvou uveřejněných názorů na budoucnost sportu ve městě. Veřejnost by od politiků či hlavního architekta měla být od počátku seznámena s transparentními a odpovídajícími postupy, které doprovázejí úvahy a zadání podobně významných staveb. 

7. Hlavní architekt ukázal lidem ve městě, jak přesně nemá vypadat jeho úloha. Město by mělo zvážit využívání jeho služeb. Hlavní architekt by měl být spíš odborný koordinátor a moderátor široké politické, odborné i laické veřejné diskuze o nalezení optimálního místa a podoby nové sportovní haly města, včetně nalezení optimálních kroků a postupů, které povedou k návrhu a výstavbě. Svým krokem řekl lidem ve městě pouze to, že ostatní jsou blbci a že to udělá raději sám. 

CO ŘÍCI ZÁVĚREM? Politici lidem lžou, minimálně se zamotávají do svých polopravd. Hlavní architekt nesplnil svou úlohu a mělo by to se vší vážností být řešeno. Lidé volí politiky, a tak vyhodit nejdou, lze je pouze nevolit. Hlavního architekta volí politici a vyhodit jde. 

Nikdo se zatím neobtěžoval veřejnost seznámit s projektovou dokumentací pana Janatky. “NÁVRH STAVBY – SPORTOVNÍ HALA CHRUDIM“. V obrazové příloze je uvedena projektová dokumentace, tak jak byla uvedena v PODKLADECH k 20. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 19. 6. 2017.

 

odkaz na předchozí článek:

Sportovní hala v Chrudimi: http://prostorprochrudim.cz/clanek/sportovni-hala-v-chrudimi.html

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!