témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

JAK SE PROJEKTOVAL SKATEPARK - O CHRUDIMSKÉM PROJEKTOVÁNÍ A KLIENTELISMU

Komedie kolem chrudimského skateparku


Chrudimský skatepark je klasickou klientelistickou veřejnou zakázkou. Mladé lidi tento rozměr vzniku staveb a veřejného prostranství města zatím nezajímá. Mají sportoviště pro skateboard, BMX kola, koloběžky, in-line brusle . . . . a to jim stačí. Jde o veřejný prostor, a tak si ukážeme, jak probíhá jeho tvorba a opakující se praktiky vedení.

 

CHAPTER No. 1 – UPGRADE IRON/CONCRETE

Byl rok 2003. Firma Mystic vytvořila pro město v roce 2003 montovaný skatepark za zimním stadionem. Před rokem 2018 začal dožívat. Byl skupinou politiků a lidí posunut na prvořadou prioritu všech obyvatel, za prioritu rozvoje města, architektury, výstavby a za téměř nejdůležitější věc ve městě. Bylo nutno vytvořit veřejné zakázky připomínající upgrade office software. Přiblížíme si jak tento “NÁHODNÝ“ sled veřejných zakázek na upgrade montovaného skateparku na vyšší betonovou verzi vypadá. A jak vypadá boj představitelů města proti klientelismu. Nutno předeslat, že jde o finančně malou veřejnou zakázku na veřejný prostor města.

 

CHAPTER No. 2 – MAYOR PETER

Psal se únor roku 2018 a bylo nutno připravit veřejnou zakázku na projekt. Už od teďka typujete určitě správně. Smlouva byla opětně podepsána s firmou Mystic Construktions s.r.o., která už předtím zpracovala studii skateparku. Tehdejší starosta města podepsal smlouvu v ceně 141 500 CZK (bez DPH) na projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provedení stavby a výběr dodavatele s názvem: „Výstavba skateparku, Chrudim.“ Předání kompletního projektu pro realizaci stavby bylo smluvně stanoveno na 31. 8. 2018. Jednoduchý projekt ve stupni DPS nese datum leden 2019.

Už v tuto chvíli mohl být třeba vybrán dodavatel stavby a nemusel být placen několikrát. Nemusela být rozehrána následující trapná šaškárna spojená s vnímáním české legislativy, zadáváním veřejných zakázek a především s neskutečným politickým alibismem, který stejně jako v tomto případě vede akorát k veřejně dokladovatelnému klientelismu. Od této chvíle, tedy od února 2018, jsou rovněž zbytečně placeni politici, jejich komise, úředníci, kteří se skateparkem zabývali a mohli se věnovat užitečnějším věcem.

 

CHAPTER No. 3 – NEW MANAGEMENT / NEW TOWN HALL / NEW GOVERNMENT

Dne 12. srpna 2019 bylo zahájeno zadávací řízení na výstavbu skateparku v Chrudimi. Zadavatelem byly Sportovní areály Města Chrudim. Notičky převzala nová radnice. Předpokládaná hodnota zakázky s přesností koruny = 5 997 619 CZK (bez DPH). V přiloženém rozpočtu zpracovatele projektu je uvedena cena 5 991 256 CZK (bez DPH). A kdo bude vítězem? Kdopak to postaví? Opět můžete všichni tipovat.

 

CHAPTER No. 4 – DONUTS AND PIRATES

Slavná komise města pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Výstavba skateparku v Chrudimi měla plné ruce práce. Komise přijala k vyhodnocení jedinou podanou nabídku. Pořadí nabídek netřeba ani sestavovat. Byla přijata nabídka firmy Mystic Construktions s.r.o. s nabídkovou cenou 5 991 256 CZK (bez DPH), která je uvedena i v rozpočtu k prováděcí projektové dokumentaci. Zpráva o hodnocení nabídek z 29. srpna 2019 řeší formální nesmysly. Následně je řeší komise 5. září 2019. Komise 10. září 2019 doporučuje Valné hromadě společnosti Sportovní areály města Chrudim s.r.o. jako nejvýhodnější nabídku účastníka zadávacího řízení Mystic Constructions s.r.o. v hodnotě 5 991 256 CZK (bez DPH).

Po usilovné práci dne 8. října 2019 mohl zadavatel - Sportovní areály Města Chrudim oznámit světu výběr dodavatele výstavby skateparku v Chrudimi, kterým se nestal nikdo jiný, než firma: MYSTIC CONSTRUCTIONS spol. s r.o.

Smlouva o dílo “Výstavba skateparku Chrudim“ s firmou Mystic Constructions spol. s r.o. v hodnotě 5 991 256 CZK (bez DPH) byla podepsána objednatelem - Sportovními areály města Chrudim 30. října 2019. Komedie veřejné zakázky v režii Pirátů a ANO postoupila k realizaci.

Ze dne 15. listopadu 2019 pochází Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce: Výstavba skateparku v Chrudimi. Mj. se v předmětu plnění veřejné zakázky můžeme dovědět novinku, že: „Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba betonového skateparku a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Výstavba skateparku Chrudim“, zpracované obchodní společností Mystic construction spol. s r.o“. Dne 17 července roku 2020 byl ještě podepsán vcelku humorný dodatek smlouvy u dílo, týkající se méněprací a víceprací. Skatepark byl otevřen v září roku 2020.

 

CHAPTER No. 5 – NEW BEGINNING ?

Levicově komunistická firma ANO-fert a svazácká organizace Pirátů si vyzkoušela ve městě jak na to. Od té doby dokončila špatný a klientelistický projekt terminálu, který krom celé řady věcí ani nedokázal řešit potenciál a potřeby rozvoje území a tohoto chrudimského brownfieldu. Dokončila sjezd na nábřeží ke sportovištím, kde se to korupčními a klientelistickými projekty jen hemží. Stačí připomenout novou sportovní halu nebo to, jak vznikala studie sjezdu a jak hloupý je to projekt po stránce toho, co nedomyslel – co měl řešit a neřešil. Klientelisticky zadaným projektem parkoviště zničila venkovní prostor sportoviště za Sokolovnou. V rámci areálu Sokola následně zadala projekt na zakázku stavby v hodnotě přes 150 000 000 CZK z ruky. V roce 2020 nechala zpracovat klientelistický projekt Zastavovací studie parkovacích domů – Chrudim. Jde o nejhorší projekt v novodobé historii města po roce 1989, který zároveň svým uvažováním do tohoto roku také patří a měl by v minulosti zůstat.

 

 

PŘIPOMENUTÍ CHRUDIMSKÉHO KNOW-HOW:

- Skatepark zapadá do tzv. salámové metody řešení území a veřejných zakázek.

- Koncepce řešení okolního nábřeží a navazujících prostorů neexistuje.

- Klientelismus a jeho praktiky jsou veřejně dostupné.

- Politici si budují PR na klientelistických zakázkách a už to ani neskrývají.

- Skatepark byl svého času největší prioritou obyvatel města.

- Stavění po chrudimsku: Skatepark i přes svou popularitu a návštěvnost zůstal provinční stavbou. Na střechu, na toalety, na minimální zázemí, na osvětlení, na zajištění větší bezpečnosti a na celou řadu dalších věcí se už nedostalo. Takže adolescenti kromě pláštěnky a kamerky by si měli vzít i čelovku nebo svíčičku na helmičku a šup na dráhu na rádius a do malého bangu a do danger bangu a do pyramidy a do tmy. Pak se jít vyčůrat do řeky. Tam se dá při nejhorším opláchnout i zadek. Místo zázemí je tu Tesco. Když kultura tak rovnou kulturák dnešní doby. Adolescenti jsou rovněž velmi pružní. Jsou jako z gumy. Skoro jako jeskyňka ve hře Blaník Járy Cimrmana. Když se něco stane, vyřeší to papírový řád městského skateparku. Nemocnice je ostatně hned na kopci. Všechno je hold profesionální. I stavění.

- Třeba došlo ke změně územního plánu. V územním plánu byla svého času tato plocha plochou ZV – zeleň na veřejných prostranstvích. Tam hlavní podmínky pro využití ploch říkají něco jiného než skatepark. Ale třeba už je to místo zelené v ploše žluté . . .

- Zaběhlé chrudimské tradice tvorby města a veřejného prostoru zdárně převzala nová generace politiků ANO+Piráti. To jak se veřejný prostor tvoří, adolescenty na prkně, koloběžkách a bruslích nezajímá a především, lidem v Chrudimi se takové věci nesdělují.

- Od únoru 2018 do září roku 2020 byla konkrétními lidmi a politiky sehrána úplně zbytečná komedie, za kterou dostávali zaplaceno. Všechno je krásné jako koblihy z chrudimské pekárny firmy ANO. Svou ruku k dílu přiložili věrní Piráti. Nemám nic proti skateparku. Už vůbec nic proti firmě Mystic Constructions, spol. s r.o., která realizovala nepřeberné množství skateparků v Čechách, včetně toho starého v Chrudimi. Projekt a realizace skateparku pouze velmi srozumitelně na malé zakázce ilustruje veřejné zakázky města a jejich průběh. Jak asi vypadají větší zakázky typu terminál, nábřeží, Sokolovna . . . .?

 

 

Odkazy

MYSTICCONSTRUCTIONS, spol. s r.o.

https://mysticconstructions.cz/?s=chrudim

https://mysticconstructions.cz/chrudim-bude-v-betonu/

https://mysticconstructions.cz/chrudim/

SPORTOVIŠTĚ MĚSTA CHRUDIM - Skatepark Chrudim

https://www.sportovistechrudim.cz/cz/skatepark/

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_240.html

https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000240

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!