témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Jak se pan Kušta rozhodl spolu s politiky města zničit Chrudim – III.

Rezidence Kopanický mlýn - zničená Kopanice a zbourání Kopanického mlýna


Zničení Kopanice v přímém přenosu

Dnes můžeme zničení Kopanice přihlížet v přímém přenosu. Děje se nám před očima. To umožňuje lidská vyspělost, která se stejnou samozřejmostí ničí věci kolem nás. Rychlost informací vyvažuje rychlost destrukce. 

Protože jsem se nemohl dozvědět informace o Kopanici a o dění v sousedství, napsal jsem na Městský úřad Chrudim o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim vydal dne 27. 6. 2017 rozhodnutí, kterým povolil odstranění stavebních objektů v areálu bývalé dýhárny (mimo objekt trafostanice). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 7. 2017 a je vykonatelné.

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim obdržel dne 26. 10. 2017 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Rezidence Kopanický mlýn“ I. etapa. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

 

O místech a lidech

Jsou místa a stavby ve městě, které svým významem přesahují vymezený soukromý prostor, protože výrazně ovlivňují a utváří město, jeho sdílený a veřejný prostor. Jedním z takových míst je Kopanice, letní kino, pivovar, průmyslová zóna na severu města atd. Město a jeho představitelé by se měli celostně podílet na obnově města, jeho míst a příměstské sídelní krajiny. Stejně tak veřejnost. Nejde jen o uchování dědictví, ale jde o budoucnost města a o budoucí život v něm. Právě celospolečenský zájem o udržitelnost těchto hodnot by se měl odrazit v diskuzi v platformě veřejného prostoru, která by měla nalézt nejoptimálnější řešení, pokud toho soukromá osoba z různých důvodů není sama schopna. Nemělo by jít o diktát, ale o to, aby zástupci města spolu s investory ve vzájemné spolupráci aktivně nalézali nejlepší možná řešení. Nikoli řešení jednostranná a hloupá. Přijde mi, že tahle zodpovědnost za město v Chrudimi dlouhodobě neexistuje. Chybí jak ze strany zástupců města, tak obyvatel. Je pěkný pohled na pivovar? Je pěkný pohled na sever Chrudimi? Je pěkný pohled na Borznu?. Husovku?, Sokolovnu?, na letní kino a na celou řadu podobných chrudimských objektů a míst? Zbytky města a okolní sídelní krajiny stále mizí. Ustupují opakovaně hloupým rozhodnutím chrudimských politiků. Volíme si zástupce města jen proto, aby opakovaně podporovali ničení města a okolní krajiny? Musí jejich počínání jako za sociku veřejnost pořád jen lhostejně přihlížet?  

 

Konec Kopanice

Kopanice, respektive to co z ní zbylo, bude díky zástupcům města a lhostejnosti obyvatel nenávratně zničena. Třeba nějaký soused jako účastník řízení Kopanici zachrání. Stavba stupidního bytového domu od architekta Kozuba, kterou zobrazuje vizualizace, je v rozporu s územním plánem města. v Chrudimi jde však o drobnost, kterou už politici s investorem nějak upečou. V žádném případě nejde o to nestavět a nebydlet ve městě! U nás i ve světě je dost zdařilých příkladů konverze, urbanistického a architektonického doplnění či stavění v podobných areálech. Samozřejmostí by měla být co nejvyšší kvalita urbanistického a architektonického řešení. To se v Chrudimi neděje! Proč nemůže na místě vzniknout světová architektura doplňující a citlivě provázaná s tím, co tu zbývá, s citem pro místo i širší souvislosti, osobitá, ale přitom nevtíravá hmotami, měřítkem a členěním? Přijde mi, že jsme se od roku 1989 moc daleko neposunuli. Je smutné stále sledovat rozklad města a jeho okolí. Bude někde na náměstí nebo jinde místo, kam se budou chodit zapalovat svíčky za zničené město a jeho okolí?

 

ps: Činnost hlavního architekta města je dobře utajeným povoláním. Možná jsou podobné realizace pod jeho rozlišovací úroveň, možná by měl z Chrudimi už konečně odejít pryč. Možná má stejný názor jako autorizovaný stavební terorista Kozub, který ve své omezenosti ani nechápe, že zničením Kopanice poškozuje město a jeho podobu. 

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!