témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Jablka, hrušky a Ležáky

Výsadba ovocného stromořadí v souvislostech zničeného pietního území


Výsadba řady ovocných stromů 1. dubna 2023

V sobotu 1. dubna 2023 bylo v úseku silnice III/33773 v k. ú. Miřetice u Nasavrk (695921) od bývalé osady Ležáky po obec Dachov vysazeno ovocné stromořadí tvořené odrůdami jabloní a hrušní s podporou Nadace Partnerství z grantového programu „Sázíme budoucnost“. Řadu ovocných stromů tvoří celkem 53 stromů, 42 jabloní a 11 hrušní. Za zavražděnou dospělou osobu jabloň, za dítě hrušeň. Ovocné stromořadí, přírodní a vegetační připomínka zavražděných a zločinu, uctění památky, obnova krajiny, setkání, komunitní projekt. Symbolická, historická, pietní, přírodní rovina, krajinný prvek, spousta práce, dobře vynaložené finanční prostředky apod. Pozitivní přístup. Výsadba proběhla ve sponu 7,5m z velké části na pozemcích v majetku příbuzných iniciátora akce, jak uvedeno v článku na iRozhlasu.

 

Výsadba řady ovocných stromů v souvislostech zničeného pietního území

Výsadba ovocných stromů je pozitivním počinem. Co se však mezitím stalo v pietním území? Kromě vyasfaltování silnice III/33773, kromě několika dalších nesourodostí došlo během let k naprosto masivnímu úhynu vzrostlých stromů, k destrukci porostů a lesa v krajině, v ochranném pásmu pietního území a památky. Destrukce území, absence péče, neschopnost věci řešit je dlouhodobá, trvá řadu let.

Bylo vysazeno 53 mladých ovocných stromků u silnice z Ležáků do Dašic, přímo v pietní krajině bylo zničeno cca. 10ha území! Cca. Celá léta je přihlíženo správcem území a jeho vlastníkem bez zájmu ke zničení cca. 10ha lesa, který je součástí památky a jejího ochranného pásma!

Je pozitivní, že se v krajině Ležáků vysadily ovocné stromky. Je negativní, že přes opětovná upozornění se v památce rozpadl a umřel na cca. 10ha les. Je pozitivní, že ochranu - záštitu - nad výsadbou ovocných stromků měl Památník Lidice - příspěvková organizace MK-ČR, které je zase s dalšími subjekty zodpovědné za ochranu kulturního dědictví, kulturní památku a její ochranné pásmo.

(Alej bude také sloužit pro zlepšení mikroklimatických podmínek v dané lokalitě, která se nyní nachází mezi poli. https://www.sazimebudoucnost.cz/cs/akce/Vyznamna-alej-Dachov-Lezaky-(1) Nahradí 53 mladých ovocných stromů mikroklima 10ha zničeného lesa v místě a území?)

 

Řada stromů, a co dál?

Do území a krajiny se promítá celá řada zájmů i nezájmů nejrůznějších aktérů. Co dál? Bude kolem silnice jedna ovocná řada stromů? Bude mezi Ležáky a Dachovem oboustranná ovocná alej? Budou stromy jinde v krajině a kolem cest? Budou mezi Ležáky a Nouzovem, mezi Ležáky a Dřeveší, Vrběticemi, Habrovčí, Včelákovem, nebo v pietním území samém? Jde o iniciační projekt obnovy krajiny navazující na pietní území, postupnou obnovu krajinných prvků? Je jedním počinem, nebo součástí pokračujících událostí? Výsadby byly provedeny pod záštitou Památníku Lidice, příspěvkové organizace MK ČR, pod záštitou tandemu, který přihlížel a nechal pochcípat 10ha lesa v památkově chráněném území. Jsou kroky, které jsou dlouhodobé, velmi obtížné a nejsou moc vidět. Jsou kroky, které jsou vidět, mají dobré PR, dobře se prezentují a jsou pro všechny pozitivní.

 

Jedním z problémů je, že pietní území a jeho ochranné pásmo dlouhodobě po roce 1989 postrádá celostní rozvojovou koncepci s přesahem do širších vztahů s možnostmi obnovy obklopující krajiny a jejich prvků. Z pietního území se v jistém smyslu pod vedením Památníku Lidice a ministerstva stala konzerva, které se kazí náplň a rezaví obal. Silný příběh pietního území a krajiny zůstal nedopovězen. V tom je stále silný potenciál pro budoucnost, další práci a rozvoj. Chybějí dokumenty typu Master plánu, Management plánu, Územní studie nebo jiný koncepční rozvojový materiál. Možná chybí rovněž užší, kvalitnější a dlouhodobá spolupráce resortů v území a jeho správě a rozvoji.

Celostní rozvojovou koncepci pietního území ani ochranného pásma kulturní památky po roce 1989 jsem neviděl, neviděl jsem ani koncepci širších vztahů, cílenou obnovu navazující krajiny. Možná je pouze interní a ne online. Odpověď nepřinesl ani dopis ministra kultury z 22. srpna 2022 Č.j.: MK 4764/2022 SOM, který mi byl adresován a za který děkuji. Dopis pouze potvrdil zde uvedené.

 

Dualita a rozdělení místo harmonie v území

Středobodem pietního území, krajiny, každoroční vzpomínky se ve 21. stol. stala silnice III. tř. a asfalt, dopravní lobby. To vyvolává otázku po samotném smyslu pietního území. Proč bylo vytvořeno, proč tu je? Každoroční street party může být kdekoli jinde na silnici, parkovišti, asfaltu, před nákupním centrem. K tomu toto konkrétní pietní území není třeba. Zvrácený systém dnešních hodnot dehonestoval a negativně oddělil (vymezil) od sebe pietní krajinu Ležáky na jedné a silnici s pietním aktem na druhé straně. Bylo by fajn, aby myšlenky pietního území byly harmonicky rozvíjeny bez ohledu na dnešek, konzum, asfalt, silnici, aniž by byly upozaděny. Staré myšlenky z dob založení památníku zůstávají nadčasové, logické, velkorysé, lze s nimi pracovat, inspirovat se, bez jakékoli nutnosti copyright. Rozvrácený les na Zárubce a území ochranného pásma možná napovědělo, že pietní území a krajina není neměnná, je nutno ji dál rozvíjet, pracovat s ní, starat se o ni, dál vyprávět příběh. Klíčové subjekty, pokud ho vidí, s ním bohužel po roce 1989 možná nechtějí, možná nedokážou pracovat. Je to obtížné, je to práce, běh na dlouhou trať.

 

Jak bylo řečeno

Ležáky, pietní území a krajinu provázejí extrémy. Na jedné straně pozitivní příběh výsadby řady 53 ks ovocných stromků podél silnice z Ležáků do Dachova se záštitou Památníku Lidice příspěvkové organizace MK-ČR. Na druhé straně příběh dlouhodobého rozpadu lesa, zdevastovaného a zničeného území o rozloze cca. 10ha přímo v pietním území a jeho ochranném pásmu pod záštitou MK-ČR, jeho orgánů, organizací, památkářů.

 

Ps:

Do kalamitního, zdravotně poškozeného, rozvráceného, vývratového a především nebezpečného umírajícího lesního porostu pietní krajiny a jejího ochranného pásma by měl být zakázán vstup, protože stavem porostu je bezprostředně ohrožen lidský život. To znamená, že nějakým způsobem bude zakázán vstup lidí do cca10ha zdevastované pietní krajiny, která není pouze v majetku fyzických osob, jak uvedlo MK-ČR?

Stane se rozvrácený les bez hospodaření, který poslal škůdce do okolí nepřístupnou krajinou, na jejíž zmar se budou návštěvníci pietního území z uctivé vzdálenosti dívat? Budou sledovat jak probíhá sukcese, nebo jak vzniká měsíční krajina? Budou sledovat neexistující lesní a krajinné hospodaření? Nejde pouze o památkovou legislativu, lesní, přírodní, ale o účinné meziresortní postupy. Přitom Ležáky jsou založeny právě na práci s krajinou. Málo absurdní?

Každý rok se opakující řeči politiků, ani činnost zodpovědných resortů, památkářů, ostatních zodpovědných, není vyvážena tím, čím Ležáky jsou. Ležáky jsou především pietním územím a krajinou. Defacto jedinečnou uměleckou památkou v památce na lidskou tragédii. Postupně se napravit křivdy minulosti, kupují se prasečáky, ale řešit Ležáky konzistentně po roce 1989 se nějak zadrhlo. Z krajiny se těžko dělá konzerva. Bude zrušeno zbytečné ochranné pásmo památky? Nebo se s ustrnulou konzervou bez vize a koncepcí bude dál něco dělat?

 

Odkazy:

Jabloně a hrušně za každou oběť Ležáků. U silnice mezi poli vyrostla alej, byla u toho i poslední přeživší

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/alej-lezaky-vysadba-vzpominka-jarmila-dolezalova_2304011922_kac

Významná alej Dachov - Ležáky

https://www.sazimebudoucnost.cz/cs/akce/Vyznamna-alej-Dachov-Lezaky-(1)

Významná alej Dachov - Ležáky

https://www.lezaky-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/vyznamna-alej-dachov-lezaky/

Významná alej Dachov – Ležáky, facebook

https://www.facebook.com/alejDachovLezaky

Sázíme budoucnost

https://www.sazimebudoucnost.cz/o-nas#cile

Památkový katalog

https://pamatkovykatalog.cz/pamatnik-a-pietni-uzemi-lezaku-12786934

https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!