témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Hrátky v Kladrubech nad Labem

Nekvalitní stavby se bourají, nekvalitní stavby se stavějí


Nové úpravy a stavby v Kladrubech nad Labem jsou nehodnotné. Došlo sice k odstranění komunistických staveb, “Parlamentu“ apod., ale kvalita dnes postavených objektů je stejná. Řečeno jinak, dnešní vrstva architektury v areálu hřebčína je přímo otřesná. Třeba se v brzké době potěšíme seriálem, a to navazujícím dílem videa, jak bagr po likvidaci “Parlamentu“ zlikviduje i dnešní nehodnotné stavby a nepůvodní budovy, jako provozně-stravovací dům, obecní úřad apod.

 

koncepce (neexistuje)

Proč tomu tak je? Jaké jsou problémy? Jednou z příčin může být neexistující koncepce řešící zcela jasně areál v majetku státu s odpovídajícím přesahem do okolí, a to po všech stránkách nutných k udržitelnosti tohoto kulturního a přírodního dědictví. Nejde tedy pouze o nějakou obnovu zahrady, ale o promyšlený koncept pro celé území, pro nakládání s majetky, rozvoj statku, obnovu urbanistického, historického, přírodního dědictví, způsob provozu, hospodaření a údržby atd., atd. Rovněž nejde pouze o stromečky, ale o pastviny, lesy, vodu, cesty atd., atd. Zpracovává se rovněž územní plán obce a jako nekonstruktivní orgán se projevili památkáři. Jako u celé řady památek v Česku, řeší drobnosti, ale podstatné věci jim unikají.

 

veřejná zakázka (nebyla zvolena optimálně)

Chybějící koncepce se odráží do úvah o urbanizmu obce a hřebčína, v tomto případě pak se chybějící koncepce negativně promítá i do úvah o urbanisticko-architektonické podobě obce, hospodářského dvora a negativně ovlivňuje formát veřejné zakázky. Jak proběhla veřejná zakázka v potenciálním prostředí UNESCO a jaké měla zadání? Proběhla transparentní formou mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže řešící obec, hospodářský dvůr a stavby v něm a především, všechny rozvojové plochy obce včetně na dvůr navazujících ploch smíšených obytných komerčních (areál bývalé žampionárny)? Proběhl mezinárodní soutěžní workshop? Proběhla mezinárodní soutěž jejíž cílem by bylo stabilizovat urbanizmus obce a jasně definovat rozvoj obce a regulativy v území, např. regulačním plánem, územní či urbanistickou studií? Nebo za účasti všech zodpovědných a veřejnosti proběhlo zpracování koncepční studie? Proběhlo jiné transparentní zadání odpovídající místu a jeho významu? Ne, nic takového neproběhlo. Proč?

 

obnova x ničení (nekvalitní stavební vývoj se opakuje)

Na jedné straně média informují o demolicích nevhodných komunistických staveb, na straně druhé o nových stavbách, které jsou více než problematické. Nevhodný je obecní úřad. Proč vzniknul? Nevhodný, a to jak po stránce urbanisticko-architektonické, tedy jak umístěním, tak podobou, je nový provozně stravovací dům s jídelnou a s pokoji pro zaměstnance a návštěvníky. Nevhodně a bez rozmyslu je řešeno celé hospodářské zázemí hřebčína, úvahy o rozvojových plochách obce raději neexistují.

Na jedné straně se bourají nevhodné objekty a věci, na druhé straně se bez jakékoli koncepce a bez odpovídajícího formátu veřejné zakázky staví nové, nevhodné a bezcenné objekty. Bourání stojí milióny, nové stavby taky. To je ten vývoj stále živého českého kulturního dědictví? Umažeme kousek komunistické vrstvy, ale hned na to pro jistotu do areálu hřebčína a do obce uklidíme dnešní naprosto nehodnotnou vrstvu. Připomíná mi to přiblblé chování českých odborů životního prostředí – pokácíš strom, tak udělej náhradní výsadbu, je jedno kde, je jedno jakou, ale za dožité stromy je nutno někam dát zeleň novou . . . Za dožité nehodnotné stavby je někam nutno dát stavby stejně bezcenné, jen aby v areálu něco rychle bylo . . .

 

UNESCO - Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Hřebčín s obcí napověděl, jak urbanisticky a stavebně utvářet světové historické dědictví a jak vysoko je nasazena pro všechny místí obyvatele a stavebníky laťka stavební kultury. Má vůbec právo obec s hřebčínem, po dostavbě obecního úřadu a jídelny a zničení hospodářského dvora spolu se všemi zodpovědnými včetně památkářů buzerovat lidi, jak a kde mají stavět? Do Kladrub jezdí řada “odborníků“ snad úplně na všechno. Jejich činnost je vidět. Snad se lidé nenechají blbnutím “odborníků“ a politiků znechutit a budou dál navštěvovat toto krásné místo.

 

 

odkazy:

https://pardubice.idnes.cz/hrebcin-kladruby-nad-labem-turistika-parkoviste-fuq-/pardubice-zpravy.aspx?c=A181130_442555_pardubice-zpravy_mvo

https://www.nhkladruby.cz/

https://www.nhkladruby.cz/dokumenty

https://www.nhkladruby.cz/nominace-unesco

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!