témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Dvě tváře nejen chrudimské ekologie

O dvojím metru a svérázném vnímání ekologie


Článeček je o tolik stále skloňované ekologii o městě Chrudimi a Pardubickém kraji. Je o skládce – úložišti inertního materiálu - v přírodní památce Ptačí ostrovy. Co je cenné v Chrudimi? Je to mimo jiné řeka protékající městem se svou nivou a zbytky původních náhonů. Více méně přírodní místa, která nedoprovázejí všudypřítomná auta a parkoviště. Teď se na jedno takové místo podíváme a něco si o něm řekneme. Jmenuje se Ptačí ostrovy.

Ochrana a zase ochrana

V roce 1997 byla tehdejším Okresním úřadem v Chrudimi vyhlášena přírodní památka Ptačí ostrovy, které obtékají ramena Chrudimky s náhony, zahrnující Velký střelecký ostrov s parkem Střelnice a Malý ostrov, kde prý není radno rušit živočichy v jejich přirozeném vývoji. Jenže člověk je také živočich a jeho přirozený vývoj lze sledovat jak tady, tak v okolí. A teď pozor! Krajský úřad vykonává dle zákona č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny tady státní správu, bdí nad touto přírodní památkou, de facto se stará o ochranu přírody a krajiny tohoto území. Zadává a schvaluje rovněž plány péče a vůbec koncepce vezdejší ochrany přírody, neboli dokumenty, které mají za cíl prý zachovat a zlepšit to co je chráněno. Vyjadřuje se k dění a činnostem, tomu co je a není správné a přípustné. A právě tady může začít naše ekologická komedie. Příběh není jen chrudimský, jde o klasickou českou veselohru.

Hlásat vodu a pít víno nebo je to obráceně?

Krajský úřad jedním dechem chrání jako o život Ptačí ostrovy, část města. Chrání říční tok Chrudimky s přilehlými náhony a zbytky lužních, břehových a suťových porostů a chrání chráněné živočichy a chráněné rostliny. Krajský úřad Pardubického kraje chránil, chrání a bude chránit - chrání a chrání . . . . Zároveň však se stejnou vervou poškozuje to samé území. Chtělo by se dokonce říct, že záměrně ničí to samé životní prostředí města, které chrání. Dělá to uličník opakovaně už nějakou dobu. Tyto věci úředníci svému hejtmanovi asi zapomněli říct. A o co jde? O jeden a přesto dva odlišné světy.

Jedno město, jedno místo, jedna ochrana a přesto dva světy k životu

Malecká ulice dnes dělí Střelecký ostrov na dvě části, na dva úplně odlišné světy. Jeden svět je prý k prasknutí plný přírody, zeleně a biocenter (LBC4 – Ptačí ostrov) a biokoridorů, druhý svět je plný skládek, je úložištěm inertního materiálu a sběrných surovin. V roce 2014 byly sběrné suroviny firmy Dadrus přemístěny. Bývalý areál a pozemky patří městu Chrudim. A komu patří většina pozemků severní části ostrova? Vlastníkem pozemků je Pardubický kraj! A co na nich provozuje? Skládku! Oba tyto světy jsou součástí úplně stejné přírodní památky, jednoho místa, jednoho ostrova, jednoho významného krajinného prvku. Je to velká ironie? Biocentrum nebo skládka - jde o jedno území, v jednom městě, u stejné řeky, se stejnou hodnotou. Jen na jedné straně ostrova se používá název přírodní památka a na druhé straně skládka odpadu – úložiště inertního materiálu. Oboje v režii Pardubického kraje. A protože se místa jinak jmenují, je s nimi (samozřejmě dle vší legislativy) i jinak zacházeno. Jak je vidět, kraj má plný stůl plánů péče, hlavu plnou ochrany přírody i náklaďáky plné bordelu k zajištění plnosti skládky. Nebo když chránit, tak zároveň i ničit, aby toho nebylo moc najednou a ve světě byla zajištěna trvale udržitelná harmonie a rovnováha? Možná je opravdu prioritou kraje zajištění dlouhodobé vzájemné rovnováhy v tomto území, o které se třeba jednou bude učit a vejde do přírodních věd pod názvem Chrudimský model přirozenosti a životní harmonie.

Nakonec konec

Svět našeho života a města, ať už je přirozený víc nebo míň, závisí na lidech. Možná by se závěrem hodilo popřát místu, aby vypadalo lépe a našlo lidi, kteří to udělají. Třeba pan hejtman s panem starostou dají slovo. Skutečností zůstává, že území má úžasný potenciál a význam pro město a že by měly být prověřeny všechny možnosti jeho revitalizace. Kraj se snad nebude zlobit, když Chrudimi a jejím obyvatelům poskytne nový přírodní veřejný prostor pro každodenní užívání. Rozhodně téma pro další městskou čtyřletku v oblasti životního prostředí.


ps:

Pardubický kraj vlastní a Správa a údržba silnic Pardubického kraje hospodaří v areálu naproti skládce, který je vymezen ulicemi V Malecku a K Májovu. (arál Cestmistrovství – Tovární ul. 1 150, 537 83 Chrudim, parc. č.: 601/2, kú: Chrudim - 654299). Těžko říci, jak to člověk má v roce 2015 vnímat. Je hospodaření kraje s podporou města návodem pro všechny ostatní lidi? Když vám nestačí jeden pozemek, opatřete si s požehnáním města jiný. Dobré místo je u vody, nejlepší pak třeba přímo na ostrově. Pozemky pak můžete využít pro soukromou skládku. Tohle opravdu není příklad pro napodobování, možná už jen proto, že by ve městě nešlo bydlet.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!