témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

Cesty z města a kolem města 2

Průvodce po chystané silnici kolem Chrudimi, aneb putování po největším městském kruháku


Příběh druhý. Projdeme si po stejných stopách okolím města jako posledně. Minule jsme zjistili, že okolím města jen tak člověk neprojde. A jak to bude s auty? Tohle vyprávění o městě se týká dalšího důležitého radničního politického přikázání. Přikázání z chrudimského desatera zní:„Kolem svého města musíš jezdit jen autem!“

 

O ČEM BYLA PŘEDCHOZÍ PROCHÁZKA

Minule jsem se pokusil obejít Chrudim navazující zpustošenou krajinou, po cestách co nikam nevedou, po neexistujících cestách a jejich špatně udržovaných zbytcích, které působí jako zjevení a přitom by mohly přibližovat lidi ke krajině, městu a k sobě navzájem. Prošel jsem místa, kde by šly cesty spolu s krajinou opět oživit a krajinu zprůchodnit, aniž by ztratila své kouzlo. Minulá procházka měla upozornit na to, že kolem města lze posílit různorodost a pestrost krajiny s ohledem na maximální využití toho, co tu ještě zbylo. Že jde životní prostředí vcelku rozumně udržovat a sdílet, že to jde i kolem města udělat pěkné a že to je ten největší a nejparádnější prostor pro každodenní aktivity a úplně běžnou rekreaci, kde každý může zadarmo dělat něco pro své zdraví. Zdravé město by mohlo mít proto zdravější a přívětivější okolí. Že i obyčejné okolí města může nabízet lidem spousty věcí, které pak obdivují párkrát do roka někde v zahraničí. A jaká je realita? Projdeme si stejnou cestu podle územního plánu Chrudimi z roku 2013.

 

VÍTEJTE V NOVÉM MĚSTSKÉM ASFALTOVÉM DOPRAVNÍM KORZU

Praxe současných dopravních inženýrů

Jaká je zažitá praxe současných dopravních plánovačů? Takovej pán se ráno probudí s kružítkem v kapse, sundá mapu Chrudimi ze zdi a hodí ji přes radniční stůl, aby tu invenci všichni politici na vlastní oči viděli. Pak významně a sebevědomě přikročí k mapě a zapíchne do náměstí kružítko. A potom za každou cenu, i když se někdy tomu pitomému kružítku nechce, jedním tahem obkrouží silnici kolem města. Prý mu tuhle vizi nadiktovala postcocialistická, socialistická i ta nejstarší minulost zjevená ve snu. Dopravní inženýr zvítězil nad městem, politici tleskají, ve váčku zacinkaly zlaťáky, je konec představení. Může nastat očekávaná realita. Je jedno, jestli je to zrovna takhle třeba, nebo jestli to nejde řešit v jiných souvislostech území, nejlépe v těch stávajících, tedy v mezích přebujelé a neúsporné české dopravní infrastruktury a toho co v území už je.

Řada politiků se líbivého asfaltového korza kolem města určitě chytne. Přeleští auťáky a místo procházky kolem města vyrazí na největší chrudimský obchvat ukázat třeba nové auto a potkat se na dopravním městském korzu s ostatními. Vždyť nové silnice jsou proboha tak potřeba, ostatně nikdy jich nebude dost a nový obchvat, který už dneska skoro nestačí, jen přirozeně doplní nové asfaltové korzo rovnou kolem celého města. Jak jinak se dneska na město chcete dívat, než ze silnice? Jak jinak ho dneska chcete vnímat a obejít, než autem? Možná vám na asfaltovém korzu postavíme pár zážitkových odpočívadel a nákupních a jiných zážitkových center s infocedulkama a silničním dětským hřištěm nebo benzínku. Naši voliči to určitě ocení. Vždyť každý kus nové silnice je správný. Po nových silnicích nás mohou přijet volit a pro volební urnu postavíme nové parkoviště.

 

NERADOSTNÁ BUDOUCNOST MĚSTA V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Znají lidé územní plán? Ví, že pokračuje zničením severu a západu města?

Má územní plán negativní vliv na podobu území kolem města? Zatím ano. Lidé by měli mít povědomí o územním plánování. Protože jakmile se ve městě a kolem něj něco zničí, už se pravděpodobně do nejdelší smrti nedožijí ničeho lepšího. Týká se to nejen nenávratné ztráty starých staveb ve městě, ale i ztráty krajiny stavbou zbytečných silnic a dopravních komunikací. Takže pokud jsou ve městě lidé, kterým vývoj a podoba města není lhostejná, měli by s tím pomalu něco začít dělat. Jakmile územím mezi Markovicemi a Sobětuchy projde nová silnice, ať se jedná o silnici I., II. či III. třídy, jde celé slušně řečeno “do kopru“. Obdobně jako nová silnice z Vestce do Markovic. Okolí města bylo zničeno. Dopravní silnice už bude jenom bobtnat, nafukovat se, přizpůsobovat se autům. Silnice bude postavená, ať žije silnice. Jsou věci, které možná pěkně a elegantně vypadají nakreslené na papíře. Kéž by tam také zůstali, aspoň do doby, než si lidé všimnou, že jim územní plán zase zničí nevratně kus města, když věci lze řešit i jinak. Stejně jako tohle nesmyslné silniční propojení. Ale mít kruh silnice kolem celého města, tomu asi odolá málokdo. Územní plánování by mělo být sdíleným občanským dokumentem, proto by bylo fajn, aby si lidé těchto věcí všímali, než se postaví. Pak už s tím na beton do své smrti nic neudělají. Bohužel, zatím ve volbách řady českých měst vítězí politici, kteří na přání svých voličů města a jejich okolí spíše ničí. Ničí je i tím, že si okolí měst od roku 1989 raděj nevšímají.

Nepředpokládám, že moc lidí zná územní plán ani to, co jim připravuje. Jednou z velkých věcí je zmíněný velký silniční kruhák kolem města – silniční asfaltové dopravní korzo. Možná udělá takovou hezkou tečku za všemi ostatními chrudimskými kruháky. Když už tohle někdy někdo nakreslí, tak nezbývá doufat, že se nenajdou peníze. Tedy, že se v dohledné době věci nebudou realizovat a v té pozdější už se lidé na věci budou dívat rozumněji. Snad se peníze na dlouhou dobu vyčerpají na nový obchvat a než se začnou zase dávat do silnic, bude už krajina kolem města obnovena a jen tak náhodou přijde už jiná doba. Navíc lze doufat, že generace kružítkových dopravních plánovačů odejde do penze a svět, který jejich zásluhou zestárl o další zbytečné silnice, bude v budoucnu poučenější.

Je načase uvažovat jak zabránit dopravním inženýrům ve zničení této části města a hledat jiná řešení, než přináší zastaralý územní plán. Doprava musí být dnes řešena nejen v souvislostech Chrudimi, ale společně s širším okolím včetně Slatiňan. Vhledem k tomu, jak rychle se dnes ničí okolí obou měst, tak velmi obezřetně. Předložené řešení území je dnes přežité, a pokud bude realizováno, bude pokračovat v ničení zdevastovaného okolí města.

 

Obchvat

Východ města protnul obchvat. Dobře, ale co bude dál? Nyní lze snad konečně udělat vše proto, aby zničenou krajinu vyvážil příjemný život ve městě a kolem něj! Zatím to nefunguje. Nikdo zatím od roku 1989 neřešil smysluplně a cíleně obnovu území kolem města. Bude se na ní čekat další desítky let? Mohla být hotova už před obchvatem. Shrnuto – hnusná a neprůchodná krajina doničená obchvatem, kterou neprojdete jinak, než po silnicích vzdálených pár kilometrů kolem města. Až se někdy dostaví část obchvatu na Slatiňany, bude se situace opakovat jako přes kopírák. Úplně stejné prachy a stejná péče jako o dopravu, obchvaty, silnice a auta by měla být věnována obnově životního prostředí kolem města, sídelní krajiny a místnímu rekreačnímu potenciálu. Pro život lidí ve městě a kolem něj by to měla být stejná a ne-li z pohledu budoucnosti větší priorita, než se přes město dostat dneska autem. Na příkladu obchvatu je krásně vidět, že lidé jsou dnes schopni zničit krajinu předtím, než ji vůbec dokážou smysluplně obnovit. Stavět v zemědělské poušti kolem města a ve zničeném prostředí postavit silnice všem vyhovuje. Do hnusného a zdevastovaného prostředí zapadne všechno. Zničená krajina se ničí dál lépe, než ta obnovená. Kdyby krajina vypadala krásně a člověk by byl na ni patřičně hrdý, asi by o spoustě věcí uvažoval už trochu jinak. Minimálně z více pohledů. Na příkladu dnešního obchvatu za stovky miliónů je vidět, jak je těžké kolem města obnovovat drobnosti a dřívější všednost a pestrost. V předstihu se raděj vše rovnou zničí. Kdyby krajina vypadala krásně a člověk by byl na ni patřičně hrdý, asi by si všiml, že ji bez nároku na obnovu stále jen ničí. Tedy aspoň kolem Chrudimi.

 

Co tu bude ?

Sever a západ Chrudimi zničí také silnice. Silnice půjde od letiště přes horizont a spojí vznikající zástavbu v Sobětuchách s Markovicemi. Projde nad průmyslovou zónou, aby definitivně uzavřela město od okolí v jednom silničním kruhu. Jezdit po stávajících silnicích není v rozvinutém světě moderní, nejde to. Když byla zničena jedna půlka města, ať je dílo kompletní a město vypadá z okolí stejně. Navíc řada řidičů projíždějících městem to ocení. Určitě ocení, když se obchvatu ještě narodí bratříček. Někdy v budoucnu se pak město možná také zaměří na lidi, co v něm bydlí.

 

Sám velký učitel děda Drchlík v seriálu Návštěvníci v 6. dílu v kapitole Tajemství velkého učitele, odhalil tajemství kruhu a to, že kruh je mocný a podstata všeho. „Protože ten kámen se roztočí do kruhu a kruh je mocnej. Teď mrskni do vody tuhletu cihlu. Jaká je? Kulatá? Hranatá. No, takže by měla dělat hranatý vlny. No, ale neudělá je. I kdybys tam hodil botu, bude zase kruh. Ale proč pane Drchlík? Protože kruh je podstata všeho. Všechny mocný a důležitý věci jsou kulatý, zeměkoule, slunce, měsíc . . .  To potvrdil i radniční politický CML (centrální mozek lidstva). Tohle řešení je zatím smutná priorita Chrudimi i jiných českých měst. Kruhák je mocný a stal je jednou z podstat dnešního světa i města Chrudimi. Nebo jak to krásně a výstižně bylo řečeno v pohádce Šíleně smutná princezna:„Levé křídlo! Pěchota 5000 mužů - obětujeme! . . . Generál X zná jediný taktický manévr. Obětovat levé křídlo. Co uděláme my pánové? Obětujeme pravé křídlo! Omyl pánové, my obětujeme obě křídla!“ My pánové, obětujeme celé okolí města . . .

 

Proč kolem města dneska neprojdete? Protože se pořád čeká na nové silnice.

Jednou z odpovědí je plánování území kolem města a představený územní plán. Než okolím města lidé budou moci vůbec někdy projít, nahradí obyčejné polní cesty, pěšiny a jejich zbytky ve zničené krajině rovnou silnice, které město obklopí. Takže dříve než můžete kolem města vůbec začít chodit a než kolem něj projdete, rovnou se povezete po nových silnicích. Kdo si od roku 1989 počkal a zapomněl už chodit a jezdit na kole, má vyhráno. Bude možná za chvíli jezdit kolem města parádně autem. Sláva kolchozníkům, dopravním inženýrům a budovatelům města. Tam, kde má územní plán nakreslené nové silnice kolem města nebude přece nějaký blázen chtít vymýšlet něco jiného, a protože jsou silnice kolem města nakresleny všude, máte vy ostatní smůlu. Je to jeden z důvodů, proč se sídelní krajina kolem města neobnovuje, proč se město nemůžete po roce 1989 obejít, a proč je okolí města čím dál hnusnější. Protože zdravá Chrudim čeká na nové silnice.

 

Problém dnešní dopravní kultury je spojen s tím, že jakmile se auta a doprava někde povolí, tak vše zničí. Jenže to není problém aut, ale lidí. Žijeme v době zbytečného duplikování a zdvojování dopravních komunikací v území malého Česka. Žijeme v době budování novodobých politicko-dopravních okružních hradeb kolem měst, které se snaží důsledně zpřetrhat všechny vazby města a okolí a oddělit město od krajiny, lidi od svého okolí a přírodu od města. Původní opevnění a městské hradby měly aspoň svůj účel a dodnes urbanizmu a životu města nedělají ostudu. To o dnešních jednostranných dopravních řešeních říct nejde. Jakou má takové plánování budoucnost? Až nám navrhovaný chrudimský megakruhák nedej bože zestárne a promění se v zelené pěší korzo, posune se novější obchvat města zase o pár kilometrů dál, aby zničil krajinu i tam? Možná, že v časech, kdy budou mít všechny děti fousy až na zem, budou stále politici se svými dopraváky vytyčovat nové ekvidistanty a opisovat stále nové a nové kružnice kolem měst.

 

A JAKÁ JE RADA NA KONEC?

Počkejte si, až bude dokončen největší asfaltový kruhák kolem Chrudimi, kupte si nové auto a vychutnejte si tohle zdravé město z auta. S odpolednem všedních dnů nevystrkujte nos do okolí, raděj vůbec nechoďte ven, buďte zavřeni doma, na zahrádce, v bazénu nebo vířivce anebo jděte nakupovat. Na víkendy jezděte mimo město a na dovolenou někam hodně daleko.

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!