témata,projekty,realizace atlas města,mapový manuál lidé,podněty

Veřejný prostor pro Chrudim

témata, projekty, realizace

AREÁL SOKOLA – NADČASOVÝ PŘÍBĚH KORUPCE, KLIENTELISMU, ÚČELOVÉHO DĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, STŘETU ZÁJMŮ, PERIPETIE NESCHOPNOSTI POLITICKÝCH ELIT

JAK SE ŘEŠÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MĚSTA, JAK SE ŘEŠÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ


PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA

Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II

 

Areál Sokola a sportovní hala Chrudim z pohledu architektury a projektování je dlouhou cestičkou korupce, klientelismu, střetu zájmů, nevhodných, netransparentních a účelově dělených veřejných zakázek, je příběhem neschopnosti tvořit koncepce, formulovat zadání, utvářet a vést projekt. Jde o příběh odkrývající v regionálním měřítku problémy architektury v rukou zmatených politiků, kteří neznají své role. Z pohledu architektury, urbanismu a rozvoje měst jde o ukázkovou noční můru. Jde o učebnicový příklad studijních programů nejen stavebních fakult. Jde o příběh otřesné praxe řešení veřejných zakázek u nejvýznamnějších stavebních objektů.

 

V Chrudimi se realizuje další světový projekt vzešlý dozajista ze světové soutěže, ze světového výběrového řízení, zpracovaný na základě toho nejkvalitnějšího zadání, s nejkvalitnějším známým řešením, zpracovaný nejlepšími projektanty světa a Česka.

 

Masarykovo náměstí, kašna Brusel, nábřeží, lávky . . . je radost vidět vzkvétající město a jeho veřejná prostranství, krásné a úžasné stavby. Mají totiž mnoho společného. Je super sledovat profesionální rozhodování chrudimských politiků, radních, zastupitelů. U kašny Brusel se sekli v ceně téměř o třetinu, ale o to určitě lépe, kvalitněji, barevně a pudinkově vypadá v ještě krásnějším okolí. Nábřeží Chrudimky projektují zatím úžasně podle horkovodu. Rozhodně však bude celé nábřeží s oběma břehy a řekou už jenom krásnější a krásnější. Masarykovo náměstí a jeho vzkvétající obytný prostor se rozvíjí v duchu 20. století podle parkoviště, aut nebo podle silnice a asfaltu ČR-ŘSD. Úžas. Místo lávky přes Chrudimku v Úzké ulici raději už nic. Lidé by měli více chodit, a to je určitě zdravé. Dvacáté první století v Chrudimi je krásné, zářivé, prostě boží.

 

Nyní se v Chrudimi realizuje další super úžasná veřejná zakázka. Obnova areálu Sokola na Tyršově náměstí. I tato zakázka má možnost zapsat se hluboce do dějin české architektury a Chrudimi. Ostatně jako řada ostatních zakázek vzešlá z rukou fenoménu staronového vedení města. O co jde v případě sportovního areálu?

 

1. ZPACKANÁ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 2014

V roce 2014 proběhla zpackaná architektonická Soutěž o návrh „Sportovní centrum Chrudim“ se špatným zadáním a stejným výsledkem, za kterou není dodnes nikdo zodpovědný, spolu s utracenými stovkami tisíc, milión žádný peníz.

 

2. KORUPCE A STŘET ZÁJMŮ 2017, JAK SI PAN JANATKA S VEDENÍM MĚSTA PROJEKTOVAL SPORTOVNÍ HALU

Dne 19. 6. 2017 proběhlo jednání zastupitelstva města, které řešilo klientelistické praktiky a neuvěřitelný střet zájmů. Město v rozporu se všemi profesními a etickými pravidly a dobrými mravy ve střetu zájmů zadalo v roce 2017 veřejnou zakázku na projekt sportovní haly rovnou z ruky architektu města panu Janatkovi. Příběh korupce a střetu zájmů. Architekt města nemá co zpracovávat významné veřejné zakázky zaměstnavatele. Pomýlení úloh zadavatele a zpracovatele. Zástupci města i architekt města se z neznalosti svých úloh dostali do neuvěřitelného střetu zájmů. Kauza bohatě stačí na vyhazov jakéhokoli architekta města. Projektová dokumentace studie “NÁVRH STAVBY – SPORTOVNÍ HALA CHRUDIM“ (03/2017) byla rovněž podkladem jako bod č. 9 k 20. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 19. 6. 2017. Zároveň v tomto roce došlo ze strany představitelů města (vyhlašovatele a investora) k naprostému popření architektonické soutěže a přiznání vyhození peněz poplatníků.

 

3. KDYŽ PROJEKTUJÍ ZASTUPITELÉ

Aby toho nebylo málo, chopil se projektování sportovní haly v témže roce sám zastupitel ANO. Pomýlení úloh? ANO. Jestli to měla být sranda, tak sranda to nebyla.

 

4. AREÁK SOKOLA ZAČÍNÁ RADNICE V ROCE 2019 PROJEKTOVAT PODLE KLIENTELISTICKÉHO PROJEKTU PARKOVIŠTĚ

V roce 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí. NEXT GENERATION. Do vedení města byly vystřeleny protikorupční strany jako ANO a Piráti. Kormidlo provinčních dějin Chrudimi se obrátilo o 180°. Neschopnost vystřídala jiná neschopnost. Střety zájmů a politické dinosaury vystřídala pokračující korupce, klientelismus, účelové dělení veřejných zakázek a jiné kulišárny. Areál Sokola a sportovní hala se začala projektovat podle bezmyšlenkového klientelistického projektu parkoviště - NÁVRH PARKOVACÍCH STÁNÍ ZA SPORTOVNÍ HALOU, CHRUDIM“ (DI-PROJEKT), o kterém koncem března 2019 jednala Dopravní komise Rady města Chrudim. Areál se začal projektovat podle projektu z čiré bezradnosti. (DI-PROJEKT stojí za hloupým projektem ul. Čs. armády, za nesmyslným projektem parkovacích domů u Tesca  apod. Významný areál občanského vybavení začala s podporou Pirátů klientelisticky projektovat dementní profese - doprava.)

 

5. KLIENTELISTICKÉ PRAKTIKY MĚSTA, ÚČELOVÉ DĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROJEKTOVÁNÍ OD ROKU 2020

 

5a Z RUKY, TVORBA ÚČELOVÉHO DĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TVORBA ZAKÁZKY MALÉHO ORZSAHU

Jedné firmě - PROJEKCE CZ - je podle usnesení Rady města Chrudim z 13. 7. 2020 zadána z ruky veřejná zakázka malého rozsahu - projekt Zjednodušené STUDIE proveditelnosti  – “PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM“. Už v tomto “transparentním“ okamžiku je jasné, jak se projektování bude dál vyvíjet a jak budou otřesné praktiky města pokračovat, kdo bude zpracovávat další fáze projektu a veřejné zakázky. Řeč je o děsivé úrovni a způsobu zadávání projektů (veřejných zakázek) na nejvýznamnější stavby (občanského vybavení) měst. Nesoutěží se, nejde o nejlepší a nejkvalitnější návrh ani o nic podobného. Od počátku je jasné, že městu jako vlastníku (a defacto hospodáři a správci majetku přes jeho organizace) nejde o to znát celostní koncepci rozvoje celého areálu a majetku, ale o to veřejnou zakázku bez soutěže o nejlepší návrh účelově rozdělit a potom jí zadávat postupně bez transparentnosti jako podlimitní jedné firmě.

 

5b ZASTUPITELSTVO 14. 9. 2020, PD “PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM“, POKRAČOVÁNÍ KLIENTELISTICKO – KORUPČNÍCH PRAKTIK V ARCHITEKTUŘE

Materiál do zastupitelstva 14. 9. 2020 řešil financování PD akce “PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM“ a uhrazení projektové dokumentace ve výši 6 000 000 CZK (s DPH). Projektantský odhad ceny všech etap stavby byl stanoven na 60+30+35 = 125 000 000 CZK (bez DPH). Jednání provázely zádrhely.

 

5c VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZPRACOVÁNÍ PROJEKČNÍCH ČINNOSTÍ AKCE "PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA

V rozmezí 19.10.2020 - 20.10.2020 lze podat nabídku do veřejné zakázky na Zpracování projekčních činností akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa. Výsledek je jasný - nabídku podává firma Projekce CZ s.r.o. s cenou 1 990 800 CZK bez (DPH). Ještě, než se koná zastupitelstvo města 2. 11. 2020, kde mají účastníci možnost se seznámit s nekvalitní STUDIÍ proveditelnosti, je vybrán zpracovatel projektu – dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS).

 

5d ZASTUPITELSTVO 2. 11. 2020, KLIENTELISMUS MĚSTA A ÚČELOVÉ DĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PŘÍMÉM PŘENOSU

Klientelisticko-korupční praktiky pokračují. Zastupitelstvo řešilo zadání a financování projektu. Dne 2. 11. 2020 zasedne 12. Zastupitelstvo města Chrudim a na základě neúplného a nekvalitního materiálu zjednodušené studie proveditelnosti „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim“ ukáže vedení města veřejnosti návod, jek se řeší mafiánsko-klientelistické projektování a postupy, jak se řeší účelové dělení projektu a zakázky, jak se vytváří zakázka malého rozsahu. Stavební práce jsou odhadnuty v rozsahu přes 150 000 000 CZK (s DPH). Zastupitelstvo se zabývá výjimkou v zadávání veřejných zakázek, projekt je rozdělen, firma Projekce cz nabídne po dohodě s městem cenu za dílo 1 990 800 CZK (bez DPH), veřejná zakázka malého rozsahu je vytvořena, účelové dělení veřejné zakázky pokračuje, profese architektů a inženýrů je neuvěřitelným způsobem devalvována. Záměrně není uveden autorský dohled.

 

5d Pak stejné firmě už napřímo město zadá v listopadu 2020 - ZPRACOVÁNÍ PROJEKČNÍCH ČINNOSTÍ akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa (projekt pro stavební povolení + provedení stavby).

 

5e U projektu na sportovní halu objednatel “záměrně“ opomněl v daný čas a při smlouvě o dílo (SOD), že ze zákona existuje něco jako AUTORSKÝ DOHLED. Resp. pokud mám za dodávku projektu (dle SOD) v roce 2021 zaplatit 1 990 800 (bez DPH), tak budu předpokládat, že skončí po volbách v září 2022 v šuplíku? V prosinci 2022 se tak přidá ke smlouvě o dílo DODATEK Č. 1 NA AUTORSKÝ DOZOR v ceně 545 529,60 Kč. Následně Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě z prosince 2022 je opět stejné firmě zadán autorský dozor.

 

Nebo že by nějaký nový účetnický fígl, nebo politický, nebo úplně jiný fígl? Jde o poměrně zvrácený rozměr veřejné zakázky (resp. veřejných zakázek), zvrácený rozměr jejich zadávání a výběrových řízení, jde o ukázku dělení zakázky, přímého a postupného sypání peněz opakovaně vybíranému zhotoviteli. Je tento způsob projektování významných občanských a veřejných staveb nebo veřejných prostranství v Česku příkladem dobré praxe?

 

Jde o další úžasnou praxi účelového dělení veřejných zakázek, kdy firmě, která nevzejde z transparentního výběrového řízení na veřejnou zakázku, ani nepředloží nejlepší řešení (protože neexistuje), jsou postupně zadávány veřejné zakázky města. Chrudimské projektování je jednoduché, nevyžaduje pregnantní formulaci zadání, ani odpovídající formát veřejné zakázky, nevyžaduje moc práce a invence, je klientelistické, je dalším příkladem provinční architektonické praxe. Zákon o veřejných zakázkách to sice s ohýbáním práva v rukou pokřivených lidí umožňuje. U konkrétních případů je to otázka pro právníky a správní orgány.

 

Za zpackanou soutěž se špatným zadáním a názvem Sportovní centrum Chrudim město vyhodilo v roce 2014 přes 1 mil. Kč. Pak projektuje v naprostém střetu zájmů sportovní areál dementní architekt města. Odpovědný není nikdo. Od roku 2019 zažívá areál jiný extrém. Areál Sokola a sportovní hala se začala projektovat pomocí klientelistického projektu parkoviště. Pak pokračoval příběh z ruky zadanou nekvalitní STUDIÍ a neúplnou ekonomickou rozvahou. Poté vedení města ukázalo lidem, JAK ZFUŠOVAT VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Výběr z nejlepších a nejkvalitnějších návrhů chybí, transparentní veřejná zakázka a výběrové řízení také. Bylo nahrazeno klientelisticky a jednotlivě zadávanými projekty z ruky na PARKOVIŠTĚ, na STUDII, na DUR+DPS (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY), na AUTORSKÝ DOZOR, na část stavebního záměru.

Je nastartováno pokračovat v zadávání, účelovém dělení veřejné zakázky a porcování dál. Kvalita a projektování v Chrudimi připomíná extrémismus ve veřejném prostoru. Ovšem, vychází se z právních předpisů zákona o zadávání veřejných zakázek. Jenže tyto postupy se také běžně používají pro klientelistické a korupční praktiky, spekulace, účelové dělení zakázek a ve finále neprospívají ani komplexnosti a kvalitě urbanistického a architektonického návrhu. Kvalitě těchto veřejných zakázek odpovídá vesměs výsledek. Stačí se podívat na výše uvedená veřejná prostranství, která se záměrně projektují podle všeho jiného, než mají. Výsledek je vesměs otřesný. Dělat světovou nebo aspoň kvalitní a poctivou architekturu v okresním formátu dá opravdu fušku. Město jako Chrudim si zatím zvoleným přístupem zaslouží provinčnost. Politici a jejich úředníci dělají všechno proto. Jak píší Noviny Chrudim – dáme Chrudim do pořádku. Zatím to připomíná spíše Comedy Club, ale stand-up komikům je třeba věřit, možná jim i fandit, aby se nezopakovala v areálu 70 leta 20. století při výstavbě sportovní haly.

 

U zakázek na veřejná prostranství jsou tyto postupy korupce, klientelismu, účelového dělení veřejných zakázek, tvorba podlimitních zakázek, jejich zadávání z ruky a jiné kulišárny daleko markantnější. V Chrudimi potažmo v Česku by se tyto praktiky měly legalizovat. Dílčí prvek v území, byť nesmyslný, je pro politika a jeho úředníka mentálně uchopitelný než koncepčně pracovat s celkem. Proto se náměstí projektuje podle oprav silnice nebo podle parkoviště, nábřeží podle horkovodu, park podle kašny, jinde podle tzv. revitalizace náhonu, prostor pod hradbami podle schodů do Myší díry apod. Řešit území pomocí tzv. opravy nějaké dílčí věci v něm bez souvislostí je snadné. Výsledek je vesměs nekvalitní a tristní. Klientelistické praktiky mohou rovněž diskriminovat zakázku např. při čerpání dotací apod.


Pozn:

Daleko zřetelněji je problematika projektování a zadávání veřejných zakázek vidět u veřejných prostranství. Ta se v Chrudimi opravárensky navrhují bez koncepcí podle nesmyslů v území a nesmyslných profesí, podle asfaltu, silnic, aut, parkovišťátek, chodníčků, horkovodu, kašny, výsadby stromečku, záhonku, prolézačky, podle dopraváků, podle inženýrů a techniků všeho druhu, podle kamarádů. Chrudim se vzdaluje 21. století. 

 

Odkazy:

Sportovní centrum Chrudim 2014

https://www.chrudim.eu/architektonicke-souteze/d-1753/p1=1674

https://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/upr/architektonicke_souteze/upr-up-arch-soutez-sportovni-centrum-chrudim_katalog-07-2014.pdf

Sportovní hala v Chrudimi - USNESENÍ - Zastupitelstvo města ze dne 19.06.2017

https://www.chrudim-city.cz/eTED2/tedusndetail.aspx?par=171209012020015232222209030020015232219209027020015232220209024020015232220&id=31045

Komise dopravní - Zápis z jednání dne 27.03.2019

https://www.chrudim.eu/zapisy-z-jednani-komisi/d-1696/p1=1113#Komise%20dopravn%C3%AD

Chrudim - Zápisy z jednání Rady města / 50. jednání Rady města Chrudim, 13. 7. 2020

https://www.chrudim.eu/zapisy-z-jednani-rm/d-9482

Zastupitelstvo města ze dne 14.9.2020

https://www.chrudim-city.cz/eTED2/tedprgjed.aspx?par=035073132140135096086073150140135096091083073147140135096084073144140135096091084&id=3404

Veřejná zakázka: Zpracování projekčních činností akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa

Datum zahájení: 19.10.2020 - Nabídku podat do: 20.10.2020

https://zakazky.chrudim-city.cz/vz00000280

Zastupitelstvo města ze dne 02.11.2020

https://www.chrudim-city.cz/eTED2/tedusndetail.aspx?par=146184243251246207197184005251246207194184002251246207195184255251246207195&id=35825

Veřejná zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa, zahájení: 29.07.2022 / podat do: 03.10.2022

https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_346.html

SOD - Zpracování projekčních činností akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa

https://zakazky.chrudim-city.cz/document_download_4065.html

Dodatek č. 1 - Zpracování projekčních činností akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. Etapa

https://zakazky.chrudim-city.cz/document_download_5327.html

Ohlédnutí za veřejnou prohlídkou sportovní haly v Chrudimi před zahájením její rekonstrukce (Noviny Chrudim 14. 1. 2023)

https://novinychrudim.cz/2023/01/14/ohlednuti-za-verejnou-prohlidkou-sportovni-haly-v-chrudimi-pred-zahajenim-jeji-rekonstrukce/

Komentáře k tématu

K tomuto tématu zatím nikdo nenapsal zádný komentář. Buď první!